اظهار نظر اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مورد دو پرسش کانون وکلای مرکز

اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در پاسخ به دو استعلام کانون وکلای مرکز نظر خود را اعلام کرد

نظریه اول – پس از معرفی و تحویل محکوم علیه (موثوق عنه) از سوی وثیقه گذار حتی اگر محکوم علیه فرار کند تکلیفی متوجه او نیست و دادسرای مجری حکم  باید وثیقه را آزاد کند.
.

بسمه تعالی

ریاست محترم کانون وکلای دادگستری مرکز

سلام علیکم

احتراما شخصی از متهم در دادسرا در اجرای قرار تامین وثیقه ، ملک خود را به وثیقه میگذارد .

متهم در دادگاه محکوم به حبس و رد مال میگردد و قطعی میگردد .

در اجرای احکام کیفری برای اجرای حکم حاضر نمی گردد . به وثیقه گذار اخطار میکنند وثیقه گذار با اخذ نیابت از دادسرای (اجرای احکام) به دادگستری ، محکوم علیه (موثوق عنه) را با زحمت زیاد ، دستگیر و توسط مامورین به قاضی مجری نیابت تحویل میدهند . قاضی مجری نیابت پس از تحقیق از محکوم علیه ، وی را تحت الحفظ توسط مامورین مربوط و با اعاده پرونده نیابتی به نزد قاضی اجرای احکام اعزام میدارد . دادسرا تعطیل شده بوده است (بلحاظ پایان وقت اداری) مامورین بدرقه ، به بازپرس کشیک مراجعه مینمایند . بازپرس کشیک دستور میدهد به کلانتری مربوط که شبانه ، تحت الحفظ و بازداشت و فردا در وقت اداری به اجرای احکام تحویل دهند . محکوم علیه ، از کلانتری فرار میکند . حال : با مراجعه به اجرای احکام برای رفع اثر از وثیقه بلحاظ تحویل محکوم علیه (موثوق عنه) قاضی اجرای احکام ، بلحاظ عدم اجرای حکم ، از آزادی وثیقه امتناع میکند و نظر بر اینکه از مواد قانونی ، تفسیر متعدد و مختلف میشود . استدعا دارم دستور فرمائید موضوع از اداره حقوقی قوه قضائیه استعلام گردد .

پاسخ اداره حقوقی - 1


نظریه دوم – با توجه به اصل تبعیت آرا حقوقی از آرا کیفری، تا زمانی که به جهتی قانونی از حکم کیفری سلب اعتبار نگردیده است، دادگاه حقوقی نمی تواند در همان موضوع رسیدگی ماهوی کند.

بسمه تعالی

کانون محترم وکلای دادگستری

احتراما معروض میدارم :

در خصوص اصل تبعیت اراء حقوقی از اراء کیفری سوالی مطرح است

در صورتی که فردی در رای کیفری فروش مال غیر سمتی نداشته باشد تا از حقوق خود در مراحل بدوی و تجدید نظر دفاع کند اما در پرونده حقوقی دیگری بطلان سند که خواهان آن شاکی پرونده کیفری است به عنوان خوانده مطرح باشد .

آیا قاضی دادگاه حقوقی میتواند بدون آنکه وارد ماهیت دعوی حقوقی شود و به دفاعیات و اداله و مدارک خوانده و مواد قانونی توجه کند فقط به صرف اینکه رای کیفری وجود دارد و در آن خوانده ذکر شده است بر اساس اصل تبعیت دادگاه حقوقی از محاکم کیفری رای علیه خوانده صادر نماید

مستدعیست مراتب را جهت استعلام از اداره کل حقوقی قوه قضائیه استعلام فرمائید .

نظر اداره حقوقی - 2

نمایش بیشتر
دوره DBA-MBA حقوقی مدرک دانشگاه تهران موسسه دکتر بهنیایی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا