آیین نامه اجرایی قانون تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب ۱۳۶۷/۱۱/۳۰

مصوب 1368/02/18 هیات وزیران

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۶۸/۲/۱۸ بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سپاه‌پاسداران انقلاب اسلامی و جهاد سازندگی باستناد ماده ۴ قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاهها و مؤسسات‌آموزش عالی کشور مصوب ۶۷/۱۱/۳۰ آیین نامه اجرائی قانون مزبور را بشرح ذیل تصویب نمودند:

«آیین نامه اجرائی قانون تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مصوب ۱۳۶۷/۱۱/۳۰»
مصوب ۱۳۶۸,۰۲,۱۸با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده ۱ـ رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی که در این آیین نامه به نام رزمندگان نامیده میشوند به افرادی اطلاق میشود که از ۵۹/۶/۳۱ [۱۳۵۹]لغایت ۶۷/۶/۳۱‌[۱۳۶۷]حداقل ۶ ماه متوالی یا متناوب داوطلبانه در مناطق عملیاتی حضور داشته‌اند.

 
تبصره ۱ـ مناطق عملیاتی بر اساس مصوبات شورای عالی دفاع تعیین میگردد.

تبصره ۲ـ مدت اسارت جزو مدت حضور در جبهه تلقی میشود.

تبصره ۳ (اصلاحی ۲۶ˏ۰۲ˏ۱۳۷۸)ـ مدت حضور داوطلبانه جانبازان انقلاب اسلامی با معلولیت بیش از ۲۵ درصد به ازاء هر ۱۰ درصد معلولیت اضافه معادل ۶ ماه حضور داوطلبانه در‌جبهه تعیین میگردد. جانبازان انقلاب اسلامی با معلولیت بیش از (۲۰ %) در صورتی که بیش از سه ماه حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند نیزمی توانند از این سهمیه استفاده نمایند.

تبصره ۴ـ مدت حضوری یا خدمت در جبهه سربازان و پاسداران وظیفه و همچنین تعهدات و مأموریتهای خدمتی پرسنل وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌های‌نظامی در جبهه و نیز طرح ۶ ماه دانشجویان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی حضور داوطلبانه تلقی نمیشود.

تبصره ۵ (الحاقی ۱۴۰۰/۰۷/۱۹)- رزمندگان جبهه مقاومت مشروط به حداقل (۶) ماه حضور داوطلبانه در جبهه با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح می‌توانند از تسهیلات ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی بهره‌مند شوند. این دسته از رزمندگان از جهت سایر احکام قانونی، مشمول قوانین و مقررات حاکم بر رزمندگان هستند.

ماده ۲ـ رزمندگان موضوع ماده (۱) در صورتی میتوانند از این تسهیلات استفاده کننده که مدت حضور داوطلبانه آنان به تائید رئیس ستاد مرکزی سپاه پاسداران‌انقلاب اسلامی یا رئیس ستاد مرکزی پشتیبانی جنگ جهاد سازندگی رسیده و گواهی مربوط را در مهلت تعیین شده ارائه نمایند.

تبصره ۱ـ صدور گواهی پس از مهلت تعیین شده توسط سازمان سنجش آموزش کشور و یا تغییر در گواهی قبلی بهیچوجه قابل قبول نمیباشد.

تبصره ۲ـ در صورتی که با تائید سپاه ثابت شود مدت حضور داوطلب کمتر از حد نصاب قانونی بوده است پذیرش و ادامه تحصیل دانشجو در دانشگاه ‌کان ‌لم ‌یکن تلقی میشود.

ماده ۳ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است با همکاری وزارت فرهنگ و آموزش عالی همه ساله بمنظور ارتقاء بنیه علمی رزمندگان دیپلمه و دانش‌آموزان‌ رزمنده سال آخر دوره متوسطه کلاسهای تقویت بنیه علمی دایر نماید.

ماده ۴ـ وزارتین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی موظفند همه ساله بمنظور ارتقاء بنیه عملی دانشجویان و یا فارغ‌التحصیلانی که‌در دوره دانشجوئی و یا پس از فراغت از تحصیل مطابق ماده ۱ در جبهه بوده‌اند در صورتیکه واجد شرایط و متقاضی شرکت در مقاطع تحصیلی بالاتر داخل و‌خارج از کشور باشند کلاسهای تقویت بنیه علمی را بر حسب مورد دایر نمایند.

ماده ۵ـ در صورت محدودیت بودجه و عدم امکانات دیگر اولویت معرفی به کلاسهای تقویت بنیه علمی بترتیب ذیل خواهد بود.

  • (۱) اسراء داوطلب و جانبازان انقلاب اسلامی
  • (۲) رزمندگانی که بیش از یکسال در منطقه عملیاتی حضور داشته‌اند
  • (۳) فارغ‌التحصیلان رزمندگان گروه آموزش‌ پزشکی و رشته دامپزشکی که تعهدات قانونی را انجام داده‌اند
  • (۴) سایر رزمندگان

ماده ۶ـ در صورت محدودیت بودجه و امکانات تعداد دفعات استفاده از کلاسهای تقویت بنیه علمی در هر مقطع برای اسرا و جانبازان و کسانیکه بیش از یکسال در جبهه حضور داشته‌اند حداکثر دوبار و برای کمتر از یکسال، یکبار میباشد.

ماده ۷ـ هزینه‌های اجرائی کلاسهای تقویت بنیه علمی داوطلبان رزمنده همه ساله بر حسب مورد توسط وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی برآورد و به وزارت برنامه و بودجه بمنظور تخصیص اعتبار در ردیف مستقلی منعکس میگردد.

ماده ۸ـ رزمندگان موضوع این آیین نامه باید واجد شرایط اختصاصی و عمومی امتحانات گزینش دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی باشند.

تبصره ۱ـ در صورتیکه برای پذیرش در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور شرط سنی لحاظ گردد، مدت حضور در جبهه یا اسارت متقاضی شرکت در‌مقاطع مختلف به حداکثر شرط سنی اضافه خواهد شد.

تبصره ۲ـ نقص عضو مؤثر در فعالیت مطلوب حرفه‌ای در هر یک از رشته‌های مختلف تحصیلی گروه‌های آموزشی مخصوص جانبازان توسط گروه برنامه‌ریزی‌آموزشی شورایعالی انقلاب فرهنگی تعیین و جهت اجرا به سازمان سنجش آموزش کشور اعلام میگردد.

ماده ۹ (اصلاحی ۱۵ˏ۰۶ˏ۱۳۶۸)ـ حد نصاب نمره لازم رزمندگان جهت انتخاب رشته‌های کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد پیوسته و دکترای حرفه‌ای داشتن نمره‌ای برابر ۷۵ درصد‌ نمره آخرین گزینش آزاد و بدون در نظر گرفتن سهمیه بر مبنای ظرفیت کل هر رشته تعیین میشود.

ماده ۱۰ـ حد نصاب نمره لازم رزمندگان جهت انتخاب رشته‌های کارشناسی ارشد و دکتری ۸۰ درصد حد نصابی که توسط وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای هر رشته تعیین میگردد.، میباشد.

تبصره ۱ـ مدت حضور داوطلبانه رزمنده متناسب با ماه‌های حضور در جبهه بعنوان یک درس حضور در جبهه در نمره کل داوطلب محاسبه و منظور میگردد.

تبصره ۲ـ پذیرفته‌شدگان هر یک از مقاطع کاردانی، کارشناس، کارشناسی ارشد پیوسته و دکترای حرفه‌ای در صورت انصراف، حق استفاده مجدد از امتیازات‌داده شده در این آیین نامه را ندارند.

تبصره ۳ـ پذیرفته‌شدگان هر یک از مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری در صورتیکه مجدداً حداقل به مدت شش ماه داوطلبانه در جبهه‌حضور یافته باشند حق استفاده از امتیازات مربوط در مقاطع بعدی را دارند.

تبصره ۴(اصلاحی ۲۲ˏ۰۵ˏ۱۳۷۴)- در صورتی که ایثارگران مشمول این آیین نامه حداقل پنجاه درصد نمره آزمون کلاسهای تقویت بنیه علمی ایثارگران واجد شرایط را -که توسط وزارت آموزش و پرورش با همکاری سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می شود- کسب کنند، به عنوان یک درس با ضریب سه درنمره کل داوطلب درآزمون سراسری محاسبه و منظور می شود.

مفاد این تبصره برای سال تحصیلی ۷۶ – ۱۳۷۵ ورودیهای سال تحصیلی ۷۷ – ۱۳۷۶ دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور قابل اجراست و سازمان سنجش آموزش کشور موظف است مراتب را برای اطلاع داوطلبان ذی نفع، در دفترچه شماره یک آزمون سراسری دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی درج نماید.

ماده ۱۱ (الحاقی ۱۲ˏ۰۲ˏ۱۳۷۲)- کلیه رزمندگان داوطلب مقطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی ابتدا همانند سایر دواطلبان سهمیه آزاد هشتاد درصد (۸۰ %) مورد سنجش قرار می گیرند و در صورت پذیرفته شدن جزو سهمیه آزاد وارد دانشگاه می شوند و سپس سایر رزمندگانی که سهمیه آزاد پذیرفته نشده اند، از سهمیه بیست درصد (۲۰% ) پیش بینی شده در قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ، – مصوب ۱۳۶۷ – بهره مند خواهند شد.

نخست‌وزیر- ‌میرحسین موسوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا