قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران

مصوب 1336/01/29 مجلس شورای ملی

قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران

مصوب ۱۳۳۶,۰۱,۲۹

ماده ۱ـ ماده ۱۳ قانون راجع بورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب نوزدهم اردیبهشت ماه ۱۳۱۰ بشرح ذیل اصلاح میشود:

ماده ۱۳ـ برای حفظ امنیت و یا مصالح عمومی و یا بملاحظات صحی هیئت وزیران میتوانند تصمیمات ذیل را که ورود و اقامت و خروج و عبور‌ خارجیان را محدود یا مشروط مینماید اتخاذ کند.

الف) جلوگیری از کلیه یا قسمتی از مراودات سرحدی.

ب) منع توقف موقتی یا دائمی در بعضی از مناطق یا عبور از بعضی مناطق ایران.

ج) اتخاذ وسایل مخصوص نظارت نسبت به خارجیان در موارد فوق‌ العاده.

د) خارجیانی را که بدون داشتن اسناد لازم وارد خاک ایران شده یا میشوند و یا با داشتن اسناد لازم از راههای غیرمجاز بکشور وارد گردیده یا ‌میگردند علاوه بر مجازات مقرر در قانون ورود و خروج اتباع خارجه مصوب نوزدهم اردیبهشت ماه ۱۳۱۰ بنا به پیشنهاد وزارت جنک [جنگ] آنانرا برای‌ مدتی که از پنجسال تجاوز نکند ملزم باقامت اجباری در محل معین نموده و یا اینکه آنها را از کشور اخراج نماید.

ماده ۲ـ وزارت جنک [جنگ] ـ وزارت کشور ـ وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون میباشند.

قانون فوق که مشتمل بر دو ماده است در جلسه پنجشنبه بیست و نهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و سی و شش بتصویب مجلس شورای ملی ‌رسید.

رئیس مجلس شورای ملی ـ رضا حکمت

بیشتر بخوانید:
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا