نمونه کارنامه مرحله تستی داوطلبان آزمون قضاوت ۹۵

نمونه کارنامه مرحله تستی داوطلبان آزمون قضاوت ۹۵

در حال بروزرسانی است

تعداد کارنامه های ثبت شده : ۱۱۷

برای ارسال کارنامه از طریق تلگرام اینجا کلیک کنید (شماره تلفن  09125358486 – فقط برای ارسال کارنامه از طریق تلگرام) یا از طریق بخش تماس با ما ارسال کنید

توجه: با توجه به موضوعیت داشتن جنسیت داوطلبان در آزمون قضاوت، لطفا نام کوچک یا جنسیت داوطلب را در کارنامه های ارسالی حذف نفرمایید

برای دریافت نتیجه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵ اینجا کلیک کنید

برای دریافت سوالات آزمون قضاوت ۹۵ به همراه پاسخ تشریحی اینجا کلیک کنید

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۱۱۷
جنسیت مرد اولویت لرستان
نتیجه مردود نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۵۱۳۸ نمره کل تراز ۴۹۵۴
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۸۹
۲ حقوق تجارت -۴۹۹
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۵۱۶۷
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۵۷۳۳
۵ حقوق جزای عمومی ۷۶۰۰
۶ حقوق جزای اختصاصی ۶۱۶۷
۷ استعداد شغلی ۱۴۴۴

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۱۱۶
جنسیت مرد اولویت تهران
نتیجه مردود نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۵۲۸۱ نمره کل تراز ۴۹۲۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۳۳۳۳
۲ حقوق تجارت ۱۵۰۰
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۳۶۶۷
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۵۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی ۶۶۶۷
۶ حقوق جزای اختصاصی ۳۸۳۳
۷ استعداد شغلی ۱۳۳۳

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۱۱۵
جنسیت مرد اولویت تهران
نتیجه مردود نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۵۹۶۴ نمره کل تراز ۴۷۷۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۲۲۲
۲ حقوق تجارت ۳۵۰۰
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۳۶۶۷
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۴۱۳۳
۵ حقوق جزای عمومی ۵۲۰۰
۶ حقوق جزای اختصاصی ۴۳۳۳
۷ استعداد شغلی ۲۲۲

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۱۱۴
جنسیت مرد اولویت البرز
نتیجه مردود نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۸۸۴۸ نمره کل تراز ۴۱۹۶
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۲۵۵۶
۲ حقوق تجارت ۱۸۳۳
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۲۵۰۰
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۴۹۳۳
۵ حقوق جزای عمومی ۵۰۶۷
۶ حقوق جزای اختصاصی ۴۰۰۰
۷ استعداد شغلی سفید

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۱۱۳
جنسیت مرد اولویت آذربایجان شرقی
نتیجه مردود نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۱۲۰۳۵ نمره کل تراز ۳۶۴۸
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۲۲۲۲
۲ حقوق تجارت ۱۶۶۷
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۲۵۰۰
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۲۹۳۳
۵ حقوق جزای عمومی ۴۶۶۷
۶ حقوق جزای اختصاصی ۳۵۰۰
۷ استعداد شغلی ۱۱۱

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۱۱۲
جنسیت مرد اولویت تهران
نتیجه دعوت به آزمون تشریحی نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۲۴۲۶ نمره کل تراز ۵۶۹۴
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۳۷۷۸
۲ حقوق تجارت ۳۳۳۳
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۳۱۶۷
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۵۷۳۳
۵ حقوق جزای عمومی ۷۸۶۷
۶ حقوق جزای اختصاصی ۵۶۶۷
۷ استعداد شغلی ۱۶۶۷

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۱۱۱
جنسیت مرد اولویت خوزستان
نتیجه دعوت به آزمون تشریحی نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۴۵۲۶ نمره کل تراز ۵۱۰۸
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۳۷۷۸
۲ حقوق تجارت ۱۱۶۷
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۲۱۶۷
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۴۶۶۷
۵ حقوق جزای عمومی ۷۴۶۷
۶ حقوق جزای اختصاصی ۵۵۰۰
۷ استعداد شغلی ۲۲۲۲

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۱۱۰
جنسیت اولویت تهران
نتیجه دعوت به آزمون تشریحی نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۳۰۵ نمره کل تراز ۶۸۶۸
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۷۷۸
۲ حقوق تجارت ۴۱۶۷
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۵۶۶۷
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۶۴۰۰
۵ حقوق جزای عمومی ۸۰۰۰
۶ حقوق جزای اختصاصی ۷۵۰۰
۷ استعداد شغلی ۳۷۷۸

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره -۱۰۹
جنسیت زن اولویت کهکیلویه و بویراحمد
نتیجه مردود نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۴۳۵۸ نمره کل تراز ۵۱۵۲
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۲۷۷۸
۲ حقوق تجارت ۳۵۰۰
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۴۱۶۷
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۲۵۳۳
۵ حقوق جزای عمومی ۶۰۰۰
۶ حقوق جزای اختصاصی ۷۳۳۳
۷ استعداد شغلی ۳۳۳۳

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۱۰۸
جنسیت مرد اولویت بوشهر
نتیجه دعوت به آزمون تشریحی نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۶۴۱ نمره کل تراز ۶۵۶۲
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۶۶۷
۲ حقوق تجارت ۶۸۳۳
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۳۵۰۰
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۷۰۶۷
۵ حقوق جزای عمومی ۶۹۳۳
۶ حقوق جزای اختصاصی ۵۶۶۷
۷ استعداد شغلی ۱۷۷۸

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۱۰۷
جنسیت مرد اولویت تهران
نتیجه دعوت به آزمون تشریحی نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۱۴۹۱ نمره کل تراز ۶۰۷۷
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۳۸۸۹
۲ حقوق تجارت ۴۵۰۰
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۳۰۰۰
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۸۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی ۵۷۳۳
۶ حقوق جزای اختصاصی ۷۰۰۰
۷ استعداد شغلی ۲۲۲۲

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۱۰۶
جنسیت زن اولویت
نتیجه دعوت به آزمون تشریحی نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۱۵۱۲ نمره کل تراز ۶۰۶۷
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۱۱۱
۲ حقوق تجارت ۴۰۰۰
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۵۶۶۷
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۶۵۳۳
۵ حقوق جزای عمومی ۵۳۳۳
۶ حقوق جزای اختصاصی ۶۶۶۷
۷ استعداد شغلی ۲۷۷۸

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۱۰۵
جنسیت مرد اولویت گیلان
نتیجه دعوت به آزمون تشریحی نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۸۲۴ نمره کل تراز ۶۴۲۳
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۱۱۱
۲ حقوق تجارت ۸۳۳
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۶۱۶۷
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۶۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی ۸۴۰۰
۶ حقوق جزای اختصاصی ۴۸۳۳
۷ استعداد شغلی ۲۰۰۰

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۱۰۴
جنسیت مرد اولویت گیلان
نتیجه دعوت به آزمون تشریحی نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۸۲۴ نمره کل تراز ۶۴۲۳
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۱۱۱
۲ حقوق تجارت ۸۳۳
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۶۱۶۷
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۶۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی ۸۴۰۰
۶ حقوق جزای اختصاصی ۴۸۳۳
۷ استعداد شغلی ۲۰۰۰

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۱۰۳
جنسیت اولویت تهران
نتیجه دعوت به آزمون تشریحی نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۶۰۰ نمره کل تراز ۶۵۸۹
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۰۰۰
۲ حقوق تجارت ۴۸۳۳
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۴۵۰۰
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۵۲۰۰
۵ حقوق جزای عمومی ۷۷۳۳
۶ حقوق جزای اختصاصی ۷۱۶۷
۷ استعداد شغلی ۴۱۱۱

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۱۰۲
جنسیت مرد اولویت آذربایجان شرقی
نتیجه مردود نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۱۹۳۳۳ نمره کل تراز ۲۶۷۰
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۱۱۱۱
۲ حقوق تجارت -۱۶۶
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۲۳۳۳
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۲۱۳۳
۵ حقوق جزای عمومی ۳۳۳۳
۶ حقوق جزای اختصاصی ۲۱۶۷
۷ استعداد شغلی ۰

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۱۰۱
جنسیت مرد اولویت خراسان رضوی
نتیجه دعوت به آزمون تشریحی نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۴۸ نمره کل تراز ۷۴۸۸
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۶۶۷
۲ حقوق تجارت ۶۵۰۰
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۷۰۰۰
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۶۶۶۷
۵ حقوق جزای عمومی ۷۸۶۷
۶ حقوق جزای اختصاصی ۷۸۳۳
۷ استعداد شغلی ۳۰۰۰

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۱۰۰
جنسیت مرد اولویت کردستان
نتیجه دعوت به آزمون تشریحی نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۱۳۶۷ نمره کل تراز ۶۱۳۴
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۳۸۸۹
۲ حقوق تجارت ۳۳۳۳
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۶۱۶۷
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۷۸۶۷
۵ حقوق جزای عمومی ۶۹۳۳
۶ حقوق جزای اختصاصی ۶۳۳۳
۷ استعداد شغلی -۲۲۱

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۹۹
جنسیت اولویت مرکزی
نتیجه مردود نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۱۰۱۰۲ نمره کل تراز ۳۹۶۴
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۲۳۳۳
۲ حقوق تجارت ۵۵۰۰
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۵۰۰
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۴۴۰۰
۵ حقوق جزای عمومی ۲۴۰۰
۶ حقوق جزای اختصاصی ۳۵۰۰
۷ استعداد شغلی ۲۰۰۰

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۹۸
جنسیت اولویت فارس
نتیجه دعوت به آزمون تشریحی نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۸۹۹ نمره کل تراز ۶۳۶۹
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۲۲۲
۲ حقوق تجارت ۲۸۳۳
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۴۶۶۷
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۷۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی ۶۸۰۰
۶ حقوق جزای اختصاصی ۶۶۶۷
۷ استعداد شغلی ۲۴۴۴

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۹۷
جنسیت اولویت سیستان و بلوچستان
نتیجه دعوت به آزمون تشریحی نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۷۲۲ نمره کل تراز ۶۵۰۲
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۷۷۸
۲ حقوق تجارت ۲۵۰۰
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۶۰۰۰
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۸۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی ۸۴۰۰
۶ حقوق جزای اختصاصی ۶۵۰۰
۷ استعداد شغلی سفید

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۹۶
جنسیت مرد اولویت البرز
نتیجه دعوت به آزمون تشریحی نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۴۰۷۵ نمره کل تراز ۵۲۲۴
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۲۷۷۸
۲ حقوق تجارت ۱۸۳۳
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۴۳۳۳
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۶۶۶۷
۵ حقوق جزای عمومی ۶۵۶۳
۶ حقوق جزای اختصاصی ۴۶۶۷
۷ استعداد شغلی ۱۱۱۱

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۹۵
جنسیت اولویت کهکیلویه و بویراحمد
نتیجه مردود نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۱۳۳۷۵ نمره کل تراز ۳۴۳۷
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۳۸۸۹
۲ حقوق تجارت ۲۸۳۳
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۴۱۶۷
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۲۱۳۳
۵ حقوق جزای عمومی ۱۸۶۷
۶ حقوق جزای اختصاصی ۱۳۳۳
۷ استعداد شغلی ۵۵۶

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۹۴
جنسیت اولویت البرز
نتیجه دعوت به آزمون تشریحی نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۱۰۱ نمره کل تراز ۷۲۷۵
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۸۸۹
۲ حقوق تجارت ۵۳۳۳
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۴۳۳۳
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۶۵۳۳
۵ حقوق جزای عمومی ۹۰۶۷
۶ حقوق جزای اختصاصی ۵۶۶۷
۷ استعداد شغلی ۲۷۷۸

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۹۳
جنسیت مرد اولویت لرستان
نتیجه دعوت به آزمون تشریحی نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۱۳۲۸ نمره کل تراز ۶۱۵۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۷۷۸
۲ حقوق تجارت ۲۶۶۷
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۵۰۰۰
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۶۶۶۷
۵ حقوق جزای عمومی ۶۲۶۷
۶ حقوق جزای اختصاصی ۸۳۳۳
۷ استعداد شغلی ۱۲۲۲

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۹۲
جنسیت مرد اولویت تهران
نتیجه دعوت به آزمون تشریحی نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۲۵۷۳ نمره کل تراز ۵۶۴۷
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۸۸۹
۲ حقوق تجارت ۱۳۳۳
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۲۶۶۷
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۶۲۶۷
۵ حقوق جزای عمومی ۶۴۰۰
۶ حقوق جزای اختصاصی ۶۸۳۳
۷ استعداد شغلی ۲۳۳۳

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۹۱
جنسیت مرد اولویت
نتیجه دعوت به آزمون تشریحی نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۱۱۹۰ نمره کل تراز ۶۲۱۸
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۰۰۰
۲ حقوق تجارت ۶۶۶۷
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۶۱۶۷
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۳۶۰۰
۵ حقوق جزای عمومی ۶۲۶۷
۶ حقوق جزای اختصاصی ۵۳۳۳
۷ استعداد شغلی ۳۸۸۹

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۹۰
جنسیت مرد اولویت تهران
نتیجه دعوت به آزمون تشریحی نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۴۹۰۰ نمره کل تراز ۵۰۱۳
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۶۷
۲ حقوق تجارت ۲۳۳۳
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۲۶۶۷
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۶۲۶۷
۵ حقوق جزای عمومی ۷۰۶۷
۶ حقوق جزای اختصاصی ۷۰۰۰
۷ استعداد شغلی ۱۱۱۱

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۸۹
جنسیت مرد اولویت اصفهان
نتیجه دعوت به آزمون تشریحی نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۲۲۱۰ نمره کل تراز ۵۷۷۵
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۰۰۰
۲ حقوق تجارت ۱۱۶۷
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۳۰۰۰
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۶۸۰۰
۵ حقوق جزای عمومی ۷۳۳۳
۶ حقوق جزای اختصاصی ۶۶۶۷
۷ استعداد شغلی ۲۵۵۶

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۸۷
جنسیت مرد اولویت
نتیجه دعوت به آزمون تشریحی نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۱۸۳۸ نمره کل تراز ۵۹۱۶
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۸۸۹
۲ حقوق تجارت ۵۶۶۷
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۴۳۳۳
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۵۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی ۶۹۳۳
۶ حقوق جزای اختصاصی ۴۰۰۰
۷ استعداد شغلی ۵۵۶

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۸۶
جنسیت مرد اولویت البرز
نتیجه دعوت به آزمون تشریحی نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۱۸۵۹ نمره کل تراز ۵۹۱۰
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۲۲۲
۲ حقوق تجارت ۱۵۰۰
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۴۸۳۳
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۴۹۳۳
۵ حقوق جزای عمومی ۷۶۰۰
۶ حقوق جزای اختصاصی ۶۸۳۳
۷ استعداد شغلی ۵۴۴۴

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۸۵
جنسیت مرد اولویت تهران
نتیجه دعوت به آزمون تشریحی نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۹ نمره کل تراز ۷۸۷۳
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۷۷۸
۲ حقوق تجارت ۶۳۳۳
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۶۱۶۷
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۸۴۰۰
۵ حقوق جزای عمومی ۸۴۰۰
۶ حقوق جزای اختصاصی ۷۵۰۰
۷ استعداد شغلی ۴۵۵۶

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۸۴
جنسیت مرد اولویت خراسان جنوبی
نتیجه دعوت به آزمون تشریحی نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۵۱ نمره کل تراز ۷۴۷۹
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۶۶۷
۲ حقوق تجارت ۵۱۶۷
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۵۵۰۰
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۷۸۶۷
۵ حقوق جزای عمومی ۸۶۶۷
۶ حقوق جزای اختصاصی ۶۶۶۷
۷ استعداد شغلی ۴۴۴۴

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۸۳
جنسیت زن اولویت تهران
نتیجه دعوت به آزمون تشریحی نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۶۰۶ نمره کل تراز ۶۵۸۷
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۸۸۹
۲ حقوق تجارت ۵۱۶۷
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۵۸۳۳
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۶۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی ۸۴۰۰
۶ حقوق جزای اختصاصی ۷۰۰۰
۷ استعداد شغلی ۵۵۶

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۸۲
جنسیت زن اولویت مرکزی
نتیجه دعوت به آزمون تشریحی نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۵۳ نمره کل تراز ۷۴۷۰
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۶۶۷
۲ حقوق تجارت ۶۳۳۳
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۸۱۶۷
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۸۴۰۰
۵ حقوق جزای عمومی ۶۹۳۳
۶ حقوق جزای اختصاصی ۶۶۶۷
۷ استعداد شغلی ۲۳۳۳

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۸۱
جنسیت مرد اولویت مازندران
نتیجه دعوت به آزمون تشریحی نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۴۰۲۴ نمره کل تراز ۵۲۳۷
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۳۳۳
۲ حقوق تجارت ۱۱۶۷
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۴۳۳۳
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۵۶۰۰
۵ حقوق جزای عمومی ۶۹۳۳
۶ حقوق جزای اختصاصی ۴۰۰۰
۷ استعداد شغلی ۱۲۲۲

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۸۰
جنسیت مرد اولویت آذربایجان غربی
نتیجه دعوت به آزمون تشریحی نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۷۱۱ نمره کل تراز ۶۵۰۹
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۳۸۸۹
۲ حقوق تجارت ۴۰۰۰
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۴۵۰۰
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۶۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی ۸۰۰۰
۶ حقوق جزای اختصاصی ۸۱۶۷
۷ استعداد شغلی ۳۳۳۳

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۷۹
جنسیت مرد اولویت اصفهان
نتیجه دعوت به آزمون تشریحی نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۸۳۳ نمره کل تراز ۶۴۲۰
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۲۸۸۹
۲ حقوق تجارت ۳۸۳۳
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۴۶۶۷
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۸۵۳۳
۵ حقوق جزای عمومی ۶۶۶۷
۶ حقوق جزای اختصاصی ۷۰۰۰
۷ استعداد شغلی ۳۴۴۴

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۷۸
جنسیت مرد اولویت کردستان
نتیجه دعوت به آزمون تشریحی نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۱۴۴۲ نمره کل تراز ۶۰۹۹
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۳۴۴۴
۲ حقوق تجارت ۱۸۳۳
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۲۱۶۷
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۸۱۳۳
۵ حقوق جزای عمومی ۸۱۳۳
۶ حقوق جزای اختصاصی ۸۰۰۰
۷ استعداد شغلی ۱۷۷۸

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۷۷
جنسیت اولویت تهران
نتیجه مردود نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۲۰۳۹۳ نمره کل تراز ۲۵۵۷
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۱۶۶۷
۲ حقوق تجارت -۳۳۲
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۱۰۰۰
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۲۸۰۰
۵ حقوق جزای عمومی ۱۴۶۷
۶ حقوق جزای اختصاصی ۲۶۶۷
۷ استعداد شغلی ۱۰۰۰

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۷۶
جنسیت مرد اولویت گلستان
نتیجه دعوت به آزمون تشریحی نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۴۶۷۹ نمره کل تراز ۵۰۷۰
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۳۱۱۱
۲ حقوق تجارت ۱۰۰۰
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۴۳۳۳
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۶۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی ۶۴۰۰
۶ حقوق جزای اختصاصی ۳۰۰۰
۷ استعداد شغلی ۳۰۰۰

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۷۵
جنسیت مرد اولویت تهران
نتیجه دعوت به آزمون تشریحی نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۳۰ نمره کل تراز ۷۶۶۹
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۷۷۸
۲ حقوق تجارت ۲۰۰۰
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۷۸۳۳
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۱۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی ۸۵۳۳
۶ حقوق جزای اختصاصی ۶۸۳۳
۷ استعداد شغلی ۳۵۵۶

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۷۴
جنسیت مرد اولویت البرز
نتیجه دعوت به آزمون تشریحی نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۲۲۳۲ نمره کل تراز ۵۷۶۹
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۱۸۸۹
۲ حقوق تجارت ۶۶۶۷
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۳۰۰۰
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۴۱۳۳
۵ حقوق جزای عمومی ۷۶۰۰
۶ حقوق جزای اختصاصی ۸۰۰۰
۷ استعداد شغلی ۲۴۴۴

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۷۳
جنسیت مرد اولویت قزوین
نتیجه دعوت به آزمون تشریحی نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۸ نمره کل تراز ۷۸۹۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۳۳۳
۲ حقوق تجارت ۵۵۰۰
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۵۵۰۰
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۷۸۶۷
۵ حقوق جزای عمومی ۸۰۰۰
۶ حقوق جزای اختصاصی ۸۶۶۷
۷ استعداد شغلی ۴۱۱۱

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۷۲
جنسیت مرد اولویت البرز
نتیجه دعوت به آزمون تشریحی نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۲۲۱۸ نمره کل تراز ۵۷۷۲
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۳۴۴
۲ حقوق تجارت ۴۱۶۷
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۴۶۶۷
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۵۸۶۷
۵ حقوق جزای عمومی ۷۷۳۳
۶ حقوق جزای اختصاصی ۵۱۶۷
۷ استعداد شغلی ۱۰۰۰

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۷۱
جنسیت مرد اولویت آذربایجان شرقی
نتیجه مردود نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۱۵۴۳۵ نمره کل تراز ۳۱۴۶
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۲۶۶۷
۲ حقوق تجارت ۲۵۰۰
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۱۳۳۳
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۱۸۶۷
۵ حقوق جزای عمومی ۳۳۳۳
۶ حقوق جزای اختصاصی ۲۸۳۳
۷ استعداد شغلی -۲۲۱

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۷۰
جنسیت مرد اولویت تهران
نتیجه دعوت به آزمون تشریحی نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۲۸۵۶ نمره کل تراز ۵۵۵۶
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۲۴۴۴
۲ حقوق تجارت ۴۳۳۳
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۴۸۳۳
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۴۸۰۰
۵ حقوق جزای عمومی ۶۸۰۰
۶ حقوق جزای اختصاصی ۵۵۰۰
۷ استعداد شغلی ۳۰۰۰

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۶۹
جنسیت مرد اولویت آذربایجان غربی
نتیجه مردود نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۵۹۶۴ نمره کل تراز ۴۷۷۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۷۸
۲ حقوق تجارت ۲۵۰۰
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۱۳۳۳
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۶۲۶۷
۵ حقوق جزای عمومی ۶۴۰۰
۶ حقوق جزای اختصاصی ۶۱۶۷
۷ استعداد شغلی ۱۸۸۹

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۶۸
جنسیت مرد اولویت سیستان و بلوچستان
نتیجه مردود نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۸۶۹۷ نمره کل تراز ۴۲۲۳
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۱۸۸۹
۲ حقوق تجارت ۴۱۶۷
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۲۸۳۳
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۳۶۰۰
۵ حقوق جزای عمومی ۴۶۶۷
۶ حقوق جزای اختصاصی ۳۸۳۳
۷ استعداد شغلی ۱۳۳۳

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۶۷
جنسیت مرد اولویت کهکیلویه و بویراحمد
نتیجه مردود نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۱۷۳۲۵ نمره کل تراز ۲۹۰۵
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۲۲۲
۲ حقوق تجارت سفید
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۱۵۰۰
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۴۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی ۳۴۶۷
۶ حقوق جزای اختصاصی ۱۵۰۰
۷ استعداد شغلی ۱۶۶۷

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۶۶
جنسیت زن اولویت فارس
نتیجه مردود نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۷۹۶۱ نمره کل تراز ۴۳۶۰
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۱۱۱۱
۲ حقوق تجارت ۲۰۰۰
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۴۰۰۰
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۳۰۶۷
۵ حقوق جزای عمومی ۶۵۳۳
۶ حقوق جزای اختصاصی ۳۵۰۰
۷ استعداد شغلی ۳۰۰۰

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۶۵
جنسیت مرد اولویت هرمزگان
نتیجه دعوت به آزمون تشریحی نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۲۵۶۹ نمره کل تراز ۵۶۴۸
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۳۵۵۶
۲ حقوق تجارت ۲۵۰۰
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۵۳۳۳
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۴۴۰۰
۵ حقوق جزای عمومی ۷۲۰۰
۶ حقوق جزای اختصاصی ۶۸۳۳
۷ استعداد شغلی ۲۱۱۱

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۶۴
جنسیت زن اولویت چهارمحال و بختیاری
نتیجه مردود نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۱۷۳۳ نمره کل تراز ۵۹۶۳
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۰۰۰
۲ حقوق تجارت ۲۰۰۰
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۴۳۳۳
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۷۴۶۷
۵ حقوق جزای عمومی ۷۷۳۳
۶ حقوق جزای اختصاصی ۵۱۶۷
۷ استعداد شغلی ۱۸۸۹

 

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۶۳
جنسیت مرد اولویت فارس
نتیجه دعوت به آزمون تشریحی نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۸۹۵ نمره کل تراز ۶۳۷۳
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۳۴۴۴
۲ حقوق تجارت ۴۶۶۷
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۵۸۳۳
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۷۸۶۷
۵ حقوق جزای عمومی ۶۴۰۰
۶ حقوق جزای اختصاصی ۸۱۶۷
۷ استعداد شغلی ۴۴۴

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۶۲
جنسیت مرد اولویت خراسان رضوی
نتیجه دعوت به آزمون تشریحی نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۶۱ نمره کل تراز ۷۴۱۵
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۲۲۲
۲ حقوق تجارت ۶۸۳۳
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۶۱۶۷
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۸۴۰۰
۵ حقوق جزای عمومی ۸۴۰۰
۶ حقوق جزای اختصاصی ۶۸۳۳
۷ استعداد شغلی ۱۶۶۷

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۶۱
جنسیت مرد اولویت فارس
نتیجه دعوت به آزمون تشریحی نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۳۳ نمره کل تراز ۷۶۳۲
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۳۳۳
۲ حقوق تجارت ۵۶۶۷
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۵۰۰۰
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۸۲۶۷
۵ حقوق جزای عمومی ۷۴۶۷
۶ حقوق جزای اختصاصی ۷۰۰۰
۷ استعداد شغلی ۴۱۱۱

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۶۰
جنسیت زن اولویت لرستان
نتیجه دعوت به آزمون تشریحی نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۹۶۵ نمره کل تراز ۶۳۳۰
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۱۱۱
۲ حقوق تجارت ۴۶۶۷
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۳۸۳۳
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۴۹۳۳
۵ حقوق جزای عمومی ۷۸۶۷
۶ حقوق جزای اختصاصی ۵۱۶۷
۷ استعداد شغلی ۴۷۷۸

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۵۹
جنسیت مرد اولویت آذربایجان شرقی
نتیجه دعوت به آزمون تشریحی نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۲۴۹۶ نمره کل تراز ۵۶۷۰
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۲۲۲
۲ حقوق تجارت ۲۸۳۳
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۳۳۳۳
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۷۶۰۰
۵ حقوق جزای عمومی ۵۲۰۰
۶ حقوق جزای اختصاصی ۶۸۳۳
۷ استعداد شغلی -۳۳۲

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۵۸
جنسیت زن اولویت کهکیلویه و بویراحمد
نتیجه مردود نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۴۳۵۸ نمره کل تراز ۵۱۵۲
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۲۷۷۸
۲ حقوق تجارت ۳۵۰۰
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۴۱۶۷
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۲۵۳۳
۵ حقوق جزای عمومی ۶۰۰۰
۶ حقوق جزای اختصاصی ۷۳۳۳
۷ استعداد شغلی ۳۳۳۳

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۵۷
جنسیت مرد اولویت زنجان
نتیجه مردود نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۵۸۹۷ نمره کل تراز ۴۷۸۵
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۷۸
۲ حقوق تجارت ۵۰۰
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۳۵۰۰
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۷۸۶۷
۵ حقوق جزای عمومی ۵۷۳۳
۶ حقوق جزای اختصاصی ۶۱۶۷
۷ استعداد شغلی ۴۴۴

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۵۶
جنسیت اولویت فارس
نتیجه مردود نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۵۱۸۴ نمره کل تراز ۴۹۴۳
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۲۱۱۱
۲ حقوق تجارت ۴۵۰۰
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۴۵۰۰
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۳۶۰۰
۵ حقوق جزای عمومی ۶۲۶۷
۶ حقوق جزای اختصاصی ۶۳۳۳
۷ استعداد شغلی ۲۲۲

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۵۵
جنسیت مرد اولویت فارس
نتیجه دعوت به آزمون تشریحی نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۶۴۳ نمره کل تراز ۶۵۰۰
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۴۴۴
۲ حقوق تجارت ۴۸۳۳
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۵۵۰۰
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۷۸۶۷
۵ حقوق جزای عمومی ۷۲۰۰
۶ حقوق جزای اختصاصی ۶۶۶۷
۷ استعداد شغلی ۱۰۰۰

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۵۴
جنسیت زن اولویت هرمزگان
نتیجه مردود نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۴۴۸۸ نمره کل تراز ۵۱۱۷
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۵۵۶
۲ حقوق تجارت ۱۰۰۰
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۴۳۳۳
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۵۷۳۳
۵ حقوق جزای عمومی ۵۶۰۰
۶ حقوق جزای اختصاصی ۴۵۰۰
۷ استعداد شغلی ۱۳۳۳

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۵۳
جنسیت اولویت تهران
نتیجه دعوت به آزمون تشریحی نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۴۰ نمره کل تراز ۷۵۶۳
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۳۰۰۰
۲ حقوق تجارت ۸۰۰۰
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۶۳۳۳
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۸۴۰۰
۵ حقوق جزای عمومی ۸۵۳۳
۶ حقوق جزای اختصاصی ۷۳۳۳
۷ استعداد شغلی ۴۲۲۲

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۵۲
جنسیت اولویت
نتیجه دعوت به آزمون تشریحی نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۶ نمره کل تراز ۷۹۳۴
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۰۰۰
۲ حقوق تجارت ۶۱۶۷
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۶۱۶۷
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۸۵۳۳
۵ حقوق جزای عمومی ۹۴۶۷
۶ حقوق جزای اختصاصی ۸۱۶۷
۷ استعداد شغلی ۲۴۴۴

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۵۱
جنسیت زن اولویت
نتیجه مردود نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۱۷۳۶۱ نمره کل تراز ۲۹۰۲
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۰۰۰
۲ حقوق تجارت ۵۰۰
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی -۸۳۲
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۲۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی ۳۳۳۳
۶ حقوق جزای اختصاصی ۸۳۳
۷ استعداد شغلی ۱۶۶۷

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۵۰
جنسیت مرد اولویت تهران
نتیجه دعوت به آزمون تشریحی نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۴۲۳۷ نمره کل تراز ۵۱۸۴
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۵۵۰
۲ حقوق تجارت ۱۰۰۰
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۳۵۰۰
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۴۲۶۷
۵ حقوق جزای عمومی ۵۳۳۳
۶ حقوق جزای اختصاصی ۵۶۶۷
۷ استعداد شغلی ۲۶۶۷

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۴۹
جنسیت مرد اولویت فارس
نتیجه دعوت به آزمون تشریحی نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۵۸ نمره کل تراز ۷۴۳۵
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۸۸۹
۲ حقوق تجارت ۶۸۳۳
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۶۳۳۳
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۸۲۶۷
۵ حقوق جزای عمومی ۹۲۰۰
۶ حقوق جزای اختصاصی ۶۶۶۷
۷ استعداد شغلی ۱۳۳۳

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۴۸
جنسیت اولویت تهران
نتیجه مردود نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۱۵۷۰۴ نمره کل تراز ۳۱۱۲
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۶۷
۲ حقوق تجارت -۱۶۶
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۰
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۴۹۳۳
۵ حقوق جزای عمومی ۱۳۳۳
۶ حقوق جزای اختصاصی ۴۵۰۰
۷ استعداد شغلی ۳۲۲۲

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۴۷
جنسیت مرد اولویت
نتیجه دعوت به آزمون تشریحی نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۴۶۹۲ نمره کل تراز ۵۰۶۷
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۲۳۳۳
۲ حقوق تجارت ۱۶۷
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۳۰۰۰
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۵۶۰۰
۵ حقوق جزای عمومی ۷۶۰۰
۶ حقوق جزای اختصاصی ۵۰۰۰
۷ استعداد شغلی ۳۱۱۱

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۴۶
جنسیت مرد اولویت تهران
نتیجه مردود نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۶۰۹۲ نمره کل تراز ۴۷۴۲
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۳۷۷۸
۲ حقوق تجارت ۱۸۳۳
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۲۱۶۷
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۱۷۳۳
۵ حقوق جزای عمومی ۶۴۰۰
۶ حقوق جزای اختصاصی ۵۵۰۰
۷ استعداد شغلی ۴۴۴۴

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۴۵
جنسیت مرد اولویت اصفهان
نتیجه دعوت به آزمون تشریحی نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۴۹۳۹ نمره کل تراز ۵۰۰۲
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۴۴۴
۲ حقوق تجارت ۱۶۶۷
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۱۸۳۳
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۴۱۳۳
۵ حقوق جزای عمومی ۷۰۶۷
۶ حقوق جزای اختصاصی ۵۸۳۳
۷ استعداد شغلی ۱۲۲۲

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۴۴
جنسیت مرد اولویت
نتیجه دعوت به آزمون تشریحی نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۳۸۶۸ نمره کل تراز ۵۲۷۷
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۶۶۷
۲ حقوق تجارت ۲۵۰۰
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۲۸۳۳
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۵۲۰۰
۵ حقوق جزای عمومی ۶۰۰۰
۶ حقوق جزای اختصاصی ۳۶۶۷
۷ استعداد شغلی ۳۵۵۶

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۴۳
جنسیت زن اولویت
نتیجه مردود نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۴۲۵۷ نمره کل تراز ۵۱۷۹
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۳۲۲۲
۲ حقوق تجارت ۱۳۳۳
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۲۵۰۰
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۴۹۳۳
۵ حقوق جزای عمومی ۷۶۰۰
۶ حقوق جزای اختصاصی ۳۵۰۰
۷ استعداد شغلی ۴۵۵۶

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۴۲
جنسیت مرد اولویت لرستان
نتیجه مردود نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۱۱۶۹۲ نمره کل تراز ۳۶۹۸
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۲۰۰۰
۲ حقوق تجارت ۳۳۳
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی سفید
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۱۲۰۰
۵ حقوق جزای عمومی ۵۸۶۷
۶ حقوق جزای اختصاصی ۳۶۶۷
۷ استعداد شغلی ۲۳۳۳

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۴۱
جنسیت مرد اولویت لرستان
نتیجه دعوت به آزمون تشریحی نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۱۸۰۶ نمره کل تراز ۵۹۲۹
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۷۷۸
۲ حقوق تجارت ۵۵۰۰
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۶۱۶۷
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۵۲۰۰
۵ حقوق جزای عمومی ۵۷۳۳
۶ حقوق جزای اختصاصی ۵۳۳۳
۷ استعداد شغلی ۱۳۳۳

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۴۰
جنسیت اولویت اصفهان
نتیجه مردود نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۶۰۶۳ نمره کل تراز ۴۷۵۰
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۲۰۰۰
۲ حقوق تجارت ۳۱۶۷
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۵۰۰۰
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۳۸۶۷
۵ حقوق جزای عمومی ۵۸۶۷
۶ حقوق جزای اختصاصی ۳۰۰۰
۷ استعداد شغلی ۳۱۱۱

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۳۹
جنسیت مرد اولویت همدان
نتیجه دعوت به آزمون تشریحی نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۲۵۴۴ نمره کل تراز ۵۶۵۴
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۲۲۲۲
۲ حقوق تجارت ۲۸۳۳
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۳۳۳۳
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۶۹۳۳
۵ حقوق جزای عمومی ۷۳۳۳
۶ حقوق جزای اختصاصی ۷۰۰۰
۷ استعداد شغلی ۱۶۶۷

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۳۸
جنسیت زن اولویت گیلان
نتیجه دعوت به آزمون تشریحی نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۱۹ نمره کل تراز ۷۷۶۲
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۲۲۲
۲ حقوق تجارت ۶۵۰۰
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۴۱۶۷
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۷۸۶۷
۵ حقوق جزای عمومی ۷۶۰۰
۶ حقوق جزای اختصاصی ۸۳۳۳
۷ استعداد شغلی ۴۴۴۴

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۳۷
جنسیت زن اولویت البرز
نتیجه مردود نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۳۵۵۸ نمره کل تراز ۵۳۵۴
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۰۰۰
۲ حقوق تجارت ۱۱۶۷
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۶۵۰۰
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۴۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی ۴۲۶۷
۶ حقوق جزای اختصاصی ۵۳۳۳
۷ استعداد شغلی ۴۱۱۱

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۳۶
جنسیت مرد اولویت همدان
نتیجه دعوت به آزمون تشریحی نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۲۵۴۴ نمره کل تراز ۵۶۵۴
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۲۲۲۲
۲ حقوق تجارت ۲۸۳۳
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۳۳۳۳
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۶۹۳۳
۵ حقوق جزای عمومی ۷۳۳۳
۶ حقوق جزای اختصاصی ۷۰۰۰
۷ استعداد شغلی ۱۶۶۷

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۳۵
جنسیت مرد اولویت خراسان رضوی
نتیجه دعوت به آزمون تشریحی نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۲۳۰۷ نمره کل تراز ۵۷۴۵
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۲۲۲
۲ حقوق تجارت ۲۱۶۷
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۵۱۶۷
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۶۴۰۰
۵ حقوق جزای عمومی ۵۶۰۰
۶ حقوق جزای اختصاصی ۶۰۰۰
۷ استعداد شغلی ۲۶۶۷

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۳۴
جنسیت مرد اولویت لرستان
نتیجه مردود نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۲۴۵۳۸ نمره کل تراز ۲۱۲۹
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۱۱۱۱
۲ حقوق تجارت ۰
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۳۳۳
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۲۲۶۷
۵ حقوق جزای عمومی ۲۳۳
۶ حقوق جزای اختصاصی ۱۰۰۰
۷ استعداد شغلی ۰

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۳۳
جنسیت اولویت تهران
نتیجه مردود نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۶۹۲۱ نمره کل تراز ۴۵۶۷
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۱۱۱۱
۲ حقوق تجارت ۳۰۰۰
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۳۰۰۰
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۵۲۰۰
۵ حقوق جزای عمومی ۵۲۰۰
۶ حقوق جزای اختصاصی ۳۸۳۳
۷ استعداد شغلی ۳۲۲۲

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۳۲
جنسیت زن اولویت خوزستان
نتیجه مردود نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۳۸۹۹ نمره کل تراز ۵۲۶۹
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۱۱۱
۲ حقوق تجارت ۳۰۰۰
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۲۶۶۷
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۵۰۶۷
۵ حقوق جزای عمومی ۵۸۶۷
۶ حقوق جزای اختصاصی ۴۸۳۳
۷ استعداد شغلی ۳۲۲۲

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۳۱
جنسیت زن اولویت تهران
نتیجه مردود نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۳۶۷۸ نمره کل تراز ۵۳۲۸
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۵۵۶
۲ حقوق تجارت ۴۶۶۷
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۵۰۰۰
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۵۰۶۷
۵ حقوق جزای عمومی ۳۹۶۷
۶ حقوق جزای اختصاصی ۴۱۶۷
۷ استعداد شغلی ۱۲۲۲

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۳۰
جنسیت اولویت تهران
نتیجه مردود نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۲۵۴۸۹ نمره کل تراز ۲۰۳۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۱۰۰۰
۲ حقوق تجارت ۱۵۰۰
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۱۵۰۰
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۱۴۲۶
۵ حقوق جزای عمومی ۲۶۷
۶ حقوق جزای اختصاصی ۱۶۶۷
۷ استعداد شغلی سفید

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۲۹
جنسیت مرد اولویت ایلام
نتیجه دعوت به آزمون تشریحی نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۵۶ نمره کل تراز ۷۴۴۲
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۵۵۶
۲ حقوق تجارت ۴۰۰۰
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۶۶۶۷
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۷۸۶۷
۵ حقوق جزای عمومی ۸۹۳۳
۶ حقوق جزای اختصاصی ۶۶۶۷
۷ استعداد شغلی ۳۸۸۹

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۲۸
جنسیت مرد اولویت اردبیل
نتیجه دعوت به آزمون تشریحی نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۲۸۲۷ نمره کل تراز ۵۶۶۷
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۸۸۹
۲ حقوق تجارت -۳۳۲
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۲۶۶۷
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۶۱۳۳
۵ حقوق جزای عمومی ۷۶۰۰
۶ حقوق جزای اختصاصی ۵۸۳۳
۷ استعداد شغلی ۱۲۲۲

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۲۷
جنسیت اولویت مازندران
نتیجه مردود نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۶۲۲۹ نمره کل تراز ۴۷۱۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۲۲۲۲
۲ حقوق تجارت ۱۱۶۷
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۴۰۰۰
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۴۲۶۷
۵ حقوق جزای عمومی ۶۸۰۰
۶ حقوق جزای اختصاصی ۵۰۰۰
۷ استعداد شغلی ۱۴۴۴

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۲۶
جنسیت مرد اولویت فارس
نتیجه دعوت به آزمون تشریحی نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۲۶۵۰ نمره کل تراز ۵۶۱۸
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۱۱۱
۲ حقوق تجارت ۱۳۳۳
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۴۰۰۰
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۴۵۳۳
۵ حقوق جزای عمومی ۶۷۰۰
۶ حقوق جزای اختصاصی ۵۳۳۳
۷ استعداد شغلی ۴۲۲۲

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۲۵
جنسیت مرد اولویت مازندران
نتیجه دعوت به آزمون تشریحی نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۳۸۸۹ نمره کل تراز ۵۲۷۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۳۰۰۰
۲ حقوق تجارت ۳۸۳۳
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۳۳۳۳
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۵۸۶۷
۵ حقوق جزای عمومی ۶۲۶۷
۶ حقوق جزای اختصاصی ۵۳۳۳
۷ استعداد شغلی ۱۱۱۱

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۲۴
جنسیت مرد اولویت
نتیجه دعوت به آزمون تشریحی نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۳۶۵۰ نمره کل تراز ۵۳۳۴
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۲۶۶۷
۲ حقوق تجارت ۸۳۳
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۳۵۰۰
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۵۲۰۰
۵ حقوق جزای عمومی ۸۴۰۰
۶ حقوق جزای اختصاصی ۴۳۳۳
۷ استعداد شغلی ۳۷۷۸

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۲۳
جنسیت مرد اولویت
نتیجه دعوت به آزمون تشریحی نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۴۶۲۰ نمره کل تراز ۵۰۸۶
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۱۴۴۴
۲ حقوق تجارت ۲۱۶۷
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۳۵۰۰
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۴۹۳۳
۵ حقوق جزای عمومی ۵۳۳۳
۶ حقوق جزای اختصاصی ۵۵۰۰
۷ استعداد شغلی ۶۰۰۰

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۲۲
جنسیت مرد اولویت
نتیجه دعوت به آزمون تشریحی نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۳۵۹۶ نمره کل تراز ۵۳۴۶
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۳۱۱۱
۲ حقوق تجارت ۱۱۶۷
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۴۱۶۷
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۴۵۳۳
۵ حقوق جزای عمومی ۷۴۶۷
۶ حقوق جزای اختصاصی ۷۱۶۷
۷ استعداد شغلی ۱۷۷۸

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۲۱
جنسیت مرد اولویت تهران
نتیجه دعوت به آزمون تشریحی نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۲۰۱ نمره کل تراز ۷۰۴۳
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۷۷۸
۲ حقوق تجارت ۴۸۳۳
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۶۰۰۰
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۸۵۳۳
۵ حقوق جزای عمومی ۶۹۳۳
۶ حقوق جزای اختصاصی ۷۱۶۷
۷ استعداد شغلی ۳۰۰۰

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۲۰
جنسیت مرد اولویت تهران
نتیجه دعوت به آزمون تشریحی نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۲۰۳۸ نمره کل تراز ۵۸۳۸
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۸۸۹
۲ حقوق تجارت ۲۶۶۷
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۲۰۰۰
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۷۴۶۷
۵ حقوق جزای عمومی ۶۸۰۰
۶ حقوق جزای اختصاصی ۶۱۶۷
۷ استعداد شغلی ۱۵۵۶

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۱۹
جنسیت مرد اولویت اصفهان
نتیجه دعوت به آزمون تشریحی نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۳۸۳۸ نمره کل تراز ۵۲۸۳
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۱۱۱
۲ حقوق تجارت ۱۵۰۰
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۳۶۶۷
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۷۴۶۷
۵ حقوق جزای عمومی ۵۷۳۳
۶ حقوق جزای اختصاصی ۴۸۳۳
۷ استعداد شغلی ۴۴۴

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۱۸
جنسیت مرد اولویت فارس
نتیجه دعوت به آزمون تشریحی نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۱۰۸ نمره کل تراز ۷۲۴۸
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۵۵۶
۲ حقوق تجارت ۴۶۶۷
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۵۵۰۰
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۷۸۶۷
۵ حقوق جزای عمومی ۷۴۶۷
۶ حقوق جزای اختصاصی ۸۵۰۰
۷ استعداد شغلی ۳۱۱۱

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۱۷
جنسیت زن اولویت اصفهان
نتیجه مردود نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۳۲۷۹ نمره کل تراز ۵۴۳۹
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۳۵۵۶
۲ حقوق تجارت ۴۵۰۰
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۴۰۰۰
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۶۱۳۳
۵ حقوق جزای عمومی ۴۸۰۰
۶ حقوق جزای اختصاصی ۵۸۳۳
۷ استعداد شغلی ۱۶۶۷

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۱۶
جنسیت مرد اولویت هرمزگان
نتیجه مردود نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۶۸۲۹ نمره کل تراز ۴۵۸۹
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۲۳۳۳
۲ حقوق تجارت ۱۱۶۷
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۲۶۶۴
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۶۲۶۷
۵ حقوق جزای عمومی ۵۳۳۳
۶ حقوق جزای اختصاصی ۴۶۸۷
۷ استعداد شغلی ۱۱۱۱

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۱۵
جنسیت مرد اولویت اصفهان
نتیجه دعوت به آزمون تشریحی نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۳ نمره کل تراز ۸۰۹۶
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۰۰۰
۲ حقوق تجارت ۷۶۶۷
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۵۵۰۰
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۸۵۳۳
۵ حقوق جزای عمومی ۸۵۳۳
۶ حقوق جزای اختصاصی ۹۳۳۳
۷ استعداد شغلی ۳۲۲۲

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۱۴
جنسیت اولویت همدان
نتیجه دعوت به آزمون تشریحی نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۱۲۷۱ نمره کل تراز ۶۱۷۵
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۷۷۸
۲ حقوق تجارت ۴۰۰۰
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۴۵۰۰
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۵۴۶۷
۵ حقوق جزای عمومی ۸۵۳۳
۶ حقوق جزای اختصاصی ۷۰۰۰
۷ استعداد شغلی ۳۳۳

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۱۴
جنسیت مرد اولویت فارس
نتیجه دعوت به آزمون تشریحی نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۲ نمره کل تراز ۸۱۰۵
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۲۲۲
۲ حقوق تجارت ۷۱۶۷
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۶۱۶۷
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۷۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی ۹۶۰۰
۶ حقوق جزای اختصاصی ۸۱۶۷
۷ استعداد شغلی ۲۶۶۷

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۱۳
جنسیت اولویت مازندران
نتیجه دعوت به آزمون تشریحی نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۱۴۰۸ نمره کل تراز ۶۱۱۵
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۳۳۳
۲ حقوق تجارت ۳۰۰۰
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۴۸۳۳
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۷۰۶۷
۵ حقوق جزای عمومی ۷۰۶۷
۶ حقوق جزای اختصاصی ۴۶۶۷
۷ استعداد شغلی ۱۷۷۸

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۱۲
جنسیت مرد اولویت آذربایجان غربی
نتیجه دعوت به آزمون تشریحی نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۴۸۰۲ نمره کل تراز ۵۰۴۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۳۱۱۱
۲ حقوق تجارت ۲۶۶۷
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۳۵۰۰
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۵۰۶۷
۵ حقوق جزای عمومی ۴۸۰۰
۶ حقوق جزای اختصاصی ۵۵۰۰
۷ استعداد شغلی ۳۲۲۲

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۱۱
جنسیت مرد اولویت سیستان و بلوچستان
نتیجه دعوت به آزمون تشریحی نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۳۹۴ نمره کل تراز ۶۷۷۲
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۱۱۱
۲ حقوق تجارت ۲۳۳۳
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۶۶۶۷
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۹۴۶۷
۵ حقوق جزای عمومی ۷۴۶۷
۶ حقوق جزای اختصاصی ۵۸۳۳
۷ استعداد شغلی ۲۶۶۷

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۱۰
جنسیت اولویت
نتیجه دعوت به آزمون تشریحی نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۸۱۲ نمره کل تراز ۶۴۳۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۷۷۸
۲ حقوق تجارت ۴۰۰۰
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۳۶۶۷
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۶۶۶۷
۵ حقوق جزای عمومی ۸۰۰۰
۶ حقوق جزای اختصاصی ۵۵۰۰
۷ استعداد شغلی ۲۳۳۳

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۹
جنسیت اولویت
نتیجه دعوت به آزمون تشریحی نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۸۶۱ نمره کل تراز ۶۴۰۰
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۷۷۸
۲ حقوق تجارت ۲۸۳۳
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۵۱۶۷
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۴۸۰۰
۵ حقوق جزای عمومی ۷۴۶۷
۶ حقوق جزای اختصاصی ۹۳۳۳
۷ استعداد شغلی ۳۰۰۰

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۸
جنسیت اولویت
نتیجه دعوت به آزمون تشریحی نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۱۱۶۹ نمره کل تراز ۶۲۲۷
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۱۱۱
۲ حقوق تجارت ۵۳۳۳
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۳۳۳۳
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۶۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی ۷۰۶۷
۶ حقوق جزای اختصاصی ۳۸۳۳
۷ استعداد شغلی ۴۶۶۷

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۷
جنسیت زن اولویت تهران
نتیجه مردود نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۴۰۰۴ نمره کل تراز ۵۲۴۳
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۳۳۳۳
۲ حقوق تجارت ۳۳۳۳
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۲۳۳۳
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۵۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی ۶۲۶۷
۶ حقوق جزای اختصاصی ۵۳۳۳
۷ استعداد شغلی ۲۶۶۷

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۶
جنسیت زن اولویت گلستان
نتیجه دعوت به آزمون تشریحی نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۸۸۱ نمره کل تراز ۶۳۸۶
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۳۸۸۹
۲ حقوق تجارت ۳۳۳۳
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۶۸۳۳
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۶۵۳۳
۵ حقوق جزای عمومی ۷۰۶۷
۶ حقوق جزای اختصاصی ۷۱۶۷
۷ استعداد شغلی ۲۲۲۲

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۵
جنسیت اولویت البرز
نتیجه دعوت به آزمون تشریحی نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۶۸۳ نمره کل تراز ۶۵۳۲
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۵۵۶
۲ حقوق تجارت ۵۵۰۰
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۵۵۰۰
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۵۷۳۳
۵ حقوق جزای عمومی ۷۴۶۷
۶ حقوق جزای اختصاصی ۷۱۶۷
۷ استعداد شغلی ۲۲۲۲

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۴
جنسیت اولویت مازندران
نتیجه دعوت به آزمون تشریحی نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۱۴۰۸ نمره کل تراز ۶۱۱۵
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۳۳۳
۲ حقوق تجارت ۳۰۰۰
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۴۸۳۳
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۷۰۶۷
۵ حقوق جزای عمومی ۷۰۶۷
۶ حقوق جزای اختصاصی ۴۶۶۷
۷ استعداد شغلی ۱۷۷۸

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۳
جنسیت مرد اولویت البرز
نتیجه دعوت به آزمون تشریحی نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۳۵۷۰ نمره کل تراز ۵۳۵۳
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۷۷۸
۲ حقوق تجارت ۲۶۶۷
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۴۳۳۳
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۴۹۳۳
۵ حقوق جزای عمومی ۵۰۶۷
۶ حقوق جزای اختصاصی ۷۱۵۷
۷ استعداد شغلی ۶۶۷

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۲
جنسیت اولویت
نتیجه مردود نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۶۶۳۲ نمره کل تراز ۴۶۳۴
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۳۵۵۶
۲ حقوق تجارت ۱۶۶۷
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۳۸۳۳
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۳۴۶۷
۵ حقوق جزای عمومی ۵۲۰۰
۶ حقوق جزای اختصاصی ۵۸۳۳
۷ استعداد شغلی ۱۲۲۲

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره ۱
جنسیت مرد اولویت خراسان رضوی
نتیجه دعوت به آزمون تشریحی نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه ۲۴۶۱ نمره کل تراز ۵۶۸۲
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۸۸۹
۲ حقوق تجارت ۲۱۶۷
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۶۰۰۰
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری ۴۵۳۳
۵ حقوق جزای عمومی ۷۳۳۳
۶ حقوق جزای اختصاصی ۵۸۳۳
۷ استعداد شغلی ۶۶۷

 

نمونه کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۵
شماره –
جنسیت مرد اولویت تهران
نتیجه دعوت به آزمون تشریحی نوع پاسخگویی به سوالات دانشگاهی
رتبه نمره کل تراز
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی  
۲ حقوق تجارت  
۳ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی  
۴ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری  
۵ حقوق جزای عمومی  
۶ حقوق جزای اختصاصی  
۷ استعداد شغلی  

 

ن

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫۵۰ دیدگاه ها

  1. بی عدالتی اینه که اونایی که زن و بچه نون نمیدن جای ما رو بگیرن و ما بیکار بمونیم

 1. در مورد اینکه یه زن قاضی بشه اگه واقعا توانش رو داشته باشه هیچ اشکالی نیست.

  ولی در واقعیت زن ها از لحاظ علمی سطح بالایی دارن ولی از لحاظ عملی سطح سواد کافی نیست.قدرت بیان.جسارت و خیلی چیزهی دیگه ای هم لازمه.

  پارسال یه خانمی رفته بود مصاحبه.طرفی که ازش سوال میپرسید از لحاظ روانی روش کار کرد دختره گریه اومد..وقتی خانمی که گریه میکنه تو جلسه مصاحبه اونوقت میخواد تو دادگاه جسارت به خرج بده و عدالت رو رعایت کنه..

  ولی اینم باید در نظر داشته باشیم بعضی از خانمایی که تو دادگستری هستن.از مرد هم مردتر هستن.

  در کل…سواد علمی کافی نیست.

  1. اینکه روحیه خانم ها وآقایون با هم متفاوته بحثی نیست ولی لازم نیست که یه زن واسه اینکه قضاوت خوبی داشته باشه مثل مردا باشه در حال حاضر یه قاضی مرد جز اینکه بر اساس ادله و مدارک حکم میکنه کار دیگه ای انجام نمیده و باید هم اینطور باشه کاری که یک زن هم میتونه انجام بده واصلا ربطی به جنسیت نداره…اتفاقا این روحیه زن بودن به نظرم توی دادگاه اطفال و نوجوانان و خانواده خیلی به درد بخور هم هست …کسانی که توی دادگاه کار میکنن ابزاری به جز قانون ندارن کسی نمیتونه بر اساس احساسش تصمیم بگیره که بحث زن ومرد باشه.

  2. نا گفنه نماند شعبه قصاص و اعدام یک از استان ها رو یک دادیار خانم برعهده داشت و کلیه احکام رو خودش اجرا میکرد.

 2. همچین چیزی نداریم.اصلا رتبه مصاحبه علمی رو ننیدت ک خانوم بگه مصاحبه علمی اول شدم.نمره نمیدن ک

 3. جناب هوشیار،دوستان مجسم کنید عصر روز شانزدهم تو یه مهمونی خانوادگی پیرو مصاحبه معاون محترم منابع انسانی منتظر تراز بالای پنجهزار باشی .بعد بببینی پنجهزارو خورده ای شدی شادی کنی بعد فرداش جاریت زنگ بزنه به همه بگه اون ورشو نگاه نکرده مردود شده.
  کی مقصره من یا…

  1. سرکار خانم آرا. در کمال احترام خدمت شما باید عرض کنم که شما همین الان مجددا سایت رو مشاهده بفرمایید. صرفا اعلام شده بود که از داوطلبین با تراز بالای ۵۰۰۰ به «ترتیب اولویت» دعوت خواهد شد. شما الان خودتون فرض کنید ازمون اسون بوده و از ۵۰ هزار داوطلب ۴۰ هزار نفرشون تراز بالای ۵۰۰۰ آوردن. خب حالا تکلیف چیه؟ طبق همون گفته معاون محترم قوه به ترتیب اولویت دعوت خواهند شد. یعنی شما اگر ترازتون ۵۰۰۰ باشه و فقط شما این تراز رو اورده باشید فقط شما دعوت میشید ولی اگر نفر اول تا ۵۰ هزار همه بالای ۵۰۰۰ بشن طبیعی و منطقیه که نفرات برتر مثلا با ترازهای ۷۵۰۰ تا ۶۵۰۰ دعوت شن. شما اگر مجدد سایت رو مطالعه بفرمایید مطمئنم خودتون به جواب ایرادتون خواهید رسید. در مورد جاریتون هم خیلی متاسفم.

 4. باعرض سلام خدمت خانمهای محترم هیچ غصه نخورید منم قبول نشدم….برخیز ومخور غم جهان گذران ، بنشین وکمی به شادمانی گذران

                                                                                  در طبع جهان اگر وفایی بودی، نوبت به  تو خودنیامدی  از دگران

 5. خانم ها و آقایان محترم

  لطفا اعتراضات خود در زمینه  این بی عدالتی (عدم قبولی خانم ها با تراز بالای ۵۰۰۰ ) را در صفحه مربوط به سایت قوه قضاییه هم اعلام نمایید   http://www.qazahrm.ir/Default.aspx?tabid=362&ID=1578

  بعید است جوابگو باشند اما حداقل ما حرفمان را زده باشیم

  1. ما خانمهایی که تراز بالای ۵۰۰۰داریم از خانم دکتر وحید دستجردی مشاور محترم ریاست قوه قضائیه تقاضاداریم باانعکاس موضوع به حضرت ایت الله لاریجانی در اقدامی انقلابی درراستای اعلام قبلی معاونت محترم منابع انسانی همه ترازهای بالای پنجهزار دعوت بشن منبعد بگن ترازخانمها بایددو برابر آقایون باشه تا از ابتدا خودمونووفق بدیم یا ثبت نام نکنیم یا چند برابر مطالعه کنیم

  2. لایک 

   خوبه درکنارش شکایتی هم به دیوان عدالت اداری بشه درسته به این ازمون تشریحی نمیرسیم ولی حداقلش میدونیم یکاری کردیم و شاید سال بعد که برگزار شد مثل این دوسال گذشته قوه قضا باخانمها رفتار نکنه 

    

 6. توی همین تعداد هم حدود ۷ کارنامه دیدم ک رتبش پایین تر از من بود و قبول شده بود اما من چون خانوم هستم باید رد بشم.

  یعنی قوه قضاییه حاضره سطح قاضی مملکت پایین تر باشه اما مرد باشه

  1. انصاف اقتضا میکرد با این وضعیت خانمها با هم مقایسه میشدن واقایون با هم تو همه مراحل متناسب با نیاز

 7. روابط عمومی معاونت منابع انسانی قوه قضائیه :داوطلبانی که در آزمون تستی موفق به کسب حداقل نمره تراز ۵۰۰۰ شوند، به صورت چند برابر ظرفیت به آزمون تشریحی دعوت خواهند شد.

   http://www.qazahrm.ir/Default.aspx?tabid=362&ID=1578

  پس چرا به گفته خودتان عمل نکردید و خانم ها را با تراز بالای ۵۰۰۰ مردود اعلام کردید ؟؟؟؟؟؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا