سازمان سنجش اعلام کرد: پاسخنامۀ آزمون کارشناسی ارشد ۱۳۹۳ – مجموعۀ حقوق کد ۱۱۲۶

سازمان سنجش اعلام کرد:

پاسخنامۀ آزمون کارشناسی ارشد ۱۳۹۳ – مجموعۀ حقوق کد ۱۱۲۶

این پاسخنامه بر اساس دفترچۀ سوالات گروه A می باشد

دفترچۀ سوالات گروه A را می توانید از اینجا دریافت کنید

بنا بر اعلام سازمان سنجش:

به اطلاع داوطلبان شرکت کننده در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۳ می رساند، کلید اولیه سوالات بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفته است. این کلید اولیه غیر قابل استناد است پس از دریافت نظرات داوطلبان و صاحب نظران کلید نهایی سوالات تهیه و بر اساس آن کارنامه داوطلبان استخراج خواهد شد. در صورت تمایل می توانید حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۸ با مراجعه به سایت سازمان سنجش www.sanjesh.org از طریق  سیستم ارسال و درخواست نسبت به تکمیل فرمی که برای دریافت این نظرات آماده گردیده است اقدام نمایید. لازم به ذکر است نظرات داوطلبان فقط از طریق اینترنت دریافت خواهد شد و به موارد ارسالی از طریق دیگر رسیدگی نخواهد شد.

شماره سوال

گزینه صحیح

شماره سوال

گزینه صحیح

شماره سوال

گزینه صحیح

شماره سوال

گزینه صحیح

شماره سوال

گزینه صحیح

شماره سوال

گزینه صحیح

۱

۴

۳۱

۱

۶۱

۳

۹۱

۲

۱۲۱

۳

۱۵۱

۲

۲

۲

۳۲

۲

۶۲

۲

۹۲

۴

۱۲۲

۴

۱۵۲

۲

۳

۱

۳۳

۲

۶۳

۴

۹۳

۴

۱۲۳

۳

۱۵۳

۴

۴

۳

۳۴

۲

۶۴

۴

۹۴

۴

۱۲۴

۱

۱۵۴

۴

۵

۳

۳۵

۳

۶۵

۱

۹۵

۳

۱۲۵

۲

۱۵۵

۱

۶

۴

۳۶

۱

۶۶

۴

۹۶

۱

۱۲۶

۴

۱۵۶

۲

۷

۱

۳۷

۲

۶۷

۲

۹۷

۳

۱۲۷

۲

۱۵۷

۴

۸

۲

۳۸

۳

۶۸

۳

۹۸

۲

۱۲۸

۴

۱۵۸

۴

۹

۴

۳۹

۴

۶۹

۲

۹۹

۱

۱۲۹

۱

۱۵۹

۳

۱۰

۴

۴۰

۱

۷۰

۲

۱۰۰

۲

۱۳۰

۴

۱۶۰

۱

۱۱

۳

۴۱

۳

۷۱

۳

۱۰۱

۴

۱۳۱

۲

۱۶۱

۲

۱۲

۲

۴۲

۴

۷۲

۴

۱۰۲

۴

۱۳۲

۴

۱۶۲

۳

۱۳

۴

۴۳

۴

۷۳

۱

۱۰۳

۱

۱۳۳

۳

۱۶۳

۴

۱۴

۱

۴۴

۳

۷۴

۱

۱۰۴

۲

۱۳۴

۴

۱۶۴

۳

۱۵

۳

۴۵

۱

۷۵

۳

۱۰۵

۳

۱۳۵

۱

۱۶۵

۴

۱۶

۴

۴۶

۲

۷۶

۱

۱۰۶

۴

۱۳۶

۴

۱۶۶

۲

۱۷

۳

۴۷

۴

۷۷

۴

۱۰۷

۱

۱۳۷

۲

۱۶۷

۱

۱۸

۲

۴۸

۱

۷۸

۱

۱۰۸

۲

۱۳۸

۳

۱۶۸

۱

۱۹

۱

۴۹

۳

۷۹

۴

۱۰۹

۳

۱۳۹

۳

۱۶۹

۳

۲۰

۲

۵۰

۴

۸۰

۲

۱۱۰

۱

۱۴۰

۲

۱۷۰

۱

۲۱

۱

۵۱

۳

۸۱

۳

۱۱۱

۱

۱۴۱

۱

۱۷۱

۴

۲۲

۲

۵۲

۳

۸۲

۱

۱۱۲

۲

۱۴۲

۲

۱۷۲

۲

۲۳

۲

۵۳

۳

۸۳

۴

۱۱۳

۳

۱۴۳

۳

۱۷۳

۴

۲۴

۴

۵۴

۲

۸۴

۲

۱۱۴

۲

۱۴۴

۴

۱۷۴

۳

۲۵

۱

۵۵

۱

۸۵

۲

۱۱۵

۴

۱۴۵

۲

۱۷۵

۱

۲۶

۳

۵۶

۱

۸۶

۱

۱۱۶

۱

۱۴۶

۱

۱۷۶

۳

۲۷

۳

۵۷

۲

۸۷

۳

۱۱۷

۱

۱۴۷

۲

۱۷۷

۱

۲۸

۱

۵۸

۴

۸۸

۱

۱۱۸

۲

۱۴۸

۴

۱۷۸

۲

۲۹

۳

۵۹

۱

۸۹

۳

۱۱۹

۱

۱۴۹

۱

۱۷۹

۱

۳۰

۲

۶۰

۲

۹۰

۴

۱۲۰

۱

۱۵۰

۳

۱۸۰

۱

شماره سوال

گزینه صحیح

شماره سوال

گزینه صحیح

شماره سوال

گزینه صحیح

شماره سوال

گزینه صحیح

شماره سوال

گزینه صحیح

 

۱۸۱

۳

۲۱۱

۱

۲۴۱

۴

۲۷۱

۱

۳۰۱

۲

 

۱۸۲

۲

۲۱۲

۳

۲۴۲

۳

۲۷۲

۴

۳۰۲

۳

 

۱۸۳

۴

۲۱۳

۴

۲۴۳

۱

۲۷۳

۴

۳۰۳

۲

 

۱۸۴

۳

۲۱۴

۲

۲۴۴

۴

۲۷۴

۴

۳۰۴

۲

 

۱۸۵

۴

۲۱۵

۳

۲۴۵

۲

۲۷۵

۱

۳۰۵

۳

 

۱۸۶

۱

۲۱۶

۱

۲۴۶

۱

۲۷۶

۲

۳۰۶

۳

 

۱۸۷

۳

۲۱۷

۲

۲۴۷

۳

۲۷۷

۴

۳۰۷

۴

 

۱۸۸

۴

۲۱۸

۴

۲۴۸

۲

۲۷۸

۱

۳۰۸

۳

 

۱۸۹

۲

۲۱۹

۱

۲۴۹

۳

۲۷۹

۲

۳۰۹

۲

 

۱۹۰

۴

۲۲۰

۳

۲۵۰

۳

۲۸۰

۴

۳۱۰

۴

 

۱۹۱

۳

۲۲۱

۴

۲۵۱

۴

۲۸۱

۲

۳۱۱

۱

 

۱۹۲

۱

۲۲۲

۱

۲۵۲

۴

۲۸۲

۴

۳۱۲

۳

 

۱۹۳

۲

۲۲۳

۲

۲۵۳

۱

۲۸۳

۲

۳۱۳

۲

 

۱۹۴

۴

۲۲۴

۳

۲۵۴

۴

۲۸۴

۴

۳۱۴

۲

 

۱۹۵

۲

۲۲۵

۱

۲۵۵

۲

۲۸۵

۱

۳۱۵

۱

 

۱۹۶

۱

۲۲۶

۴

۲۵۶

۱

۲۸۶

۲

۳۱۶

۱

 

۱۹۷

۳

۲۲۷

۲

۲۵۷

۱

۲۸۷

۴

۳۱۷

۴

 

۱۹۸

۳

۲۲۸

۱

۲۵۸

۲

۲۸۸

۱

۳۱۸

۱

 

۱۹۹

۱

۲۲۹

۳

۲۵۹

۴

۲۸۹

۴

۳۱۹

۳

 

۲۰۰

۴

۲۳۰

۴

۲۶۰

۳

۲۹۰

۳

۳۲۰

۱

 

۲۰۱

۲

۲۳۱

۱

۲۶۱

۱

۲۹۱

۳

۳۲۱

سفید

 

۲۰۲

۳

۲۳۲

۳

۲۶۲

۴

۲۹۲

۲

۳۲۲

سفید

 

۲۰۳

۱

۲۳۳

۴

۲۶۳

۲

۲۹۳

۴

۳۲۳

سفید

 

۲۰۴

۳

۲۳۴

۳

۲۶۴

۱

۲۹۴

۴

۳۲۴

سفید

 

۲۰۵

۴

۲۳۵

۲

۲۶۵

۱

۲۹۵

۱

۳۲۵

سفید

 

۲۰۶

۴

۲۳۶

۴

۲۶۶

۳

۲۹۶

۳

۳۲۶

سفید

 

۲۰۷

۲

۲۳۷

۱

۲۶۷

۲

۲۹۷

۱

۳۲۷

سفید

 

۲۰۸

۱

۲۳۸

۳

۲۶۸

۳

۲۹۸

۴

۳۲۸

سفید

 

۲۰۹

۱

۲۳۹

۲

۲۶۹

۳

۲۹۹

۳

۳۲۹

سفید

 

۲۱۰

۲

۲۴۰

۲

۲۷۰

۴

۳۰۰

۴

۳۳۰

سفید

 

 

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا