سازمان سنجش اعلام کرد: اصلاحات دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد

اطلاعیه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور در باره اعلام‌ رشته‌ محل‌های جدید و برخی اصلاحیات دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی آزمون‌ ورودی‌ تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) سال‌ ۱۳۹۲

۱۳۹۲/۰۲/۲۴

سازمان سنجش آموزش کشور بدین وسیله به اطلاع آن دسته از داوطلبانی که براساس کارنامه نتایج اولیه آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) سال ۱۳۹۲ مجاز به انتخاب رشته گردیده اند، می رساند نظر به اینکه بعضی از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مندرج در جداول ذیل پس از تدوین دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی (شماره ۲) آزمون مذکور، برای پذیرش دانشجو اعلام ظرفیت نموده و یا اصلاحاتی در رشته های مورد پذیرش ارائه داده اند، متقاضیان می توانند براساس ضوابط و شرایط مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته و همچنین براساس کدرشته محل های این اطلاعیه نسبت به انتخاب کدرشته محل های مورد نظر اقدام کنند و چنانچه قبلاً انتخاب رشته نموده اند، می توانند حداکثر تا پایان روز شنبه ۲۸/۲/۱۳۹۲ نسبت به ویرایش انتخاب های خود اقدام نمایند.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
اختبار- از میان اصلاحات اعمال شده در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ۹۲ که در اطلاعیه سازمان سنجش آمده است موارد ذیل مربوط به داوطلبان گرایش های حقوق می شود:

شهریه های ثابت و متغیر دانشگاه پیام نور مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته به شرح جدول ذیل اصلاح می گردد (کلیه مبالغ به ریال می باشد):

شهریه ثابت
شهریه متغیر به ازای هر واحد درسی
دروس نظری
دروس عملی کم هزینه
دروس عملی پرهزینه و پایان نامه
۵/۴۰۰/۰۰
۵۴۰/۰۰۰
۱/۶۰۰/۰۰۰
۲/۵۰۰/۰۰۰

رشته های جدید اضافه شده به دفترچه راهنما:

۱۱۱۲ـ فقه و حقوق اسلامی (با ضرایب گرایش ۱)
روزانه
۱۵۴۲۷
دانشگاه آیت اله بروجردی
۸
زن
مرد
نوبت دوم
۱۵۴۲۸
دانشگاه آیت اله بروجردی
۴
زن
مرد

رشته های حذف شده از دفترچه راهنما:

کدمحل های تحصیلی مندرج در جدول ذیل از ردیف کدمحل های تحصیلی مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته، حذف گردیده و پذیرش دانشجو در این کدها انجام نخواهد شد.
جدول شماره
کد رشته امتحانی
نام رشته امتحانی
دوره تحصیلی
کدمحل تحصیل
نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل
۱
۱۱۱۲
الهیات و معارف اسلامی ـ فقه و مبانی حقوق اسلامی
روزانه
۱۵۳۸۱
دانشگاه قم
۱
۱۱۱۲
الهیات و معارف اسلامی ـ فقه و مبانی حقوق اسلامی
نوبت دوم
۱۵۳۸۲
دانشگاه قم
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا