ابطال مقرره عدم احتساب خدمت سربازی برای دریافت مزایای پایان کار

رای شماره ۲۵۸۰ مورخ ۱۳؍۱۰؍۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

پیام رای

قسمت اخیر نامه شماره ۶۲۲۶/۲۰/۰۱۲ مورخ ۲۱/۱/۱۴۰۱ پیوست نامه شماره ۲۴۹۰۶/۱۱۴/۰۱۲ مورخ ۲۰/۲/۱۴۰۱ اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ملارد که براساس آن مقرر شده است : «… از تاریخ ۳۰/۱/۱۳۸۳ به بعد مدت مذکور {مدت خدمت نظام وظیفه مشمولین قانون کار} به عنوان سابقه کارگاهی کارگر برای دریافت مزایای پایان کار لحاظ نخواهد شد»،ابطال شد.

متن دادنامه

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۸۰           تاریخ دادنامه: ۱۳؍۱۰؍۱۴۰۱     شماره پرونده: ۰۱۰۰۷۶۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سیامک میرانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۶۲۲۶؍۲۰؍۰۱۲-۲۱؍۱؍۱۴۰۱ مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران ابلاغی به موجب نامه شماره ۲۴۹۰۶؍۱۱۴؍۰۱۲-۲۰؍۲؍۱۴۰۱ رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ملارد

گردش کار

شاکی به موجب دادخواست و لایحه رفع نقص، ابطال نامه شماره ۶۲۲۶؍۲۰؍۰۱۲-۲۱؍۱؍۱۴۰۱ مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران ابلاغی به موجب نامه شماره ۲۴۹۰۶؍۱۱۴؍۰۱۲-۲۰؍۲؍۱۴۰۱ رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ملارد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“با استناد به ماده ۷ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل و خانواده و سایر کارکنان مصوب سال ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی و همچنین با استناد به ماده ۲۴ و ۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران پرداخت حق سنوات در ازاء هر سال خدمت ازحقوق بازنشستگان و از کارافتادگان است و دادنامه های شماره ۸۰۱- ۱۳؍۱۱؍۱۳۸۶، ۷۰۱- ۴؍۳؍۱۳۸۷ و ۹۰۱- ۱۲؍۱۰؍۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان بر برخورداری از مزایای احتساب خدمت سربازی را حق بیمه شدگان تامین اجتماعی تاکید کرده است و پرداخت سنوات پایان خدمت یکی از آن حقوق اشاره شده است. کارفرما (شهرداری ملارد) به استناد نامه شماره ۱۹۳۳؍ش م؍ص؍۱۴۰۰- ۴؍۱۰؍۱۴۰۰ بازنشستگی اینجانب را با توجه به تکمیل سی سال سابقه کاری با احتساب ۲۷ ماه خدمت سربازی ابلاغ نموده، لیکن با توجه به نامه شماره ۶۲۲۶؍۲۰؍۰۱۲- ۲۱؍۱؍۱۴۰۱ مدیریت روابط کار ، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران از محاسبه مدت خدمت سربازی در پرداخت حق سنوات اینجانب اجتناب می نماید. لذا با توجه به اینکه در ابلاغ بازنشستگی من ۲۷ ماه خدمت سربازی لحاظ گردیده و عدم پرداخت حق سنوات این مدت به منزله پرداخت ۲۸ سال حق سنوات در ازای ۳۰ سال خدمت است. خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص ابطال نامه شماره ۶۲۲۶؍۲۰؍۰۱۲-۲۱؍۱؍۱۴۰۱ مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران رسیدگی نمایند.”

متن مقرره مورد شکایت

“اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ملارد

بازگشت به نامه شماره ۵۲۶۲-۲۰؍۱؍۱۴۰۱ در خصوص استعلام شهرداری ملارد ضمن ارسال نامه شماره ۱۵۶۳۵۰- ۱۰؍۹؍۱۳۹۲ به آگاهی برسانید: طبق ماده یک آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مدت خدمت نظام وظیفه مشمولان قانون کار-مصوب ۱۳۶۹- یا شرکت داوطلبانه آنها در جبهه قبل از اشتغـال یا حین اشتغـال جزء سوابق پرداخت حق بیمه نزد سازمان تأمین اجتمـاعی محسوب می شود، لذا از تاریخ ۳۰؍۱؍۱۳۸۳ به بعد مدت مذکور به عنوان سابقه کارگاهی کارگری برای دریافت مزایای پایان کار لحاظ نخواهد شد. – مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران”

علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳؍۱۰؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رای هیأت عمومی

اولاً براساس ماده ۹۵ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳؍۴؍۱۳۵۴: «مدت خدمت وظیفه مشمولین این قانون پس از پایان خدمت و اشتغال مجدد در مؤسسات مشمول این قانون جزو سابقه پرداخت حق ‌بیمه آنها منظور خواهد شد.»

ثانیاً مطابق تبصره ۱ قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب ۳۰؍۱؍۱۳۸۳: «مدت خدمت نظام وظیفه شاغلین مشمول قانون کار یا شرکت داوطلبانه ‌آنان در جبهه قبل از اشتغال و یا حین اشتغال جزو سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تأمین‌اجتماعی محسوب می‌گردد. اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل دریافت‌ میانگین حق بیمه دو سال آخر فرد بیمه‌شده تأمین می‌گردد.»

ثالثاً براساس رأی وحدت رویه شماره ۸۰۱ مورخ ۱۳؍۱۱؍۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که: «…نظر به تبصره یک ماده ۱۴ قانون کار و قانون استفساریه قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون مذکور و ماده ۹۵ قانون تأمین اجتماعی و سایر احکام متعدد قانونگذار، مدت خدمت زیر پرچم اشخاص با رعایت مقررات مربوط علی ‎الاطلاق جزو سابقه خدمت آنان و برخورداری از مزایای متعلّقه قابل احتساب است…»

بنا به مراتب فوق، قسمت اخیر نامه شماره ۶۲۲۶؍۲۰؍۰۱۲ مورخ ۲۱؍۱؍۱۴۰۱ پیوست نامه شماره ۲۴۹۰۶؍۱۱۴؍۰۱۲ مورخ ۲۰؍۲؍۱۴۰۱ اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ملارد که براساس آن مقرر شده است : «… از تاریخ ۳۰؍۱؍۱۳۸۳ به بعد مدت مذکور {مدت خدمت نظام وظیفه مشمولین قانون کار} به عنوان سابقه کارگاهی کارگر برای دریافت مزایای پایان کار لحاظ نخواهد شد»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫۲ دیدگاه ها

 1. سلام،بخشنامه۲۵۹۰۴۷مورخ۹۸/۵/۱۵ درباره پرداخت فوق‌العاده ایثارگری جهت افرادی است که ۴۵روزتاسه ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه را دارند.دیگر اینکه تصویب‌نامه شماره۵۱۷۰۰/ت ۱۵۷۴۴مورخ ۷۶/۱/۲۷ درباره احتساب سابقه خدمت در جبهه جهت افرادی است که از نهادهایی غیر از سپاه و جهاد نظیر کمیته امداد، هلال احمر،بهزیستی و.‌. میباشد بموجب تصویب‌نامه فوق الذکر سابقه جبهه جهت نیروهای اشاره شده نصف محاسبه میشود اما این تصویب‌نامه در باره نیروهای اعزامی از «جهاد» نیست.لطفا بررسی نمایید چرا صندوق بازنشستگی کشوری برای افرادی که از «جهاد» اعزام شده بودند این قانون را اعمال میکند سابقه جبهه رانصف محاسبه میکند؟(متأسفانه حتی جابجایی لفظ انجام دادند لفظ «جهاد» از متن اصلی جابجا نموده اند، قطعاً کار درستی نیست) اینحقیر ۶۵روزسابقه جبهه دارم از فوق‌العاده ایثارگری محروم کرده‌اند.

 2. باسلام

  من سربازی نرفته ام ، و یک بازنشسته هستم ، اما این رای قویا غیر منصفانه است ،
  دلایل . تضعیف روحیه سربازان و به تبع آن ضعف بنیه دفاعی .
  نادیده گرفتن حق انسانی که دوسال از بهترین مرحله عمر خود را بطور تمام وقت ،فداکارانه و پر خطر خدمت کرده است.

  اگر صحبت از جوان است بایست بیشترین امتیاز (سابقه مضاعف، حقوق بالا ، استخدام ، مدیریت ، وام اشتغال و…) را به سرباز داد.

  در زمان حکومت رضاشاه و دوران بیماری و فقر کشور ، سربازی به شکل فعلی ایجاد شد و به آن اجباری می گفتند.
  چه شده است که این روش اجبار بدون حقوق از آن موقع جا مانده است!!!!؟

  یاعلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا