اسامی پذیرفته‌شدگان کانون وکلای اصفهان در آزمون وکالت ۱۴۰۱ (پذیرش ۱۴۰۰)

پایگاه خبری اختبار- کانون وکلای دادگستری اصفهان اسامی پذیرفته‌شدگان سهمیه آزاد و ایثارگر این کانون در آزمون وکالت سال ۱۴۰۱ (پذیرش سال ۱۴۰۰) را اعلام کرد.

بر اساس فهرستی که در وب‌سایت این کانون درج شده است، ۳۴۱ نفر پذیرفته‌شده سهمیه آزاد و ۷۰ نفر پذیرفته شده سهمیه ایثارگر این کانون هستند (مجموعا ۴۱۱ نفر).

ظرفیت این کانون در آگهی اولیه آزمون، ۲۱۷ نفر تعیین شده بود.

جزییات و زمان ثبت‌نام قبول‌شدگان هنوز اعلام نشده است.

الف: سهمیه آزاد

نام پدر نام نام خانوادگی رتبه
ابراهیم محمدحسین معصومی اردستانی ۱
اکبر محسن شفیعی دستگردی ۲
عبدالقادر مهدی قادری زفره ۳
علی فاطمه فتحی ۴
علی شیر لیلا بابایی ۵
محمد محمدتقی حاجی علی ۶
علی حمیدرضا کلانتری ۷
محمد ابوالفضل کاکولی ورنوسفادرانی ۸
اردشیر نرجس قائدامینی هارونی ۹
حسین مهرداد شریفی ۱۰
عزت اله ساعد بهرامیان ۱۱
اردشیر اتوسا صالحی ۱۲
محمود سعید سهیلی پور ۱۳
احمد وحید داستانیان کردابادی ۱۴
هدایت الله فروغ یزدانی ۱۵
مرتضی فاطمه الراجی ۱۶
صفرقلی علیرضا عابدی ۱۷
علی زهرا فتحی ۱۸
مهرعلی فاطمه رضائی ۱۹
منصور نجیمه جمالی عسکرانی ۲۰
امیرعباس محسن روحانی ۲۱
مرتضی مینا کاظمی دهقی ۲۲
محمدتقی زهرا شیرانی ۲۳
سیدمرتضی فاطمه السادات علیزاده ۲۴
علی مریم اذرگون ۲۵
اسداله امیرمحمد رضوانیان حبیب ابادی ۲۶
حجت اله اکرم شکوری ۲۷
مرید شکوفه قنبری بیرگانی ۲۸
غلامرضا سپهر زریسفی ۲۹
اسفندیار علیرضا یاوری ۳۰
حسن فریناز نقش نژاد ۳۱
فرضعلی بهاره اسدی ۳۲
علی مریم قادری صفت ۳۳
جلال فائزه طوقیان ۳۴
سعید رومینا جلوانی ۳۵
امان الله الهه کریمی ۳۶
سلطان محمد مختار اسماعیل زاده سودجانی ۳۷
محمدحسین طالب کارخیران خوزانی ۳۸
جواد امید قائم پناه ۳۹
رضا سمیرا رضائی ۴۰
علیرضا عرفان حاج شریفی ۴۱
عزیز عبدالحسین فایضی مهابادی ۴۲
بهرام غزاله خدابخش ۴۳
اصغر ناهید جلالائی دستجردی ۴۴
هدایت امین غفاری ۴۵
محمدرضا مسلم اصلانی ۴۶
جمشید وحید میراثی ۴۷
شهباز فریده خوش اندام ۴۸
مهدی سپیده پوده ۴۹
چاسب ابتسام رئیسی ۵۰
احمد لاله عالی پور ۵۱
سیدمهدی سیدمحمدمتین جمدی ۵۲
سیدمصطفی زهراالسادات احمدی ۵۳
غلامرضا علی ابراهیمی ۵۴
علی ازاده حاتمی دستجردی ۵۵
هوشنگ علی اصغر نجفی ۵۶
علی نفیسه صمدانی ۵۷
علی اکبر حسین حیدری ۵۸
حمیدرضا هومن فقیهی ۵۹
ایرج صادق اسدی ۶۰
مهدی رسول رضائی ادریانی ۶۱
رمضان زهرا ابراهیمی بیادانی ۶۲
چراغلی امنه بهرام نژاد ۶۳
علی زهرا دربندی ۶۴
مرتضی حسین شیرزاده طاقانکی ۶۵
سیداحمد سیدمحمدتقی حسینی وردنجانی ۶۶
مجتبی سکینه قربانی ۶۷
محمدرضا زهرا نفر ۶۸
حجت اله علی محمدی گهروئی ۶۹
غلام عبدالصالح ایرانشاهی ۷۰
محمد فاطمه رئیسی نیاسر ۷۱
سیدعلی شریف السادات طباطبایی ۷۲
قدرت اله مهدی کبیری ۷۳
حسن علی گیلانی ارانی ۷۴
غلامحسین راضیه هلاکویی ۷۵
گل محمد مریم رحمتی مقدم ۷۶
براتعلی مرتضی بیگی ۷۷
محمد الهام عالم مرتضوی ۷۸
محمد وحید کریمی ریزی ۷۹
اصغر احسان قاسمی ۸۰
علی عبدالرشید اخوندی ۸۱
مسعود مهرناز فرح پور ۸۲
نادر فاطمه طهماسبی ۸۲
جمال لیلا نوری پرکستانی ۸۲
علی زهرا یاریان ۸۵
غلام حسین سیما دویستی مغاندری ۸۶
کورش امین جلیلی ۸۷
فضل اله نسرین ترابی ۸۸
خداخواست سمیه نیک فر ۸۸
ستار الهه ایلبیگی ۹۰
کیوان نگین دبیرزاده ۹۱
منصور محمدعلی اختری زواره ۹۲
محمد محسن حق شناس ۹۳
رسول الهام قانعیان ۹۴
علی ضامن مرضیه کیانی هرچگانی ۹۵
حبیب اله الهام مهدیانی ۹۶
حسین هرمز زمانی احمدمحمودی ۹۷
سعادت علیرضا باقری قوام ابادی ۹۸
مرتضی معصومه احمدی ورزنه ۹۹
سردار بهاره لچینانی اخوره ۱۰۰
حسن زهرا حمزه ایل ۱۰۱
عبدالحسین شهلا راویان ۱۰۲
محمدرضا مولودسادات مفتونی ۱۰۳
مرتضی فاطمه نوری ۱۰۴
منوچهر میلاد مهدوی ۱۰۵
حشمت اله فرهاد کریم پور ۱۰۶
سیدمرتضی سیدمحمد امامی گورتانی ۱۰۷
عباس فرشته کاظمیان نجف ابادی ۱۰۸
تقی اصغر علی دادایی بیدگلی ۱۰۸
سرتیپ یونس صالحی سلح چین ۱۱۰
عبدالرضا اشرف اکبری بنی ۱۱۱
سلیمان رضا مرادی مفرد ۱۱۲
علیرضا محمدجلیل نیک خو ۱۱۳
لاچین راضیه مهرابی ۱۱۴
علی احسان محمدلو ۱۱۵
ماشااله مهدی واعظ ۱۱۶
حسین مرضیه سالمی ۱۱۷
امیر رسول ذوالفقاری ۱۱۸
حسین علیرضا اعظمی ۱۱۹
اکبر حسین عابدی ۱۲۰
احمد نیلوفر احمدی پزوه ۱۲۱
عبدالعلی مسعود علی اکبری بابوکانی ۱۲۲
محمدرضا علیرضا کرانی ۱۲۳
حسن زهرا صدرایی ۱۲۴
ابراهیم شیما ناطقیان ۱۲۵
حسن فرشته سنجری دهاقانی ۱۲۶
نجفقلی سودابه اصلانی ۱۲۷
ولی محمدرضا فضلی ۱۲۸
امیرسعید پردیس پشوتن ۱۲۹
ایرج مجتبی بهرامیان ۱۳۰
علی محمدحسین حاجی حسینی رنانی ۱۳۱
محمدصادق سعید صائبی ۱۳۲
اسداله زهره صادقی کلیشادی ۱۳۳
مهدی زهرا بابائیان فردوئی ۱۳۴
محمد رضا صالحی ۱۳۴
نصراله فریبا قاسمی ارداجی ۱۳۶
احد سعید فراهانی ۱۳۷
علیداد افسانه مهمدی کرتلایی ۱۳۸
حسن احسان جودکی ۱۳۹
حسین زهرا فروتن نسب ۱۴۰
صادق محمود حکیمیان جزی ۱۴۱
محمد سحر رضائی مشتاق ۱۴۲
اصغر فاطمه نبوی ۱۴۳
حمید فریبا ناظمی ۱۴۴
محمدرضا دانیال معتمدنیا ۱۴۵
علی الهام صادقی مراد ۱۴۶
عباس رضا دارچینی ارانی ۱۴۷
علی اکبر سعید حیدری ۱۴۸
قربانعلی الهه قدرخواه ۱۴۹
محمد نسترن بهاری ۱۵۰
مصطفی فاطمه احمدی ۱۵۱
احمد امید سلیمانی فر ۱۵۲
محمدجواد ابوالفضل علی مددی ۱۵۳
محمدکریم فاطمه فانی ۱۵۴
علی اکبر علی فخری ۱۵۴
احمد ام البنین حیدری ۱۵۶
اسفندیار نرگس ملالی ۱۵۷
محمدعلی شهرزاد حیدری رامشه ۱۵۸
نوروزعلی محمدعلی ضیایی چمگردانی ۱۵۹
سهراب فرشاد عزیزی ۱۶۰
علی بهنام عابدی ۱۶۱
اصغر امیر احمدی ۱۶۲
محسن فاطمه طوسی نجف ابادی ۱۶۳
خسرو شقایق جهانگیری ۱۶۴
محمود محبوبه ابراهیمی چمکاکائی ۱۶۵
جواد بهزاد حیدری هرستانی ۱۶۶
محمدطاهر شهین سامی ۱۶۷
محمد ارسلان حسن نژاد ۱۶۸
حسن امیرحسین طبسی ۱۶۹
حسن فاطمه قنبریان تودشکی ۱۷۰
محمدرضا علیرضا رئیسی ۱۷۱
حمید علی بشیری ۱۷۲
کمال کامران روحانی اصفهانی ۱۷۳
جواد ابوالفضل لطفی راوندی ۱۷۳
علی اشرف الهه شالی هرتکه ۱۷۵
علیرضا مهدی غلامی ۱۷۶
غلامرضا الهام محرابی نهرخلجی ۱۷۷
محمد الهام نوروزی ۱۷۸
غلامعلی ازاده منتظری ۱۷۹
اقامعلی طاهره لطفی ۱۸۰
حسین حمیدرضا سالمی فردبیدگلی ۱۸۱
منصور ارزو رشیدی خانی ابادی ۱۸۲
صالحی یگایی محمد صالحی یگایی ۱۸۳
تورج سحر افتخاری علی ابادی ۱۸۴
علی معصومه پلوئی شاپورابادی ۱۸۵
سیف اله مریم بهارلوئی یانچشمه ۱۸۶
علی مرضیه نوبخت ۱۸۶
هاشم نرگس میراحمدیان ۱۸۸
نوذر رضا شفیعی ۱۸۹
حسن جواد طالبی ورزنه ۱۹۰
عبداله سهیلا جمشیدی ۱۹۱
سیدنورالله مرضیه السادات طبائی نژاد ۱۹۲
ابراهیم محمد پاداش ۱۹۳
حسن سارا صبوری ۱۹۴
اصغر محمد ابولحسنی ۱۹۵
رضاقلی وحید مومنی موگووئی ۱۹۶
رمضانعلی سمیرا نوحه سرا ۱۹۷
عبدالحسین نگین خاکسار ۱۹۸
محمدکریم حمیدرضا پریشانی فروشانی ۱۹۹
حسنعلی علی داوطلب ۲۰۰
اردشیر امین حسین میرزایی ۲۰۱
محمدعلی زهرا شبانی شیدانی ۲۰۲
کیومرث کیوان بذرافشان ۲۰۳
اصغر امیرحسام حکیمی کاشانی ۲۰۴
علی اکبر لادن نیک فر ۲۰۵
محمدتقی مائده زمانی فروشانی ۲۰۶
رمضانعلی محمدعلی شومالی خوزانی ۲۰۷
عبدالرسول علیرضا زنگنه ۲۰۸
عباسعلی زهرا خسروی جزی ۲۰۹
احمد علی زمان وزیری ۲۱۰
علی مهسا علیرضایی ۲۱۱
نصرت اله محمدرضا میدانی اخوره ۲۱۲
فرزاد کیاوش کچوئی ۲۱۳
رسول احسان رجبیان ۲۱۴
سیدمهرعلی سیدحمید موسوی ۲۱۵
علیمردان فریبا رئیسی ۲۱۶
احمد علی رضا کاهیدباصیری ۲۱۷
احسان سعید بوم هندی ۲۱۸
مرتضی محسن رضایی ۲۱۹
ابراهیم ام البنین ترابیان ۲۲۰
اصغر افسانه صالحی ۲۲۱
عبدالعلی مریم گلابی ۲۲۲
اصغر منصور برهانی شیدانی ۲۲۳
سعید الناز فلاح مهرجردی ۲۲۴
مرتضی محمد جعفری اشکاوندی ۲۲۵
سعید نسرین مرادی زانیانی ۲۲۶
ابوالقاسم هاجر امینی تیرانی ۲۲۷
عزیزاله زهرا خواجه ۲۲۷
سیف اله ثریا نوری ۲۲۹
اسدالله محسن عسگری ورنوسفادرانی ۲۳۰
حسن فریبا شفیعی ۲۳۱
محمد زهرا عبدالهی نیاسر ۲۳۲
حسین مهدی موذن صفائی ۲۳۳
ناصر مهدی عارف ۲۳۳
اصغر سمانه خوانساری ۲۳۵
محمدجواد راحیل ایگانی ۲۳۶
کاظم ملیحه خداوردی ریزی ۲۳۷
غلام علی محمد ناظری گهکانی ۲۳۸
رجبعلی صادق رضائی ادریانی ۲۳۹
خداقلی شهرام قنبری الونی ۲۳۹
حیدرعلی پریسا جمشیدیان نجف ابادی ۲۴۱
اکبر علی فتاحی میلاسی ۲۴۲
حجت اله عباس رفیعی ۲۴۳
عباس میثم قربانی رنانی ۲۴۴
سعید ژاله رضویان نجف ابادی ۲۴۵
علی رحمت اله شریفی مقدم ۲۴۵
ابراهیم کلیمی سامان کیدانیان ۲۴۷
غلامرضا فائزه وظیفه دوست خلج ۲۴۸
عباس شیوا اتش دلیگانی ۲۴۹
عبدالحسین میثم اقاابراهیمی ۲۵۰
یارعلی مظاهر گنجی ۲۵۱
ناصرقلی زهرا صادقی ۲۵۲
فتح اله جواد دشتی یفرانی ۲۵۳
محمود زهرا شیخ الاسلامی ۲۵۴
نادر عباس جهان بخشی ۲۵۵
یاری جان مژده یاری جان زاده ۲۵۶
حشمت الله نجمه باقری کاجی ۲۵۷
لقمان محمود رستگاری کوپائی ۲۵۸
علی محمد طاهره زارعی خوابجانی ۲۵۹
علیرضا محمد قدیری جزی ۲۵۹
عباس حسین احمدیان ۲۶۱
سیدمحمدرضا سیدامیرمهدی هاشمی ۲۶۲
حشمت اله علیرضا قوامی ۲۶۳
محمود توران ترابی ۲۶۴
احمد مهدی اصغری ورزنه ۲۶۵
ابراهیم اذین رجبی ۲۶۶
محمدقلی شهرزاد رحیمی زمان ابادی ۲۶۷
خدابخش سارا جعفری ۲۶۸
حسن محسن احمدی خوراسگانی ۲۶۹
اکبر احسان احسان پور ۲۷۰
رضا ادرینا مومنی ۲۷۱
اکبر حسن امینی ۲۷۲
محمود محمد مومنی ۲۷۳
حسین مهدی طرفه نژاد ۲۷۳
علیرضا جواد عطایی ۲۷۵
میرحسین بهاره قربانی ۲۷۶
عبدالله احسان امینی ۲۷۷
عباس مصطفی چاووشی ۲۷۸
کریم فهیمه کریمی درچه ۲۷۹
اله یار فریبا مهبودی ۲۸۰
اصغر الهه جلالائی دستجردی ۲۸۱
قاسمعلی امید جعفری چمگردانی ۲۸۱
محسن محمدرضا عمادی ۲۸۱
فرهاد همایون فرامرزی باغبان ۲۸۴
ذبیح اله بهنام ده خدائی ۲۸۵
نادر بهار بصیرت زاده ۲۸۶
علی الهام رضائی ۲۸۷
رضا سلیمان بابایی ۲۸۸
سیدنجف سیدامیرعلی موسوی ۲۸۹
رضا محمدجواد ضیائی ۲۹۰
محمدحسین مصطفی مثقالی فروش یزدی ۲۹۱
مجتبی علی اکبر اصغرزاده مرغملکی ۲۹۲
جانقلی جواد بویرحسنی ۲۹۳
محمود احمد جنیرانی ۲۹۴
غفار نرگس کریمی پور ۲۹۵
خسرو محبوبه مرادی ۲۹۵
چراغعلی ابراهیم کریمی بابااحمدی ۲۹۷
محسن علیرضا روحانی قهساره ۲۹۷
حسیعلی زهرا اسماعیل زاده ۲۹۹
علی اصغر محسن پیرمرادیان ۳۰۰
علی بابک کثیری ۳۰۱
مجید عاطفه نظامی ۳۰۲
رضا محمد فرهمندی ۳۰۳
محمدحسین ریحانه مصوری ۳۰۴
غلامرضا محسن غزنوی ۳۰۵
داریوش سینا محبی نورالدین وند ۳۰۶
نوراله مهدی حسن زاده ۳۰۷
مهدی زهرا احمدی ۳۰۸
حمید مجید عرفان منش ۳۰۸
کوچکعلی خدیجه فولادی ۳۱۰
رضا ام البنین صالحی مبارکه ۳۱۱
جهانگیر سعید خورسندی ۳۱۱
هادی عباس محمدی ۳۱۳
بیژن مهشید مهدی پوردهکردی ۳۱۴
حاجی علی محمد بنی مسنی ۳۱۵
ناصر عاطفه مسعودیان ۳۱۶
حسین شیما اسدی علی ابادی ۳۱۷
تیمور مهرداد موسوی ۳۱۸
حمید نوشین پرویزی بابادی ۳۱۹
شهرام محمد باقرپور ۳۲۰
ابراهیم محمد بهارلوئی ۳۲۱
علی ضامن مجید صحراگرددهکردی ۳۲۲
احمد علی زراعت کاردهنوی ۳۲۳
علی مائده شهربانی ۳۲۴
محمدرضا عرفان شهرکی مقدم ۳۲۵
مجید زهرا مظاهری مقدم ۳۲۶
مرتضی مهسا قادری ۳۲۷
غلامرضا نسرین حیدرجان ۳۲۸
مهدی خان نعیمه دارا ۳۲۹
فریدون فرشاد دانش بخش ۳۳۰
اصغر ارمان دوستی مقدم ۳۳۱
علی محمد رفیعی ۳۳۲
غفار مینو فرهادی ۳۳۳
هوشنگ زهرا قدیمی چرمهینی ۳۳۳
افراسیاب محمدرسول جهانگیری ۳۳۳
عباسعلی الهه کرمی بروجنی ۳۳۳
حبیب اله مجید حقیقی زاده ۳۳۷
بهروز فرشاد نیازی ۳۳۸
قاسم الهام قنبریان علویچه ۳۳۹
امیرهومان رها افتخاری ۳۴۰
مصطفی محمد توبیانی ۳۴۱

ب: سهمیه ایثارگران:

رتبه نام خانوادگی نام نام پدر
نم نبات حکیمه مسعود
پاینده مریم بیژن
قاسمی علی جلال
رحمتی شهلا حمید
حبیبی امیر شاپور
محمدی رضا علی
باقری بهروز احمد
محمدباقری زهرا سعید
راسخ نسیم فرامرز
نصراصفهانی فاطمه خسرو
لله گانی دزکی رامین حیدرقلی
موذنی میترا محمد
طاهری زهرا رضا
کاغذگران امیرحسین محسن
عرفان نژاد محمود داریوش
مختاری فرشته محسن
مستوفی نیا محمدجواد احمد
هنرمند زهرا جلیل
مهدی خانی فهامه رضا
ذبیحی ریزی سعید حسین
فکاری مرصاد مجید
خوانساری محسن محمدعلی
پرورش احمد مرتضی
رضایی محمدرضا عیدی محمد
دلاور نسرین علی اصغر
قمبردستجردی مرتضی احمد
شاه سنائی علی حسن
گودرزی مهدی علی
صالحی اردلی حسین مجید
راوند رسول علی
معروفی عسل حسن
رضائی رجانی حسین ولی اله
رزاززاده مریم بهزاد
فتاحی مارنانی محمد سیف اله
امینی امیرحسین حبیب
اتحادی ابری محمدحسین اصغر
قربانی شاه کوچکی پریسا خداداد
روحانی راوری سمیرا عباس
پورشیروی جوزدانی صبا اصغر
بانکی سارا جلال
جهانشاهی شکیلا رسول
میرلوحی فاطمه سادات سیدجعفر
رحمانی قلعه شاهرخی مریم رضا
دوستیان مصطفی زلفعلی
شیردلی ستاره السادات سیدمحمدتقی
صفری اغچه بدی ابوطالب مرتضی
حجازی فرد زهره سیدرسول
رضائی عباس ولی اله
منصوریان سپیده سیروس
چمی نجف ابادی عاطفه حمیدرضا
قریشی فر زهرا احمدرضا
مجیری میثم محمد
کیانی زاده محمدرضا یداله
اقاحسینی سعید حسن
پناهی درچه امیرحسین محمد
رضائی شهره جاوید
کشاورز نیما محمد
کنگازیان کنگازی معصومه محمد
اذری فردجهرمی زلیخا سراج
اقالر نوشین رحمت اله
شهبازی بتول یداله
علوی مهر سیدمحمدامین سیدعلی
کریمی باغملکی عاطفه حسن
سفیدزاده محمدعلی رسول
ابراهیمی لیلا جاماسب
بخشایی قرق اقایی راضیه ابراهیم
رحیمی الهام رحیمی
خزائی رضا حشمت
پورجوهری الهه اصغر
احمدپور گیتی حمزه علی
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

  1. حالا کلی وقتم باید بگذره تا بگن بیاید برای ثبت نام.چیکاردارن میکنن خدامیدونه بد ۲ماه جوابااومده حالاهم که هیچی…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا