شرایط خدمت وظیفه متعهدین به خدمت و بازخرید نیروهای مسلح

شرایط خدمت وظیفه متعهدین به خدمت و بازخرید نیروهای مسلح

الف ) متعهیدن خدمت در دستگاه های غیر نظامی

کلیه مشمولانی که حسب نیاز دستگاه های غیر نظامی ( دولتی ) و در راستای اصل ۱۴۷ قانون اساسی و در اجرای بند ب ماده ی ۶۶ قانون خدمت وظیفه ی عمومی به جای گذراندن دوره ضرورت (دو سال ) در نیروهای مسلح با سپردن تعهد خدمت به میزان حد اقل ۴ سال و پس طی دوره آموزش نظامی به استخدام دستگاه های غیر نظامی (دولتی ) در می آیند و در پایان خدمت تعهد کارت پایان خدمت دریافت می نماید .
وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهای دولتی که بر اساس قوانین مربوط و یا پس از تایید دولت ویا دولت و یا اخذ مجوز از ستاد کل نیرو های مسلح ، مشمولان را با اخذ تعد خدمتی در اختیار می گیرند مدت زمان تعهد عبارتند از :

قوه قضاییه ( قانون گذرانیدن مدت خدمت وظیفه فارغ التحصیلان دانشکده علوم قضایی در محاکم قضایی کشور ) ۱۰ سال

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی (ماده ۶ ) ۵ سال

وزارت آموزش و پرورش ( ماده ۷ ) ۵سال

سازمان هواپیمایی کشوری ( ماده ۸ )

سازمان بنادر و دریانوردی ، شرکت ملی نفتکش ، شرکت کشتیرانی ( ماده ۹ ) ۱۰ سال

وزارت علوم ، وزارت بهداشت ، وزارت جهاد کشاورزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشگاه امام جعفر صادق ( ع ) ، دانشگاه شاهد و سایر دانشگاها و موسسات آموزش عالی ( قانون نحوه تامین هیئت علمی دانشگاه ها ) ۴ سال

و سایر دستگاه های غیر نظامی ( دولتی ) دیگر که بر اساس ماده ۶۹ قانون خدمت وظیفه عمومی و با تایید ستاد کل پس از تصویب مقام معظم اله مجاز به استفاده از خدمت مشمولین به عنوان استخدام تعهد خدمتی می با شند .

ب ) متعهیدن خدمت در نیروهای مسلح

افرادی که اعم از مشمول و غیر مشمول طبق مواد ۱۳ ، ۱۴ و ۱۵ قانون به صورت پایور یا پیمانی به استخدام نیرو های مسلح در می آیند .

ماده ۱۳ – افرادی که اعم از مشمول و غیر مشمول با طی دوره دانشکده ها و آموزشکده ها ی نظامی و انتظامی برای خدمت در کادر ثابت استخدام می شوند مدت تحصیل آنان جزء خدمت ضرورت محسوب میگردد .محصلین مراکز آموزشی کادر ثابت نیرو های مسلح چنانچه قبل از پایان دوره آموزش به هر عنوان از خدمت مستعفی یا اخراج ( ارادی ) گردند ، فقط از طی دوره آموزش نظامی معاف می گردند ولیکن می بایست خدمت دوره ضرورت را بصورت کامل انجام دهند .

ماده ۱۴ – آن دسته از مشمولین و کار کنان وظیفه ی عمومی که به عنوان پایور اعم از نظامی و کارمند به استخدام نیروهای مسلح در می آیند با انجام شش سال خدمت پس از فراغت از تحصیل با اتمام دوره آموزش از انجام دوره ضرورت معاف و برای آنان کارت پایان خدمت صادر میگردد .پرسنل پایوری که قبل از اتمام تعهد ( خاتمه شش سال ) به هر علت از خدمت برکنار گردند در صورتی که مشمول معافیت های قانونی نیاشند به خدمت اعزام میگردند و به نسبت هر چهار ماه خدمت دوره ضرورت آنان کسر می گردد .

ماده ۱۵ – مشمولین و کارکنان وظیفه ای که با سپردن پنج سال تعهد خدمت نظامی یا شش سال تعهد خدمت کارمندی به صورت پیمانی در نیرو های مسلح استخدام می شوند خدمت آنان به منزله ی انجام خدمت دوره ضرورت تلقی می شود و پس از پایان دوره تعهد از کارت پایان خدمت برخوردار میگردند . آن دسته از کار کنان پیمانی که قبل ازخاتمه ی تعهد از خدمت مستعفی یا برکنارگردند به نسبت هر چهار ماه خدمت یک ماه از خدمت دوره ضرورت آنان کسر میشود . چنانچه مشمول مستعفی بیش از نیمی از مدت تعهد خود را سپری نموده باشد ، به ازای هر سال خدمت چهار ماه دوره ضرورت او کسر می گردد و نیازی به طی دوره آموزش نظامی مجدد ندارد .

ج) پرسنل بازخرید نیروهای مسلح :

پرسنل پایور ( ماده ۱۳ و ۱۴ ) که بازخرید می شوند قبلا برابر فرمان فرماندهی معظم کل قوا در صورتی که به میزان مدت خدمت دوره ضرورت تعهد انجام داده باشند مشمول دریافت کارت معافیت می شدند و لیکن پس از ابلاغ آیین نامه اجرایی جدید در صورت انجام حد اقل ۲ سال تعهد ، کارت پایان خدمت دریافت میکنند و می بایست توسط نیروها درخواست کارت پایان خدمت گردد .

نکته : پرسنل پایوری که قبل از اتمام تعهد و کمتر از میزان مدت دوره ضرورت تعهد انجام داده و باز خرید شوند، به اندازه مدت تعهد سپری شده و برابر ماده قانونی مربوطه از خدمتشان کسر می گردد و میبایست در صورت نیاز مابقی خدمت خود را سپری نمایند .

نکته مهم : کسر خدمت های ذکر شده بالا با ارائه گواهی از بالاترین رده نیروی انسانی یگان مربوطه و توسط مرکز عملیات سازمان انجام می پذیرد ولیکن در صورت برقراری سامانه وظیفه عمومی ثبت کلیه کسر خدمت ها توسط نیرو های مربوطه انجام می پذیرد .

 

اصل‏ یکصد و چهل و هفتم:

دولت‏ باید در زمان‏ صلح‏ از افراد و تجهیزات‏ فنی‏ ارتش‏ در کارهای‏ امدادی‏، آموزشی‏، تولیدی‏، و جهاد سازندگی‏، با رعایت‏ کامل‏ موازین‏ عدل‏ اسلامی‏ استفاده‏ کند در حدی‏ که‏ به‏ آمادگی‏ رزمی‏ آسیبی‏ وارد نیاید.

نمایش بیشتر
دوره DBA-MBA حقوقی مدرک دانشگاه تهران موسسه دکتر بهنیایی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا