اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۹۲ کانون وکلای دادگستری – خراسان

اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۹۲
کانون وکلای دادگستری خراسان

بعلاوۀ اطلاعیه مربوط به جزئیات ثبت نام پذیرفته شدگان نهایی

برای مشاهده اسامی پذیرفته شدگان نهایی کانون وکلای خراسان می توانید به سایت این کانون مراجعه کنید

ردیف

نام خانوادگی

نام

ش شناسنامه

سهمیه آزاد

۱.

اقنوم

مجتبی

۷۱۱۴

۲.

اسدی

ابوالقاسم

۱۲۰۲

۳.

رباط جزی

محمدرضا

۹۲۰۱۵۲۳۶۸

۴.

ابراهیمی

محسن

۱۱۶۴۲

۵.

صادق زاده شیرازی

سمیرا

۱۱۶۸

۶.

شفاعتی

صفورا

۴۱۲۸

۷.

ناصری

مهری

۶۷۰۱۹۱۴۸۵

۸.

اسمعیل زاده کیوی

رقیه

۳۳۱

۹.

نیرومندفیروزاباد

نوشین

۸۴۳۰۹

۱۰.

زاده تراب

مرتضی

۹۲۰۵۵۵۳۵۷

۱۱.

نظری گوجگی استانه

ابوالقاسم

۷۰۳

۱۲.

سجادی فرخد

نفیسه

۷۹۷۴

۱۳.

فولادین

علی اصغر

۱۸۹۶۱

۱۴.

اندرزیان

هاشم

۱۹۴

۱۵.

فاتحی ابدال ابادی

حجت

۷۲۰۱۱۷۷۸۱

۱۶.

حسن نژادنامقی

زهره السادات

۳۴۲۲

۱۷.

جعفری

مهدی

۷۷۲۰

۱۸.

اصغرزاده

حمید

۲۰۸۲۳

۱۹.

رحمانی

مهدی

۵۲۳۶

۲۰.

گوجه حصاری

عاطفه

۴۱۹۳

۲۱.

صدقی

مصطفی

۹۲۰۵۶۷۶۳۰

۲۲.

انصاری کیان

زهرا

۲۸۷

۲۳.

عشقی

مسلم

۲۶۶

۲۴.

قتلویی طرقی

شعله

۹۲۰۸۰۶۳۸۴

۲۵.

جعفری

روح الله

۹۲۰۹۰۷۱۷۲

۲۶.

مهرابی

ولی الله

۱۴۴

۲۷.

قاسمی گجوان

زهره

۹۴۴۷۳

۲۸.

جهانگیری

محمد

۴۳۵۳

۲۹.

وکیل

فاطمه

۹۲۰۶۶۱۳۵۱

۳۰.

نظری

سیدسعید

۹۲۱۳۰۱۰۱۴

۳۱.

فارسی بلوچ

بهاره

۹۲۰۷۷۵۴۰۳

۳۲.

عیسی

الیاس

۲۷۲۱۰

۳۳.

کیوانی دلویی

نجمه

۹۲۰۵۸۲۶۰۵

۳۴.

حسینی مقدم

سیدرحیم

۵۸

۳۵.

دهشی گر

روح اله

۳۱

۳۶.

چشامی

شهین

۳۵۷

۳۷.

اربابی

حسین

۱۹۶

۳۸.

درویش دیزاوند

زهرا

۳۰۹۱

۳۹.

ایلاتی

ازاده

۶۷۸

۴۰.

مسکین نژادتل اباد

حسن

۸۹۰۰۲۹۹۸۹

۴۱.

بیابانگردزاک

حسین

۹۲۰۹۵۴۱۰۳

۴۲.

براتیان دهقان

مریم

۱۸۶۵۱

۴۳.

عسگرزاده طرقبه

مهدی

۳۳۰۶

۴۴.

قاهره

عارفه

۲۶۵۵

۴۵.

یزدان خواه

الهام

۴۱۲۹

۴۶.

رحیمی

زهرا

۶۳۰۰۷۴۲۵۹

۴۷.

صالحی

مرتضی

۹۲۰۹۵۳۹۶۴

۴۸.

عیدی

حوا

۳۹۳۹

۴۹.

سیدزاده

سیدمحمد

۳۷۱۹

۵۰.

یوسفیان دستمالچی

اعظم

۱۵۱۰۳

۵۱.

مسیبی

لیلا

۶۷

۵۲.

مرضیه

انا

۲۱۳۰۵

۵۳.

زاهدی

مریم

۳۰۳۰

۵۴.

سلمان زاده یزدی

اسکندر

۲۱۶۹۸

۵۵.

معصومی زارع

فاطمه

۶۴۱

۵۶.

حقدادی

مهدی

۹۲۰۰۱۴۲۳۲

۵۷.

قیومی انارکی

راشین

۲۵۹۰۸

۵۸.

برزگر

علی

۷

۵۹.

فردجمشیدی

خدیجه

۸۱۲۸۹

۶۰.

اللهی

مجید

۲۸۰۹۳

۶۱.

زیدانلو

زهره

۲۷۱

۶۲.

وهاب زاده موسوی

کیمیاالسادات

۱۹۳۲۴

۶۳.

میرزایی

یاسر

۱۷۹۱

۶۴.

مداح شورچه

معصومه

۱۰۰۱

۶۵.

نجاتی

بهرام

۳۶۰۸۱

۶۶.

جلال ابادی

ابوالفضل

۱۰۵۰۱۸۸۴۹۷

۶۷.

غفاری زو

امینه

۱۰۱۳۹۴

۶۸.

نصرت

افسانه

۷۲۰۱۶۴۱۱۷

۶۹.

جلالی

مریم

۳۰۵۵

۷۰.

نارنجیان

مجید

۴۱۲

۷۱.

کاظمی

علیرضا

۷۸۰۲۵۰۰۸۷

۷۲.

یعقوبی

مرجان

۷۲۰۰۰۷۳۸۰

۷۳.

فدیشه یی

فرزانه

۴۳۱۰۱۷۰۱۴۵

۷۴.

اراسته بریوانلو

عباس

۱۹۱۱۶

۷۵.

خالقی فر

زینب

۲۰

۷۶.

زرین دست

فاطمه

۲۰۱۸

۷۷.

ابدی

محمد

۹۹۰۸

۷۸.

افشارکردستانی

ایدا

۱۶۲۷

۷۹.

حسن زاده چوکانلو

حسن

۸۶۰۰۰۵۸۰۱

۸۰.

امیدوار

زهرا

۱۱۴۲۵

۸۱.

چناری

احمد

۹۲۰۱۴۲۹۵۸

۸۲.

شجاعی

حسن

۱۶۰۲

۸۳.

حاتم نژاد

فاطمه

۹۲۰۳۶۵۴۲۶

۸۴.

صدیقی

مهسا

۹۲۰۷۳۶۴۳۲

۸۵.

فرشته پور

معصومه

۱۱۶۵

۸۶.

ایوار

مریم

۳۶۰۹

۸۷.

میرزایی

ایمان

۴۹۸۸

۸۸.

ملکی

مجید

۱۶۸۱۳

۸۹.

شاهین

الهام

۹۰۸۶

۹۰.

حیدری

احمد

۹۲۱۶۰۹۴۶۹

۹۱.

نوری چوپان

فهیمه

۱۱۸۲۱

۹۲.

طالبیان کرمانی

سمیرا

۱۲۶۴

۹۳.

مدنیان

نجمه السادات

۲۵۴۳۷

۹۴.

بخشی

ملیحه

۱۶۱۳۰

۹۵.

هاشمیان

سیده مرضیه

۱۷۲۸۳

۹۶.

صادقی دهشیری

زهرا

۷۵۲

۹۷.

نادریان

ندا

۳۷۵۸

۹۸.

باخدا

امنه

۵۶۲۰

۹۹.

زرینه

مرتضی

۵۲۳

۱۰۰.

محمدزاده

زکیه

۹۲۰۲۴۰۰۸۹

۱۰۱.

رسولی مقدم

جلال

۱۶۷۸۲

۱۰۲.

فیاضیان

مژگان

۹۲۱۴۰۱۹۲۲

۱۰۳.

فیضی علی دولی

مظاهر

۱۶

۱۰۴.

محمدی

الهام

۳۱۷

۱۰۵.

علی دادعبدل آبادی

لیلی

۳۲۴۴

۱۰۶.

پیرزاده اول باغسیاه

بتول

۹۱۰۰۱۷۳۶۰

۱۰۷.

بکاییان

محمدهادی

۱۶۳۲۹

۱۰۸.

رحمانی

مهدی

۱۰۱

۱۰۹.

تاج الدین لطف آبادی

امیر

۲۴۱۶

۱۱۰.

شتابی قوچان عتیق

مهدی

۷۳۷۲

۱۱۱.

بازوبندی

پروین

۲۵۳۹

۱۱۲.

معین درباری

نگین

۱۷۹۸۸

۱۱۳.

علمداری

مجید

۷۴۹

سهمیه ایثارگران

۱۱۴.      

شیروی

عباس

۳

۱۱۵.        

شیعه علی

رضا

۶۸۳۴۶

۱۱۶.        

زینلی

مرضیه

۶۳۲۳۰

۱۱۷.        

شعبانپور

علی اکبر

۳

۱۱۸.        

مینایی باشریک

زهره

۵۹۱۰۱

۱۱۹.        

محمدپورنیرومند

سیروس

۱۰۰

۱۲۰.        

کریمی

جواد

۳۰۱

اطلاعیۀ کانون وکلای دادگستری خراسان در مورد ثبت نام پذیرفته شدگان نهایی به این شرح است:

قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارآموزی وکالت
کانون وکلای دادگستری خراسان سال ۱۳۹۲

نحوه و برنامه زمانبندی ثبت نام از پذیرفته شدگان:

قبول شدگان باید به ترتیب رتبه و جدول زمانبندی شده که با توجه به نمره قبولی تنظیم گردیده ، در روزهای تعیینی و رأس ساعت مقرر برای تشکیل پرونده و انتخاب محل اشتغال به وکالت و کارآموزی با همراه داشتن مدارک ذیل در کانون وکلای دادگستری خراسان واقع در مشهد، بلوار قاضی طباطبائی، نبش قاضی طباطبائی ۷ حضور به هم رسانند.

مـــدارک لازم :

۱-  اصل وکپی برابراصل شده تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی .

۲-  اصل وکپی برابر اصل شده مدارک کارشناسی حقوق ، حقوق قضائی ، فقه و مبانی حقوق اسلامی یا سطح ۲ حوزه .

تبصره : متقاضیان از ارائه گواهی تعداد واحد گذرانده شده خودداری نمایند . مجوز تقاضا و ثبت نام فقط دانشنامه ، گواهی نامه موقت فارغ التحصیلی و یا گواهی صادره توسط دانشگاه که کلمه فارغ التحصیل در مورد متقاضی در آن درج شده ، می باشد .

۳-اصل و کپی برابر اصل شده کارت پایان خدمت نظام وظیفه و یا معافیت دائم .

۴- ۱۲ قطعه عکس ۴*۳ ( آقایان الزاماً با کت و بانوان با رعایت پوشش اسلامی ) که مشخصات کامل متقاضی در پشت آن درج شده باشد.

۵- اصل گواهی استفاده از سهمیه ایثارگران ( حضور داوطلبانه درجبهه ، جانبازی ، آزادگی و شاهد ) .

تذّکــرات :

– چنانچه پذیرفته شدگان در روزهای تعیین شده مدارک فوق را همراه نداشته باشند نسبت به ثبت نام آنان هیچ اقدامی صورت نخواهد گرفت. پذیرفته شدگانی که در تاریخ های مقرر جهت ثبت نام مراجعه ننمایند درصورت تکمیل ظرفیت محل های اشتغال و کارآموزی ، حق اولویت خود را نسبـت به انتخاب شهر از دست خواهند داد و حق اعتراض در این خصوص را نخواهند داشت .

– حضور پذیرفته شدگان در روزهای تعیین شده و رأس ساعت اعلام شده الزامی است .

– نظر به اینکه اسامی قبول شدگان صرفا” براساس رتبه اعلامی توسط سازمان سنجش منتشر می گردد و سازمان مذکور مدارک متقاضیان را بررسی ننموده چنانچه در روز ثبت نام پذیرفته شدگان ذیل فاقد شرایط مندرج در آگهی آزمون سال ۹۲ و این آگهی باشند از ثبت نام آنان خودداری و قبولی آنان کان لم یکن تلقی خواهد شد .

– تمامی شرکت کنندگان برای دسترسی به ریز نمرات خود به نشانی اینترنتیwww.sanjesh.org  مراجعه نمایند.

– تأکید می شود از مراجعه به کانون جهت دریافت ریز نمرات خودداری نمائید.

– داوطلبانی که در حوزه کانون خراسان شرکت نموده اند اگر نسبت به نمرات خود اعتراض دارند ظرف ۵ روز پس از اعلام نتیجه در روزنامه یا سایت از کارنامه خود پرینت تهیه و به کانون خراسان مراجعه و اعتــراض خود را در فرم مربوطه تنظیم و تحویل نمایند .

جدول برنامه زمانبندی ثبت نام

ردیف

روز

تاریخ

ساعت

ردیف سهمیه      آزاد

ردیف سهمیه ایثارگر

۱

شنبه

۹۲/۱۱/۱۲

۸:۳۰

۱ تا ۸

۱و۲

۲

یک شنبه

۹۲/۱۱/۱۳

۸:۳۰

۹ تا ۱۶

۳و۴

۳

دوشنبه

۹۲/۱۱/۱۴

۸:۳۰

۱۷ تا ۲۴

۵و۶

۴

سه شنبه

۹۲/۱۱/۱۵

۸:۳۰

۲۵ تا ۳۳

۷

۵

چهارشنبه

۹۲/۱۱/۱۶

۸:۳۰

۳۴ تا ۴۳

۶

پنج شنبه

۹۲/۱۱/۱۷

۸:۳۰

۴۴ تا ۵۳

۷

شنبه

۹۲/۱۱/۱۹

۸:۳۰

۵۴ تا ۶۳

۸

یک شنبه

۹۲/۱۱/۲۰

۸:۳۰

۶۴ تا ۷۳

۹

دوشنبه

۹۲/۱۱/۲۱

۸:۳۰

۷۴ تا ۸۳

۱۰

چهارشنبه

۹۲/۱۱/۲۳

۸:۳۰

۸۴ تا۹۳

۱۱

پنج شنبه

۹۲/۱۱/۲۴

۸:۳۰

۹۴تا ۱۰۳

۱۲

شنبه

۹۲/۱۱/۲۶

۸:۳۰

۱۰۴ تا ۱۱۳

موفق باشید

 

نمایش بیشتر
دوره DBA-MBA حقوقی مدرک دانشگاه تهران موسسه دکتر بهنیایی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا