رانت اعضای هیات علمی دانشگاه ها و تعارض منافع مدعیان

بررسی بیش از سی سال تبعیض و زیرپا گذاشتن قانون اساسی

پایگاه خبری اختبار- این روزها در حالی در بسیاری از تریبون های رسمی و رسانه های عمومی از وجود رانت و انحصار ناشی از تعارض منافع تصمیم گیرندگان در نهادهای غیردولتی مانند کانون وکلای دادگستری و … سخن گفته می شود، که همزمان یک رانت بزرگ پس از سال ها مقاومت در برابر قانون، باز هم توسط ذی نفعان به طور رسمی و علنی استفاده می شود.

وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی با هماهنگی یکدیگر فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه ها را تنها به جهت اینکه فرزند یک عضو هیات علمی دانشگاه هستند، به دانشگاه شهر محل خدمت والدینش انتقال می دهند.

ممکن است برخی از این افراد هنگام انتخاب رشته دور ترین و آسان ترین دانشگاه ها را انتخاب کنند و پس از قبول شدن به راحتی و از همان ابتدا به بهترین دانشگاه های کشور منتقل شوند.

۲۰ سال قبل یک دانشجوی دانشگاه سیستان و بلوچستان، از مقرره تبعیض آمیزی که از سال ۱۳۶۹ در حال اجرا بود به دیوان عدالت اداری شکایت کرد، هیات عمومی دیوان عدالت اداری این مقرره که ضمن آن امتیازاتی به فرزندان اعضای هیات علمی اعطا شده بود را مغایر قانون اساسی تشخیص داد و ابطال کرد.

ولی باز هم در تمام طول این ۲۰ سال اخیر، و با وجود صدور چند رای دیگر از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ورود سازمان بازرسی کل کشور، به هر شکل ممکن وزارتین علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی این رویه تبعیض آمیز غیر قانونی را هر سال اجرا کرده اند.

رای شماره ۱۶؛ دادخواهی دانشجوی سیستان و بلوچستانی

ابتدا در سال ۱۳۸۰ یک دانشجوی دانشگاه سیستان و بلوچستان به نام رحیم تقوی، با تقدیم شکایتی به دیوان عدالت اداری خواستار ابطال بخشنامه تبعیض آمیز مورخ ۲/۷/۱۳۶۹ وزارت فرهنگ و آموزش عالی شد که به موجب آن فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه ها می توانستند برای تحصیل به دانشگاه محل خدمت والدینشان منتقل شوند.

متن شکایت رحیم تقوی به این شرح بود:

در سال ۱۳۶۹ بخشنامه ای مبنی بر انتقال فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه ها پس از قبولی در کنکور از هر دانشگاه به دانشگاه محل خدمت به امضاء دو وزیر وقت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی رسید که باعث تبعیض و مفسده بسیار شده است. در حال حاضر فرزندان هر یک از استادان دانشگاه های تهران رشته ای خوب مثلا از دانشگاه سیستان را انتخاب می کنند و پس از قبولی به آسانی به هر دانشگاه واقع در تهران انتقال پیدامی کنند. رفع تبعیض در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی هم آمده است که می گوید: (… رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه). انتقال فرزند قبول شده درکنکور سراسری و در چابهار و انتقال وی به دانشگاه های تهران تبعیض ناروا است و علاوه بر آن سطح علمی دانشگاه ها را بر هم می زند. علی هذا درخواست لغو بخشنامه شماره ۱۷۸۴۶/۳ مورخ ۱۳۶۹/۷/۲ را دارد.

نهایتا هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۸۲ طی رای شماره ۱۶ مورخ ۱۳۸۲/۱/۲۴ شکایت رحیم تقوی را وارد تشخیص داد و بخشنامه مورد شکایت را به جهت اینکه موجود تبعیض نارواست ابطال کرد:

نظر به اصل استحقاق اشخاص در استفاده از امکانات مادی و معنوی مشابه و یکسان در شرایط مساوی و اینکه اعطاء هرگونه امتیاز به اشخاص بدون وجود علل و اسباب موجه و وجوه تمایز مطلوب منوط به حکم صریح قانونگذار است و اینکه رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همگان در تمام زمینه های مادی و معنوی می باشد، انتقال فرزندان اساتید دانشگاه ها که در کنکور سراسری پذیرفته شده اند از دانشگاه مبداء و ثبت نام آنان در دانشگاه مستقر در محل خدمت ولی دانشجویان مذکور به لحاظ عدم اتکاء به علل و جهات موجه خاص و قانونی از مصادیق تبعیض ناروا محسوب می شود و بدین جهت بخشنامه مورد اعتراض به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.

رای شماره ۷۹۰؛ اصرار وزارتین بر تبعیض و رانت

با این حال وزرای علوم و بهداشت بلافاصله پس از صدور رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۸۲/۱/۲۴ بخشنامه جدیدی به شماره ۴۷۳۷/۱ مبنی بر انتقال فرزندان اعضای هیات علمی ابلاغ می کنند!

نهایتا سازمان بازرسی کل کشور وارد عمل می شود و در تاریخ ۱۳۸۷/۳/۱۹ با ارائه شرحی از روند اقدامات غیرقانونی وزاری علوم و بهداشت در این زمینه با صدور بخشنامه های متوالی خواستار ابطال آخرین بخشنامه به شماره ۴۳۰/۱۷۴۷/۳ مورخ ۱۳۸۶/۱/۱۹  و دستورالعمل اجرایی آن مصوب ۱۳۸۶/۳/۴ می شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری این بار هم  طی رای شماره ۷۹۰ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۵ بخشنامه مذکور را به جهت مغایرت با قانون ابطال و از زمان تصویب ملغی‌الاثر اعلام می کند:

نظر به اینکه مقررات تبصره ذیل ماده واحده قانون یک‌مرحله‎ ای نمودن آزمون سراسری مصوب ۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی نحوه پذیرش دانش آموزان در کنکور سراسری را موکول به تصویب هیات وزیران نموده است، بدین جهت بخشنامه مصوب وزرای وقت علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تحت عنوان ایجاد تسهیلات برای فرزندان اعضای هیات علمی و نیز دستورالعمل اجرایی آن صادره از طرف سازمان سنجش و آموزش کشور که بدون توجه به مقررات قانونی فوق‎الذکر تصویب و ابلاغ گردیده است، خلاف مقررات تبصره ذیل ماده واحده قانون یک مرحله‎ ای نمودن آزمون سراسری فوق‎الاشعار و نیز خارج از صلاحیت و اختیارات قانونی مقامات و مراجع تصویب تشخیص و به استناد بند یک ماده ۱۹ و مقررات ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. تاریخ اعمال آثار رای صادره از تاریخ صدور بخشنامه و دستورالعمل اجرایی ابطال شده اعلام می گردد.

رای شماره ۹۲۹؛ تلاش برای دور زدن دیوان عدالت اداری

ولی باز هم ذینفعان در وزارت علوم و وزارت بهداشت دست نکشیدند و بلافاصله برای دور زدن رای شماره ۷۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دستورالعمل اجرایی نقل و انتقال فرزندانشان را این بار برای تصویب و تنفیذ به هیات وزیران بردند تا با اخذ مصوبه هیات وزیران، استدلال هیات عمومی دیوان در رای شماره ۷۹۰ را خنثی کنند.

سازمان بازرسی کل کشور مجددا در تاریخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ با تقدیم شکایتی به دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه این بار وزارتین علوم و بهداشت متن بخشنامه مربوط به نقل و انتقال فرزندانشان را هم مخفی نگه داشته اند، ابطال مصوبه شماره ۲۶۲۷۶۵/۴۴۳۰۹ – ۱۳۸۸/۱۲/۲۷ هیات وزیران که در بند یک آن اجمالا دستورالعمل اجرایی و بخشنامه مربوط به نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی تنفیذ شده بود را خواست:

دستورالعمل اجرایی و بخشنامه شماره ۸۴۶۳/و ۱۳/۵/۱۳۸۸ مربوط به نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب جلسات شماره (۵۲) و (۵۵) کمیته مطالعه و برنامه‌ریزی آزمون سراسری برای اجرا تنفیذ می‌شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری این بار طی رای شماره ۹۲۹ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ با ارجاع به استدلال ضمن رای شماره ۱۶ – ۱۳۸۲/۱/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اساسا وضع چنین امتیازاتی به نفع فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه ها را به جهت تبعیض آمیز بودن، مغایر قانون اساسی تشخیص داد و ابطال کرد:

با توجه به استدلال به کار رفته در رای شماره ۱۶ – ۱۳۸۲/۱/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بند یک مصوبه شماره ۲۶۲۷۶۵/۴۴۳۰۹ ۱۳۸۸/۱۲/۲۷ هیات وزیران در خصوص تنفیذ دستورالعمل اجرایی بخشنامه شماره ۸۴۶۴/و – ۱۳۸۸/۵/۱۳ مربوط به نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب جلسات شماره (۵۲) و (۵۵) کمیته مطالعه و برنامه‌ریزی آزمون سراسری از مصادیق تبعیض ناروا مصرح در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ گریز از تیررس دیوان عدالت اداری

در این مرحله وزرای علوم و بهداشت، به سراغ نهادی می روند که مصوباتش غیر قابل ابطال در دیوان عدالت اداری باشد، و با ارائه پیشنهادی به شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه ای با امضای محمود احمدی نژاد رییس وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی که اتفاقا خودش هم عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت و ذی نفع این مصوبه است اخذ می کنند که ضمن آن اختیارات مربوط به نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه به طور مطلق به وزیر علوم، وزیر بهداشت و رییس دانشگاه آزاد اسلامی تفویض می شود:

مصوبه «تفویض اختیار در خصوص نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی»

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دانشگاه آزاد اسلامی

مصوبه «تفویض اختیار درخصوص نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی» که بنا به پیشنهاد مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۵ وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جلسه ۷۳۵ مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

«هرگونه اختیارات مربوط به تصمیم‌گیری درخصوص نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی که در آزمون‌های سراسری ورود به دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی پذیرفته می‌شوند، به وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تفویض می‌شود».

محمود احمدی نژاد

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی

رای تیرماه ۱۴۰۰؛ اصرار دیوان عدالت اداری بر منع تبعیض

وزرای علوم و بهداشت و رییس دانشگاه آزاد اسلامی، به استناد همین مصوبۀ جلسه ۷۳۵ مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی، در تاریخ ۱۳۹۲/۵/۱۴ یک دستورالعمل اجرایی در مورد اعطای امتیازات به فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه ها که طبعا مشمول خودشان هم می شود تصویب می کنند.

با این حال باز هم هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی رایی که هنوز جزئیات آن منتشر نشده است، مصوبه شماره ۶۹۳۱۲ مورخ ۹۲/۵/۱۴ در خصوص تسهیلات فرزندان اعضای هیات علمی که به استناد مصوبۀ جلسه ۷۳۵ مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط وزرای علوم و بهداشت و رییس دانشگاه آزاد اسلامی تصویب شده بود را به جهت تبعیض آمیز بودن مغایر بند ۹ اصل سوم و اصل ۱۹ قانون اساسی دانست و ابطال کرد.

دستورالعمل اعمال امتیاز به فرزندان در آزمون ۱۴۰۰؛ بی اعتنا به قانون و دیوان عدالت اداری

با وجود همه این ها، وزارتین علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی در امتداد بیش از سه دهه تلاششان برای اعمال یک رویه غیرقانونی تبعیض آمیز باز هم با وجود ابطال مصوبه شماره ۶۹۳۱۲ مورخ ۹۲/۵/۱۴ از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، باز هم احسان جمالی معاون فنی و آماری سازمان سنجش طی نامه شماره ۴۷۱۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۹ به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی سراسر کشور فرایند و نحوه درخواست نقل و انتقال فرزندان هیات علمی سال ۱۴۰۰ را ابلاغ کرد.

در این نامه به دستورالعملی در مورد اعمال امتیازات تبعیض آمیز فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه ها اشاره شده که طی نامه شماره ۲۶۲۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ و متمم آن طی نامه شماره ۴۶۷۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ به تمامی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور ارسال شده است.

معلوم نیست دستورالعملی که در نامه معاون فنی و آماری سازمان سنجش به آن اشاره شده است همان دستورالعمل ابطال شده شماره ۶۹۳۱۲ مورخ ۹۲/۵/۱۴ است یا باز هم برای دور زدن دیوان عدالت اداری ترفند تازه ای به کار گرفته شده است.

چرا زور قانون و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به رانت اعضای هیات علمی نمی رسد ؟

حال این پرسش بزرگ به وجود می آید که چطور دو وزارتخانه کشور با همراهی دانشگاه آزاد اسلامی در سال های اخیر، علی رغم صدور چندین رای از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تصریح به مغایرت اقداماتشان با قانون اساسی به عنوان عالی ترین میثاق حقوقی کشور، باز هم با نهایت جسارت مشغول کار خودشان هستند ؟

در همین حال، سال هاست از جاهای مختلف فریادهای رفع انحصار و رانت و تبعیض از سوی کسانی بلند است که خود از اعضای هیات علمی دانشگاه ها و ذی‌نفع مستقیم این قبیل رانت های ظالمانه هستند که حتی هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم توان متوقف کردنشان را ندارد.

امروز میدان داران ادعای مبارزه با رانت و انحصار کسانی هستند که خود ذی‌نفع مستقیم اعمال رانت تبعیض آمیز امتیاز به فرزندان اعضای هیات علمی هستند:

 

 

 

 

 

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫۲۶ دیدگاه ها

 1. افراد شاغل در نیروهای مسلح فرضا این حق را دارند تا محل خدمت فرزندشان را خود تایین کنند و محل زندگی خود آنها باشد. بعد اعضای هیات علمی این حق را ندارند که محل زندگی خود را بدون آنکه آسیبی به حق هر کس دیگری بزنند محل زندگی خودشان بگذارند؟؟
  این امر در تمامی سازمان‌ها و ارگانها به گونه ای دیده می‌شود و یک حق مسلم است.

 2. متاسفانه فقط انتقالی در دستور کارشون نیست بلکه گاهی این فرزندان یک ترم از رشته قبولی را میخوانن و از ترم دوم به بعد وارد رشته بالاتر میشوند نمونه اش توی دانشگاه شهید بهشتی بین رشته های پزشکی و پیراپزشکی زیاد است این میشه اجهاف چون بچه های سیستان بلوچستان یا نواحی محروم با همچین غول هایی دارن رقابت میکنن فکر نمیکنی این عدالت نیست زمانی میرسه که تمام اینها امام زمان عج رو انکار میکنن

 3. پدر من عضو محترم هیئت علمی هستند و همه سروصدایی که علیه این قضیه به پا می‌شود بی پایه و اساس است و اتهاماتتان تهی از معنی. اول اینکه این نقل و انتقال، به هیچ وجه سهمیه ویژه‌ای محسوب نمی‌شود و حتی در دفترچه کنکور اشاره‌ای کوچک هم به آن نشده؛ (ما بین ده ها سهمیه عجیب غریب) دوم اینکه فقط انتقال دانشگاه مجاز است، نه رشته! سوم: هیچ ظرفیتی از دانشگاه مقصد پر نخواهد شد و مازاد به حساب می‌آید؛ حق کسی ضایع نمی‌شود! چهارم: حداقل باید ۹۰٪ امتیاز آخرین قبولی آن دانشگاه رو باید آورده باشد تا این شرط اعمال شود! مثلا کسی که رتبش پنجاه هزار شده باشه به نظرتون به نود درصد امتیاز آخرین قبولی دانشگاه تهران تو اون رشته، رسیده؟ شلوغ بازی شما فقط باعث پنهان موندن فاجعه واقعی در باقی سهمیه ها میشه. در کنکور، رتبه کشوری اهمیتی ندارد بلکه رتبه سهمیه تاثیر گذار است. چون هردسته سهمیه، حساب و کتاب خود را دارد!! یکی ممکن است رتبه اش پنج‌هزار شده باشد، ولی چون در بین افراد سهمیه خود رتبه‌اش سه رقمی شده است، امکان قبولی در دانشگاه و رشته های برتر را بدست می‌آورد و اینگونه جای صدها نفر که سال ها زحمت کشیده‌اند و پشت کنکور مانده‌اند، پر میشود.
  “این” … جنایت و تبعیض است‌. پیامدهای روانی این ماجرا و شکست های متعدد دانش‌آموزان، ممکن است زندگیشان را برای همیشه عوض کند. بعید نیست کسانی که با این تیترها سعی بر پرت کردن حواس مردم دارند، سود زیادی از این دور باطل و سال ها پشت کنکور ماندن جوانان به دست آورند..!

 4. من پزشک با عمری درس خوندن و جون کندن در مناطق دور افتاده کار میکنیم تو این کرونا دوبار خودم و همسرم کرونا گرفتیم انوقت هیات علمی یک دانشگاه با نصف سابقه و زحمتی که من برای تحصیل کشیدم با یک رانت هم فرزندش پیش خودش تحصیل میکنه و هم حقوق نجومی میگیره اونوقت اقا چه گلی به سر مملکت زده رفته phd گرفته

 5. اقا چرا بی خودی بزرگش میکنیم این اصلا سهمیه نیست تسهیلات جای هیچ کسی رو نمیگره مثل اینکه من صندلیم از تو دانشگاه دور تر میارم نزدیک تر اصلا این حق کسی رو نمیخوره

   1. لابد جنابعالی با سهمیه مناطق و مناطق وو… قبول شدی😂😂😂که اینقدر نابخردانه و بی منطق مقاله نوشتی و حرف میزنی

 6. ۱. در نظر داشته باشید که این سهمیه مازاد بر سهمیه معمول است، و لذا با تعریف رانت همخوان نیست.
  ۲. فقط برای مقطع کارشناسی این امکان وجود دارد.
  ۳. کسب حداقل ۹۰ درصد نمره آخرین فرد پذیرش شده، ضروری است.
  ۴. فقط انتقال به شهر محل سکونت والدین امکانپذیر است( بنابراین مثلا همه نمیتوانند به تهران منتقل شوند).
  ۵. فقط امکان انتقال در رشته مورد نظر وجود دارد. مثلا از شبانه با روزانه یا از آزاد به سراسری امکانپذیر نیست.
  ۶. چرا به جای هوچی گری، تعداد منتقل شده هر سال با استفاده از این بخشنامه اعلام نمیشود؟
  ۷. چرا در مورد رانت کانون وکلا ( انتقال فرزندان، انتقال به تبع همسر، انتقال با پرداخت پول ) صحبت نمیکنید؟

  1. در مورد رویه تبعیض آمیز انتقال محل اشتغال پذیرفته شدگان آزمون وکالت به محل اشتغال والدینشان کاملا با شما موافقم، آن هم به همین اندازه مخالف قانون و ناپسند است.
   در مورد انتقال با دریافت وجه، متاسفانه کانون ها به این موضوع به عنوان یکی از منابع اصلی درآمدی شان نگاه می کنند، از حیث تبعیض ایرادی به آن وارد نیست چون هر کس عملا می تواند این کار را بکند، ولی از این جهت که مقررات از حیث تقسیم واقعی وکلای جدید بر اساس نیاز هر حوزه قضایی رعایت نمی شود، محل ایراد جدی است.

 7. با سلام و احترام
  لازم به ذکر است که در تمام دنیا چنین قانونی وجود دارد. این به دلیل سختی کار و اهمیت شغلی یک هیات علمی می‌باشد. حجم زیادی از بار علمی و فرهنگی یک جامعه بر دوش اعضای هیات علمی آن میباشد. در حقیقت این کمک کوچکی جهت ایجاد آرامش جزئی برای این قشر زحمتکش است. مضاف بر اینکه در صورت داشتن رتبه مناسب امکان انتقال با شرایط خاص وجود دارد. باز هم عنوان میکنم فقط انتقال و در صورت کسب رتبه مناسب. هیچگونه اجحافی در حق کسی صورت نمیگیرد. حال اینکه چرا موضوع به این سادگی به دغدغه برخی افراد تبدیل شده است، واقعا جای تامل دارد؟ خدا میداند که پشت پرده این داستان چه چیزی نهفته است.

  1. کاملا درست میفرمایید فرزند من از این امکان استفاده کرد .البته نه در رشته پذیرفته شده در دانشگاه منطقه محروم بلکه در رشته ای دیگر و البته پایین‌تر.فرزند من خیلی احساس گناه می‌کرد که حق سایرین پایمال شده و من درتماس با مرکز سنجش این مطلب را مطرح کردم ایشان گفتند به هیچ روی حق دیگری به فرزند شما داده نشده برای این شرایط ما صندلی اضافه در کلاس دانشگاه می‌گذاریم و نه کنار گذاشتن متقاضی پذیرفته شده

  2. کاملا درست میفرمایید فرزند من از این امکان استفاده کرد .البته نه در رشته پذیرفته شده در دانشگاه منطقه محروم بلکه در رشته ای دیگر و البته پایین‌تر.فرزند من خیلی احساس گناه می‌کرد که حق سایرین پایمال شده و من درتماس با مرکز سنجش این مطلب را مطرح کردم ایشان گفتند به هیچ روی حق دیگری به فرزند شما داده نشده برای این شرایط ما صندلی اضافه در کلاس دانشگاه می‌گذاریم و نه کنار گذاشتن متقاضی پذیرفته شده

 8. اعضای هیات علمی دانشگاه ها با نفوذ در مراکز قانونگذاری قانون اساسی و عدالت اجتماعی و شریعت اسلام را به سخره گرفته اند. به لطف وضعیت بی ثبات موجود، بسیاری از افراد منتفذ وارد دانشگاه شده و از رانت های ذیل برخوردار می شوند .

  ۱- رانت فرزندان اعضای هیات علمی
  ۲- رانت تحصیلی از ارشد به دکتری بدون امتحان
  ۳- رانت فرصت مطالعاتی بدون ایجاد ارزش افزوده برای مملکت
  ۴- رانت حقوق بی حساب و کتاب و همسان سازی با پزشکان بدون دلیل و بدون حضور فیزیکی
  ۵- رانت معافیت مالیاتی
  ۶- رانت دو شغله بودن
  و…رانت های بی حساب و کتاب پژوهشی بنام گرنت، حق التالیف ……..
  با احترام به ۲۰ درصد اعضای هیات علمی واقعی دانشگاه ها ( که رانت حتی برای این افراد مخالف قانون اساسی و شریعت اسلام و مخالف عقل جمعی بشری است) بیش از ۸۰ درصد اعضای هیات علمی دانشگاه ها با سفارش و پارتی بازی جای نخبگان واقعی در دانشگاه ها را گرفته اند و نخبگان واقعی یا مجبور به مهاجرت شده اند و یا در سازمان های دیگر با حداقل حقوق روزگار می گذرانند.
  بایستی با انقلابی دیگر و با قول رهبر عزیزمان آتش به اختیاری عرصه را به دلالان علم و دانش تنگ نمود.

 9. اگر این قانون ناعادلانه حذف بشه بزرگترین عدالت در حق اقشار مظلوم کارگر و کاسب و دستفروش و کارمند اجرا شده مگه بقیه مشاغل که تازه مثل یک عضو هیات علمی حقوق نجومی هم نمیگیرن دلشون نمیخواد فرزندشون بیاد نزدیک خودشون تو یک دانشگاه خوب و یک رشته خوب قبول بشه .گیرم پدر تو بود فاضل از فضل پدر تو را چه حاصل

 10. فکر نمیکنم که تقاضای خیلی زیادی باشه برای یک هیت علمی که بخاد فرزندش را بیاره تو شهری که خودش عمری وقت گذاشته وکار کرده تو کشورهای اروپایی برای هیت علمی حتی مستخدم میگیرن تا حواسش به تحقیق باشه و خیلی امتیازات دیگر در واقع خط پیشرفت کشور توسط هیت علمی کشیده میشه اینکارها باعث دلسردی و کوچ هیت علمی بیشتر میشه

 11. با سلام
  کسانی که در مورد رانت هیبت علمی صحبت میکنند حداقل یکبار آیین نامه را بخوانند
  اولا برای جابجایی شرط آوردن حداقل ۹۰درصد نمره آخرین فرد قبولی دانشگاه مقصد وجود دارد
  ثانیا جابجایی از شبانه به روزانه وجود ندارد
  و این یعنی اگر کسی در دانشگاه سیستان و بلوچستان قبول شده باشد فقط به دانشگاهی در تهران می تواند برود که حداقل ۹۰درصد نمره آخرین فرد قبولی دانشگاه مقصد را آورده باشد.

  1. عزیزم اینجا اروپا نیست کدوم کشور اروپایی رو داری میگی دوم اینکه این مستخدم ها رو برای زنان تازه فارغ شده برای افراد مسن و خیلی چیز های دیگه هم میزارن و سوما اینجا منطقه ی محروم زیاد داریم عدالت چنین چیزی رو نمیگه مگه اینکه عدالت جمهوری اسلامی ایران همچین حرفی رو بزنه

 12. فکر نمیکنم این موضوع اشکال داشته باشه. البته نه بخاطر اینکه خودم هیات علمی هستم. این قبولیها مازاد بر ظرفیت اعلامی سازمان سنجش هست.

 13. باشه قبول شما خیلی ناراحت هستید از این اجحاف
  ولی موندم چرا فقط این یکی را فریاد می زنید این همه سهمیه و رانت و حق خوری تو همین آموزش عالی هست که اصلا می ترسید بهش ورود کنید چه برسه به اینکه چندین و چند بار فریاد بزنید
  خود همین کار شما یک نوع فساد و رانت هست معلوم نیست پشت پرده چی به کی نرسیده که این جور خونتون به جوش اومده

 14. آقای هوشیار در کشور ده ها سهمیه و رانت و فساد و اغازادگی و تبعیض برقرار است اگر توان طرح کردنش را داری و میتوانی ادعایی بکنی و اقدامی انجام دهی من پشت سرت هستم
  اگر بتوانی سهمیه فرزند ایثارگر یا همسر موقت جانبازی را طرح کنی اگر سهیمه های خاموش صدها پذیرفته شده دانشگاه را بتوانیم طرح کنی اگر بورسیه های غیرقانونی سال ۸۹-۹۰ را میتونی پیگیری کنی بسم الله این گوی و این میدان
  اگر نه که بهتره خاموش باشی

  اعضای هیات علمی سهمیه ندارند، ضریبی در کنکور ندارند، مثل شما و ده ها شرکتی و سازمانی و نهادی فرصت های گردش و تفریح و گشت و گذار ویلاهای شمال و جنوب را ندارند هر روز سال قادر به ترک محل خدمت خود نیستن و بچه هاشون بعد از قبولی در رشته به شهر خودشان برمیگردند مثل ده ها و صدها آقا و خانمی که شما بهتر از ما می‌شناسی و با هزینه ۱۰۰-۲۰۰ میلیونی به هر دانشگاهی در هر شهری منتقل می شوند مهمان می شوند و بعد انتقال دایم پیدا میکنن.
  اگر قلمت قدرت نوشتن و حق خواهی دارد بسم‌الله بنویس من پشت سرت هستم

  1. اول اینکه توان ما واقعا محدود است،
   دوم اقلا آن سهمیه ها – که در اصل عادلانه بودنشان می شود بحث کرد- مستند قانونی دارند.
   ولی این موضوع انتقال فرزندان هیات علمی، یک رسوایی حقوقی تمام عیار است، بارها این مصوبه -درست یا نادرست- در دیوان عدالت اداری ابطال شده است ولی بزرگواران در وزارتین به هیچ می گیرند.
   فارغ از محتوا، به موضوع نگاه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا