مدارک مورد نیاز جهت دریافت خدمات در مراکز پزشکی قانونی

مدارک مورد نیاز جهت دریافت خدمات در مراکز پزشکی قانونی

معاینات پزشکی برای مصدومین ناشی از نزاع، تصادف و حوادث کار:
  – نامه از مراجع قضایی یا انتظامی
  – کارت شناسایی معتبر یا دو قطعه عکس تمام رخ
  – پرداخت تعرفه تعیین شده

معاینه بر بالین بیمار(معاینه خارج از سازمان) :
  – نامه از مراجع قضایی
  – دو قطعه عکس تمام رخ
  – شناسنامه و تصویر از صفحه اول آن
  – کروکی محل معاینه
  – پرداخت تعرفه تعیین شده

معاینات روانپزشکی، بررسی رشادت و اهدای عضو :
  – نامه از مراجع قضایی 
  – دو قطعه عکس تمام رخ
  – کارت شناسایی معتبر
  – پرداخت تعرفه تعیین شده
 
معاینات از کار افتادگی :
  – نامه از مراجع ذی صلاح
  – دو قطعه عکس تمام رخ
  – کارت شناسایی معتبر
  – پرداخت تعرفه تعیین شده
 
بررسی گواهی استعلاجی :
  – نامه از مرجع قضایی
  – کارت شناسایی معتبر
  – ارائه گواهی پزشک معالج به همراه نسخه دارویی و سایر مدارک پزشکی مرتبط
  – پرداخت تعرفه تعیین شده
 
معاینات و آزمایشات استخدامی:
  – معرفی نامه از مرجع قضایی
  – چهار قطعه عکس تمام رخ
  – کارت شناسایی معتبر
  – هزینه قابل پرداخت برابر با مجموع معاینات و آزمایشات صورت گرفته می باشد.

آزمایشات اعتیاد و الکل:
  – نامه از مراجع قضایی یا انتظامی
  – کارت شناسایی معتبر
  – دو قطعه عکس تمام رخ
  – پرداخت تعرفه تعیین شده
 
آزمایش بررسی بارداری:
  – نامه از مرجع قضایی
  – سه قطعه عکس تمام رخ
  – کارت شناسایی معتبر
  – پرداخت تعرفه تعیین شده
 
معاینات و آزمایشات قبول فرزند:
  – نامه از مراجع قضایی
  – چهار قطعه عکس تمام رخ از هر کدام از زوجین
  – پرداخت تعرفه تعیین شده
  – شناسنامه زوجین

کارشناسی کمیسیون پزشکی :
  – نامه از مراجع قضایی
  – ارائه مدارک مورد نیاز
  – پرداخت تعرفه تعیین شده
 
معاینات جهت اظهار نظر تحمل کیفر :
  – نامه از مرجع قضایی
  – دو قطعه عکس تمام رخ
  – کارت شناسایی معتبر
  – پرداخت تعرفه تعیین شده
 
صدور مجوز سقط درمانی :
  – ارائه شناسنامه زن و شوهر
  – سه قطعه عکس تمام رخ
  – تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه ها
  – معرفی نامه از پزشک متخصص معالج به همراه سونوگرافی معتبر
  – پرداخت تعرفه تعیین شده
  – حضور زوجین در این معاینه الزامی می باشد.

معاینه بکارت و لواط با معرفی نامه از مراجع قضایی:
  – نامه از مرجع قضایی
  – دو قطعه عکس تمام رخ
  – کارت شناسایی معتبر
  – پرداخت تعرفه تعیین شده
 
تعیین نسبت پدر و فرزندی از طریق گروه های خونی:
  – نامه از مرجع قضایی
  – اصل و تصویر شناسنامه ها
  – 4 قطعه عکس از هر نفر
  – پرداخت تعرفه تعیین شده

آزمایش DNA:
  – نامه از مرجع قضایی
  – 4 قطعه عکس از هر نفر
  – پپرداخت تعرفه تعیین شده
 
معاینه جسد و صدور جواز دفن:
  – نامه از مرجع قضایی
  – اصل و تصویر شناسنامه متوفی
  – نامه بیمارستان در صورت لزوم
  – پرداخت تعرفه تعیین شده
  – اصل و تصویر شناسنامه یکی از بستگان درجه یک

 صدور گواهی فوت :
  – درخواست کتبی یکی از بستگان درجه یک متوفی
  – اصل و تصویر شناسنامه متوفی
  – اصل و تصویر شناسنامه بستگان درجه یک
  – صدور گواهی فوت برای اجساد معاینه شده در پزشکی قانونی رایگان می باشد.

معاینات و آزمایشات مربوط به صدور مجوز اهدای جنین:
  – نامه از مرجع قضایی
  – شناسنامه زوجین
  – چهار قطعه عکس از هرکدام از زوجین
  – پرداخت تعرفه تعیین شده
 
معاینه تعیین سن:
– نامه مرجع قضایی
– دو قطعه عکس تمام رخ
– کارت شناسایی معتبر
– کپی صفحه اول شناسنامه
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا