مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت‌های اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر قم

مصوب جلسه ۱۳۹۵/۸/۱۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درجلسه مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۵ خود پیرو جلسه مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۵ موضوع مغایرت‌های اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهرقم (در دو محور الـحاقات و انتزاعـات خط محدوده و تغییرات شبکه معابر) را با عنایت به صورتجلسه مورخ ۸/۱۲/۱۳۹۴ کمیته فنی مورد بررسی قرار داد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:

الف ـ تغییرات خط محدوده شهر

۱ـ ضمن تأیید نظرات کمیته فنی درخصوص محدوده به مساحت ۵۹۲ هکتار در جنوب شرقی شهر (موارد ۱و۲ نقشه پیوست): با افزایش محدوده مذکور مخالفت و مقرر گردید اراضی مذکور در حریم شهر و تحت پهنه حفاظت بدون امکان تغییر کاربری تثبیت گردد. بدیهی است هرگونه اقدام در این اراضی متناسب با نیاز آتی شهر قم در چارچوب طرح یکپارچه و صرفاً پس از اخذ مصوبه شورای عالی امکان پذیر خواهد بود.

۲ـ با افزایش محدوده به مساحت جمعاً ۵۸/۲۱ هکتاردرمجاورت خیابان جمهوری (مورد۳ـ۱ نقشه پیوست): به جهت تدقیق محدوده بر معابر موجود با الحاق اراضی مدنظر صرفاً و منحصرا با کاربری فضای سبز و بدون هیچگونه کاربری مسکونی موافقت می‌گردد .

۳ـ ضمن تاکید بر عدم اختیار کمیسیون ماده پنج درخارج از محدوده، درخصوص الحاق اراضی واقع درجنوب جاده قنوات مقررگردید چنانچه ساخت و سازهای مذکور به استناد مصوبه کمیسیون ماده پنج شهر قم انجام شده باشد به محدوده الحاق  و در غیراینصورت صرفاً اراضی که در طرح تفصیلی قبلی درداخل محدوده بوده‌اند به محدوده شهرالحاق شوند. مسئولیت کنترل مصوبات کمیسیون ماده ۵ دراین خصوص به عهده دفتر نظارت بر طرحهای توسعه و عمران دبیرخانه شورای عالی است.

۴ـ با افزایش محدوده به مساحت ۶/۴ هکتار واقع درسه راهی خرمشهر (مورد۴ـ ۳ نقشه پیوست): درحد تدقیق خط محدوده برلبه طرح هندسی اجرا شده موافقت می‌شود.

۵ ـ با افزایش محدوده به مساحت ۳/۷ هکتاردر ورودی جاده قم اراک (مورد ۵ ـ ۳ نقشه پیوست): با توجه به اینکه بخشی از پلاک مورد نظردراین نقطه داخل محدوده قراردارد، با الحاق باقیمانده آن درصورت تأیید اداره کل راه و شهرسازی استان مبنی برمالکیت دولتی اراضی موافقت می‌شود .

۶ ـ با افزایش محدوده به مساحت ۶/۳۹ هکتار واقع در ضلع غربی بلوار جمهوری (مورد ۴ در نقشه پیوست): باتوجه به اینکه بخش عمده اراضی الحاقی در طرح تفصیلی قبلی بوده‌اند و به لحاظ انطباق خط محدوده طرح تفصیلی جدید برمحور جمهوری با الحاق اراضی مذکورموافقت میشود. کاربری بخشی ازاراضی که درطرح تفصیلی قبلی داخل محدوده بوده‌اند مطابق طرح مذکور و کاربری سایر اراضی در این بخش فضای سبز تعیین میگردد .

۷ـ با الحاق اراضی به مساحت۲۳هکتار درتقاطع محورهای فردوسی و جمهوری (مورد۵ در نقشه پیوست): باتوجه به اینکه ساخت وسازهای مذکور بدون ضابطه و خارج از هرگونه مقررات شهرسازی انجام شده‌اند به جهت انتظام بخشی به مدیریت شهری و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندانی که بارعایت مقررات شهرسازی اقدام به ساخت و ساز نموده‌اند، با الحاق اراضی مذکورمخالفت می‌گردد .

۸ ـ با افزایش محدوده به مساحت ۸۹ هکتار واقع درحاشیه روستای جمکران به دلیل وجود اراضی زراعی مرغوب و لزوم صیانت ازآنها، عدم نیاز شهر به اراضی الحاقی و امکان تهدید بیشتر اراضی زراعی مرغوب اطراف روستای جمکران، لزوم پرهیز از بارگذاری بیشتر مسکونی در اطراف مسجد جمکران به جهت رعایت ملاحظات پدافندی خصوصاً در ایام خاص، مخالفت و مقرر گردید با تغییر مسیر رینگ پیشنهادی در بخش جنوب غربی روستای جمکران و با رعایت حداکثر نزدیکی مسیر مذکور با بافت کالبدی روستا، حداقل اراضی زراعی در داخل محدوده قرار گیرند. کاربری اراضی که به این ترتیب در داخل محدوده قرار میگیرند، کاربری فضای سبز (حفاظتی) بدون امکان تغییر آتی تعیین می‌گردد.

۹ـ با انتزاع از محدوده، جمعاً به مساحت ۶۲/۱۳۰ هکتار واقع در حاشیه شهر قم (موارد ۳ـ ۳ و ۵ ـ ۳ و ۶ ـ ۳ و ۷ نقشه پیوست) جهت تدقیق خط محدوده موافقت شد .

ب ـ معابر

۱۰ـ با کلیات مغایرت‌های معابرشامل: بخش جنوبی خیابان جمهوری، خیابان شهید آوینی،خیابان جنب دانشگاه قم، انتهای شمال غربی خیابان جمهوری،خیابان حدفاصل۴۵ متری کشاورز وبزرگراه امام علی(ع) کمربندی اراک، بشرح نقشه پیوست موافقت می‌شود .

۱۱ـ درخصوص محور پیشنهادی از ایستگاه راه آهن تا حرم مطهر ضمن مخالفت با مصوبه مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۵ کمیسیون ماده ۵ قم مقررگردید کل پیشنهادات طرح مذکور با ارزیابی همه جانبه (کالبدی، اجتماعی و اقتصادی) و بررسی آلترناتیو‌های ممکن با حفظ یکپارچگی بافت درقالب یک پروژه طراحی فضای شهر به صورت کامل همراه با جزئیات لازم به کمیته تخصصی ۳ ارائه و تصمیم‌گیری شود. تا قبل از تصویب طرح مذکور در کمیته فنی، هرگونه اقدام اجرایی اعم از توافق، صدور پروانه و… ممنوع بوده و مسئولیت تعهدات احتمالی به عهده مدیریت شهری خواهد بود.

۱۳ـ احداث و تکمیل رینگ جمکران در بخش غربی با عنایت به نقش مؤثر آن در تسهیل و توزیع ترافیک اطراف مسجد مورد تأیید میباشد. (با رعایت مفاد بند ۸ همین مصوبه)

۱۴ـ احداث و تعریض محور حلقوی پیرامون هسته مرکزی در بخشی که با بافت تاریخی شهر تداخل دارد، با عنایت به مخالفت صریح سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، مورد تأیید نمی‌باشد. بدیهی است محور جایگزین صرفاً پس از تأیید سازمان مذکوردر طرح تفصیلی لحاظ خواهد شد .

۱۵ـ مقرر گردید ضوابط و مقررات طرح تفصیلی قم در انطباق با اهداف و سیاست‌های کلی طرح جامع ساختاری ـ راهبردی مصوب حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ارائه استان توسط کمیته فنی ۱ بررسی و نتیجه آن به شورای عالی شهرسازی گزارش شود.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا