مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

پیرامون ساماندهی ساخت و سازهای محور زیارت

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۵ پس از استماع گزارش پیرامون تخلفات محور زیارت پیرو مصوبات گذشته شورا و ضمن تأکید بر این نکته که مطابق فرمایشات مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۳ مقام معظم رهبری در دیدار با فعالان حوزه محیط زیست، لازم است در برخورد با اقدامات صورت گرفته دیدگاه مسئولین از تخلف انگاری به جرم‌انگاری تغییر کند، مقرر نمود:

۱ـ برای کلیه ساخت و سازهای واقع در مواضع پنج گانه زیر با توجه به مغایرت‌های صریح قانونی و فنی صرفاً حکم تخریب صادر شود؛

۱ـ۱ـ احداثات واقع در حریم کمی رودخانه. (مطابق تأیید آب منطقه‌ای استان)

۱ـ۲ـ احداثات واقع در حریم جاده روستایی زیارت. (مطابق تأیید اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان)

۱ـ۳ـ ساخت و سازهای واقع در اراضی منابع ملی. (مطابق نقشه دقیق ملاک عمل مربوط به محدوده اراضی منابع ملی با تأیید وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها و منابع طبیعی))

۱ـ۴ـ ساخت و سازهای واقع در اراضی با شیب بیش از ۱۵ درصد.

۱ـ ۵ ـ ساخت و سازهای واقع در منطقه حفاظت شده جهان نما.

۲ـ به منظور اتخاذ تصمیم در ساخت و سازهای خارج از مواضع پنج گانه فوق‌الذکر مقرر گردید:

۲ـ۱ـ بازنگری طرح هادی روستای زیارت با لحاظ الحاق محدوده مشخص شده (مطابق نقشه پیوست) و با رعایت الزامات مندرج در مطالعات خصوصا راهبرد گردشگری حداکثر ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب مراجع استانی برسد.

۲ـ۲ـ اخذ کلیه مصوبات قانونی از جمله کمیسیون تبصره۱ ماده۱ در این موارد الزامیست.

۳ـ با عنایت به اینکه بخش قابل توجهی از تخلفات در داخل روستای زیارت واقع شده است ضمن تأکید مجدد بر رعایت بند ۵ مصوبه مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۲ شورای عالی مبنی بر محدودیت ارتفاعی حداکثر سه طبقه (۹متر) در محدوده طرح هادی روستای زیارت مقرر گردید:

۳ـ۱ـ بنیاد مسکن ضمن تشدید نظارت‌های قانونی، تخلفات موجود را به مراجع قانونی منعکس نماید.

۳ـ۲ـ کمیسیون مغایرت‌های طرح هادی با دستور استاندار محترم استان از تصویب هرگونه افزایش تراکم ساختمانی در محدوده روستا خودداری نماید.

۴ـ در نخستین مرحله لازم است تخریب کلیه تخلفات ساخت و سازهای دولتی در دستور کار قرار گیرد.

۵ ـ پیشنهاد می‌گردد با عنایت به وجود زمینه اجتماعی مثبت در شهر گرگان جهت برخورد با تخلفات محور زیارت از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد و رسانه‌های شهر جهت کاهش تبعات اجتماعی برخورد با تخلفات بوجود آمده استفاده شود.

۶ ـ فرآیندها و رویه‌های ارائه شده در مطالعات مهندسین مشاور پارت به عنوان راهنما و دستور کار کمیته‌های تخصصی و کارگروه زیربنائی استان در مواجهه با موارد موضوع بند ۲ لحاظ گردد.

۷ـ هرگونه صدور رأی کمیسیون ماده ۹۹ و ۱۰۰ درخصوص تخلفات گزارش شده صرفاً با حکم قلع بنا باشد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا