رای شماره ۱۳۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال “تعهد محضری ۷ ساله کارکنان شهرداری جهت خودداری از تقاضای انتقال یا ماموریت”

رای شماره 1303 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۵/۵           شماره دادنامه: ۱۳۰۳             شماره پرونده: ۹۹۰۳۱۵۲

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسام بیات پور

موضوع شکایت و خواسته:

۱ـ ابطال بند ۲ شرایط اختصاصی از دفترچه آگهی استخدام سال ۱۳۹۴ استانداری فارس

۲ـ ابطال نامه شماره ص۵۶/۴۲/۲۳۶۰۷/۹۵ ـ ۱۳۹۵/۸/۱۵ استانداری فارس

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ شرایط اختصاصی از دفترچه آگهی استخدام سال ۱۳۹۴ استانداری فارس و ابطال نامه شماره ص۵۶/۴۲/۲۳۶۰۷/۹۵ ـ ۱۳۹۵/۸/۱۵ استانداری فارس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“۱ـ بنابر ماده ۹۲ آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور مصوب هیات وزیران در جلسه ۱۳۸۱/۸/۱۵ انتقال و ماموریت مستخدمان ثابت و رسمی شهرداری ها و سازمان های وابسته به سایر شهرداری ها و بالعکس با درخواست کتبی مستخدم و موافقت دستگاه‌ های یاد شده مجاز است بر اساس این قانون اسمی از تعهدنامه به مدت ۷ سال قید نگردیده و این امر به موافقت وزارت کشور/ استانداری موکول نشده است.

۲ـ با توجه به ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداری های کشور مصوب ۱۳۵۸/۷/۱۹ شورای انقلاب، کلیه مستخدمین شهرداری ها و مؤسسات تابعه مشمول قانون استخدام کشوری می ‌باشند و شرایط استخدام مستخدمین پیمانی به موجب تبصره ماده ۶ قانون استخدام کشوری موکول به تصویب مصوبه هیات وزیران شده است و در آیین‌نامه استخدام پیمانی مصوب سال ۱۳۶۸ شرطی مبنی بر ارائه تعهد محضری جهت خودداری از تقاضای انتقال یا ماموریت وجود ندارد و موافقت با ماموریت و انتقال در هر حال منوط به موافقت مبدا و مقصد مستخدم می ‌باشد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موضوع مشابه طی دادنامه‌ های شماره ۱۳۲۹، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱ و ۱۲۲۲ و همچنین ۲۷۳۲ شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری چنین مقرره‌ای در خصوص اخذ تعهد عدم جابه جایی را مغایر قانون دانسته و آن را ابطال کرده است.

 ۳ـ طبق ماده ۳ آیین‌نامه استخدام پیمانی، مدت قرارداد استخدام پیمانی یک سال تا سه سال است بنابراین تعهد هفت ساله مستخدم از این جهت که بیش از مدت قرارداد استخدامی است محمل قانونی ندارد.

 ۴ـ شرایط استخدام مستخدمین پیمانی به موجب تبصره ماده ۶ قانون استخدام کشوری به موجب مصوبه هیات وزیران است که در آیین‌نامه استخدام پیمانی، شرطی مبنی بر ارائه تعهدنامه محضری جهت خودداری از تقاضای ماموریت و انتقال وجود ندارد و موافقت با ماموریت و انتقال در هر حال به موافقت دستگاه محل خدمت مستخدم منوط می ‌باشد.

بنابراین مقرر کردن شرط مذکور خارج از حدود اختیارات وزارت کشور/استانداری است. لیکن متاسفانه و بالاجبار و برخلاف میل باطنی و بیم از دست دادن موقعیت استخدامی و اشتغال و زیان های مادی و معنوی ناشی از آن اقدام به سپردن تعهد در بدو خدمت شده ام.

حال آن که با مراجعه به شهرداری شهر صدرا با ماموریت بنده طی نامه ۹۷/۷/۳۲۰۰۶ از شهرداری صدرا مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۸ خطاب به شهرداری جهرم موافقت گردید ولی نظر به تعهدنامه صادره ازدفترخانه اسناد رسمی ۳۵۰ شیراز به شماره ۲۹۱۵۳۸ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۱ با قبول ماموریت و انتقال به شهرداری صدرا با مشکل.

علی‌ایحال با توجه به مراتب فوق و ضمن اینکه محل کار و اقامت همسر حقیر در شیراز می ‌باشد و زندگی خانوادگی‌ام دچار مشکلات عدیده گردیده است و هم اینکه شهرداری صدرا در کنار شیراز طی نامه مذکور با انتقال نیز رضایت خود را اعلام نموده، تقاضای رسیدگی و ابطال بند ۲ شرایط اختصاصی آگهی استخدام سال ۱۳۹۴ و نامه شماره ۵۶/۴۲/۲۳۶۰۷/۹۵ ـ ۱۳۹۵/۸/۱۵ استانداری فارس و همچنین الزام استانداری فارس و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و شهرداری جهرم به ملغی نمودن تعهد فوق و اجرای رای صادره دادگاه را دارم. همچنین رای صادره به ضمیمه رای‌ های قبلی جهت ایجاد وحدت رویه به مرجع ذیصلاح ارسال گردد.  “

متن مقرره‌ های مورد شکایت به شرح زیر است:

“الف) بند ۲ شرایط اختصاصی آزمون استخدامی سال ۱۳۹۴ استانداری فارس:  پذیرفته‌شدگان نهایی موظفند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری پس از اعلام رسمی دفتر نسبت به ارائه مدارک لازم و تکمیل پرونده و ارائه تعهد محضری ۷ ساله برای عدم هرگونه انتقال و ماموریت به سایر شهرداری‌ ها و سازمان‌ های وابسته و نیز دستگاه‌ های اجرایی دیگر و همچنین عدم تغییر رشته شغلی در شهرداری تازه تاسیس اقدام نمایند.

ب) نامه شماره ص/۵۶/۴۲/۲۳۶۰۷/۹۵ ـ ۱۳۹۵/۸/۱۵ استانداری فارس

شهردار محترم جهرم

با سلام و احترام، به پیوست فرم تایید شده استخدام پیمانی مربوط به آقای حسام بیات پور که طی نامه شماره ۱۹/ک/۲۵۳۲ـ ۱۳۹۵/۸/۹ هیات مرکزی گزینش وزرات کشور اعلام گردیده ارسال می ‌گردد.  شایسته است با توجه به دستورالعمل زیر اقدام لازم معمول دارند.

۱ـ آن شهرداری بایستی افراد معرفی شده را دعوت و ضمن تشکیل پرونده پرسنلی، در خصوص تاییدیه مدرک تحصیلی و کارت پایان خدمت نظام وظیفه اقدام لازم معمول دارند.

۲ـ بر اساس بند ۸ نکات مهم آگهی استخدام پیمانی، نمونه تعهد محضری ارسال می ‌گردد. افراد پذیرفته شده باید در دفترخانه رسمی تعهد خود را مکتوب و به آن شهرداری تحویل نمایند. (تصویر برابر اصل شده تعهد باید منضم به صورتجلسه شورای اداری گردد)

۳ـ صورتجلسه شورای اداری شهرداری ها به صورت دقیق تکمیل و جهت شرح به این اداره کل ارسال نمایند.

 ۴ـ هرگونه نیرویی که بدون مجوز تحت عنوان نیروی شرکت، تامین نیروی انسانی و غیره که قبل از آزمون استخدامی به کارگیری شده است باید تسویه و خاتمه به کار داده شود.

 ۵ ـ نامه شماره ص۵۶/۴۲/۸۵۲۲/۹۵ ـ ۱۳۹۵/۳/۸ این اداره کل موضوع سوگندنامه در وقت مقرره ۱۳۹۵/۴/۱۴ اقدام لازم معمول و نتیجه را اعلام نمایند. ـ مدیرکل دفتر امور شهری و شورا های استانداری فارس “

  در پاسخ به شکایت مـذکور، سرپرست دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امـور حقوقی استانداری فارس به وجب لایحه شماره ص۵۶/۱۲/۲۹۷۰/۱۴۰۰ ـ ۱۴۰۰/۲/۱ توضیح داده است که:

  “اولا: استانداری فارس به هیچ وجه مرجع تصویب‌کننده شرایط اختصاصی آگهی استخدام سال ۱۳۹۴ نبوده است. بلکه فقط ابلاغ‌کننده بوده و نقشی در تصویب آن نداشته است. لذا از آنجا که مرجع تصویب آگهی فوق وزارت کشور می ‌باشد خواهان الزاما می ‌بایست درخواست ابطال خود را تصحیح نماید.

مزید استحضار «دستورالعمل استخدام پیمانی در شهرداریها» حسب نامه شماره ۳۰۱ـ ۱۳۹۴/۱/۸ وزیر کشور، به استانداری ها و شهرداری های سراسر کشور ابلاغ شده که طبق ماده ۲۳ دستورالعمل مذکور پذیرفته‌شدگان نهایی موظف‌اند نسبت به ارائه تعهد محضری برای هفت سال اقدام نمایند.

ثانیا: استانداری فارس فقط مرجع صدور نامه شماره ۵۶/۴۲/۲۰۷۵۱/۹۵ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۲ می ‌باشد و نامه اخیرالذکر نیز در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ طی دادنامه قطعی صادره از شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۲۷۳۲ باطل اعلام شده است.

لذا این بخش از درخواست خواهان نیز باید حذف (اصلاح) گردد. علی‌ای‌حال با عنایت به مراتب پیش گفته از آن مقام قضایی به دلیل «عدم توجه شکایت» مستند به بند (پ) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و همچنین تبصره ماده ۸۰ قانون مارالذکر تقاضای رد شکایت مطروحه را می ‌نماید. “

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۵ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

بـا توجـه به اینکه به مـوجب  ماده واحـده لایحـه قـانونی شمول قـانون استخـدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداری های سراسر کشور مصوب ۱۳۵۸/۷/۱۹ شورای انقلاب، کلیه مستخدمین شهرداری‌ ها و مـؤسسات تابعه و وابسته و اتحادیـه شهرداری‌ های کشور مشمول قانون استخدام کشوری هستند و شرایط استخدام مستخدمین پیمانی به موجب تبصره ماده ۶  قانون استخدام کشوری به تصویب مصوبه هیات وزیران وابسته شده است و در آیین‌نامه استخدام پیمانی مصوب سال ۱۳۶۸ شرطی مبنی بر ارائه تعهدنامه محضری جهت خودداری از تقاضای ماموریت و انتقال وجود ندارد و موافقت با ماموریت و انتقال در هر حال به موافقت دستگاه محل خدمت مستخدم وابسته است،

بنابراین بند ۲ شرایط اختصاصی از دفترچه آگهی استخدام سال ۱۳۹۴ استانداری فارس و نامه شماره ص۵۶/۴۲/۲۳۶۰۷/۹۵ ـ ۱۳۹۵/۸/۱۵ استانداری فارس که ناظر بر الزام پذیرفته‌شدگان استخدام در شهرداری به ارائه تعهدنامه هفت ساله مبنی است بر عدم هرگونه انتقال و ماموریت به سایر شهرداری‌ ها و سازمان‌ های وابسته و نیز دستگاه‌ های اجرایی دیگر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده

و برمبنای استدلال فوق و به تبعیت از مفاد دادنامه‌ های شماره ۱۳۲۹ـ ۱۳۹۸/۷/۲، ۱۲۱۷ الی ۱۲۲۲ـ ۱۳۹۹/۱۱/۴ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۱۸ ـ ۶/ ۱۳۹۹/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می ‌شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
مهدی دربین

نمایش بیشتر
دوره DBA-MBA حقوقی مدرک دانشگاه تهران موسسه دکتر بهنیایی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا