آیین نامه پرداخت کمک‌معیشت ماهانه به ایثارگران معسر فاقد شغل و درآمد سال ۱۴۰۱

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور

بنیاد شهید و امور ایثارگران

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۸/۸ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشـور و بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد بند (هـ) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱۲)

ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

ماده ۱ ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ – کمک معیشـت: مبلغی معادل حـداقل حقوق کارکنان شاغل دولت موضـوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶- که مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشـور و اصلاحات بعدی آن از جمله قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری – مصوب ۱۴۰۱ –

۲- بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران.

۳- متقاضـی: جانبازان و آزادگان غیر حالت اشتغال معسـر فاقد شغل و درآمد که بر اسـاس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمیباشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند و بر اساس این آیین نامه شناسایی می شوند.

۴- وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

۵- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

۶- پایگاه: پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان وزارت.

ماده ۲- متقاضی برخورداری از کمک معیشت باید درخواست خود را در سامانه اعلامی از سوی بنیاد ثبت و سپس اقرار نامه محضری مبنی بر فاقد شغل و درآمد بودن را در سامانه یادشده بارگذاری نماید.

ماده ۳- بنیاد مکلف است ظرف (۱۰) روز کاری پس از ثبت نام متقاضی به منظور احراز میزان درآمد جهت برخورداری از کمک معیشت و عدم اشتغال وی نسبت به استعلام از کلیه صندوقهای بازنشستگی و بیمه های اجتماعی نظیر صندوق‌های بیمه و بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پایگاه، اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف ایران و تعاون ایران و نیز سازمان اداری و استخدامی کشور حسب مورد اقدام کند و دستگاههای یادشده موظفند مراتب اشتغال و میزان درآمد ماهیانه متقاضی را ظرف یک ماه کاری از تاریخ استعلام به بنیاد ارائه نمایند.

تبصره ۱ – وزارت مکلف است براساس اطلاعات ثبت شده در پایگاه، جانبازان و آزادگان متقاضی استفاده از کمک معیشت را براساس فهرست اعلامی بنیاد، مورد ارزیابی وسع قرار داده و نتایج ناظر بر تعیین دهک بندی را ظرف یک ماه کاری به بنیاد اعلام نماید.

تبصره ۲- ساز و کارهای لازم برای پاسخگویی و رسیدگی به اعتراضات متقاضیان در خصوص نتایج ارزیابی وسع و دهک های درآمدی مطابق آیین نامه نحوه شناسایی خانوارهای مشمول دریافت کمک حمایت معیشتی توسط بنیاد میباشد.

ماده ۴- بنیاد موظف است نسبت به برقراری کمک معیشت برای مشمولان این آیین نامه براساس درصد جانبازی، شرایط سنی، بیماران صعب العلاج و افراد مشمول دارای محدودیت های جسمی حرکتی و ضایعات غیرجانبازی و با اولویت سه دهک اول و در چهارچوب اعتبارات مصـوب مربوط اقدام نماید.

ماده ۵- بنیاد مکلف است از تاریخ برقراری کمک معیشت برای هر متقاضی، حداکثر هر شش ماه یک بار نسبت به استعلام مجدد وضعیت متقاضی از حیث اشتغال و درآمد و تغییرات ایجاد شده در وضعیت آنان از دستگاههای موضوع ماده (۳) این آیین نامه اقدام نماید و دستگاههای مذکور مکلفند در صورت تغییر در شرایط احراز دریافت کمک معیشت، وضعیت را با قید فوریت به بنیاد اعلام نموده تا بنیاد براساس آخرین اطلاعات دریافتی اقدام قانونی به عمل آورد.

ماده ۶ – بنیاد مکلف است ظرف یک ماه پس از دریافت پاسخ استعلام از دستگاههای موضـوع ماده (۳) این آیین نامه، براساس اطلاعات دریافتی و احراز شرایط، نسبت به برقراری، قطع یا استمرار (حسب مورد) کمک معیشت در سقف اعتبارات مصوب مربوط اقدام نماید. تبصره – چنانچه مشمولین این ماده در مجموع، دارای درآمدی بوده که از مبلغ کمک معیشت کمتر باشـد، صـرفا مابه التفاوت آن تا سقف مبلغ مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور توسط بنیاد پرداخت میشود.

مـاده ۷- انجام هرگونه تعهـد و پرداخت و نیز ایجاد و تحمیل هرگونه تعهد و بار مالی توسـط بنیاد در اجرای این آیین نامه، مازاد بر اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بر اساس بندهای (ت) و (ث) ماده (۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بندهای (هـ) و (ح) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) – مصوب ۱۳۹۳- مشمول مجازات قانونی مربوط خواهد بود. ماده ۸ – نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده بنیاد است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫۲۰ دیدگاه ها

  1. سلام خسته نباشید بنده باسابقه ۲۹ماه ۷روز جبهه دارم بنده درسال ۱۳۶۳بسیج بودم از سال ۱۳۶۴ /۲/۳۰. تا در سال ۱۳۶۶ /۲/۳۰ خدمت سرباز داوطلبان درسپاه پاسداران انقلاب اسلامی کردستان بانه منطقه جنگی خدمت کردم بنددر گردانی جنداله بانه بودم یه گردان عملیاتی بودم بنده به عملیات هم شرکت کردم نصریک موج گرفتگی دارم ترکیبش خوردم ولی پرونده ندارم وضعیت مالی بدی دارم مستاجر هستم بیکار ازمسولین تقاضا رسیدگی دارم مسولین که دلسوز انقلاب هستند واقعین رسیدگی کنید خدا را نظر بگیرد نه بنده بنده الآن یک سال نیم دنبال پرونده هستم هنوز جواب نگرفتیم پرونده معشیتی تکمیل کردم ولی خبری نیست میرم میگن برو زنگ میزنم یا میگین از تهران دستور بدین ما پرونده را بارگذاری کنیم چرا رسیدگی نمیکنند بنده درزنجان سه راه امجدیه بسیح پرونده تکمیل کردم برای معشیتی وسپاه هم کارت ایثارگر اقدام کردم فقط ۵ماه ۷روز بسیجی دارم ثبت شده دو بار رفتم سپاه این دو باره ثبت کردم برای کارت ایثارگر الان یک سال بیشتر است هنوز خبری نیست میرم میگن کارت ایثارگر میخواهی چکار من از مسولین رده بالا تقاضامندیم رسیدگی کنید ممنونم

  2. سلام خسته نباشید بنده باسابقه ۲۹ماه ۷روز جبهه دارم ولی تابه حال هیچ دریافت نکردم مستاجر هستم بیکار وضعیت مالی بدی دارم شرمنده خانواده شدم بنده در گردانی جنداله بانه بودم یه گردان عملیاتی بودم بنده به عملیات هم شرکت کردم نصریک موج گرفتگی دارم هروز عصاب خراب تر میشه هم ترکیش خوردم اما پرونده ندارم الانیم برای معشیتی پرونده تکمیل کردم ولی خبری نیست میرم میگن برو زنگ میزنم یا میگین از تهران دستور بدین پرونده بارگذاری کنیم شما به خدا رسیدگی کنید من ازمسولین تقاضا دارم رسیدگی نمائید

  3. سلام بنده حدود چهار سال هست که از کار افتادکی هستم وهیچ حقوق ودرامدی از هیچ ارگانی دریافت نمیکنم تا سال ۱۳۹۸دختر ۱۸ ساله ای داشتم وتصادف کرد وفوت شد وقبل اینکه این اتفاق برای من بیفته هم پرونده اراعه دادهام بنیاد شهر سکونت ویه مبلغ بابت دیهه دخترم برای من وخانمم واریز کردند وسال ۹۹و۱۴۰۰دهک بندی کردند که شما با وجود این که دیهه دخترتون گرفتید دهک من را زدند ۷وهرچه میرم میگند برو دهکت بیار پایین ایا این انصاف هست که با ده درصد جانبازی از ناحیه ریح وشیمیایی و۴۲۱روز خدمت به مملکت ایران این جواب من باشد وسلام هر کس صدای منو مشنوه تورا به خون شهیدان جواب منو بدهد وسلام

  4. سلام خسته نباشید کی حقوق معشیتی برای ما میریزند خیلی دستمون بیست است این پرونده منو کی بار گذاری میکنید چند سال باید منتظر باشیم بنده درجبهه اعصابم خراب شده وترکش خوردم نمیتوانم کار کنیم شرمنده خانواده شده از شما تقاضا دارم زود رسیدگی نمائید بغض ها نان پول نداره اون وقت میرم میگم جه شد میگین برو زنگ میزنم یا میگین از تهران دستور بدین ما پرونده را بارگذاری کنیم الان همه چه اینترانتی با چندن روز همه چه درست
    میشه مثل قدم نبست که پرونده چند سال طول بکشید برد تهران بگردد. ازمسولین میخواهم سریع پرونده ه ها رسیدگی کنید ممنونم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا