پرداخت ماهنامه وکلا

چنانچه تمایل به پرداخت هزینه ماهنامه وکلا دارید، لطفا از دکمه خرید زیر استفاده کنید

پیش از پرداخت می توانید نسخه الکترونیک ماهنامه وکلا را دانلود کنید

ماهنامه وکلا – شماره اول

 

دکمه بازگشت به بالا