نحوه استعلام تخلفات رانندگی و اعتراض به آن

نحوه استعلام تخلفات رانندگی و اعتراض به آن

استعلام میزان تخلفات رانندگی

الف – حضوری :

مراجعه به یکی ازدفاترپلیس۱۰+وارائه کارت شناسایی وسیله نقلیه جهت دریافت صورت وضعیت جرایم رانندگی
مدارک لازم : کارت شناسایی وسیله نقلیه

ب – غیرحضوری :

 1. ارسال VIN

ارسال (وی آی ان)وسیله نقلیه ازطریق پیامک به شماره ۱۱۰۱۲۰۲۰۲۰ ودرصورت افزودن ستاره به انتهای آن شناسه قبض وپرداخت نیز اعلام می شودکه می توان نسبت به پرداخت تخلفات رانندگی مربوطه اقدام نمود

 1. ارسال پیامک با فرمت : رقم کناربارکدمندرج درپشت کارت وسیله نقلیه # به شماره ۱۱۰۱۲۰۲۰۲۰
 2. تماس با شماره تلفن ۸۸۲۸۸۸۸۸
 3. لینک مربوط به استعلام میزان تخلفات رانندگی : اینجا کلیک کنید

تذکر :

VIN شماره۱۷رقمی است که بر روی کارت خودرو به صورت عمودی و بر روی سند مالکیت خودرو به صورت افقی درج شده است.

فرایندپرداخت و اعتراض به تخلفات رانندگی مربوط به خودروهای دارای جرائم بالای ده میلیون ریال

تبصره ماده۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب۱۳۸۹ :

درصورتی که مبلغ جریمه خودرویی به ده میلیون ریال۱۰.۰۰۰.۰۰۰برسد، پلیس راهنمایی و رانندگی موظف است مراتب را به مالک خودرو اعلام و چنانچه ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ، مالک خودرو نسبت به پرداخت جریمه یا اعتراض به واحد مندرج در ماده۵ این قانون اقدام ننماید، راهنمایی و رانندگی مکلف به توقیف خودرو تا پرداخت جریمه می باشد. در صورت اعتراض، واحد مزبور موظف است در خصوص این موارد ظرف یک هفته تعیین تکلیف نماید.

نحوه پرداخت تخلفات رانندگی خودروهای دارای جرائم بالای ده میلیون ریال

الف-حضوری :

مالک یا متصرف قانونی وسیله نقلیه با دردست داشتن کارت یا سند مالکیت خودرو به واحدهای اجرائیات یا دفاتر پلیس +۱۰ مراجعه و پس از اخذ صورت وضعیت تخلفات رانندگی مربوطه با استفاده از شناسه قبض و شناسه پرداخت درج شده بر روی آن، از طریق درگاههای الکترونیکی بانک ملی ایران نسبت به پرداخت آن اقدام می نماید.

ب-غیرحضوری :

پس از دریافت شناسه قیض و شناسه پرداخت به یکی ازروش های عنوان شده بالا نسبت به پرداخت آن از طریق درگاه های الکترونیکی بانک ملی ایران اقدام گردد.

نحوه اعتراض به تخلفات رانندگی خودروهای دارای جرائم بالای ده میلیون ریال

مراجعه به واحدهای رسیدگی به تخلفات رانندگی :

آدرس واحدهای مربوطه درتهران بزرگ

یگان

آدرس پستی

منطقه ۱۲

خیابان شوش، نرسیده به میدان شوش، پشت بوستان بهاران، جنب کلانتری ۱۱۲

منطقه ۲۱

تهرانسر، انتهای بلواریاس، بعد از مسجد جامع، نرسیده به کمربندی آزادگان

 

درسایراستان ها نیز می توان به واحدهای رسیدگی مرکزاستان مراجعه نمود.

مدارک لازم :

 1. اصل کارت شناسایی و اصل سند مالکیت خودرو
 2. تکمیل فرم درخواست
 3. کارت شناسائی معتبر مالک وسیله نقلیه یا وکیل قانونی آن

تذکر :

 • واحد رسیدگی حداکثر به مدت یک هفته نسبت به بررسی اعتراض و صدوررای اقدام و ضمن ابلاغ به معترض نتیجه راتوسط نماینده پلیس راهور در سامانه اجرائیات ثبت نماید.
 • درخواست هایی که قبلا رسیدگی شده است پذیرش نخواهدشد
 • از پذیرش درخواست شرکت ها و سازمان ها به صورت فهرستی خودداری می شود.
 • به استناد ماده ۵ قانون مذکور رای صادره توسط واحد رسیدگی قطعی است.

استعلام وضعیت نمره های منفی گواهینامه

ارسال شماره گواهینامه ازطریق پیامک به شماره ۱۱۰۱۲۰۲۰۲۰

رسیدگی به اعتراض نمره های منفی تخلفات رانندگی

 1. مراجعه معترضین موصوف به واحدهای اجرائیات در سراسر کشور
 2. تسلیم اعتراض خود با ذکر دلایل
 3. کارشناس واحد اجرائیات پس از انطباق مدارک مثبته معترض نسبت به رسیدگی اعتراض اقدام و نتیجه را در حداقل زمان ممکن به معترض ابلاغ می نماید.

مدارک لازم:

 • اصل گواهینامه رانندگی
 • تکمیل فرم درخواست
 • قولنامه، وکالتنامه یا هر سندقانونی که بیانگر فروش وسیله نقلیه باشد
 • هرگونه سند یا مدرک جهت اثبات دلیل

رسیدگی به اعتراضات تخلفات رانندگی

الف – رسیدگی به قبض جریمه :

 1. مراجعه معترضین موصوف به واحدهای اجرائیات در سراسر کشور
 2. تسلیم اعتراض خود با ذکر دلایل

توضیح : مهلت مقرر عبارت است از شصت روز از تاریخ مندرج در قبض جریمه یا تاریخ ابلاغ شده در قبض جریمه ای که به اطلاع متخلف می رسد.

 1. در صورتی که شخص دیگری غیر از مالک خودرو مرتکب تخلف شده و معترض می باشد؛ حضور وی الزامی است.
 2. چنانچه معترض پس از دریافت نتیجه رسیدگی اصرار بر رسیدگی مجدد داشته باشد مراتب را به واحد اجرائیات اعلام نماید تا به نزدیکترین واحد رسیدگی معرفی شود
 3. معترض با همراه داشتن معرفی نامه در مهلت مقرر مذکور در بند ۱ به واحد رسیدگی مراجعه نماید
 4. در صورت راه اندازی سامانه الکترونیکی بجای معرفی نامه، شماره پیگیری مکفی است
 5. واحد رسیدگی نسبت به بررسی اعتراض و صدور رای در قالب فرم مربوطه اقدام و ضمن ابلاغ به معترض نتیجه را توسط نماینده پلیس راهور در سامانه اجرائیات ثبت نماید

مدارک لازم

 • اصل کارت شناسائی و اصل سند مالکیت خودرو
 • تکمیل فرم درخواست
 • کارت شناسائی معتبر مالک وسیله نقلیه یا وکیل قانونی آن
 • کارت شناسائی راننده متخلف(درصورتی که شخص دیگری غیر از مالک خودرو راننده باشد(

ب – رسیدگی به صورت وضعیت جرایم وتخلفات رانندگی :

 1. مراجعه مالک وسیله نقلیه به دفاتر پلیس+۱۰، اخذ صورت وضعیت، تکمیل فرم درخواست در صورت اعتراض تحویل آن به کاربر اجرائیات دفاتر، پرداخت هزینه مربوطه مطابق فرم الف

تذکر  :
درخواست هایی که قبلا رسیدگی شده است پذیرش نخواهد شد.
صورت وضعیت های شکایت دار پذیرش نشده و می بایست به نزدیکترین واحد اجرائیات مراجعه نمایند.
از پذیرش درخواست شرکت ها و سازمان ها به صورت فهرستی خودداری می شود.

 1. زمان رسیدگی غیرحضوری درهیات ها در ساعت اداری و از ساعت ۷ الی ۱۴ می باشد و بعد از ساعت مقرر سامانه غیرفعال می گردد.
 2. نتیجه رسیدگی الکترونیکی وغیرحضوری حداکثربعد از ۲۴ ساعت و از طریق پیامک با شماره تلفن همراه مندرج در فرم درخواست و توسط شرکت پژوهش و توسعه ناجی به متقاضی ابلاغ می گردد.
 3. در صورتی که متقاضی فاقد تلفن همراه برای دریافت پاسخ باشد می تواند به دفاتر خدمات الکترونیک مراجعه و با ارائه شماره پیگیری مندرج در رسید پذیرش، پاسخ خواسته خود را دریافت نماید.
 4. چنانچه معترض پس از دریافت نتیجه رسیدگی اصرار بر رسیدگی مجدد داشته باشد مراتب را به کاربر دفتر اعلام نماید
 5. کاربر دفتر پلیس+۱۰ مراتب اعتراض مجدد را در سامانه رسیدگی ثبت و با ارائه معرفی نامه، معترض را به نزدیکترین واحد رسیدگی معرفی نماید
 6. در صورت راه اندازی سامانه الکترونیکی رسیدگی مراتب به صورت سیستمی به کارتابل واحد رسیدگی ارجاع می شود.
 7. معترض با همراه داشتن معرفی نامه در مهلت مقرر مذکور در بند ۱ به واحد رسیدگی مراجعه نماید.
 8. در صورت راه اندازی سامانه الکترونیکی بجای معرفی نامه ارائه شماره پیگیری مکفی است.
 9. واحد رسیدگی نسبت به بررسی اعتراض و صدور رای اقدام و ضمن ابلاغ به معترض نتیجه را توسط نماینده پلیس راهور در سامانه اجرائیات ثبت نماید.

مدارک لازم

 • اصل کارت شناسائی و اصل سند مالکیت خودرو
 • تکمیل فرم درخواست
 • کارت شناسائی معتبرمالک وسیله نقلیه یا وکیل قانونی آن

آدرس واحدهای رسیدگی به تخلفات رانندگی مستقر در مناطق مختلف تهران بزرگ

یگان

آدرس پستی

منطقه ۱

چهارراه لشکرک، بلواراوشان، جنب بیمارستان ۵۰۵ ارتش

منطقه ۱۰

نواب، نبش محبوب مجاز

منطقه ۱۲

خیابان شوش، نرسیده به میدان شوش، پشت بوستان بهاران، جنب کلانتری۱۱۲

منطقه ۱۴

شهیدمحلاتی، نبردشمالی، بعد از پاسدار گمنام، ابتدای خیابان قیام، انتهای کوی شهید ابراهیم بیدی

منطقه ۱۶

میدان بهمن، اول تندگویان

منطقه ۲۰

شهر ری، خیابان ۲۴متری رازی، انتهای کریمی شیرازی یا استخرسابق، بعد از فروشگاه رفاه شهرداری منطقه ۵

منطقه ۲۱

تهرانسر، انتهای بلوار یاس، بعد از مسجد جامع نرسیده به کمربندی آزادگان

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا