آغاز اجرای مرحله سوم طرح ارائه خدمات الکترونیکی قضایی

به گزارش روابط عمومی مرکز آمار وفناوری اطلاعات  مرحله سوم طرح ارائه خدمات الکترونیکی  قضایی از روز شنبه مورخ ۱۹/۱۲/۹۱ در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی اجرا می شود.

به گفته مهندس رفعتی مدیرپروژه خدمات الکترونیکی قضایی عناوین خواسته مرحله سوم این طرح عبارتست از:  گواهی عدم امکان سازش ، اجرت المثل ایام زوجیت ، مطالبه نفقه ، الزام به تمکین ، تعدیل تقسیط مهریه  و نصب قیم .

وی اشاره کرد از روز شنبه ۹۱/۱۲/۱۹   کلیه مجتمع های قضایی از ثبت دادخواست با موضوع فوق خودداری نموده و مراجعه کنندگان را به دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی جهت انجام امور مربوطه راهنمایی می کنند.

پیش از این نیز در اجرای فاز دوم طرح خدمات الکترونیکی قضایی از مورخ ۹۱/۱۱/۱۴  کلیه دادخواست ها  با موضوع :  اعساراز پرداخت محکوم به ، اعسار از پرداخت مهریه ، مطالبه وجه سفته  و صدور اجراییه در مورد رأی هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی ارائه می گردید. همچنین در فاز اول این طرح عناوین خواسته با موضوع مطالبه چک در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارائه می گردید.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا