پاسخنامه پیشنهادی سوالات درس آیین دادرسی مدنی آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۱۳۹۲

پاسخنامه پیشنهادی سوالات درس آیین دادرسی مدنی آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۱۳۹۲

دفترچه سوالات آزمون را می توانید از اینجا دانلود کنید

تنظیم توسط سیاوش هوشیار

سوال ۴۶) گزینه ۲ صحیح است.

با توجه به متن ماده ی ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی

سوال ۴۷) گزینه ۴ صحیح است.

با توجه به مواد ۱۷ و ۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی

سوال ۴۸) گزینه ۴ صحیح است

با توجه به متن ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی

سوال ۴۹) گزینه ۱ صحیح است

با توجه به تبصره ۲ ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی

سوال ۵۰) گزینه ۲ صحیح است

با توجه به مواد ۵۳ و ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی

سوال ۵۱) گزینه ۱ صحیح است

با توجه به متن ماده ۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی

سوال ۵۲) گزینه ۴ صحیح است

با توجه به بند ۲ ماده ۸۴ و ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی، ضرورتی برای تقدم رسیدگی در دادگاهی که ایراد در آن طرح می شود وجود ندارد و نهایتا رییس شعبه ی اول (مقام ارجاع) تعیین می کند که کدام شعبه به رسیدگی توامان بپردازد.

سوال ۵۳) گزینه ۳ صحیح است

با توجه به متن ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی

لازم به توضیح است که هرچند با توجه به اینکه گزینه ی ۴ عین عبارت ماده ی قانون است و احتمالا گزینه ی مورد نظر طراحان می باشد ولی از نظر منطقی با توجه به اطلاق حکم ماده در مورد اختیار مطلق خواهان برای کاهش خواسته، طبیعتا پیش از جلسه ی نخست هم می تواند خواسته را کاهش دهد بنا بر این گزینه ی ۲ نیز می تواند صحیح باشد.

سوال ۵۴) سوال اشکال دارد

با توجه به ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده در دعاوی مستند به چک و سفته و همین طور دعوا علیه متوقف نمی تواند تقاضای تامین کند، ظاهرا در متن سوال به جای “می تواند” اشتباها “نمی تواند” آمده است.

سوال ۵۵) گزینه ۲ صحیح است

با توجه به متن ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی

سوال ۵۶) گزینه ۱ صحیح است

با توجه به متن ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی، البته در مورد گزینه ی ۴ باید گفت که در صورت درخواست طرفین برای سازش، دیوان عالی کشور باید پرونده را برای صدور گزارش اصلاحی به دادگاه صادر کننده ی رای فرجامی احاله دهد (شماره ۳۳۶ جلد سوم دوره بنیادین دکتر شمس)

سوال ۵۷) گزینه ۱ صحیح است

با توجه به مواد ۲۱۶ و ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۷۰ قانون ثبت

سوال ۵۸) گزینه ۲ صحیح است

با توجه به مواد ۳۰۶ و ۳۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی

سوال ۵۹) گزینه ۳ صحیح است

با توجه به تبصره ۱ ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی

سوال ۶۰) گزینه ۴ صحیح است

با توجه به بند الف ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی

نمایش بیشتر
دوره DBA-MBA حقوقی مدرک دانشگاه تهران موسسه دکتر بهنیایی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا