رای شماره ۹۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه هیات وزیران درباره نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

رای شماره ۹۲۹ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه شماره ۲۶۲۷۶۵/۴۴۳۰۹ ۱۳۸۸/۱۲/۲۷ هیات وزیران درخصوص نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ شماره دادنامه: ۹۲۹ کلاسه پرونده: ۸۹/۴۷۵

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۶۲۷۶۵/۴۴۳۰۹ ۱۳۸۸/۱۲/۲۷ هیات وزیران

گردش کار:

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۸۷/۴۰/د/۳۰۲ – ۱۳۸۹/۵/۲۶ اعلام کرده است که:

«پس از ابطال بخشنامه ایجاد تسهیلات ویژه برای فرزندان اعضای هیات علمی در مرحله دوم بر اساس دادنامه شماره ۷۹۰ – ۱۳۸۸/۱۱/۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به لحاظ خلاف قانون و خارج بودن از اختیار مرجع و سنجش آموزش کشور اعلام گردید:

«دیوان عدالت اداری نحوه تنظیم بخشنامه این تسهیلات را به این دلیل که مصوب هیات وزیران نبوده و تنها توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امضا شده است، مغایر قانون تشخیص و در تاریخ ۱۳۸۸/۱۱/۵ آن را ملغی اعلام کرد… این بخشنامه هیچ‌گونه مغایرت قانونی نداشت… بخشنامه تسهیلات فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاههای کشور به همان شکلی که قبلاً وجود داشته در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ به تصویب هیات دولت رسید» (منبع ایسنا: شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۸۹ کد خبر ۴۹۷۸)

همین خبر و تقریباً با همین مضامین در سایر پایگاه ها و از جمله طی شماره ۱۰۱۸۳۷۰ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ توسط خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است.

نکات حایز توجه در این خصوص:

اولاً: عدم دسترسی به اصل مصوبه در پایگاههای رسانه‌ای حتی سایت دولت است.

ثانیاً: اظهارات رییس سنجش آموزش کشور مایه تعجب است که اعلام کرده است این بخشنامه هیچ‌گونه مغایرت قانونی نداشت و به همان شکلی که قبلاً وجود داشت به تصویب رسید.

صدور بخشنامه اخیر در حقیقت ایستادگی در مقابل رای اولیه هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۱۶ – ۱۳۸۲/۱/۲۴ درمورد ابطال بخشنامه مشابه و کم اثرتر قبلی بوده که در حکم آن به تصریح آمده است:

«نظر به اصل استحقاق اشخاص در استفاده از امکانات مادی و معنوی مشابه و یکسان در شرایط مساوی و این که اعطاء هرگونه امتیاز به اشخاص بدون وجود علل و اسباب موجه و وجوه تمایز مطلوب منوط به حکم صریح قانونگذار است و این که رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همگان در تمام زمینه‌های مادی و معنوی به حکم بند «۹» اصل سوم قانون اساسی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است، انتقال فرزندان اساتید دانشگاه که در کنکور سراسری پذیرفته شده‌اند… به لحاظ عدم اتکا به علل و جهات موجه خاص و قانونی از مصادیق تبعیض ناروا محسوب می‌شود و… به استناد قسمت دوم ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود» پ

و لذا بخشنامه دوم با اعطای تسهیلات بیشتر (مندرج در گزارش سازمان) نیز پس از آن تصویب و با پیگیریهای بعدی منتهی به دادنامه شماره ۷۹۰ ۱۳۸۸/۱۱/۵ هیات عمومی آن دیوان گردید با این استدلال:

«نظر به این که مقررات تبصره ذیل ماده واحده قانون یک مرحله‌ای‌کردن آزمون سراسری مصوب ۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی نحوه پذیرش دانش آموزان در کنکور سراسری را موکول به تصویب هیات وزیران کرده است، بدین جهت بخشنامه مصوب وزرای وقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحت عنوان ایجاد تسهیلات برای فرزندان اعضای هیات علمی و نیز دستورالعمل اجرایی آن… که بدون توجه به قوانین و مقررات قانونی فوق‌الذکر تصویب و ابلاغ شده است خلاف مقررات تبصره ذیل ماده واحده… و نیز خارج از صلاحیت و اختیارات قانونی مقامات و مراجع تصویب تشخیص… به استناد بند «۱» ماده (۱۹) و مقررات ماده (۴۲) قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود».

ملاحظه می‌فرمایید که:

۱ این بخشنامه دقیقاً خلاف قانون تصویب شده.

۲ تبصره ذیل ماده واحده موصوف نیز ناظر به مصوبه هیات وزیران در مورد نحوه پذیرش در آزمون سراسری است که تصویب شده و ربطی به نقل و انتقال و ایجاد تسهیلات بعد آن ندارد.

۳ ایجاد این تسهیلات همان‌گونه که در نظریه این سازمان و رای اولیه دیوان عنوان‌شده تبعیض ناروا و خلاف قانون بوده و مستلزم وضع قانون است.

۴ این اظهارات و این حرکت حتی می تواند مشمول ضمانت اجرای ماده (۴۵) قانون آن دیوان باشد.

لذا مراتب اعلام تا دستور اقدامات مقتضی صادر فرمایید.»

متن مصوبه شماره ۲۶۲۷۶۵/۴۴۳۰۹ ۱۳۸۸/۱۲/۲۷ هیات وزیران که در شکایت‌نامه مذکور به آن پرداخته شده بود به قرار زیر است:

«هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موافقت نمود:

۱ دستورالعمل اجرایی و بخشنامه شماره ۸۴۶۳/و ۱۳/۵/۱۳۸۸ مربوط به نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب جلسات شماره (۵۲) و (۵۵) کمیته مطالعه و برنامه‌ریزی آزمون سراسری برای اجرا تنفیذ می‌شود.

۲ وزیران علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی ضوابط دستورالعملها و بخشنامه‌ها و تغییرات موردی در زمینه نقل و انتقال دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مرتبط با وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را تنظیم و ابلاغ می‌نمایند. معاون اول رییس جمهور»

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه‌ها و دفاع از مصوبات دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره ۱۶۴۸۴۹ ۱۲۱۴۴ ۵/۹/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

«با احترام، عطف به نامه شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۸۴۶۰ ۱۱/۷/۱۳۸۹ مربوط به دادخواست ابطال تصویب‌نامه شماره ۲۶۲۷۶۵/۴۴۳۰۹ ۱۳۸۸/۱۲/۲۷ هیات وزیران (موضوع ایجاد تسهیلات ویژه جهت نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه و موسسات آموزش عالی) اعلام می‌دارد:

۱ با توجه به تصریح رای شماره ۷۹۰ ۱۳۸۸/۱۱/۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر این که «… مقررات تبصره ذیل ماده واحده قانون یک مرحله‌ای کردن آزمون سراسری مصوب ۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی نحوه پذیرش دانش‌آموزان در کنکور سراسری را موکول به تصویب هیات وزیران کرده است، بدین جهت بخشنامه مصوب وزرای وقت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحت عنوان ایجاد تسهیلات برای فرزندان اعضای هیات علمی… خارج از صلاحیت و اختیارات قانونی مقامات و مراجع تشخیص… ابطال می‌شود.»

با عنایت به دلالت رای صادر شده مبنی بر این که تصویب موضوع و مفاد بخشنامه در صلاحیت هیات وزیران بوده است، لذا هیات وزیران با تنفیذ مفاد بخشنامه در تصویب‌نامه صادر شده اقدام به رفع مشکل در اجرای رای فوق‌الذکر کرده است بنابراین ابطال بخشنامه نمی‌تواند موجب و دلیل ابطال تصویب‌نامه قرار گیرد.

۲ تصویر نامه شماره ۶۱۴۸۶/۵۵۸۳۰/س ۱۳۸۹/۹/۲۸ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نامه شماره ۵۴/۱۰۷ ۱۳۹۰/۱/۲۴ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌عنوان هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع جهت استحضار پیوست می‌باشد.

بنا به مراتب فوق استدعای رد شکایت شاکی را دارد.»

نامه شماره ۶۱۴۸۶/۵۵۸۳۰/س ۱۳۸۹/۹/۲۸ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به شرح زیر است:

«در خصوص اخطاریه دیوان عدالت اداری مربوط به دادخواست ابطال تصویب‌نامه شماره ۲۶۲۷۶۵/۴۴۳۰۹ ۱۳۸۸/۱۲/۱۷ درخصوص تسهیلات نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱- از آن جا که اعضای هیات علمی امر مهم آموزش جوانان کشور را به عهده دارند، به منظور ایجاد فضای مناسب فکری برای آنان از سالهای گذشته ترتیبی اتخاذ شده بود که فرزندان آنها بتوانند پس از قبولی در آزمون در محل خدمت والدین خود مشغول به تحصیل شوند.

در سالهای قبل از پیروزی انقلاب با توجه به استقلال دانشگاهها، کلیه مقررات آموزشی از جمله انتقال توسط خود دانشگاهها صورت می‌گرفت که فرزندان اعضای هیات علمی نیز توسط دانشگاهها به محل خدمت والدین خود انتقال می‌یافتند.

پس از پیروزی انقلاب، انتقال و تغییر رشته فرزندان اعضای هیات علمی پذیرفته شده در آزمون سراسری تا سال ۱۳۸۸، بر اساس بخشنامه‌هایی که توسط وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ گردید، انجام شد و در سال ۱۳۸۹ بر اساس مصوبه جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ هیات وزیران انجام پذیرفت.

این بخشنامه تنها امتیازی است که وزارتهای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اعضای هیات علمی خود قایل شده‌اند.

۲- این تسهیلات برای اعضای موثر در فرآیند آموزشی در نظر گرفته شده است تا این عده بتوانند با فراغ بال در امر آموزش و پژوهش به وظایف علمی خود به نحو احسن عمل نمایند. در حقیقت اعطای این تسهیلات بسترساز افزایش کیفیت آموزش عالی است که در درجه اول همه اقشار دانشجویی و در نهایت کل جامعه از منافع آن بهره‌مند خواهند شد.

۳- یکی از علل تصویب این بخشنامه جلوگیری از مهاجرت اساتید به کشورهای خارجی بوده است، زیرا عده‌ای از اساتید دانشگاهها در کشورهای خارجی تحصیل کرده‌اند و اغلب این امکان را دارند که فرزند خود را برای تحصیل به خارج از کشور اعزام کنند و در پی آن، خود نیز به خارج مهاجرت نمایند. با توجه به امکانات موجود، این مصوبه می‌تواند تا اندازه‌ای جلوی این مهاجرت را بگیرد.

۴- در آزمون سراسری هر داوطلب می‌تواند بنا بر شرایط خود در یکی از سهمیه‌های مناطق، خانواده شهدا، شاهد و رزمندگان شرکت نماید. بدیهی است هر یک از این سهمیه‌ها ظرفیت خاصی را به خود اختصاص داده‌اند. برای فرزندان اعضای هیات علمی سهمیه‌ای وجود نداشته است و همانند بقیه داوطلبان در آزمون شرکت می‌کنند و پس از قبولی در آزمون می‌توانند در صورت دارا بودن شرایط، به صورت مازاد بر ظرفیت اشتغال و تغییر رشته دهند.

۵-  خاطر نشان می‌شود که انتقال در دانشگاهها تنها مخصوص فرزندان اعضای هیات علمی نیست بلکه هر یک از دانشجویان در دانشگاه بر اساس آیین‌نامه میهمانی و انتقال دانشجویان دوره‌های کاردانی و کارشناسی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی می‌توانند در صورت دارا بودن شرایط (کسب میانگین کل حداقل ۱۳) به نزدیکترین دانشگاه محل زندگی خانواده، میهمان، میهمان دایم و یا انتقال یابند.

همچنین با توجه به دسته‌بندی دانشگاهها بر اساس فراوانی تقاضای میهمانی و انتقال دانشجویان، در صورت کسب حد نصاب ۸۵%، ۹۰% و یا ۹۵% نمره آخرین فرد پذیرفته‌شده و یا نظر کمیته منتخب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در همان رشته در دانشگاه مقصد میهمان مبنا شوند.

(این در حالی است که حد نصاب انتقال برای فرزندان اعضای هیات علمی ۹۰% نمره آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه مربوط برای رشته محل مورد تقاضاست).

علاوه بر این بر اساس تبصره ۵ ماده ۴ آیین‌نامه میهمانی و انتقال دانشجویان، اگر در زمان دانشجویی دختران ازدواج کنند، فرزندان کفیل خانواده شوند، دانشجویان دچار بیماری خاص یا معلولیت موثر شوند می‌توانند به نزدیکترین دانشگاه به‌محل سکونت خود میهمان شوند.

بر اساس آیین‌نامه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر، دانشجویان تک فرزند ذکور و کلیه فرزندان اناث شاهد به محل سکونت خود منتقل می‌شوند. بر اساس آیین نامه آموزشی دانشجویان مجاز به تغییر رشته هستند، به‌طوری که هر یک از دانشجویان در صورت دارا بودن شرایط و موافقت دانشگاه مبدا و مقصد می‌توانند تغییر رشته و انتقال دهند. برخی از دانشگاهها تصویب کرده‌اند که دانشجویان رشته‌های مختلف اگر معدل مورد نظر آن دانشگاه را کسب نمایند در صورت نداشتن نمره آزمون نیز می‌توانند تغییر رشته دهند (دانشگاههای صنعتی شریف و صنعتی امیرکبیر).

با توجه به موارد فوق ملاحظه می‌شود که تسهیلات نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی تبعیضی ناروا نبوده است و سایر دانشجویان نیز دارای تسهیلاتی مشابه آن هستند.»

مفاد نامه شماره ۵۴/۱۰۷ ۱۳۹۰/۱/۲۴ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز به قرار زیر است:

«در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور به خواسته ابطال تصویب‌نامه شماره ۲۶۲۷۶۵/۴۴۳۰۹ ۱۳۸۸/۱۲/۲۷ هیات وزیران موضوع ایجاد تسهیلات ویژه جهت نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به استحضار می‌رسد:

۱- بدون شک ارتقای دانش و بنیه علمی کشور و تحقق و اجرای کامل برنامه‌ها و طرحهای کلان مصوب کاربردی اعم از پژوهشی و آموزشی مرتبط نیازمند همکاری کامل اعضای هیات علمی و استادان با تجربه شاغل در گروهها و کمیته‌های برنامه‌ریزی پزشکی، علوم انسانی و فنی مهندسی واحدهای دانشگاهی و مراکز آموزش عالی بوده و این مهم مستلزم ایجاد زمینه مناسب برای حفظ نقش خطیر این قشر فرهیخته و تقویت توانایی‌های علمی و عملی ایشان است که توجه به این عوامل، در کنار تمهید مقدمات لازم به منظور جلوگیری از اختلال در امور انضباطی در حدود مقررات، به حفظ تعادل در محیطهای آموزشی و رفع احتیاجات بومی و منطقه‌ای وکمک به خودکفایی دانشگاهها منتج می‌شود.

از سالیان دور، چگونگی پیش‌بینی تمهیدات لازم در حد ضرورت برای نیل به اهداف فوق‌الذکر و اعطای تسهیلات به اعضای هیات علمی، بدون تبعیض فاحش و با هدف تقویت روح پژوهش و تتبع و ابتکار، به‌ گونه‌ای مدنظر مسوولین مربوط بوده است که فعالیتهای آموزشی و اداری دانشگاهها با ظهور مشکلات متعدد و نیز مهاجرتهای ناخواسته اساتید برای ادامه تحصیل فرزندان خود تحت الشعاع قرار نگیرد.

نظر به حساسیت این امر، کمیته‌های کارشناسی مستقر در وزارتهای علوم، تحقیقات و فناوری و این وزارتخانه با اشراف و وقوف کامل به مشکلات جاری به بررسی و جمع‌بندی نهایی نظرات و پیشنهادات واصله پرداخته‌اند.

۲- در این خصوص، شرط استفاده از تسهیلات اعطایی، بدواً ورود به دانشگاه براساس مقررات آزمونهای سراسری، با لحاظ سایر ضوابط و مقررات قانونی، از جمله ضوابط مربوط به تغییر رشته و همچنین توجه به ظرفیتهای قانونی انتقال است و فرزندان اعضای هیات علمی نیز بدون پیش‌بینی ظرفیت خاص، در ردیف دیگر شرکت‌کنندگان آزمون سراسری دانشگاهها قرار داشته و همچون سایر داوطلبان، ملزم به کسب نمرات لازم برای قبولی هستند.

ضمن این که انتقال فرزندان هیات علمی منوط به داشتن حد نصاب ۹۰ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه مربوط در رشته مورد تقاضا بوده و انتقال از دوره شبانه به روزانه، از موسسات غیرانتفاعی به دولتی، از پیام نور به غیر پیام نور و یا از نیمه‌حضوری به سایر دوره‌ها ممنوع است.

همچنین چنانچه داوطلب، فاقد حد نصاب نمره باشد، دانشگاه مقصد که لزوماً در شهر محل خدمت والدین است صرفاً حق موافقت با انتقال وی را به صورت موقت داشته و تبدیل انتقال موقت به انتقال دایم منوط به احراز وضعیت علمی مناسب طی حداقل دو ترم اول تحصیلی به تشخیص دانشگاه مقصد است.

ضمناً داوطلب به محلی که نزدیکترین فاصله علمی را دارد انتقال موقت می‌یابد. به عبارت دیگر، داوطلب به دانشگاهی که به نمراتش نزدیکتر است (با توجه به درجه‌بندی دانشگاه در رشته موردنظر) انتقال موقت می‌یابد و اگر داوطلب نتواند شرایط و معدل مورد نظر دانشگاه را کسب نماید به دانشگاه مبدا برگردانده می‌شود.

۳- با توجه به وجود سهمیه‌های مختلف در آزمون سراسری، امکان تغییر رشته برای این دسته از داوطلبان در صورت داشتن ۹۲/۵ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه مربوط در رشته مورد تقاضا نیز وجود دارد.

بعلاوه، تغییر رشته از دوره شبانه به روزانه، از موسسات غیرانتفاعی به دولتی، از پیام نور به غیر پیام نور و یا از نیمه حضوری به سایر دوره‌ها ممنوع است. همچنین انتقال و تغییر رشته در مراحل تکمیل ظرفیت درصورتی امکان‌پذیر است که داوطلب قبل از آن از تسهیلات بخشنامه استفاده نکرده باشد.

۴- خاطر نشان می‌سازد که انتقال در دانشگاهها تنها مخصوص فرزندان اعضای هیات علمی نبوده است، بلکه هر یک از دانشجویان، بر اساس آیین‌نامه آموزشی و با موافقت دانشگاه مبدا و مقصد می‌توانند انتقال یابند.

فرزندان عزیز شاهد تک فرزند پسر و یا دختران در صورت قبولی به محل سکونت خود منتقل می‌شوند. در خصوص تغییر رشته نیز، بر اساس آیین‌نامه آموزشی، کلیه دانشجویان مجاز به تغییر رشته هستند، به‌طوری که هر یک از دانشجویان در صورت دارا بودن شرایط و موافقت دانشگاه مبدا و مقصد می‌توانند تغییر رشته داده و یا حسب تقاضا انتقال یابند.

همچنین است اگر دانشجویی به دلایلی از جمله بیماری نتواند در رشته‌ای ادامه تحصیل دهد، با رعایت مقررات می‌تواند تغییر رشته داده و یا انتقال داده شود.

هر دانشجو می‌تواند بر اساس آیین‌نامه آموزشی، حداکثر تا ۴۰ درصد واحدهای درسی خود را در دانشگاه دیگر به طور میهمان بگذراند. برخی از دانشگاههای دیگر نظیر (دانشگاههای صنعتی شریف و صنعتی امیرکبیر) تصویب کرده‌اند که دانشجویان رشته‌های مختلف اگر معدل مورد نظر آن دانشگاه را کسب نمایند، در صورت نداشتن نمره آزمون نیز می‌توانند تغییر رشته دهند علاوه بر آن، بر اساس آیین‌نامه آموزشی، دخترانی که ازدواج می‌کنند به دانشگاه محل سکونت همسر انتقال می‌یابند و دانشجویانی که والدین خود را از دست داده و سرپرستی خانواده را به عهده داشته باشند می‌توانند به محل سکونت خود انتقال یابند.

بنابر مراتب فوق، اگر فرزند هیات علمی با استفاده از تسهیلات فوق انتقال و یا تغییر رشته یافته باشد، صرفاً درصورت دارا بودن حد نصاب نمره می‌تواند با استفاده از سایر آیین‌نامه‌ها انتقال و تغییر رشته یابد و در غیر این صورت مجاز به انتقال و تغییر رشته نیست. بدیهی است این امر جهت جلوگیری از بهره‌مندی از آیین‌نامه‌های مختلف در نظر گرفته شده است نه ایجاد فرصتهای متعدد. خاطر نشان می‌سازد که استفاده از تسهیلات هیات علمی فقط برای یک بار در دوره تحصیل دانشجو مجاز است.

نظر به مراتب معروضه و ضرورت ارائه راه‌حلهای مدون و دقیق برای جلوگیری از بروز مشکلات آتی در امر آموزش در دانشگاههای سراسر کشور رسیدگی شایسته و رد دعوی تقدیمی مورد تقاضا است.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رای مبادرت می ‎ کند.

رای هیات عمومی

با توجه به استدلال به کار رفته در رای شماره ۱۶ – ۱۳۸۲/۱/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بند یک مصوبه شماره ۲۶۲۷۶۵/۴۴۳۰۹ ۱۳۸۸/۱۲/۲۷ هیات وزیران در خصوص تنفیذ دستورالعمل اجرایی بخشنامه شماره ۸۴۶۴/و – ۱۳۸۸/۵/۱۳ مربوط به نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب جلسات شماره (۵۲) و (۵۵) کمیته مطالعه و برنامه‌ریزی آزمون سراسری از مصادیق تبعیض ناروا مصرح در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمدجعفر منتظری

نمایش بیشتر
دوره DBA-MBA حقوقی مدرک دانشگاه تهران موسسه دکتر بهنیایی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا