اساسنامه پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی

اساسنامه پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی

مصوبه جلسه ۱۳۹۵/۳/۱۷ شورای عالی آموزش و پرورش

 (بررسی شده در جلسات ۸۹۵ ـ ۸۹۶ ـ ۸۹۷ ـ ۸۹۸ ـ ۸۹۹ ـ ۹۰۰ ـ ۹۰۱ و ۹۳۲)

مقدمه:

با عنایت به رسالت آموزش و پرورش در زمینه شناسایی و شکوفایی استعدادها و ارتقای شایستگی‌های دانش‌آموزان و در راستای اجرای مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سند راهبری کشور در امور نخبگان، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، «پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی» با شرایط زیر تأسیس و راه‌اندازی می‌شود:

ماده۱ـ تعریف:

پژوهش‌سرای دانش‌آموزی، مرکزی علمی ـ پژوهشی است که زیر نظر آموزش ‌و‌ پرورش و به‌ منظور شناسایی و فراهم‌آوردن زمینه رشد و هدایت استعدادها و پرورش خلّاقیت‌های فردی و گروهی دانش‌آموزان و گسترش فرهنگ مطالعه، تحقیق و پژوهش در بین آنان، به دو صورت دولتی (هیأت امنایی) و غیردولتی تأسیس و اداره می‌شود.

ماده۲ـ اهداف:

۱ـ تقویت و تعمیق فرهنگ مطالعه، تحقیق و پژوهش‌های فردی و گروهی در بین دانش‌آموزان

۲ـ شناسایی، جذب و هدایت دانش‌آموزان مستعد و علاقه‌مند متناسب با نیازهای کشور

۳ـ تلفیق دانش نظری و فعالیت‌های عملی و کاربردی

۴ـ تسهیل دستیابی دانش‌آموزان به یافته‌های جدید علمی، پژوهشی و فناوری

۵ ـ پرورش خلاقیت‌ و تقویت بنیه علمی و پژوهشی دانش‌آموزان و معلمان

۶ ـ حمایت از دانش‌آموزان و هنر‌جویان پژوهشگر برتر و کارآفرین

۷ـ ایجاد زمینه و تقویت انگیزه حضور مؤثر دانش‌آموزان مستعد در عرصه‌های علمی، فرهنگی، هنری و فناوری در سطح ملی و بین‌المللی (جشنواره‌ها، المپیادها و…)

ماده۳ـ زمینه فعالیت:

 پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی در چارچوب اهداف و وظایف آموزش و پرورش و در زمینه‌های علمی ـ پژوهشی، آموزشی و فناوری به شرح زیر فعالیت می‌کنند:

۱ـ آموزش روش‌های مبتنی بر پژوهش

۲ـ طراحی و انجام پروژه‌های تحقیقی، پژوهشی و فناوری دانش‌آموزی

۳ـ برگزاری جشنواره‌ها و مسابقات علمی و پژوهشی و فناوری

۴ـ حمایت مالی و معنوی از دانش‌آموزان برای حضور در جشنواره‌ها و برنامه‌های علمی و پژوهشی داخلی و خارجی

۵ ـ آزمایش و تجربه ایده‌های پژوهشی دانش‌آموزی

۶ ـ حمایت از کاربست و تولید ایده‌ها و یافته‌های علمی و پژوهشی و تجاری‌سازی آنها

۷ـ تعامل اثربخش با مدارس و ارائه خدمات به آنها در زمینه‌های علمی، پژوهشی و فناوری

۸ ـ تعامل اثربخش با پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، تحقیقاتی و دانشگاهی و جلب حمایت آنها

ماده۴ـ شرایط تأسیس و نحوه اداره:

۱ـ پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی به صورت دولتی و غیردولتی تأسیس می‌شوند و در دو وقت صبح و بعد‌ازظهر به  فعالیت‌های علمی ـ پژوهشی می‌پردازند.

۲ـ مراکز دولتی بر اساس شاخص‌ها و استانداردهای ابلاغی شورای سیاستگذاری، به پیشنهاد اداره آموزش و پرورش شهرستان/ منطقه/ ناحیه، تأیید شورای آموزش و پرورش استان و با مجوز معاونت آموزش متوسطه، تأسیس و راه‌اندازی می‌شوند.

تبصره ـ اداره آموزش و پرورش شهرستان/ منطقه/ ناحیه موظف است نسبت به تأمین کادر مورد نیاز این مراکز، مطابق درجه‌بندی و ضوابط ابلاغی وزارت آموزش و پرورش اقدام نماید.

۳ـ تأسیس و راه‌اندازی مراکز غیردولتی بر اساس شاخص‌ها و استانداردهای ابلاغی شورای سیاستگذاری و در چارچوب قانون تأسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی، برابر شیوه‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و ابلاغ می‌شود.

ماده۵ ـ ارکان:

سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر حسن اجرای فعالیت‌های پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی، از طریق ارکان زیر صورت می‌گیرد:

۱ـ شورای سیاستگذاری

۲ـ شورای آموزش و پرورش استان

۳ـ هیأت امنای پژوهش سرا

۴ـ مدیر پژوهش سرا

ماده۶ ـ شورای سیاستگذاری:

الف ـ ترکیب:

۱ـ وزیر آموزش و پرورش (رئیس شورا)

۲ـ معاون آموزش متوسطه(دبیر)

۳ـ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی

۴ـ معاون آموزش ابتدایی

۵ ـ معاون پرورشی و فرهنگی

۶ ـ رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

۷ـ رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

۸ ـ رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان

۹ـ رئیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

۱۰ـ یکی از معاونان حوزه معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری

۱۱ـ معاون ذی‌ربط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

۱۲ـ رئیس بنیاد ملی نخبگان

۱۳ـ رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی یا یکی از معاونان ایشان

۱۴ـ یکی از معاونین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (ترجیحاً معاون پژوهش و فناوری)

۱۵ـ رئیس شورای عالی استان‌ها

۱۶ـ۱۷ـ یک نفر مدیر پژوهش‌سرا و یک نفر معلم پژوهنده به انتخاب شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش

۱۸ـ رئیس جامعه خیّرین مدرسه ساز کشور

۱۹ـ۲۰ـ دو نفر از اعضای هیأت علمی گروه‌های تخصصی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها یا شرکت‌های دانش‌بنیان، به پیشنهاد معاون متوسطه و انتخاب شورای سیاستگذاری

تبصره۱ـ معاون آموزش متوسطه می‌تواند از مدیران، صاحبنظران، کارشناسان، دانش‌آموزان و سایر افراد مرتبط برای شرکت در جلسات دعوت به عمل آورد.   

تبصره۲ـ ابلاغ اعضای شورای سیاستگذاری، توسط رئیس شورا صادر می‌شود.

تبصره۳ـ جلسات عادی شورای سیاستگذاری حداقل سالی سه بار تشکیل می‌شود. تشکیل جلسات فوق‌العاده، بلامانع است.

تبصره۴ـ دبیرخانه شورای سیاستگذاری در معاونت آموزش متوسطه تشکیل می‌شود.

تبصره۵ ـ مصوبات شورا با امضای وزیر آموزش و پرورش ابلاغ می‌شود.

ب ـ وظایف و اختیارات:

۱ـ بررسی و تأیید اصول، سیاست‌ها، خط مشی‌ها و برنامه‌های پژوهش‌سر‌ا‌ها در چارچوب قوانین و مقررات آموزش و پرورش

۲ـ بررسی و تأیید شاخص‌ها و استانداردهای تأسیس و اداره پژوهش‌سرا‌ها

۳ـ بررسی و تصویب برنامه‌های توسعه کمی و کیفی  پژوهش‌سرا‌ها

۴ـ تعیین سیاست‌های حمایت مادی و معنوی از دانش‌آموزان دارای اثر و نوآور، خلاق و کارآفرین، ثبت نوآوری‌ها، به کارگیری و تجاری سازی آنها و تأسیس صندوق حمایت از دانش آموزان پژوهشگر

۵ ـ تعیین سیاست‌های حمایتی برای مشارکت بخش غیردولتی در تأسیس و اداره پژوهش‌سرا‌ها

۶ ـ بررسی و تصویب راهکارهای اجرایی برای افزایش تعامل با مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی و فناوری

۷ـ تعیین سیاست‌ها و خط مشی‌های تأمین نیروی انسانی مورد نیاز پژوهش‌سراها با رعایت ضوابط مربوط

۸ ـ بررسی و تصویب نحوه تأمین منابع مالی و وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن با رعایت ضوابط مربوط

۹ـ تعیین ضوابط جذب کمک‌ها و هدایا، اعم از نقدی و غیرنقدی از اشخاص حقیقی و حقوقی

۱۰ـ برنامه‌ریزی برای جلب مشارکت مردم، مؤسسات، سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی در توسعه کمی و کیفی پژوهش‌سراها

۱۱ـ برنامه‌ریزی برای تأمین و تخصیص سرانه پژوهشی به دانش‌آموزان پژوهش‌سراها و نظارت عالیه بر هزینه کرد آن

۱۲ـ تصویب آیین‌نامه داخلی شورای سیاستگذاری و مقررات، آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های لازم

۱۳ـ بررسی و صدور مجوز تغییر کاربری و انحلال پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی

۱۴ـ نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط و مصوبات شورا و ارزیابی عملکرد ادارات کل آموزش و پرورش در برنامه‌های اجرایی پژوهش‌سراها

ماده۷ـ شورای آموزش و پرورش استان:

مسئولیت هماهنگی، برنامه‌ریزی، پشتیبانی و حمایت از پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی در سطح استان به عهده شورای آموزش و پرورش استان می‌باشد که در چارچوب سیاست‌ها و برنامه ‎ های شورای سیاستگذاری اقدام می‌نماید. مدیر کل آموزش و پرورش استان به عنوان دبیر و مسئول تعیین دستور جلسات شورای آموزش و پرورش استان، موارد زیر را در دستور کار شورای مذکور قرار می‌دهد.  

۱ـ بررسی و تأیید پیشنهاد تأسیس پژوهش‌سرای دانش‌آموزی بر اساس شاخص‌ها و استاندارد‌های مصوب شورای سیاستگذاری و ارسال آن به معاونت آموزش متوسطه جهت صدور مجوز تاسیس

۲ـ بررسی و پیشنهاد تغییر کاربری و انحلال پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی استان به شورای سیاستگذاری

۳ـ تعیین راهکارهای مناسب برای برقراری ارتباط با مراکز علمی، پژوهشی و فناوری و نیز مؤسسات حقوقی و افراد حقیقی در راستای تحقق اهداف و مأموریت‌های پژوهش‌سرا.

۴ـ برنامه‌ریزی برای جذب حمایت‌های مادی و معنوی مؤسسات مردم‌نهاد، شرکت‌های دولتی و غیردولتی، مراکز علمی و پژوهشی، اشخاص حقیقی و حقوقی و… از پژوهش‌سراها

۵ ـ نظارت بر حسن اجرای برنامه‌ها و ارزیابی از عملکرد هیأت امنای پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی

تبصره ـ به منظور کیفیت بخشی به پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی مناطق تابعه استان و ارتقای فعالیت‌های آنان، کمیته برنامه‌ریزی آموزش و پرورش استان، علاوه بر وظایف خود، وظایف زیر را در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های شورای آموزش و پرورش استان به عهده دارد: 

۱ـ برنامه‌ریزی و ایجاد زمینه برای رقابت‌های علمی، پژوهشی و فناوری بین پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی مناطق

۲ـ برنامه‌ریزی و ایجاد زمینه برای کیفیت بخشی به فعالیت پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی مناطق

ماده۸ ـ هیأت امنای پژوهش سرا:

به  منظور مدیریت بهینه پژوهش‌سرا و استفاده از امکانات و ظرفیت‌ها، هیأت امنای پژوهش‌سرا در سطح شهرستان/ منطقه تشکیل می ‎ شود.

الف ـ ترکیب:

۱ـ رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه (رئیس)

۲ـ معاون آموزش متوسطه منطقه (نایب رئیس)

۳ـ مدیر پژوهش‌سرا(دبیر)

۴ـ معاون آموزش ابتدایی

۵ ـ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی منطقه

۶ ـ شهردار شهرستان/ منطقه/ ناحیه

۷ـ نماینده تام الاختیار فرماندار یا بخشدار

۸ ـ سه نفر استاد دانشگاه یا صاحب نظر پژوهشی در زمینه‌های علوم انسانی، فنی و حرفه‌ای و علوم پایه (ترجیحاً از پارک علم و فناوری یا بنیاد ملی نخبگان)

۹ـ رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز شهرستان/ منطقه/ ناحیه

۱۰ـ یک نفر از اولیای دانش آموزان عضو پژوهش سرا

۱۱ـ یک نفرمعلم راهنمای پژوهنده به انتخاب شورای معاونان اداره آموزش و پرورش شهرستان/منطقه/ناحیه

تبصره۱ـ افراد مندرج در بندهای ۸،۱۰ و ۱۱ به پیشنهاد رئیس و تصویب هیأت امنای پژوهش‌سرای دانش‌آموزی انتخاب می‌شوند.

تبصره۲ـ در مناطقی که بیش از یک پژوهش‌سرا دایر است، صرفا یک هیأت امنا با عضویت تمام مدیران پژوهش‌ ‎ سراها، تشکیل می‌شود. در این صورت، دبیر هیأت امنا، از بین مدیران پژوهش‌سراها، توسط هیأت امنا انتخاب و با ابلاغ رئیس اداره آموزش و پرورش، منصوب می‌شود. 

تبصره۳ـ ابلاغ اعضای هیأت امنا توسط رئیس هیأت امنا صادر می‌شود.

تبصره۴ـ جلسات عادی هیأت امنا حداقل دو ماه یک بار به پیشنهاد دبیر و تأیید رئیس (ترجیحاً در مکان پژوهش‌سرا) تشکیل می‌شود. تشکیل جلسات فوق‌العاده با پیشنهاد دبیر و تأیید رئیس هیأت امنا بلامانع است.

تبصره۵ ـ دبیرخانه هیأت امنا در معاونت آموزش متوسطه شهرستان/ منطقه تشکیل می‌شود.

ب ـ وظایف و اختیارات:

۱ـ بررسی و تصویب برنامه‌های سالانه پژوهش‌سراها در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های ابلاغی و قوانین و مقررات مربوط

۲ـ برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری برای شناسایی و جذب دانش‌آموزان مستعد به پژوهش‌سرا

۳ـ برنامه‌ریزی و اتخاذ تصمیم برای تأمین منابع انسانی مورد نیاز

۴ـ بررسی و تصویب روش توسعه و تقویت ارتباط اثر بخش و تعامل سازنده با مؤسسات علمی و پژوهشی به ویژه مدارس

۵ ـ بررسی زمینه‌های  جلب همکاری صاحب‌نظران،  معلمان مجرب و دانش‌آموزان

۶ ـ برنامه‌ریزی برای برگزاری همایش‌های علمی، جشنواره‌ها و مسابقات علمی پژوهشی

۷ـ نظارت برکلیه امور پژوهش سرای دانش‌آموزی

۸ ـ بررسی و اتخاذ تصمیم در زمینه‌های جذب کمک‌ها و هدایا، اعم از نقدی و غیرنقدی از اشخاص حقیقی و حقوقی

۹ـ بررسی و تصویب پیشنهادها، طرح‌ها و برنامه‌های مرتبط

۱۰ـ بررسی و تصویب ضوابط پرداخت حق‌الزحمه، پاداش و کارانه به کارکنان و عوامل مرکز در چارچوب مقررات مربوط و نظارت بر نحوه هزینه‌ها و تصویب تراز مالی پژوهش‌سرا

ماده۹ـ مدیر پژوهش سرا:

مدیر پژوهش‌سرا از بین افراد واجد شرایط، به پیشنهاد رئیس آموزش و پرورش شهـرستان/ منطقه/ ناحـیه و تصویب هیأت امنای پژوهش‌سرا انتخاب و از سوی رئیس اداره آموزش و پرورش برای مـدت ۴ سال منصـوب  می‌شود. عـزل مدیر پژوهش‌سرا به پیشنهاد رئیس آموزش و پرورش یا دو سوم اعضای هیأت امنا و تصویب هیأت امنا امکان‌پذیر خواهدبود.

تبصره۱ـ فرد پیشنهادی، علاوه بر شرایط عمومی احراز مدیریت مدارس، مصوب شورای عالی آموزش و پرورش، باید حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، تجربه و سوابق امور مطالعاتی و پژوهشی و ۵ سال سابقه آموزشی داشته باشد.

تبصره۲ـ چنانچه فرد واجد شرایط در منطقه وجود نداشته باشد، معرفی مدیر با حداقل مدرک کارشناسی و دارای سوابق علمی ـ پژوهشی و ده سال سابقه آموزشی، تا  تعیین فرد واجد شرایط، بلا‌مانع است.

وظایف و اختیارات مدیر پژوهش سرا:

مدیر پژوهش‌سرا، ضمن اهتمام به اجرای دقیق و کامل مصوبات هیأت امنا، با رعایت قوانین و مقررات مربوط، وظایف زیر را بر عهده دارد:

۱ـ تدوین برنامه‌های سالانه و عملیاتی پژوهش‌سرا و ارائه آن به هیأت امنا برای بررسی و تصویب

۲ـ جلب همکاری و تقویت روحیه مشارکت دانش‌آموزان و معلمان در انجام فعالیت‌های علمی و پژوهشی

۳ـ برگزاری دوره‌های آموزشی، همایش‌ها، نمایشگاه‌ها، مسابقات و جشنواره‌های علمی، مهارتی، پژوهشی و آزمایشگاهی

۴ـ ایجاد منابع و بانک اطلاعاتی مورد نیاز برای دانش‌آموزان و معلمان راهنما

۵ ـ فراهم آوردن زمینه انجام پژوهش‌های دانش‌آموزی با بهره‌گیری از امکانات کارگاه، آزمایشگاه و کتابخانه‌

۶ ـ حمایت از دانش‌آموزان پژوهشگر و هدایت طرح‌های تحقیقاتی آنان

۷ـ ایجاد زمینه برقراری ارتباط دانش‌آموزان پژوهشگر با سایر نهادها و مؤسسات علمی، پژوهشی و آموزشی

۸ ـ تشکیل انجمن‌های علمی ـ پژوهشی دانش‌آموزی در رشته‌های مختلف با توجه به نیاز دانش‌آموزان بر اساس مصوبات هیأت امنا

۹ـ سازماندهی منابع انسانی مورد نیاز به ویژه به کارگیری معلمان و استادان مجرب برای انجام بهینه امور پژوهش‌سرا

۱۰ـ برقراری ارتباط اثربخش با مدارس و ارائه خدمات علمی ـ پژوهشی به آنها و نیز استفاده از ظرفیت و توانمندی مدارس برای ارتقای کیفیت فعالیت‌های پژوهش‌سرا

۱۱ـ فراهم نمودن زمینه‌های مشارکت دانش‌آموزان پژوهشگر در پژوهش‌های ملی ـ منطقه‌ای و بین‌المللی

۱۲ـ تلاش برای تأمین منابع مالی و تجهیزات مورد نیاز پژوهش سرا

۱۳ـ اجرای مصوبات هیأت امنا و تهیه گزارش‌ عملکرد سالانه پژوهش‌سرا جهت ارائه به هیأت امنای پژوهش‌سرا و کمیته  برنامه ریزی آموزش و پرورش استان

۱۴ـ ساماندهی، هدایت و راهبری امور پژوهش‌سرای دانش‌آموزی و نظارت و کنترل بر انجام فعالیت‌ها و پاسخگویی به مراجع ذیربط

۱۵ـ تمهید مقدمات برگزاری جلسات هیأت امنا، تنظیم، مستند‌سازی و نگهداری صورت‌جلسات و سایر اسناد و مدارک مربوط

ماده۱۰ـ مخاطبان:

دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی، متوسطه و هنرجویان واجد‌الشرایط و علاقه‌مند به مطالعه و پژوهش، در چارچوب شیوه نامه ابلاغی می‌توانند در پژوهش‌سرا ثبت نام نمایند و از خدمات آن بهره مند شوند.

ماده۱۱ـ ارتباط مدارس با پژوهش سرا:

۱ـ تعیین نماینده(رابط) برای ارتباط نظام‌مند و اثر‌بخش با پژوهش سرا

۲ـ حضور فعال مدیران مدارس و دانش‌آموزان در همایش‌ها و نمایشگاه‌های برگزار شده در پژوهش‌سرا

۳ـ برنامه‌ریزی برای حضور فعال دانش‌آموزان مستعد و علاقه‌مند در پژوهش‌سرا

۴ـ استفاده از ظرفیت و توانمندی علمی، پژوهشی و فناوری و آزمایشگاهی پژوهش‌سرا برای تحقق اهداف و برنامه‌های مدارس

ماده۱۲ـ ارتباط پژوهش‌سرا با مدارس و مراکز علمی:

۱ـ استفاده از ظرفیت و توانمندی علمی، پژوهشی و فناوری و آزمایشگاهی مدارس برای تحقق اهداف و  برنامه‌های پژوهش‌سرا

۲ـ پیگیری تشکیل انجمن‌های علمی ـ پژوهشی در مدارس

۳ـ برقراری ارتباط با پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، علمی، تحقیقاتی و دانشگاهی برای ارتقای کیفیت برنامه‌ها و فعالیت‌ها

ماده۱۳ـ منابع مالی:

 منابع مالی پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی عبارتند از:

۱ـ اعتبارات تخصیصی از سوی وزارت آموزش و پرورش، در قالب سرانه و کمک هزینه

۲ـ اعتبارات تخصیصی از سوی شورای آموزش و پرورش استان/ شهرستان/ منطقه

۳ـ کمک‌های مؤسسات و نهادها از قبیل شهرداری‌ها، صندوق‌ها، مراکز علمی و پژوهشی و بنگاه‌های اقتصادی

۴ـ هدایا و کمک‌های مردمی

۵ ـ در آمد حاصله از طریق ارائه خدمات علمی، پژوهشی و آموزشی به دانش‌آموزان و هنر‌جویان و فروش تولیدات و خدمات پژوهشی پژوهش‌سرا

تبصره ـ کلیه وجوه دولتی یا وجوه دریافتی از اولیای دانش‌آموزان یا کمک‌های مردمی و مؤسسات و سازمان‌ها، باید به حساب پژوهش‌سرا واریز شود و بر مبنای شیوه‌نامه مربوط و تصمیم هیأت امنا هزینه شود.

ماده۱۴ـ نظارت و ارزشیابی:

شاخص‌ها، ملاک‌ها و استانداردهای ارزشیابی از عملکرد پژوهش‌سراها، توسط شورای سیاستگذاری تدوین و ابلاغ می‌شود. نظارت و ارزشیابی مستمر از فعالیت‌های پژوهش‌سراها بر اساس شاخص‌ها، ملاک‌ها و استانداردهای مصوب، توسط شورای سیاستگذاری، شورای آموزش و پرورش استان و هیأت امنای پژوهش‌سرا انجام می‌شود.

تبصره۱ـ شورای آموزش و پرورش استان، گزارش‌های مربوط به نظارت و ارزشیابی از عملکرد پژوهش‌سراهای استان را در پایان هر سال تحصیلی به شورای سیاستگذاری ارائه خواهد داد.

تبصره۲ـ شورای سیاستگذاری، گزارش عملکرد ۲ سالانه پژوهش‌سراها را به شورای عالی آموزش و پرورش ارائه خواهد داد.

ماده۱۵ـ تغییر کاربری و انحلال:

هرگونه تغییر کاربری و جابه‌جایی این مراکز ممنوع است. انحلال پژوهش‌سرا در صورت عدم انطباق با مفاد این اساسنامه یا ضوابط ابلاغی و  همچنین تغییر کاربری آن در موارد خاص، با پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان و تأیید شورای سیاستگذاری انجام می‌شود.

ماده۱۶ـ سایر موارد:

شیوه‌نامه‌های اجرایی این اساسنامه پس از ابلاغ، حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و بعد از تأیید شورای سیاستگذاری، توسط وزارت آموزش و پرورش ابلاغ می‌شود.

موضوع: اساسنامه پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی در نهصد و سی و دومین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش، تاریخ۱۷/۳/۱۳۹۵ به تصویب رسید.

         مهدی نوید                    علی اصغر فانی

                       دبیر شورا                 رئیس جلسه            

اساسنامه پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی، مورد تأیید است.

رئیس جمهور و رئیس شورای‌عالی آموزش و پرورش ـ حسن روحانی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا