پرسش و پاسخ نظام وظیفه (۲) – معافیت پزشکی


پرسش و پاسخ نظام وظیفه (۲) – معافیت پزشکی

۱- اقدام اولیه مشمولانی که تقاضای معافیت پزشکی را می‌نمایند چیست؟

جواب: مراجعه به دفاتر پلیس +۱۰ و اخذ دفترچه راهنما و تکمیل اوراق مربوط به معافیت پزشکی و تحویل مدارک تکمیل شده به دفاتر پلیس+۱۰ مربوط.

۲- مشمولی توسط پزشک اولیه معاینه و سالم تشخیص داده شده آیا می‌تواند به نظر پزشک اولیه اعتراض کند؟

جواب: در صورت داشتن بیماری می‌تواند اعتراض نماید.

۳- مشمول تقاضای معافیت پزشکی را می‌نماید. ایا می‌تواند در خلال رسیدگی انصراف دهد؟

جواب: تا طرح پرونده در شورای پزشکی مشمول حق انصراف ندارد.

۴- مشمولی به علت بیماری چشم در شورای پزشکی سرباز شناخته می‌شود و از طرفی دارای بیماری ارتوپدی نیز می‌باشد ایا می‌تواند برای بیماری دوم اقدام نماید؟

جواب: چنانچه پرونده مشمول بر اساس بیماری ارتوپدی مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد می‌تواند اقدام نماید.

۵- میزان ضعف بینایی چشم برای مشمولان عادی و دیپلم چند دیوپتر می‌باشد؟

جواب:مجموع دیوپتر هر دو چشم باید بیش از هشت دیوپتری باشد.

۶- آیا مشمولین در حین تحصیل می‌توانند تقاضای معافیت پزشکی نمایند؟

جواب: مشمولین تا زمانی که اشتغال به تحصیل دارند نمی‌توانند از معافیت پزشکی برخوردار گردند.

۷- آیا مشمولی که تقاضای معافیت پزشکی را دارد لازم است برگ واکسیناسیون را نیز تکمیل کند؟

جواب: مشمولی که تقاضای معافیت پزشکی را دارد نیز باید برگ واکسیناسیون را تکمیل کند.

۸- مشمولی در شورای پزشکی معاف شناخته نمی‌شود. آیا می‌تواند به رای شورا اعتراض کند؟

جواب: بله، مشمول می‌تواند به رای شورای پزشکی اعتراض نماید که در این صورت پرونده حسب مورد در شورای پزشکی یا شورای عالی پزشکی رسیدگی خواهد شد.

۹- مشمولی در حین خدمت تقاضای معافیت پزشکی می‌نماید آیا می‌تواند از طریق معاونت وظیفه عمومی اقدام کند؟

جواب: خیر- فقط از طریق یگان خدمتی باید به وضعیت جسمی و روانی وی رسیدگی شود.

۱۰-اظهارنظر در مورد معافیت پزشکی مشمول توسط چه مرجعی صورت می‌گیرد؟

جواب: اظهارنظر در مورد معافیت پزشکی مشمول توسط شورای پزشکی صورت می‌پذیرد.

۱۱- چنانچه مشمولی به صورت بالینی در شورای پزشکی معاینه شده باشد می‌تواند به نظر شورا اعتراض کند؟

جواب: بله. در این صورت با اخذ نظر متخصص پرونده مجددا در همان شورا مطرح خواهد شد.

۱۲- در صورت اعتراض مشمول به رای شورای پزشکی چه اقداماتی صورت می‌گیرد؟

جواب: چنانچه مشمول به صورت بالینی در شورا معاینه و سرباز شناخته شود در صورت اعتراض به رای شورا مشمول حسب معاینه تخصصی به بیمارستان معرفی و سپس پرونده وی مجددا در همان شورا مطرح می‌گردد.

۱۳- چنانچه پس از معرفی مشمول به بیمارستان و طرح پرونده در شورا او سرباز شناخته شود آیا می‌تواند باز هم به رای شورا اعتراض کند؟

جواب: بله- در این صورت پرونده به شورای عالی پزشکی فرستاده می‌شود.

۱۴- آیا مشمول می‌تواند به رای شورای عالی پزشکی اعتراض کند؟

جواب: خیر- زیرا رای شورای عالی پزشکی قطعی و لازم‌الاجراست.

۱۵- چنانچه مشمولی قبل از اعزام به خدمت در شورای عالی سرباز شناخته شود آیا در صورت تشدید بیماری می‌تواند درخواست معافیت پزشکی نماید؟

جواب: خیر- می‌بایست به خدمت اعزام شود و در صورت تشدید بیماری از طریق یگان خدمتی در خصوص معافیت اقدام نماید.

۱۶- مشمولین گروه پزشکی (دکتری) در چه صورتی معاف دائم شناخته می‌شوند؟

جواب: در صورتی که به علت بیماری قادر به انجام حرفه طبابت نباشند می‌توانند از معافیت دائم برخوردار گردند.

۱۷- سربازی در حین خدمت دچار شکستگی پا می‌گردد و برای وی ۲ ماه استراحت پزشکی تجویز می‌گردد. آیا این مدت ۲ ماه جزء خدمت وی محسوب می‌گردد؟

جواب: خیر- فقط مدت یک ماه استراحت پزشکی جزء خدمت دوره ضرورت محسوب می‌شود.

۱۸-اظهار نظر در خصوص تشخیص نیازمند به مراقب و نگهداری بستگان توسط چه مرجعی صورت می‌گیرد؟

جواب: شورای پزشکی وظیفه عمومی.

۱۹- آیا سربازی که به موجب خدمت به علت بیماری یا نقص عضو معاف می‌شود در شمول بیمه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد؟

جواب: بله در شمول بیمه نیروهای مسلح قرار می‌گیرد و برای درمان به سازمان و موسسات درمانی دولتی اعزام خواهد شد.

۲۰- قد مشمولی کمتر از ۱۵۰ سانتی‌متر است آیا در شمول معاف دائم قرار دارد ؟

جواب: بله- چنانچه قد مشمول کمتر از ۱۵۰ سانتی‌متر باشد در شمول معافیت دائم قرار دارد.

۲۱- مشمولی دارای بیماری واریکوسل گرید ۳ می باشد آیا در حد معافیت دائم است؟

جواب: بله- چنانچه در معاینه بالینی توسط شورای پزشکی گرید ۳ واریکوسل اثبات گردد در شمول معافیت دائم می‌باشد.

۲۲- مشمولی مبتلا به بیماری ژنووارم می‌باشد. در چه صورتی در شمول معافیت دائم قرار می‌گیرد؟

جواب: چنانچه فاصله بین زانوها بیش از ۱۰ سانتی‌متر باشد به تشخیص شورای پزشکی معاف دائم شناخته می شود.

۲۳- چنانچه بیماری ژنووارم کمتر از ۱۰ سانتی‌متر باشد چه رایی توسط شورای پزشکی صادر می‌گردد؟

جواب: چنانچه فاصله زانوها کمتر از ۱۰ سانتی‌متر باشد با تشخیص شورای پزشکی رای معاف از خدمات رزمی صادر می‌گردد.

۲۴- مشمول مبتلا به پارگی یک رباط و پارگی مینسک می‌باشد وضعیت وی چگونه خواهد بود؟

جواب: پس از اخذ نظریه تخصصی پرونده در شورا مطرح و چنانچه تشخیص داده شود که یک رباط و مینسک پاره شده باشند در شمول معاف از خدمات رزم قرار می‌گیرد.

۲۵- چنانچه مشمولی دو رباط و مینسک وی دچار پارگی شده باشد چه وضعیتی پیدا می‌کند؟

جواب: اگر این موضوع در معاینه تخصصی اثبات گردد به تشخیص شورای پزشکی در شمول معافیت دائم قرار می‌گیرد.

۲۶- مشمولی مبتلا به صافی کف پا می‌باشد در چه صورتی در شمول معافیت دائم قرار می‌گیرد؟

جواب: در صورتی که صافی کف پا در حد ( Rigid ) (سخت) باشد به تشخیص شورای پزشکی در حد معافیت دائم قرار می‌گیرد.

۲۷- مشمولی دچار قطع شست در یک پا می‌باشد، چه وضعیتی از نظر خدمتی پیدا می‌کند؟

جواب: قطع شست در یک پا به تشخیص شورای پزشکی شامل خدمات غیررزمی می‌باشد.

۲۸- مشمولی ۳ انگشت کامل از یک پایش قطع شده است چه وضعیتی از نظر خدمتی پیدا می‌کند؟

جواب: قطع سه انگشت کامل از یک پا به تشخیص شورای پزشکی در شمول معافیت دائم می باشد.

۲۹- بند اول چهار انگشت مشمولی قطع شده، چه وضعیتی از نظر خدمتی پیدا می‌کند؟

جواب: در این حالت از آنجایی که بیش از یک انگشت محسوب می‌شود به تشخیص شورای پزشکی در شمول معاف دائم قرار می‌گیرد.

۳۰- وضعیت خدمتی مشمولی که دارای یک بیضه می باشد چگونه است؟

جواب: فقدان یک بیضه به تشخیص شورای پزشکی در شمول معاف از خدمات رزمی می‌باشد.

۳۱- مشمولی دارای مدرک تحصیلی دیپلم می باشد. ضعف بینایی مجموع دو چشم بیش از هشت دیوپتری است. وضعیت خدمتی وی چگونه است؟

جواب: در این صورت پس از تایید شورای پزشکی در حد معافیت دائم می‌باشد.

۳۲- مشمول دارای مدرک تحصیلی لیسانس می‌باشد با چه شماره چشمی در حد معافیت دائم قرار می‌گیرد؟

جواب: چنانچه مجموع ضعف بینایی هر دو چشم بیش از ده دیوپتر باشد به تشخیص شورای پزشکی در حد معافیت دائم می‌باشد.

۳۳- مشمولی در خارج از کشور سکونت دارد آیا می‌تواند در کشور محل سکونت تقاضای معافیت پزشکی نماید؟

جواب: بله. با مراجعه به نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت می‌تواند خواسته خود را پیگیری کند.

۳۴- روند رسیدگی به معافیت پزشکی مشمولین خارج از کشور چگونه است؟

جواب: الف) مراجعه مشمول به نمایندگی جمهوری اسلامی در محل اقامت و تکمیل برگه رسیدگی به وضعیت پزشکی.

ب) ارائه مدارک مستند در خصوص بیماری که به تایید مراکز درمانی معتبر رسیده باشد.

پ) تایید مدارک توسط مسئول نمایندگی و ارسال آن به نمایندگی مجری معاینات پزشکی ( فعلا در شهر مونیح کشور آلمان می‌باشد)

ت) ارجاع مدارک به پزشک معاین معتمد توسط نمایندگی مجری معاینات.

ث) دعوت مشمول به نمایندگی مجری معاینات پزشکی.

ج) انجام معاینه توسط پزشک معاین معتمد و اعلام نظر نهایی.

چ) بررسی نظریه و تایید مدارک پزشکی توسط مسئول نمایندگی مجری معاینات پزشکی.

ح) ارسال مدارک به وزارت امور خارجه.

خ) ارسال مدارک توسط وزارت امور خارجه به سازمان وظیفه عمومی.

د) بررسی مدارک در شورای پزشکی و صدور رای.

ذ) اعلام رای به وزارت امور خارجه.

۳۵- مشمولی دارای کارت معافیت پزشکی می‌باشد در چه صورتی می‌تواند تقاضای ابطال کارت نماید؟

جواب: در صورتی می‌تواند تقاضای ابطال کارت معافیت پزشکی را نماید که صحت و سلامت کامل خود را به تایید شورای ویژه ابطال کارت رسانده باشد.

۳۶- مشمولی که تقاضای ابطال کارت معافیت پزشکی را نموده در شورای ویژه ابطال کارت معاف از رزم تشخیص داده می‌شود. آیا می‌تواند به خدمت اعزام شود؟

جواب: خیر- زیرا مشمولی که معاف از رزم تشخیص داده می شود از سلامتی کامل برخوردار نیست.

۳۷- مشمولی با غیبت تقاضای معافیت پزشکی را می‌نماید و در شورا سرباز تشخیص داده می شود. وضعیت اعزام به خدمت وی چگونه خواهد بود؟

جواب: چون با غیبت تقاضای معافیت پزشکی نموده و در شورا معاف نگردیده با غیبت و اضافه خدمت به خدمت اعزام می‌گردد.

۳۸- مشمولی تقاضای معافیت کفالت را می‌نماید. درمعاینه پزشک اولیه بیمار تشخیص داده می‌شود. وضعیت وی چگونه خواهد بود؟

جواب: تقاضای کفالت وی بررسی و در صورت عدم صدور رای معافیت کفالت وضعیت وی از نظر پزشکی مورد معاینه قرار می‌گیرد.

۳۹- مشمولی دچار کوتاهی پا می‌باشد در چه صورتی در شمول معافیت دائم قرار می‌گیرد؟

جواب:در صورتی که به استناد اسکنوگرام کوتاهی بیش از ۵/۳ سانتی‌متر باشد با تایید شورای پزشکی معاف دائم شناخته میشود.

۴۰- مشمولی دچار اضافه وزن می‌باشد در چه صورتی در شمول معافیت دائم قرار می‌گیرد؟

جواب: چنانچه اضافه وزن وی در اثر بیماری غدد باشد در صورت تایید شورای پزشکی و نظریه تخصصی در شمول معافیت دائم قرار می‌گیرد.

۴۱- مشمولی کارت معافیت پزشکی اخذ کرده چنانچه حائز شرایط معافیت کفالت نیز باشد آیا می‌تواند کارت معافیت پزشکی خود را باطل نماید؟

جواب: خیر- مشمولی که کارت معافیت پزشکی اخذ نموده نمی‌تواند به علت حائز شرایط کفالت بودن تقاضای ابطال کارت خود را نماید.

۴۲- مشمولی مبتلا به بیماری فتق بوده که عمل جراحی شده آیا در شمول معافیت قرار دارد؟

جواب: چناچه فتق عمل شده باشد در شمول معافیت نیست لیکن اگر بعد از عمل فتق عود کند در شمول معافیت قرار می‌گیرد.

۴۳- آیا وجود غیبت مانع از رسیدگی به تقاضای پزشکی می‌شود؟

جواب: خیر- غیبت مانع از رسیدگی به تقاضای پزشکی نمی‌شود.

 منبع: پایگاه اطلاع رسانی پلیس Police.ir

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا