رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه جذب فرزندان شاهد و جانباز از طریق کارورزی و تبدیل وضعیت به قرارداد کار معین و پیمانی

رای شماره ۲۳۴۲ مورخ ۱۸؍۸؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۴۲

تاریخ دادنامه: ۱۸؍۸؍۱۴۰۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵ آیین نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شهید و جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر موضوع تصویب نامه شماره ۴۱۴۵۹؍۲۶۲۷۵۶ مورخ ۱۳۸۸؍۱۲؍۲۷ هیأت وزیران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۵ آیین نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شهید و جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۲۷۵۶؍ ۴۱۴۵۹ مورخ ۲۷؍۱۲؍ ۱۳۸۸ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“۱- بدواً در این ماده امر به بکارگیری کارورز از میان فرزندان شاهد و جانباز در دستگاه های اجرایی شده است این در حالی است که به کارگیری کارورز در دستگاه‌های اجرایی به ویژه در قانون مدیریت خدمات کشوری فاقد مبنای قانونی بوده و صراحتاً مخالف تبصره ۱ ماده ۵۱ و ماده ۵۲ می باشد که بیان می دارد:

«تبصره- هرگونه به کارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی خارج از مجوزهای موضوع این ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع می باشد و پرداخت هرگونه وجهی به افرادی که بدون مجوز به کار گرفته می شوند تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می گردد.«

«ماده ۵۲- هر نوع به کارگیری افراد در دستگاه های اجرایی به غیر از حالات مندرج در ماده ۴۵و تبصره ماده ۳۲این قانون ممنوع می باشد.»

از آنجا که هر نوع به کارگیری در دستگاه های اجرایی محدود به انواع موضوع ماده ۴۵ یعنی رسمی و پیمانی، تبصره ذیل ماده ۳۲ یعنی قراردادی و ماده ۱۲۴ یعنی کارگری می باشد، لذا جهتی برای به کارگیری نیروی کارورز در قانون مدیریت خدمات کشوری وجود نداشته و طرف شکایت عملاً به وضع قاعده اقدام کرده است بنابراین امر به جذب کارورز در دستگاه‌های اجرایی مغایر حصر ماده ۵۱ و ۵۲ قانون مدیریت خدمات کشوری است.

۲- در ماده معترض عنه صراحتاً ذکر شده است که دستگاه های اجرایی موظفند پس از طی دوره کارورزی فرزندان شاهد و جانباز نسبت به انعقاد قرارداد کار معین … اقدام نماید.

اولاً: بر اساس ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری نیرو، «تاکید می شود به کارگیری نیرو« که اعم از استخدام و انواع دیگر آن از جمله به کارگیری نیروی قراردادی است، موکول به برگزاری آزمون با نشر آگهی عمومی است. لذا به کارگیری مشمولین مقرره معترض عنه بدواً با انعقاد قرارداد، قرارداد کارمعین، مخالف این ماده و نیز از حیث عدم ذکر الزام به رعایت سقف تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز اخذ مجوزات قانونی مورد نیاز آن مغایر این ماده نیز می باشد.

با عنایت به موارد مطروحه و مغایرتهای مصرح و وصف جرم انگاری موضوع تبصره ذیل ماده ۵۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص به کارگیری نیرو خارج از مجوزهای این قانون، ابطال کل ماده ۵ از مقرره موضوع شکایت را از قضات شریف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۶؍۱۲؍ ۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد شماره ۳۰۵۱۱؍۸۲۰؍۲۵- ۴۱۰؍۸؍ ۱۳۸۷ بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر را به شرح زیر موافقت نمود:

آیین نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر

ماده ۵- دستگاه های اجرایی موظفند پس از طی دوره کارورزی فرزندان شاهد و جانباز نسبت به انعقاد قرارداد کارمعین و پس از سه سال با رعایت قانون، نسبت به استخدام پیمانی آنها اقدام نمایند.- معاون اول رئیس جمهور “

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸؍۸؍ ۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، استخدام در دستگاه‌های اجرایی به دو روش رسمی و پیمانی است. همچنین مطابق تبصره ماده ۳۲ قانون مذکور: «دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده درصد پست‌های سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند» و به موجب ماده ۱۲۴ همین قانون: «به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام میدارد در سقف پست‌های سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی براساس قانون کار امکان‌پذیر می‌باشد.»

بنا به مراتب فوق، ماده ۵ آیین‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شهید و جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر (موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۱۴۵۹؍۲۶۲۷۵۶ مورخ ۱۳۸۸؍۱۲؍۲۷ هیأت وزیران) که دوره »کارورزی« را به عنوان یکی از حالت‌های استخدام به رسمیت شناخته و دستگاه‌های اجرایی را به انعقاد قرارداد کار معین با فرزندان شاهد و جانباز بدون رعایت قیود و شروط مندرج در تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و سپس استخدام پیمانی آنان بعد از سه سال بدون شرکت و قبولی در آزمون استخدامی و بدون رعایت پست‌ها و نیازهای سازمانی و سهمیه و مجوزهای استخدامی ملزم کرده، مغایر با موازین قانونی مذکور و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫۸ دیدگاه ها

  1. مابچه های جانباز۲۰درصد چه گناهی کردیم پدرمان همه اش قرص اعصاب وشیمیایی میخوره همش خواب وحالش بده؟ پدرمان یک لحظه چشماشو باز نمیکنه ببینمش صداشو بشنویم. چرامادرآزمون استخدامی شرکت میکنیم مارورد میکنند . ماچون پارتی نداریم . ماچون ۲۰درصدیم مارورد میکنند چرادرآزمون استخدامی۲۰درصدارو ۱و۲نفرمیگیرندوماروجدی نمیگیرندومانمره ی خوبی هم میگیرم مارورد میکنند چکار کنیم من بچه جانباز۲۰ درصد هستم خونه بیکارم هستم پس عدالت شماکجاست! خواهش میکنم یک راه به من پیشنهاد کنید

  2. بهتر. طبق ماده ۲۱ اصلاحی فرزندان شهدا و جانبازان ۲۵ درصد وبالاترسهمیه ۲۵ درصدی استخدام دارند بدون شرط حداکثر سن و حداقل معدل، نیاز به کارورز شدن ندارند خداروشکر که ابطال شد نیازی بهش نبود لیاقت خانواده ایثارگران بالاتر از کارورزیه. مهم اینه که دستگاه های تخطی گر از قانون شناسایی بشوند که خارج از مصوبات آزمون نیرو جذب میکنند. و اولویت ها رعایت بشود.

  3. بدترین برخورد را با فرزندان جانبازان و شهیدان دارن تو بیشتر ادارات فقط ریاکاری جواب میده وگرنه کارورز کسی بوده که پارتی نداشته

  4. چه گناهی کرده کسی که یک تا دو سال عمرش رفته مفت کاری کرده اسمش کارورز بوده ولی اندازه چند تا کارمند کار کشیدن ازش ظلم آشکار هر کس پارتی داره استخدام میشه کسی که کارورز شده مسلما ادم بیچاره ای بوده که پارتی نداشته

  5. سلام خدمت مجموعه دیوان عدالت اداری..کاری به این حکم دیوان ندارم. فقط خواستم تشکر کنم از مجموعه دیوان عدالت اداری که الحق و الانصاف تا جایی که پیگیری می کنم عمل به قوانین و اجرای آن سرلوحه کارشان است. متاسفانه عمل به قانون اساسی کشورمان سلیقه ای شده و ای کاش عملکرد دیوان عدالت سرلوحه کار بقیه دستگاه های اجرایی کشورمان شود..خیر دنیا و آخرت را آرزو می کنم برای تک و تک کارکنان دیوان عدالت..مرحبا..

  6. اره خوب قوانین واسه فرزندان شهدا همه جوره اعمال میکنید اصلا وظیفست از همون اولش فرزند شهید جذب بشه نه شما با قوانینتون جا باز کنید برای فامیلا خودتون اقایان دیوان عدالت اداری شما در حدی نیستید تعیین اختیار برای فرزندان شهدا کنید هر روز که میریم جلو ۲۵۰ هزار شهید این کشور با زیاده خواهیو بی حرمتیو اصول بی اخلاقیه شما داره زیر سوال میره بعد شهردار تهران دومادشو میکنه مشاورش ۴ کلام سوادم نداره….

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا