قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت‌نامه‌های نیس و لوکارنو

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت‌نامه‌های نیس و لوکارنو

مصوب ۱۳۹۶/۸/۳

ماده‌واحده ـ به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به موافقت‌نامه نیس درباره طبقه‌بندی بین‌المللی کالاها و خدمات برای اهداف ثبت علائم، مشتمل بر چهارده ماده و موافقت‌نامه لوکارنو درباره ایجاد طبقه‌بندی بین‌المللی برای طرح‌های صنعتی، مشتمل بر پانزده ماده به شرح پیوست ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امین اسناد موافقت‌نامه‌ها تودیع نماید.

تبصره۱ـ دولت موظف است کلیه اصلاحیه‌های موضوع ماده (۸) موافقت‌نامه نیس و ماده (۸) موافقت‌نامه لوکارنو را در مهلت مناسب و پیش از انقضای مهلتهای مورد نظر در مواد یادشده طبق اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی اعلام نماید. چنانچه مجلس شورای اسلامی اصلاحیه‌ها را تصویب ننماید، دولت موظف است مراتب عدم پذیرش اصلاحیه را ظرف مهلت مقرر در موافقت‌نامه‌های یادشده به امین اسناد اعلام نماید.

تبصره۲ـ رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای هرگونه بازنگری در اجرای ماده (۱۱) موافقت‌نامه نیس و ماده (۱۱) موافقت‌نامه لوکارنو الزامی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

«موافقت‌نامه نیس درباره طبقه‌بندی بین‌المللی کالاها و خدمات برای اهداف ثبت علائم»

مورخ ۱۵ ژوئن ۱۹۵۷ میلادی (۲۵ خرداد ۱۳۳۶ هجری‌شمسی)، به‌گونه تجدید‌نظر‌شده در استکهلم درتاریخ ۱۴ ژوئیه ۱۹۶۷ میلادی (۲۳ تیر۱۳۴۶ هجری شمسی)، و در ژنو در تاریخ ۱۳ مه ۱۹۷۷ میلادی (۲۳ اردیبهشت ۱۳۵۶ هجری شمسی)، و اصلاح‌شده در تاریخ ۲۸ سپتامبر ۱۹۷۹ میلادی (۶ مهر ۱۳۵۸ هجری شمسی)

ماده۱ـ تأسیس اتحادیه خاص؛ تصویب طبقه‌بندی بین‌المللی؛ تعریف و زبان‌های طبقه‌بندی

۱ـ کشورهایی که این موافقت‌نامه در مورد آنها اعمال می‌شود،‌ اتحادیه خاصی را تشکیل می‌دهند و طبقه‌بندی مشترک کالاها و خدمات را برای اهداف ثبت علائم (که از این پس «طبقه‌بندی» نامیده می‌شود) تصویب می‌نمایند.

۲ـ طبقه‌بندی از موارد زیر تشکیل شده است:

(۱) فهرستی از طبقات و حسب مورد همراه با یادداشت‌های توضیحی

(۲) فهرست الفبایی کالاها و خدمات که از این پس «فهرست الفبایی» نامیده می‌شود با اشاره به طبقه‌ای که در آن هریک از کالاها و خدمات قرار می‌گیرند.

۳ـ طبقه‌بندی شامل موارد زیر است:

(۱) طبقه‌بندی انتشاریافته در سال ۱۹۷۱ (۱۳۵۰) به وسیله دفتر بین‌المللی مالکیت معنوی موضوع کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی (که از این پس «دفتر بین‌المللی» نامیده می‌شود)، با این حال بدیهی است تا زمانی که یادداشت‌های توضیحی مربوط به فهرست طبقات به‌وسیله کارگروه کارشناسان موضوع ماده (۳) برقرار نشده باشد، یادداشت‌های توضیحی فهرست طبقات مندرج در آن نشریه موقتی و به صورت توصیه‌ تلقی خواهد شد.

(۲) اصلاحیه‌ها و الحاقیه‌هایی که قبل از لازم‌الاجراء شدن این سند، به موجب بند (۱) ماده (۴) موافقت‌نامه نیس مورخ ۱۵ژوئن ۱۹۵۷ (برابر با ۲۵ خرداد ۱۳۳۶) و سند استکهلم مورخ ۱۴ ژوئیه ۱۹۶۷ (برابر با ۲۳ تیر ۱۳۴۶) آن موافقت‌نامه، لازم‌الاجراء شده‌اند؛

(۳) هرگونه تغییری که طبق ماده (۳) این سند به عمل می‌آید و طبق بند (۱) ماده (۴) این سند لازم‌الاجراء می‌گردد.

۴ـ متن طبقه‌بندی به زبان‌های انگلیسی و فرانسوی هر دو متن دارای اعتبار یکسان خواهند بود.

۵ ـ

الف) طبقه‌بندی موضوع ردیف (۱) بند (۳) همراه با اصلاحیه‌ها و الحاقیه‌های موضوع ردیف (۲) بند‌ (۳) که قبل از تاریخ مفتوح‌شدن این سند برای امضاء، لازم‌الاجراء شده‌اند، در یک نسخه معتبر به زبان فرانسوی گنجانده شده و نزد مدیرکل سازمان جهانی مالکیت معنوی (که از این پس به ترتیب «مدیرکل» و «سازمان» نامیده می‌شوند) سپرده شده است. اصلاحیه‌ها و الحاقیه‌های موضوع ردیف (۲) بند (۳) که پس از تاریخ مفتوح‌شدن این سند برای امضاء لازم‌الاجراء گردند نیز به صورت یک نسخه معتبر به زبان فرانسوی نزد مدیرکل سپرده خواهد شد.

ب) نسخه انگلیسی متون موضوع جزء (الف)، فوری پس از لازم‌الاجراء شدن این سند به وسیله کارگروه کارشناسان موضوع ماده (۳) تهیه و نسخه معتبر آن نزد مدیرکل سپرده خواهد شد.

پ) تغییرات موضوع ردیف (۳) بند (۳) در یک نسخه معتبر به زبان‌های انگلیسی و فرانسوی نزد مدیرکل سپرده خواهد شد.

۶ ـ متون رسمی طبقه‌بندی به زبان‌های عربی، آلمانی، ایتالیایی،‌ پرتغالی،‌ روسی، اسپانیولی و سایر زبان‌هایی که مجمع موضوع ماده (۵) ممکن است تعیین نماید، به‌وسیله مدیرکل و پس از مشورت با دولتهای ذی‌نفع و براساس ترجمه‌ای که به وسیله آن دولتها تسلیم شده باشد یا از هر طریق دیگری که متضمن تبعات مالی برای بودجه اتحادیه خاص یا سازمان نباشد، تنظیم خواهد شد.

۷ـ در فهرست الفبایی،‌ در مقابل درج هر کالا یا خدمت، یک شماره زنجیره (سریال) که اختصاص به زبانی دارد که فهرست مذکور به آن زبان تنظیم شده، به همراه موارد زیر درج خواهد شد:

(۱) در مورد فهرست الفبایی که به زبان انگلیسی تهیه شده، شماره زنجیره (سریال) مربوط به همان مورد در فهرست الفبایی به زبان فرانسوی و برعکس

(۲) در مورد فهرست الفبایی که طبق بند (۶) تهیه شده،‌ شماره زنجیره (سریال) مربوط به همان مورد در فهرست الفبایی به زبان انگلیسی یا در فهرست الفبایی به زبان فرانسوی

ماده۲ـ اثر حقوقی و استفاده از طبقه‌بندی

۱ـ با رعایت الزامات مقرر در این موافقت‌نامه، اثر طبقه‌بندی همان خواهد بود که هر کشور عضو اتحادیه خاص برای آن قائل است. به ویژه طبقه‌بندی، ‌کشورهای عضو اتحادیه خاص را در ارتباط با تعیین میزان حمایت اعطائی به هر علامت معین، یا شناسایی علائم خدمات ملزم نخواهد ساخت.

۲ـ هر کشور عضو اتحادیه خاص حق استفاده از طبقه‌بندی را یا به صورت نظام اصلی یا نظام فرعی محفوظ می‌دارد.

۳ـ اداره صلاحیتدار کشورهای عضو اتحادیه خاص، در اسناد رسمی و انتشارات مربوط به ثبت علائم، شماره‌های طبقات طبقه‌بندی را درج خواهد کرد که متعلق به کالاها یا خدماتی است که علامت در مورد آنها ثبت شده است.

۴ـ این حقیقت که یک اصطلاح در فهرست الفبایی درج شده به هیچ وجه هیچ حقی که ممکن است مترتب بر چنین اصطلاحی باشد را تحت تأثیر قرار نمی‌دهند.

ماده۳ـ کارگروه کارشناسان

۱ـ کارگروه کارشناسان که در آن، هر کشور عضو اتحادیه خاص دارای نماینده باشد،‌ تشکیل خواهد شد.

۲ـ

الف) مدیرکل می‌تواند، و اگر کارگروه کارشناسان از او درخواست نماید، باید، از کشورهای خارج از اتحادیه خاص که عضو سازمان یا عضو کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی باشند، دعوت نماید تا از طریق ناظر در جلسات کارگروه کارشناسان نمایندگی داشته باشند.

ب) مدیرکل از سازمان‌های بین‌دولتی متخصص در زمینه علائم که حداقل یکی از اعضای آنها، کشور عضو اتحادیه خاص باشد، دعوت خواهد نمود تا از طریق ناظر در جلسات کارگروه کارشناسان نمایندگی داشته باشند.

پ) مدیرکل می‌تواند، و اگر کارگروه کارشناسان از او درخواست نماید، باید، از نمایندگان سایر سازمان‌های بین‌دولتی و سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی دعوت نماید تا در بحث‌های مورد علاقه خود شرکت نمایند.

۳ـ کارگروه کارشناسان:

(۱) درباره تغییرات در طبقه‌بندی تصمیم‌گیری خواهد نمود؛

(۲) توصیه‌هایی را به منظور تسهیل در استفاده از طبقه‌بندی و ترویج اعمال یکسان آن در اختیار کشورهای عضو اتحادیه خاص قرار خواهد داد.

(۳) تمامی سایر تدابیری که به تسهیل اعمال طبقه‌بندی به وسیله کشورهای درحال توسعه کمک نماید و مستلزم تبعات مالی برای بودجه اتحادیه خاص یا برای سازمان نباشد را اتخاذ خواهد نمود.

(۴) دارای حق تأسیس کارگروه‌های فرعی و گروه‌های کاری خواهد بود.

۴ـ کارگروه کارشناسان آیین‌کار خود را تصویب خواهد نمود. در این آیین‌کار، امکان شرکت سازمان‌های بین‌دولتی موضوع جزء (ب) بند (۲) که می‌توانند کمک مهمی به توسعه طبقه‌بندی بنمایند، در جلسات کارگروه‌های فرعی و گروه‌های کاری کارگروه کارشناسان، پیش‌بینی خواهد شد.

۵ ـ پیشنهاد‌های انجام تغییرات در طبقه‌بندی، می‌تواند به وسیله اداره صلاحیتدار هر کشور عضو اتحادیه خاص، دفتر بین‌المللی، هر سازمان بین‌دولتی دارای نماینده در کارگروه کارشناسی به موجب جزء (ب) بند (۲) و هر کشور یا سازمانی که به طور خاص از طرف کارگروه کارشناسان برای ارائه چنین پیشنهادهایی دعوت شده باشد، ارائه گردد. این پیشنهادها به دفتر بین‌المللی ارسال خواهد شد. دفتر بین‌المللی این پیشنهادها را حداکثر تا دو ماه پیش از تاریخ تشکیل اجلاس کارگروه کارشناسان که قرار است در آن به این پیشنهادها رسیدگی شود، به اعضای کارگروه کارشناسان و ناظران ارسال خواهد نمود.

۶ ـ هر کشور عضو اتحادیه خاص دارای یک رأی خواهد بود.

۷ـ

الف) با رعایت جزء (ب)، تصمیم‌های کارگروه کارشناسان مستلزم کسب رأی اکثریت نسبی کشورهای عضو اتحادیه خاص حاضر و رأی‌دهنده خواهد بود.

 ب) تصمیم‌های مربوط به تصویب اصلاحات طبقه‌بندی مستلزم رأی اکثریت چهارپنجم کشورهای عضو اتحادیه خاص حاضر در جلسه و رأی‌دهنده خواهد بود. «اصلاحیه» به معنای هرگونه انتقال کالاها یا خدمات از یک طبقه به طبقه دیگر یا ایجاد هر طبقه جدید خواهد بود.

پ) آیین کار موضوع بند (۴) مگر در موارد خاص، مقرر خواهد نمود اصلاحات طبقه‌بندی در پایان دوره‌های تعیین‌شده تصویب خواهد شد، طول مدت هر دوره به وسیله کارگروه کارشناسان تعیین خواهد شد.

۸ ـ آراء ممتنع، رأی محسوب نخواهد شد.

ماده۴ـ اطلاع،‌ لازم‌الاجراء شدن و انتشار تغییرات

۱ـ دفتر بین‌المللی تغییرات مصوب کارگروه کارشناسان و توصیه‌های کارگروه مزبور را به اطلاع اداره‌های صلاحیتدار کشورهای عضو اتحادیه خاص خواهد رسانید. اصلاحیه‌ها، شش ماه بعد از تاریخ ارسال اطلاعیه لازم‌الاجراء خواهند شد. هر تغییر دیگر در تاریخی که کارگروه کارشناسان در زمان تصویب تغییر مشخص نماید، لازم‌الاجراء خواهد شد.

۲ـ دفتر بین‌المللی تغییراتی که لازم‌الاجراء می‌شوند را در طبقه‌بندی وارد خواهد نمود. اطلاعیه‌های مربوط به این تغییرات در نشریه‌های ادواری که ممکن است به وسیله مجمع موضوع ماده (۵) تعیین شود، انتشار خواهد یافت.

ماده۵ ـ مجمع اتحادیه خاص

۱ـ

الف) اتحادیه خاص دارای یک مجمع متشکل از کشورهایی خواهد بود که این سند را تصویب کرده یا به آن ملحق شده باشند.

ب) دولت هرکشور دارای یک نماینده خواهد بود که می‌تواند از کمک نمایندگان علی‌البدل،‌ مشاورین و کارشناسان استفاده نماید.

پ) هزینه‌های هر هیأت نمایندگی به وسیله دولتی تقبل خواهد شد که آن را منصوب نموده است.

۲ـ

الف) مجمع با رعایت مفاد مواد (۳) و (۴):

(۱) به تمام موضوعات مربوط به نگاهداری و توسعه اتحادیه خاص و اجرای این موافقت‌نامه رسیدگی خواهد نمود؛

(۲) با توجه کافی و شایسته به هرگونه نظرات کشورهای عضو اتحادیه خاص که این موافقت‌نامه را تصویب ننموده یا به آن ملحق نشده باشند، راهنمایی‌ها را در ارتباط با تهیه مقدمات برگزاری فراهمایی‌های بازنگری به دفتر بین‌المللی ارائه خواهد نمود؛

(۳) گزارش‌ها و فعالیت‌های مدیرکل سازمان (که از این پس «مدیرکل» نامیده می‌شود) در ارتباط با اتحادیه خاص را مورد بررسی و تصویب قرار خواهد داد و تمام دستورهای لازم را درخصوص موضوعاتی که در صلاحیت اتحادیه خاص قرار دارد، به وی خواهد داد؛

(۴) برنامه را تعیین و بودجه دوسالانه اتحادیه خاص را تصویب و حسابهای نهائی آن را تأیید خواهد نمود؛

(۵) مقررات مالی اتحادیه خاص را تصویب خواهد نمود؛

(۶) علاوه بر کارگروه کارشناسان موضوع ماده (۳)، سایر کارگروه‌های کارشناسی و گروه‌های کاری دیگر که برای نیل به اهداف اتحادیه خاص لازم تشخیص دهد را تأسیس خواهد نمود.

(۷) کشورهای غیرعضو اتحادیه خاص و سازمان‌های بین‌دولتی و سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی که به جلسات مجمع به عنوان ناظر پذیرفته خواهند شد را تعیین خواهد نمود؛

(۸) اصلاحات مواد (۵) تا (۸) را تصویب خواهد نمود؛

(۹) هرگونه اقدام مقتضی دیگر را با هدف گسترش اهداف اتحادیه خاص انجام خواهد داد.

(۱۰) سایر وظایفی را که به‌موجب این‌موافقت‌نامه مقتضی‌باشد، انجام خواهد داد.

ب) در ارتباط با موضوعاتی که مورد علاقه سایر اتحادیه‌های تحت اداره سازمان نیز باشد،‌ مجمع، تصمیم‌های خود را پس از استماع نظرات مشورتی کارگروه هماهنگی سازمان اتخاذ خواهد نمود.

۳ـ

الف) هر کشور عضو مجمع دارای یک رأی خواهد بود.

ب) نصف کشورهای عضو مجمع، حدنصاب را تشکیل خواهند داد.

پ) با وجود مفاد مذکور در جزء (ب)، اگر در هرجلسه، تعداد کشورهای حاضر کمتر از نصف ولی برابر یا بیش از یک سوم کشورهای عضو مجمع باشد،‌ مجمع می‌تواند تصمیم‌هایی را به استثنای تصمیم‌های مربوط به آیین کار مجمع اتخاذ نماید،‌ تمامی این تصمیم‌ها زمانی نافذ خواهند شد که شرایط اشاره‌شده در زیر محقق شده باشند. دفتر بین‌المللی تصمیم‌های مزبور را به کشورهای عضو مجمع که در جلسه حضور نداشته‌اند، اعلام و از آنها دعوت خواهد نمود که ظرف مدت سه ماه از تاریخ مکاتبه، رأی یا امتناع خود از رأی‌دادن را به صورت کتبی اعلام نمایند. اگر در پایان مدت مذکور تعداد کشورهایی که به این ترتیب رأی یا امتناع خود را از رأی‌دادن اعلام نموده‌اند با تعداد کشورهایی که حضور آنها در آن جلسه برای نیل به حد نصاب ضروری بود، برابر شود این تصمیم‌ها به شرط اینکه هنوز در همان زمان از اکثریت لازم بهره‌مند باشند،‌ نافذ خواهند شد.

ت) با رعایت مفاد بند «۲» ماده (۸) تصمیم‌های مجمع مستلزم اکثریت دوسوم آراء مأخوذه خواهد بود.

ث) آراء ممتنع، رأی محسوب نخواهد شد.

ج) هر نماینده تنها نمایندگی یک کشور را عهده‌دار بوده و به نام آن کشور رأی خواهد داد.

چ) کشورهای عضو اتحادیه خاص که عضو مجمع نباشند، در جلسات آن به عنوان ناظر پذیرفته خواهند شد.

۴ـ

الف) مجمع هر دو سال تقویمی یک‌بار، بنا به دعوت مدیرکل، اجلاس عادی خواهد داشت و در صورت نبود اوضاع و احوال استثنائی، در طی همان دوره و همان مکان انعقاد مجمع عمومی سازمان برگزار خواهد شد.

ب) مجمع بنابر درخواست یک چهارم کشورهای عضو خود براساس دعوت مدیرکل، اجلاس فوق‌العاده را برگزار خواهد نمود.

پ) دستورکار هر اجلاس به وسیله مدیرکل تهیه خواهد شد.

۵ ـ مجمع، آیین‌کار خود را تصویب خواهد کرد.

ماده۶ ـ دفتر بین‌المللی

۱ـ

الف) وظایف اداری مربوط به اتحادیه خاص به‌وسیله دفتر بین‌المللی انجام خواهد شد.

ب) دفتر بین‌المللی به ویژه مقدمات تشکیل اجلاس‌‌ها را تدارک نموده و امور مربوط به دبیرخانه مجمع،‌ کارگروه کارشناسان و سایر کارگروه‌های کارشناسان و گروه‌های کاری را عهده‌دار خواهد بود که ممکن است به وسیله مجمع یا کارگروه کارشناسان تأسیس شوند.

پ) مدیرکل عالیترین مقام اجرائی اتحادیه خاص و نماینده آن خواهد بود.

۲ـ مدیرکل و هر عضو اداری منصوب از طرف وی بدون حق رأی در تمامی جلسات مجمع، کارگروه کارشناسان و سایر کارگروه‌های کارشناسی یا گروه‌های کاری که ممکن است به وسیله مجمع یا کارگروه کارشناسان تأسیس شده باشند، شرکت خواهند نمود. مدیرکل یا عضو اداری تعیین‌شده از طرف وی به اعتبار سمت خود دبیر ارکان‌های مزبور خواهد بود.

۳ـ

الف) دفتر بین‌المللی طبق دستورالعمل‌های مجمع، فراهمایی‌های بازنگری مفاد موافقت‌نامه غیراز مواد (۵) تا (۸) را تدارک خواهد نمود.

ب) دفتر بین‌المللی می‌تواند در ارتباط با تدارک فراهمایی‌های بازنگری با سازمان‌های بین‌دولتی و سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی مشورت نماید.

پ) مدیرکل و اشخاص منصوب از جانب وی در بحث‌های فراهمایی‌های مزبور بدون حق رأی شرکت خواهند نمود.

۴ـ دفتر بین‌المللی هرگونه وظایف دیگری را که به آن محول شود، انجام خواهد داد.

ماده۷ـ امورمالی

۱ـ

الف) اتحادیه خاص دارای بودجه خواهد بود.

ب) بودجه اتحادیه خاص شامل در آمدها و هزینه‌های مخصوص خود اتحادیه خاص،‌ سهم آن در بودجه هزینه‌های مشترک اتحادیه‌ها و در صورت اقتضاء مبلغی خواهد بود که برای بودجه فراهمایی سازمان در نظر گرفته شده است.

پ) هزینه‌هایی که انحصاراً قا‌بل تخصیص به اتحادیه خاص نباشد ولی بتوان آن را به یک یا چنداتحادیه تحت اداره سازمان تخصیص داد، به عنوان هزینه‌های مشترک اتحادیه‌ها تلقی خواهند شد. سهم اتحادیه خاص در چنین هزینه‌های مشترکی متناسب با نفع اتحادیه خاص در آنها خواهد بود.

۲ـ بودجه اتحادیه خاص با توجه مقتضی به الزامات مربوط به هماهنگی با بودجه‌های سایر اتحادیه‌های تحت اداره سازمان معین خواهد شد.

۳ـ بودجه اتحادیه خاص از منابع زیر تأمین خواهد شد:

(۱) حق عضویت‌های کشورهای عضو اتحادیه خاص؛

(۲) وجوه و هزینه‌های دریافتی در قبال خدمات انجام‌شده به وسیله دفتر بین‌المللی در ارتباط با اتحادیه خاص؛

(۳) عایدی فروش انتشارات دفتر بین‌المللی در ارتباط با اتحادیه خاص یا حق‌الامتیازهای مربوط به آنها؛

(۴) هدایا، اموال مورد وصیت و کمک‌های مالی بلاعوض؛

(۵) مال الاجاره‌ها، هزینه‌های مالی و سایر درآمدهای متفرقه

۴ـ

الف) به منظور تعیین حق عضویت موضوع ردیف (۱) بند (۳)،‌ هر کشور عضو اتحادیه خاص در همان طبقه‌ای قرار خواهد گرفت که در اتحادیه پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی به آن تعلق دارد و حق عضویت سالانه خود را براساس همان شماره واحدهایی که برای آن طبقه در آن اتحادیه معین شده خواهد پرداخت.

ب) حق عضویت سالانه هر کشور عضو اتحادیه خاص عبارت خواهد بود از نسبتی از کل مبلغ بودجه‌ای که قرار است توسط تمام کشورهای عضو اتحادیه خاص برای بودجه پرداخت شود. این نسبت همان نسبت تعداد واحدهای کشور مزبور از کل واحدهای حق عضویت تمام کشورها خواهد بود.

پ) حق عضویت در اول ژانویه (یازدهم دی ماه) هر سال قابل پرداخت خواهد بود.

ت)‌ کشوری که دارای دیون معوقه در ارتباط با پرداخت حق عضویت خود به میزان مبلغ حق عضویت‌های دوسال کامل قبل یا بیشتر باشد، نمی‌تواند حق رأی خود را در هریک از ارکان‌ اتحادیه خاص اعمال نماید. با وجود این هر یک از ارکان‌ اتحادیه خاص می‌توانند چنانچه و تا مادامی که قانع شوند که تأخیر در پرداخت به علت شرایط و اوضاع و احوال استثنائی و غیرقابل اجتناب بوده، اجازه دهند که آن کشور به اعمال حق رأی خود در آن رکن ادامه دهد.

ث) چنانچه بودجه، قبل از آغاز دوره مالی جدید تصویب نشود میزان آن طبق مقررات مالی در همان سطح بودجه سال قبل خواهد بود.

۵ ـ مبلغ هزینه‌ها و حق الزحمه‌ها در قبال خدمات انجام‌شده به‌وسیله دفتر بین‌المللی در ارتباط با اتحادیه خاص، به وسیله مدیرکل تعیین و به مجمع گزارش خواهد شد.

۶ ـ

الف) اتحادیه خاص دارای یک صندوق سرمایه در گردش خواهد بود که با پرداخت در یک نوبت توسط هر کشور عضو اتحادیه خاص، تشکیل می‌شود. درصورتی که این مبلغ کفایت نکند، مجمع در مورد افزایش آن تصمیم‌گیری خواهد کرد.

ب) میزان مبلغ پرداخت اولیه هرکشور به صندوق مزبور یا مبلغ مربوط به مشارکت هر کشور در افزایش آن عبارت خواهد بود از نسبتی از حق عضویت آن کشور در سالی که در آن سال صندوق مزبور تأسیس شده یا سالی که در آن سال تصمیم به افزایش گرفته شده است.

پ) مجمع نسبت و شرایط پرداخت را براساس پیشنهاد مدیرکل و پس از استماع نظر کارگروه هماهنگی سازمان تعیین خواهد نمود.

۷ـ

الف) در موافقت‌نامه مقر منعقده با کشوری که مقر سازمان در قلمرو آن واقع است، مقرر خواهد شد که هر زمان که وجوه صندوق سرمایه در گردش کفایت نکند، کشور مزبور، پیش پرداختهایی را اعطاء نماید. مبلغ این پیش‌پرداخت‌ها و شرایط اعطای آن در هر مورد تابع موافقت‌نامه‌های جداگانه بین کشور مزبور و سازمان خواهد بود.

ب) کشور موضوع جزء (الف) و سازمان، هرکدام حق دارند طی اطلاعیه کتبی انصراف خود را از تعهد به ارائه پیش پرداخت اعلام نمایند. این انصراف پس از گذشت سه سال از تاریخ پایان سال اعلام مزبور نافذ خواهد شد.

۸ ـ حسابرسی حساب‌ها به‌وسیله یک یا چند کشور عضو اتحادیه خاص یا توسط حسابرسان خارجی، به نحو مقرر در مقررات مالی صورت خواهد پذیرفت. حسابرسان را مجمع با موافقت خود آنها تعیین خواهد نمود.

ماده۸ ـ اصلاح مواد (۵) تا (۸)

۱ـ هر کشور عضو مجمع یا مدیرکل می‌تواند پیشنهادهای مربوط به اصلاح مواد (۵)، (۶)، (۷) و این ماده را ارائه کند. پیشنهادهای مذکور را مدیرکل حداقل شش ماه قبل از بررسی در مجمع، به کشورهای عضو مجمع ارسال خواهد نمود.

۲ـ اصلاحات مواد موضوع بند (۱) به‌وسیله مجمع تصویب خواهد شد. تصویب، مستلزم کسب اکثریت سه چهارم آرای مأخوذه خواهد بود، مشروط بر این که هر اصلاحیه ماده (۵) و این بند مستلزم کسب اکثریت چهار پنجم آرای مأخوذه باشد.

۳ـ هر اصلاحیه مواد موضوع بند (۱) یک ماه پس از تاریخی لازم‌الاجراء خواهد شد که مدیرکل اطلاعیه کتبی پذیرش سه چهارم از کشورهای عضو مجمع در زمان تصویب اصلاحیه در مجمع را که طبق تشریفات قانون اساسی متبوع آنها صورت گرفته است دریافت نماید. هرگونه اصلاحیه مواد مذکور که به این ترتیب پذیرفته شود، از تاریخ لازم‌الاجراء شدن اصلاحیه برای تمامی کشورهایی که عضو مجمع هستند یا کشورهایی که در تاریخ مؤخری عضو آن می‌شوند، لازم‌الاتباع خواهد بود. مشروط بر این که هر اصلاحیه‌ای که تعهدات مالی کشورهای عضو اتحادیه خاص را افزایش دهد، تنها در مورد آن عده از کشورهایی که پذیرش خود را نسبت به چنین اصلاحیه‌ای اعلام نموده باشند، لازم‌الاجراء باشد.

ماده۹ـ تصویب و الحاق؛ لازم‌الاجراء شدن

۱ـ هر کشور عضو اتحادیه خاص که این سند را امضاء نموده است، می‌تواند آن را تصویب نماید و اگر آن را امضاء ننموده باشد، می‌تواند به آن ملحق گردد.

۲ـ هرکشور خارج از اتحادیه خاص که عضو کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی باشد، می‌تواند به این سند ملحق شود و در نتیجه کشور عضو اتحادیه خاص گردد.

۳ـ اسناد تصویب و الحاق نزد مدیرکل سپرده خواهد شد.

۴ـ

الف) این سند سه ماه پس از تحقق هر دو شرط زیرلازم‌الاجراء خواهد شد:

(۱) تعداد شش کشور یا بیشتر اسناد تصویب یا الحاق خود را سپرده باشند؛

(۲) حداقل سه کشور از کشورهای مذکور، در تاریخ مفتوح‌شدن این سند برای امضاء، کشورهای عضو اتحادیه خاص باشند.

ب) لازم‌الاجراء شـدن موضوع جـزء (الف) در مورد آن کشورهایی اعمال خواهد شد که حداقل سه ماه پیش از لازم‌الاجراء شدن فوق، اسناد تصویب یا الحاق را سپرده باشند.

پ) درمورد هر کشوری که مشمول جزء (ب) نمی‌باشد، این سند سه ماه بعد از تاریخی لازم‌الاجراء خواهد شد که آن کشور، تصویب یا الحاق خود به آن را به‌وسیله مدیرکل اطلاع دهد، مگر این‌که تاریخ مؤخری در سند تصویب یا ‌الحاق ذکر شده باشد. در مورد اخیر این سند نسبت به آن کشور در تاریخی لازم‌الاجراء خواهد شد که به این ترتیب اعلام شده است.

۵ ـ تصویب یا الحاق به خودی خود به منزله پذیرش تمام شروط و برخورداری از تمام مزایای این سند خواهد بود.

۶ ـ پس از لازم‌الاجراء شدن این سند، هیچ کشوری نمی‌تواند سند قبلی این موافقت‌نامه را تصویب نماید یا به آن ملحق شود.

ماده۱۰ـ مدت اعتبار

این موافقت‌نامه دارای همان مدت اعتبار کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی خواهد بود.

ماده۱۱ـ بازنگری

۱ـ این موافقت‌نامه می‌تواند هر از چندگاهی به وسیله فراهمایی کشورهای عضو اتحادیه خاص مورد بازنگری واقع شود.

۲ـ انعقاد فراهمایی‌های بازنگری بنا بر تصمیم مجمع صورت خواهدگرفت.

۳ـ مواد(۵)تا(۸) می‌تواند در فراهمایی بازنگری یا طبق ماده (۸) اصلاح شود.

ماده۱۲ـ فسخ عضویت

۱ـ هر کشور می‌تواند طی اطلاعیه‌ای خطاب به مدیرکل، عضویت خود را در این سند فسخ نماید. فسخ عضویت به منزله فسخ عضویت در سند یا اسناد قبلی این موافقت‌نامه که کشور انصراف‌دهنده سند ممکن است آن را تصویب نموده یا به آن ملحق شده باشد خواهد بود و تنها در مورد کشوری که این فسخ عضویت را انجام داده است، نافذ و موافقت‌نامه برای سایر کشورهای عضو اتحادیه خاص به طور کامل نافذ و لازم‌الاجراء باقی خواهد ماند.

۲ـ فسخ عضویت یک سال پس از روزی که در آن، مدیرکل اطلاعیه را دریافت نموده است، نافذ خواهد شد.

۳ـ هیچ کشور عضو اتحادیه خاص نمی‌تواند قبل از انقضای مدت پنج سال از تاریخ عضویت خود در اتحادیه خاص، حق فسخ عضویت مقرر در این ماده را اعمال نماید.

ماده۱۳ـ ارجاع به ماده (۲۴) کنوانسیون پاریس

مفاد ماده (۲۴) سند استکهلم مورخ ۱۹۶۷ (۱۳۴۶)کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی در مورد این موافقت‌نامه اعمال خواهد شد، مشروط به این‌که اگر مفاد مزبور در آینده اصلاح شود، آخرین اصلاحیه در ارتباط با آن کشورهای عضو اتحادیه خاص که متعهد به چنین اصلاحیه‌ای باشند در مورد این موافقت‌نامه اعمال خواهد شد.

ماده۱۴ـ امضاء؛ زبان‌ها؛ وظایف امین اسناد؛ اطلاعیه‌ها

۱ـ

الف) این سند در یک نسخه‌ اصلی به زبان انگلیسی و فرانسوی امضاء خواهد شد و هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود و نزد مدیرکل سپرده خواهد شد.

ب) مدیرکل پس از مشورت با دولتهای ذی‌نفع و ظرف مدت دو ماه از تاریخ امضای این سند، متون رسمی این سند را به دو زبان دیگر، روسی و اسپانیولی همراه با زبان‌های موضوع جزء (الف) که متون معتبری هستند که کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی به آن زبان‌ها امضاء شده است، تهیه خواهد نمود.

پ) مدیرکل پس از مشورت با دولتهای ذی‌نفع متون رسمی این سند را به زبان‌های عربی، آلمانی،‌ ایتالیایی و پرتغالی و سایر زبان‌هایی که ممکن است مجمع تعیین نماید، تهیه خواهد نمود.

۲ـ این سند تا تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۷۷ (برابر با۱۰ دی ۱۳۵۶) برای امضاء مفتوح خواهد بود.

۳ـ

الف) مدیرکل دو نسخه از متن امضاءشده این سند را پس از تصدیق خود برای دولتهای تمام کشورهای عضو اتحادیه خاص و بنا به درخواست برای دولت هر کشور دیگر ارسال خواهد نمود.

ب) مدیرکل دو نسخه از هر اصلاحیه این سند را پس از تصدیق خود برای تمام دولتهای کشورهای عضو اتحادیه خاص و بنا به درخواست، برای دولت‌ هرکشور دیگر ارسال خواهد نمود.

۴ـ مدیرکل، این سند را نزد دبیرخانه سازمان ملل متحد ثبت خواهد نمود.

۵ ـ مدیرکل، دولتهای تمام کشورهای عضو کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی را از موارد زیر آگاه خواهد نمود:

(۱) امضاءها به موجب بند (۱) این ماده؛

(۲) سپردن اسناد تصویب یا الحاق به موجب بند (۳) ماده (۹)؛

(۳) تاریخ لازم‌الاجراء شدن این سند به موجب جزء (الف) بند (۴) ماده (۹)؛

(۴) پذیرش اصلاحیه‌های این سند به موجب بند (۳) ماده (۸)؛

(۵) تاریخ‌هایی که در آنها اصلاحیه‌های مزبور لازم‌الاجراء می‌گردند؛

(۶) فسخ عضویت‌های دریافتی به موجب ماده (۱۲)

***

موافقت‌نامه لوکارنو درباره ایجاد طبقه‌بندی بین‌المللی برای طرح‌های صنعتی

امضاء شده در تاریخ ۸ اکتبر ۱۹۶۸ میلادی (۱۶مهر۱۳۴۷ هجری‌شمسی)، به گونه اصلاح‌شده در ۲۸ سپتامبر ۱۹۷۹ میلادی (۶ مهر ۱۳۵۸ هجری‌شمسی)

ماده۱ـ تأسیس اتحادیه خاص؛ تصویب طبقه‌بندی بین‌ المللی

۱ـ کشورهایی که این موافقت‌نامه در مورد آنها اعمال می‌شود اتحادیه خاصی را تشکیل می‌دهند.

۲ـ این کشورها طبقه‌بندی واحدی را برای طرح‌های صنعتی (که از این پس «طبقه‌بندی بین‌المللی» نامیده می‌شود) تصویب می‌نمایند.

۳ـ طبقه‌بندی بین‌المللی متشکل خواهد بود از:

(۱) فهرست طبقات و طبقات فرعی؛

(۲) فهرست الفبایی از کالاهایی که در آنها طرح‌های صنعتی به کار رفته است با اشاره به طبقات و طبقات فرعی که طرح‌های مزبور در آنها قرار می‌گیرند؛

(۳) یادداشت‌های توضیحی

۴ـ فهرست طبقات و طبقات فرعی، فهرستی است که با رعایت اصلاحیه‌ها و الحاقیه‌هایی که کارگروه کارشناسان ایجادشده به‌موجب ماده (۳)، (که از این ‌پس «کارگروه کارشناسان» نامیده می‌شود) ممکن است در آن انجام دهد، به این موافقت‌نامه پیوست شده است.

۵ ـ فهرست الفبایی کالاها و یادداشت‌های توضیحی به وسیله کارگروه کارشناسان طبق تشریفات مقرر در ماده (۳) تصویب خواهد شد.

۶ ـ کارگروه کارشناسان می‌تواند طبق تشریفات مقرر در ماده (۳)، طبقه‌بندی بین‌المللی را اصلاح یا تکمیل نماید.

۷ـ

الف) طبقه‌بندی بین‌المللی به زبان‌های انگلیسی و فرانسوی تهیه خواهد شد.

ب) متون رسمی طبقه‌بندی بین‌المللی به سایر زبان‌هایی که مجمع موضوع ماده (۵) تعیین نماید، توسط دفتر بین‌المللی مالکیت معنوی (که از این پس «دفتر بین‌المللی» نامیده می‌شود) موضوع کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی (که از این پس «سازمان» نامیده می‌شود) پس از مشورت با دولتهای ذی‌نفع تهیه خواهد شد.

ماده۲ـ استفاده از طبقه‌بندی بین‌المللی و حیطه شمول حقوقی آن

۱ـ با رعایت الزامات مقرر در این موافقت‌نامه،‌ طبقه‌بندی بین‌المللی تنها دارای ویژگی اداری خواهد بود. با وجود این‌ هر کشوری می‌تواند حیطه شمول حقوقی را که لازم تشخیص دهد، به آن منتسب نماید. به ویژه ‌طبقه‌بندی بین‌المللی، کشورهای عضو اتحادیه خاص را در ارتباط با ماهیت و دامنه حمایت اعطائی به طرح در آن کشورها متعهد نمی‌سازد.

۲ـ هر کشور عضو اتحادیه خاص حق استفاده از طبقه‌بندی بین‌المللی را به عنوان یک نظام اصلی یا فرعی محفوظ می‌دارد.

۳ـ ادارات کشورهای عضو اتحادیه خاص، در اسناد رسمی برای تودیع یا ثبت طرح‌ها و اگر آنها به طور رسمی منتشر شده باشند در انتشارات مورد نظر، شماره طبقات و طبقات فرعی طبقه‌بندی بین‌المللی را درج خواهند نمود که متعلق به کالایی است که در طرح‌ها به کار رفته‌اند.

۴ـ در انتخاب اصطلاحات برای درج در فهرست الفبایی کالاها، کارگروه کارشناسان، احتیاط منطقی را به منظور احتراز از استفاده از اصطلاحاتی که ممکن است نسبت به آنها حقوق انحصاری وجود داشته باشد به کار خواهد برد. به هرحال،‌ درج هر واژه‌ای در فهرست الفبایی،‌ به منزله ابراز نظر کارگروه کارشناسان در ارتباط با مشمول حقوق انحصاری بودن یا نبودن آن واژه نمی‌باشد.

ماده۳ـ کارگروه کارشناسان

۱ـ وظایف موضوع بندهای (۴)، (۵) و (۶) ماده (۱) به کارگروه کارشناسان، محول خواهد شد. هر کشور عضو اتحادیه خاص در کارگروه کارشناسان دارای نماینده خواهد بود و این کارگروه طبق آیین کاری تشکیل خواهد شد که با رأی اکثریت نسبی کشورهای دارای نماینده تصویب شده است.

۲ـ کارگروه کارشناسان فهرست الفبایی و یادداشت‌های توضیحی را با رأی اکثریت نسبی کشورهای عضو اتحادیه خاص تصویب خواهد نمود.

۳ـ پیشنهادهای مربوط به اصلاحیه‌ها یا الحاقیه‌های طبقه‌بندی بین‌المللی، می‌تواند به وسیله اداره هر کشور عضو اتحادیه خاص یا به وسیله دفتر بین‌المللی ارائه شود. هر پیشنهاد ارائه‌شده توسط یک اداره، توسط آن اداره به دفتر بین‌المللی ارسال خواهد شد. دفتر بین‌المللی پیشنهادهای خود و ادارات را حداکثر تا دو ماه پیش از تاریخ تشکیل اجلاس کارگروه کارشناسان که قرار است در آن به این پیشنهادها رسیدگی شود، به اعضای کارگروه ارسال خواهد نمود.

۴ـ تصمیم‌های کارگروه کارشناسان درباره تصویب اصلاحیه‌ها و الحاقیه‌های طبقه‌بندی بین‌المللی با رأی اکثریت نسبی کشورهای عضو اتحادیه اتخاذ خواهد شد. با وجود این، اگر این تصمیم‌ها متضمن ایجاد طبقه جدید یا انتقال کالاها از یک طبقه به طبقه دیگر باشد، مستلزم حصول اتفاق آراء خواهد بود.

۵ ـ هر کارشناس دارای حق رأی از طریق پست خواهد بود.

۶ ـ اگر کشوری نماینده‌ای را برای شرکت در اجلاس معین کارگروه کارشناسان منصوب ننماید یا کارشناس تعیین‌شده رأی خود را،‌ در طی اجلاس یا ظرف مدتی که به وسیله آیین کار کارگروه کارشناسان مقرر خواهد شد،‌ ابراز ننماید،‌ چنین تلقی خواهد شد که کشور مربوط تصمیم کارگروه را پذیرفته است.

ماده۴ـ اطلاع و انتشار طبقه‌بندی واصلاحیه‌ ها والحاقیه‌های مربوط به آن

۱ـ فهرست الفبایی کالاها و یادداشت‌های توضیحی مصوب کارگروه کارشناسان و همچنین هرگونه اصلاحیه یا الحاقیه طبقه‌بندی بین‌المللی مصوب کارگروه مزبور، توسط دفتر بین المللی به اطلاع ادارات کشورهای عضو اتحادیه خاص خواهد رسید. تصمیم‌های کارگروه کارشناسان به محض وصول اطلاعیه فوق لازم‌الاجراء خواهند شد. با وجود این اگر چنین تصمیم‌هایی متضمن ایجاد طبقه جدید یا هر انتقال کالاها از یک طبقه به طبقه دیگر باشد، ‌این تصمیم‌ها ظرف مدت شش ماه از تاریخ اطلاعیه مزبور لازم‌الاجراء خواهد شد.

۲ـ دفتر بین‌المللی به عنوان امین اسناد طبقه‌بندی بین‌المللی، اصلاحیه‌ها و الحاقیه‌هایی که لازم‌الاجراء شده‌اند را در آن طبقه‌بندی وارد خواهد نمود. اطلاعیه‌های مربوط به اصلاحیه‌ها و الحاقیه‌ها در نشریات ادواری که به‌وسیله مجمع تعیین خواهد شد،‌ انتشار خواهد یافت.

ماده۵ ـ مجمع اتحادیه خاص

۱ـ

الف) اتحادیه خاص دارای یک مجمع متشکل از کشورهای عضو اتحادیه خاص خواهد بود.

ب) دولت هر کشور عضو اتحادیه خاص دارای یک نماینده خواهد بود که می‌تواند از کمک نمایندگان علی‌البدل،‌ مشاوران و کارشناسان استفاده نماید.

پ) هزینه‌های هر هیأت نمایندگی به وسیله دولتی تقبل خواهد شد که آن را منصوب نموده است.

۲ـ

الف) مجمع با رعایت مفاد ماده (۳) :

(۱) به تمام موضوعات مربوط به نگهداری و توسعه اتحادیه خاص و اجرای این موافقت‌نامه رسیدگی خواهد نمود؛

(۲) راهنمایی‌ها را در ارتباط با تهیه مقدمات برگزاری فراهمایی‌های بازنگری به دفتر بین‌المللی ارائه خواهد نمود؛

(۳) گزارش‌ها و فعالیت‌های مدیرکل سازمان (که از این پس «مدیرکل» نامیده می‌شود) در ارتباط با اتحادیه خاص را مورد بررسی و تصویب قرار خواهد داد و تمام دستورهای لازم را درخصوص موضوعاتی که در صلاحیت اتحادیه خاص قراردارد، به وی خواهد داد؛

(۴) برنامه را تعیین و بودجه دوسالانه اتحادیه خاص را تصویب و حسابهای نهائی آن را تأیید خواهد نمود؛

(۵) مقررات مالی اتحادیه خاص را تصویب خواهد نمود؛

(۶) درمورد تهیه متون رسمی طبقه‌بندی بین‌المللی به زبان‌هایی غیراز انگلیسی و فرانسوی، تصمیم‌گیری خواهد نمود؛

(۷) علاوه بر کارگروه کارشناسان موضوع ماده (۳)، سایر کارگروه‌های کارشناسی و گروه‌های کاری دیگر که برای نیل به اهداف اتحادیه خاص لازم تشخیص دهد را تأسیس خواهد نمود.

(۸) کشورهای غیرعضو اتحادیه خاص و سازمان‌های بین‌دولتی و سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی که به جلسات مجمع به عنوان ناظر پذیرفته خواهند شد را تعیین خواهد نمود؛

(۹) اصلاحات مواد (۵) تا (۸) را تصویب خواهد نمود؛

(۱۰) هرگونه اقدام مقتضی دیگر را با هدف گسترش اهداف اتحادیه خاص انجام خواهد داد.

(۱۱) سایر وظایفی را که به موجب این موافقت‌نامه مقتضی باشد انجام خواهد داد.

ب) در ارتباط با موضوعاتی که مورد علاقه سایر اتحادیه‌های تحت اداره سازمان نیز باشد،‌ مجمع، تصمیم‌های خود را پس از استماع نظرات مشورتی کارگروه هماهنگی سازمان اتخاذ خواهد نمود.

۳ـ

الف) هرکشور عضو مجمع دارای یک رأی خواهد بود.

ب) نصف کشورهای عضو مجمع، حدنصاب را تشکیل خواهند داد.

پ) با وجود مفاد مذکور در جزء (ب)، اگر در هرجلسه، تعداد کشورهای حاضر کمتر از نصف ولی برابر یا بیش از یک سوم کشورهای عضو مجمع باشد،‌ مجمع می‌تواند تصمیم‌هایی را به استثنای تصمیم‌های مربوط به آیین کار مجمع اتخاذ نماید،‌ تمامی این تصمیم‌ها زمانی نافذ خواهند شد که شرایط اشاره‌شده در زیر محقق شده باشند. دفتر بین‌المللی تصمیم‌های مزبور را به کشورهای عضو مجمع که در جلسه حضور نداشته‌اند، اعلام و از آنها دعوت خواهد نمود که ظرف مدت سه ماه از تاریخ مکاتبه، رأی یا امتناع خود از رأی‌دادن را به صورت کتبی اعلام نمایند. اگر در پایان مدت مذکور تعداد کشورهایی که به این ترتیب رأی یا امتناع خود را از رأی‌دادن اعلام نموده‌اند با تعداد کشورهایی که حضور آنها در آن جلسه برای نیل به حد نصاب ضروری بود، برابر شود این تصمیم‌ها به شرط اینکه هنوز در همان زمان از اکثریت لازم بهره‌مند باشند،‌ نافذ خواهند شد.

ت) با رعایت مفاد بند «۲» ماده (۸) تصمیم‌های مجمع مستلزم اکثریت دوسوم آراء مأخوذه خواهد بود.

ث) آراء ممتنع، رأی محسوب نخواهد شد.

ج) هر نماینده تنها نمایندگی یک کشور را عهده‌دار بوده و به نام آن کشور رأی خواهد داد.

۴ـ

الف) مجمع هردوسال تقویمی یک‌بار، بنا به دعوت مدیرکل اجلاس عادی خواهد داشت و در صورت نبود اوضاع و احوال استثنائی، در طی همان دوره و همان مکان انعقاد مجمع عمومی سازمان برگزار خواهد شد.

ب) مجمع بنابر درخواست یک چهارم کشورهای عضو خود براساس دعوت مدیرکل، اجلاس فوق‌العاده را برگزار خواهد نمود.

پ) دستورکار هر اجلاس به وسیله مدیرکل تهیه خواهد شد.

۵ ـ مجمع آیین‌کار خود را تصویب خواهد کرد.

ماده۶ ـ دفتر بین‌المللی

۱ـ

الف) وظایف اداری مربوط به اتحادیه خاص به‌وسیله دفتر بین‌المللی انجام خواهد شد.

ب) دفتر بین‌المللی به ویژه مقدمات تشکیل اجلاس‌‌ها را تدارک نموده و امور مربوط به دبیرخانه مجمع،‌کارگروه کارشناسان و سایر کارگروه‌های کارشناسان و گروه‌های کاری را عهده‌دار خواهد بود که ممکن است به وسیله مجمع یا کارگروه کارشناسان تأسیس شوند.

پ) مدیرکل عالی‌ترین مقام اجرائی اتحادیه خاص و نماینده آن خواهد بود.

۲ـ مدیرکل و هر عضو اداری منصوب از طرف وی بدون حق رأی در تمامی جلسات مجمع، کارگروه کارشناسان و سایر کارگروه‌های کارشناسی یا گروه‌های کاری که ممکن است به وسیله مجمع یا کارگروه کارشناسان تأسیس شده باشند، شرکت خواهند نمود. مدیرکل یا عضو اداری تعیین‌شده از طرف وی به اعتبار سمت خود دبیر ارکان‌های مزبور خواهد بود.

۳ـ

الف) دفتر بین‌المللی طبق دستورالعمل‌های مجمع، فراهمایی‌های بازنگری مفاد موافقت‌نامه غیراز مواد (۵) تا (۸) را تدارک خواهد نمود.

ب) دفتر بین‌المللی می‌تواند در ارتباط با تدارک فراهمایی‌های بازنگری با سازمان‌های بین‌دولتی و سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی مشورت نماید.

پ) مدیرکل و اشخاص منصوب از جانب وی در بحث‌های فراهمایی‌های مزبور بدون حق رأی شرکت خواهند نمود.

۴ـ دفتر بین‌المللی هرگونه وظایف دیگری را که به آن محول شود، انجام خواهد داد.

ماده۷ـ امورمالی

۱ـ

الف) اتحادیه خاص دارای بودجه خواهد بود.

ب) بودجه اتحادیه خاص شامل درآمدها و هزینه‌های مخصوص خود اتحادیه خاص،‌ سهم آن در بودجه هزینه‌های مشترک اتحادیه‌ها و در صورت اقتضاء مبلغی خواهد بود که برای بودجه فراهمایی سازمان در نظر گرفته شده است.

پ) هزینه‌هایی که انحصاراً قا‌بل تخصیص به اتحادیه خاص نباشد ولی بتوان آن را به یک یا چند اتحادیه دیگر تحت اداره سازمان تخصیص داد، به عنوان هزینه‌های مشترک اتحادیه‌ها تلقی خواهند شد. سهم اتحادیه خاص در چنین هزینه‌های مشترکی متناسب با نفع اتحادیه خاص در آنها خواهد بود.

۲ـ بودجه اتحادیه خاص با توجه مقتضی به الزامات مربوط به هماهنگی با بودجه‌های سایر اتحادیه‌های تحت اداره سازمان معین خواهد شد.

۳ـ بودجه اتحادیه خاص از منابع زیر تأمین خواهد شد:

(۱) حق عضویت‌های کشورهای عضو اتحادیه خاص؛

(۲) وجوه و هزینه‌های دریافتی در قبال خدمات انجام‌شده به وسیله دفتر بین‌المللی در ارتباط با اتحادیه خاص؛

(۳) عایدی فروش انتشارات دفتر بین‌المللی در ارتباط با اتحادیه خاص یا حق‌الامتیازهای مربوط به آنها؛

(۴) هدایا، اموال مورد وصیت و کمک‌های مالی بلاعوض؛

(۵) مال الاجاره‌ها، هزینه‌های مالی و سایر درآمدهای متفرقه

۴ـ

الف) به منظور تعیین حق عضویت موضوع ردیف (۱) بند (۳)،‌ هر کشور عضو اتحادیه خاص در همان طبقه‌ای قرار خواهد گرفت که در اتحادیه پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی به آن تعلق دارد و حق عضویت سالانه خود را براساس همان شماره واحدهایی که برای آن طبقه در آن اتحادیه معین شده خواهد پرداخت.

ب) حق عضویت سالانه هر کشور عضو اتحادیه خاص عبارت خواهد بود از نسبتی از کل مبلغ بودجه‌ای که قرار است توسط تمام کشورهای عضو اتحادیه خاص برای بودجه پرداخت شود. این نسبت همان نسبت تعداد واحدهای کشور مزبور از کل واحدهای حق عضویت تمام کشورها خواهد بود.

پ) حق عضویت در اول ژانویه (یازدهم دی ماه) هر سال قابل پرداخت خواهد بود.

ت)‌ کشوری که دارای دیون معوقه در ارتباط با پرداخت حق عضویت خود به میزان مبلغ حق عضویت‌های دوسال کامل قبل یا بیشتر باشد، نمی‌تواند حق رأی خود را در هر یک از ارکان‌ اتحادیه خاص اعمال نماید. با وجود این هر یک از ارکان‌ اتحادیه خاص می‌توانند چنانچه و تا مادامی که قانع شوند که تأخیر در پرداخت به علت شرایط و اوضاع و احوال استثنائی و غیرقابل اجتناب بوده، اجازه دهند که آن کشور به اعمال حق رأی خود در آن رکن ادامه دهد.

ث) چنانچه بودجه، قبل از آغاز دوره مالی جدید تصویب نشود میزان آن طبق مقررات مالی در همان سطح بودجه سال قبل خواهد بود.

۵ ـ مبلغ هزینه‌ها و حق الزحمه‌ها درقبال خدمات انجام‌شده به‌وسیله دفتر بین‌المللی در ارتباط با اتحادیه خاص، به وسیله مدیرکل تعیین و به مجمع گزارش خواهد شد.

۶ ـ

الف) اتحادیه خاص دارای یک صندوق سرمایه در گردش خواهد بود که با پرداخت در یک نوبت توسط هر کشور عضو اتحادیه خاص، تشکیل می‌شود. درصورتی که این مبلغ کفایت نکند، مجمع در مورد افزایش آن تصمیم‌گیری خواهد کرد.

ب) میزان مبلغ پرداخت اولیه هرکشور به صندوق مزبور یا مبلغ مربوط به مشارکت هر کشور در افزایش آن عبارت خواهد بود از نسبتی از حق عضویت آن کشور در سالی که در آن سال صندوق مزبور تأسیس شده یا سالی که در آن سال تصمیم به افزایش گرفته شده است.

پ) مجمع نسبت و شرایط پرداخت را براساس پیشنهاد مدیرکل و پس از استماع نظر کارگروه هماهنگی سازمان تعیین خواهد نمود.

۷ـ

الف) در موافقت‌نامه مقر منعقده با کشوری که مقر سازمان در قلمرو آن واقع است، مقرر خواهد شد که هر زمان که وجوه صندوق سرمایه در گردش کفایت نکند، کشور مزبور، پیش‌پرداخت‌هایی را اعطاء نماید. مبلغ این پیش‌پرداخت‌ها و شرایط اعطای آن در هر مورد تابع موافقت‌نامه‌های جداگانه بین کشور مزبور و سازمان خواهد بود.

ب) کشور موضوع جزء (الف) و سازمان، هرکدام حق دارند طی اطلاعیه کتبی انصراف خود را از تعهد به ارائه پیش‌پرداخت اعلام نمایند. این انصراف پس از گذشت سه سال از تاریخ پایان سال اعلام مزبور نافذ خواهد شد.

۸ ـ حسابرسی حسابها به‌وسیله یک یا چند کشور عضو اتحادیه خاص یا توسط حسابرس خارجی، به نحو مقرر در مقررات مالی صورت خواهد پذیرفت. حسابرسان را مجمع با موافقت خود آنها تعیین خواهد نمود.

ماده۸ ـ اصلاح مواد (۵) تا (۸)

۱ـ هر کشور عضو اتحادیه خاص یا مدیر کل می‌تواند پیشنهادهای مربوط به اصلاح مواد (۵)، (۶)، (۷) و این ماده را ارائه کند. پیشنهادهای مذکور را مدیرکل حداقل شش ماه قبل از بررسی در مجمع، به کشورهای اتحادیه خاص ارسال خواهد نمود.

۲ـ اصلاحات مواد موضوع بند (۱) به‌وسیله مجمع تصویب خواهد شد. تصویب، مستلزم کسب اکثریت سه چهارم آرای مأخوذه خواهد بود. مشروط بر این که هر اصلاحیه ماده (۵) و این بند مستلزم کسب اکثریت چهار پنجم آرای مأخوذه باشد.

۳ـ هر اصلاحیه مواد موضوع بند (۱) یک ماه پس از تاریخی لازم‌الاجراء خواهد شد که مدیرکل اطلاعیه کتبی پذیرش سه‌چهارم از کشور‌های عضو اتحادیه خاص در زمان تصویب اصلاحیه در مجمع را که طبق تشریفات قانون اساسی متبوع آنها صورت گرفته است دریافت نماید. هرگونه اصلاحیه مواد مذکور که به این ترتیب پذیرفته شود، از تاریخ لازم‌الاجراء شدن اصلاحیه برای تمامی کشورهایی که عضو اتحادیه خاص هستند یا کشورهایی که در تاریخ مؤخری عضو آن می‌شوند، لازم‌الاتباع خواهد بود. مشروط بر این که هر اصلاحیه‌ای که تعهدات مالی کشورهای عضو اتحادیه خاص را افزایش دهد، تنها در مورد آن عده از کشورهایی که پذیرش خود را نسبت به چنین اصلاحیه‌ای اعلام نموده باشند، لازم‌الاجراء باشد.

ماده۹ـ تصویب و الحاق؛ لازم‌الاجراء شدن

۱ـ هرکشور عضو کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی که این موافقت‌نامه را امضاء نموده است، می‌تواند آن را تصویب نماید و اگر آن را امضاء ننموده باشد، می‌تواند به آن ملحق شود.

۲ـ اسناد تصویب و الحاق نزد مدیرکل سپرده خواهد شد.

۳ـ

الف) این موافقت‌نامه در مورد پنج کشور نخستین که اسناد تصویب یا الحاق خود را سپرده‌اند، سه ماه پس از سپردن پنجمین سند لازم‌الاجراء خواهد شد.

ب) این موافقت‌نامه در مورد هرکشور دیگر،‌ سه ماه پس از تاریخی لازم‌الاجراء خواهد شد که تصویب یا الحاق آن به‌وسیله مدیرکل اطلاع داده شود، مگر این که تاریخ مؤخری در سند تصویب یا الحاق تعیین شده باشد که در مورد اخیر، این موافقت‌نامه در مورد آن کشور در تاریخی که به این ترتیب تعیین شده است، لازم‌الاجراء خواهد شد.

۴ـ تصویب یا الحاق به خودی خود به منزله پذیرش تمام شروط و برخورداری از تمام مزایای این موافقت‌نامه خواهد بود.

ماده۱۰ـ اعتبار و مدت موافقت‌نامه

این موافقت‌نامه دارای همان اعتبار و مدت کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی خواهد بود.

ماده۱۱ـ بازنگری مواد (۱) تا (۴) و (۹) تا (۱۵)

۱ـ مواد (۱) تا (۴) و (۹) تا (۱۵) این موافقت‌نامه می‌تواند به منظور ایجاد اصلاحاتی که مطلوب باشد،‌ مورد بازنگری قرار گیرد.

۲ـ هرگونه بازنگری در فراهمایی که بین نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه خاص برگزار خواهد شد، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ماده۱۲ـ فسخ عضویت

۱ـ هرکشور می‌تواند طی اطلاعیه‌ای خطاب به مدیرکل، عضویت خود را در این موافقت‌نامه فسخ نماید. فسخ عضویت تنها درمورد کشوری که آن را انجام داده است، نافذ و موافقت‌نامه برای سایر کشورهای عضو اتحادیه خاص به طور کامل نافذ و لازم‌الاجراء باقی خواهد ماند.

۲ـ فسخ عضویت یک سال پس از روزی که در آن، مدیرکل اطلاعیه را دریافت نموده است، نافذ خواهد شد.

۳ـ هیچ کشور عضو اتحادیه خاص نمی‌تواند قبل از انقضای مدت پنج سال از تاریخ عضویت خود در اتحادیه خاص، حق فسخ عضویت مقرر در این ماده را اعمال نماید.

ماده۱۳ـ سرزمین‌‌ها

مفاد ماده (۲۴) کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی در مورد این موافقت‌نامه اعمال خواهد شد.

ماده۱۴ـ امضاء، زبان‌ها، اطلاعیه‌ها

۱ـ

الف) این موافقت‌نامه در نسخه‌ای واحد به زبان انگلیسی و فرانسوی امضاء خواهد شد و هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود و نزد دولت سوئیس سپرده خواهد شد.

ب) این موافقت‌نامه برای امضاء تا تاریخ۳۰ ژوئن ۱۹۶۹ میلادی (برابر با ۹ تیر ۱۳۴۸ هجری‌شمسی) در برن مفتوح خواهد بود.

۲ـ مدیرکل پس از مشورت با دولتهای ذی‌نفع متون رسمی را به سایر زبان‌هایی که ممکن است مجمع تعیین نماید، تهیه خواهد نمود.

۳ـ مدیرکل دو نسخه از متن امضاءشده این موافقت‌نامه و تصدیق‌شده به‌وسیله دولت سوئیس را برای دولت کشورهایی که آن را امضاء نموده‌اند و بنا به درخواست، برای دولت هر کشور دیگر ارسال خواهد نمود.

۴ـ مدیرکل این موافقت‌نامه را نزد دبیرخانه سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسانید.

۵ ـ مدیرکل تاریخ لازم‌الاجراء شدن موافقت‌نامه، امضاءها،‌ سپردن اسناد تصویب یا الحاق،‌ پذیرش اصلاحیه‌های این موافقت‌نامه و تاریخ‌هایی که در آنها اصلاحیه‌های مزبور لازم‌الاجراء می‌شوند و اطلاعیه‌های فسخ عضویت را به آگاهی تمامی دولتهای کشورهای عضو اتحادیه خاص خواهد رساند.

ماده۱۵ـ مقررات دوره انتقالی

تا زمانی که اولین مدیرکل، عهده‌دار سمت شود، ارجاعات در این موافقت‌نامه به دفتر بین‌المللی سازمان، یا به مدیرکل به ترتیب به منزله ارجاعات به دفاتر بین‌المللی متحد برای حمایت از مالکیت معنوی یا مدیر آن خواهد بود.

 

فهرست طبقات و طبقات فرعی با یادداشت‌های توضیحی

ملاحظات کلی

الف ـ عناوین طبقات و طبقات فرعی مبین اشاره کلی به حوزه‌ای است که کالاها به آن تعلق دارند. با وجود این برخی از کالاها ممکن است تحت شمول بیش از یک چنین عنوانی باشند. بنابراین توصیه می‌شود که برای اطمینان حاصل نمودن از طبقه‌بندی کالاهای مختلف، به فهرست الفبایی مراجعه شود.

ب ـ یادداشت‌های توضیحی مربوط به یک طبقه، در طبقات فرعی که به آن مربوط می‌شوند تکرار نمی‌گردد. بنابراین توصیه می‌شود که به هنگام مطالعه یادداشت‌هایی که در خود طبقات فرعی قرار دارند، به آنها نیز مراجعه شود.

پ ـ اصولاً، کالاها ابتدا طبق هدف آنها و بعداً اگر امکان داشته باشد، طبق شیئی که ارائه می‌دهند طبقه‌بندی می‌شوند. طبقه‌بندی اخیر اختیاری است.

ت ـ در موردی که طبقه‌بندی خاصی برای کالاهایی که قرار است بخشی از کالای دیگر را تشکیل دهند وجود نداشته باشد، آن کالاها در همان طبقه و طبقه فرعی محصولی قرار داده می‌شوند که قرار است آن‌را تشکیل دهند به شرط اینکه آنها را نتوان معمولاً برای هدف دیگر مورد استفاده قرار داد.

ث ـ کالاهایی که اشیاء ترکیبی چندمنظوره هستند، به استثنای قطعات ترکیبی چندمنظوره مبلمان، در طبقات و طبقات فرعی که با هر منظور مورد نظر تطابق داشته باشد قرار داده می‌شوند.

طبقه ۱

مواد غذایی

یادداشت‌ها:

الف ـ شامل مواد غذایی برای انسان، مواد غذایی برای حیوانات و اغذیه برای رژیم غذایی

ب ـ غیراز بسته‌بندی‌ها (طبقه ۹).

طبقه۲

اقلام پوشاکی و البسه

یادداشت: غیراز اقلام پوشاکی برای عروسکها (طبقه۰۱ـ ۲۱)، تجهیزات خاص برای حفاظت در مقابل خطرات آتش‌سوزی، جلوگیری از تصادف و نجات (طبقه ۲۹) و پوشاک حیوانات (طبقه۰۱ـ ۳۰).

طبقه ۳

کالاهای مسافرتی، جعبه و بارگُنج‌ها(کانتینرها)، سایبان‌ها و وسایل شخصی که در جای دیگر مشخص نشده است

طبقه ۴

برس و جارو ابزار

طبقه ۵

توپ و طاقه منسوجات، پارچه ملافه‌ای طبیعی و مصنوعی

یادداشت‌ها:

الف ـ شامل تمام منسوجات یا کالاهای مشابه که به صورت یاردی فروخته می‌شود و ساخته‌شده نمی‌باشند.

ب ـ غیراز کالاهای ساخته‌شده (طبقه۲ یا ۶).

 

طبقه ۶

مبلمان

یادداشت‌ها:

الف ـ اشیاء ترکیبی مبل که تشکیل‌دهنده قطعات در طبقات فرعی مختلف هستند در طبقه ۰۵ ـ ۶ طبقه‌بندی شده‌اند.

ب ـ سرویس‌های مبل تا آنجا که بتوان به آنها به‌صورت یک طرح نگریست در طبقه ۰۵ ـ ۶ طبقه‌بندی شده‌اند.

پ ـ غیراز توپ و طاقه منسوجات و پارچه مبلی (طبقه ۵).

طبقه ۷

کالاهای خانوار که در جای دیگر مشخص نشده است

یادداشت‌ها:

الف ـ شامل وسایل خانه و وسایل آشپزخانه که با دست کار می‌کنند حتی اگر دارای موتور باشند.

ب ـ غیراز ماشین‌ها و وسایلی که برای آماده‌سازی غذا و نوشیدنی به‌کار می‌رود (طبقه ۳۱).

طبقه ۸

ابزار و سخت‌افزار

یادداشتها:

الف ـ شامل ابزار با کارکرد دستی،‌ حتی اگر نیروی مکانیکی جایگزین نیروی عضلانی شود؛ برای مثال اره‌ها و مته‌های (دریل‌های) برقی

ب ـ غیراز ماشینها یا ابزار ماشین (طبقه۱۵ یا ۳۱).

طبقه ۹

بسته‌ها و بارگُنج‌ها (کانتینرها) برای حمل و نقل یا جابه‌جایی کالاها

طبقه ۱۰

ساعت‌های دیواری، رومیزی و ساعتهای مچی و سایر وسایل اندازه‌گیری  و ابزار کنترل و علامت‌دهی

یادداشت:

شامل وسایل با کارکرد برقی

طبقه ۱۱

اقلام تزیینی

طبقه ۱۲

وسایل حمل و نقل یا جرثقیل

یادداشتها:

الف ـ شامل تمام خودروها: دریایی، زمینی، هوایی،‌ فضایی و سایر

ب ـ شامل قطعات، اجزاء تشکیل‌دهنده ‌و لوازم جانبی که فقط در ارتباط با خودرو وجود دارد و نتوان آن را در طبقه دیگری قرارداد؛ این قطعات، اجزاء و لوازم جانبی خودروها باید در طبقه فرعی خودرو مربوط قرار داده شود، یا اگر آنها در مورد خودروهای متعدد که در طبقات فرعی مختلف قرار داده شده‌اند،  مشترک هستند در طبقه ۱۶ ـ ۱۲ واقع شوند.

پ ـ علی‌الاصول غیراز قطعات، اجزاء و لوازم جانبی خودروها که بتوان آنها را در طبقات دیگر قرار داد؛ این قطعات،‌ اجزاء و لوازم جانبی باید در همان طبقه از کالاهای همنوع یا به عبارت دیگر دارای همان عملکرد قرار گیرند. بنابراین فرشها یا زیرپایی‌های اتومبیلها باید در طبقه فرشها (طبقه۱۱ـ ۶) قرار داده شوند؛ موتورهای الکتریکی برای خودروها باید در طبقه ۰۱ـ ۱۳ قرارداده شوند و موتورهای غیرالکتریکی برای خودروها باید در طبقه ۰۱ـ ۱۵ واقع شوند (همین امر درمورد اجزاء این موتورها اعمال می‌شود)؛ چراغهای جلو اتومبیل باید در طبقه دستگاههای روشنایی‌دهنده (طبقه۰۶ ـ ۲۶) قرار گیرند.

ت ـ غیراز نمونه‌های اندازه‌گیری خودروها (طبقه۰۱ـ ۲۱).

طبقه ۱۳

تجهیزات برای تولید،‌ توزیع یا انتقال برق

یادداشتها:

الف ـ فقط شامل دستگاههایی است که جریان برق را تولید، توزیع یا انتقال می‌دهند.

ب ـ در هر حال شامل موتورهای برقی نیز می‌باشند.

پ ـ غیراز دستگاههایی که با برق کار می‌کنند نظیر ساعتهای برقی (طبقه۰۲ـ ۱۰)، یا دستگاههایی که برای اندازه‌گیری جریان برق هستند (طبقه۰۴ـ ۱۰).

طبقه ۱۴

تجهیزات ضبط، ارتباطی یا بازیابی اطلاعات

طبقه ۱۵

ماشینهایی که در جای دیگر مشخص نشده‌اند

طبقه ۱۶

دستگاههای عکاسی (فتوگرافیک)،‌فیلم‌سازی و فیلم‌برداری (سینماتوگرافیک) و بصری

یادداشت:

غیر از لامپهای عکاسی یا فیلم‌برداری(طبقه۰۵ ـ ۲۶).

طبقه ۱۷

آلات موسیقی

یادداشت:

غیر از جعبه‌ها برای آلات موسیقی  (طبقه۰۱ـ ۳).، یا تجهیزات برای ضبط یا تکثیر و تولید صداها  (طبقه۰۱ـ ۱۴).

طبقه ۱۸

ماشین‌آلات چاپ و اداری

طبقه ۱۹

تجهیزات لوازم التحریر و اداری، کالاهای آموزشی و هنری

طبقه ۲۰

تجهیزات فروش و تبلیغات، علامتها

طبقه ۲۱

بازیها، اسباب‌بازیها، تورها و کالاهای ورزشی

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و دو تبصره منضم به متن موافقت‌نامه نیس مشتمل بر چهارده ماده و متن موافقت‌نامه لوکارنو مشتمل بر پانزده ماده و پیوست آن در جلسه علنی روز چهار‌شنبه مورخ سوم آبان‌ماه یک‌هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۷/۸/۱۳۹۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا