تصویب‌نامه در خصوص پرداخت سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی در سال ۱۳۹۷ (۲۰۱۸میلادی)

تصویب‌نامه در خصوص پرداخت سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی در سال ۱۳۹۷ (۲۰۱۸میلادی)

مصوب ۱۳۹۷/۶/۱۱ هیات وزیران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۶/۱۱ به پیشنهاد شماره ۷۲۵۲۳ مورخ ۱۳۹۷/۶/۴ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد ماده واحده قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی ـ مصوب سال ۱۳۶۵ ـ و اصلاحات بعدی آن و در اجرای ماده (۱۷) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور تصویب کرد:

۱ـ به وزارت امور خارجه اجازه داده می‌شود سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان­های بین‌المللی در سال ۱۳۹۷ (۲۰۱۸ میلادی) را به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، با رعایت قوانین و مقررات مربوط از محل اعتبار ردیف (۳ـ ۱۰۷۰۰۰) (سهمیه، حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان­های بین‌المللی و تعهدات) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور پرداخت نماید.

۲ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با هماهنگی وزارت امورخارجه در تخصیص اعتبار مربوط به گونه‌ای عمل کند که سهمیه، حق عضویت و تعهدات سالانه سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی اولویت‌دار پرداخت گردد و در سایر موارد از محل اعتبارات مصوب مربوط دستگاه‌های اجرایی طرف عضویت پرداخت شود.

۳ ـ وزارت امور خارجه مکلف است گزارش نحوه اجرای این تصویب‌نامه را به سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونت حقوقی رییس‌جمهور و دفتر هیأت دولت ارایه نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

ردیف

نام سازمان یا مجمع بین‌المللی

دستگاه اجرائی طرف عضویت

مبلغ حق عضویت

سال ۱۳۹۷ (۲۰۱۸)

۱

سازمان اسلامی آموزشی، علمی و فرهنگی (آیسسکو)

وزرات آموزش و پرورش

۷۵۳۵۰۹ دلار

۲

اتحادیه پستی جهانی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

۲۱۷۶۳۰ فرانک سوئیس

۳

اتحادیه بین‌المللی مخابرات

وزارت اراتباطات و فناوری اطلاعات

۳۱۸۰۰۰ فرانک سوئیس

۴

سازمان جهانی گمرکی (شورای همکاری گمرکی)

وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک ایران)

۵۴۹۲۱ یورو

۵

سازمان ملل متحد

وزارت امور خارجه

۱۹۹۳۰۰۰۷ دلار

۶

مرکز جنوب

وزارت امور خارجه

۵۵۰۰۰ دلار (کمک داوطلبانه)

۷

گروه ۷۷ و چین

وزارت امور خارجه

۵۰۰۰ دلار (کمک داوطلبانه)

۸

برنامه عمران ملل متحد

وزارت امور خارجه

۱۰۰۰۰ دلار (کمک داوطلبانه)

۹

برنامه جهانی غذا

وزارت امور خارجه

صفر

۱۰

سازمان همکاری اقتصادی (اکو)

وزارت امور خارجه

۹۱۳۴۱۱ دلار (حق‌السهم)

۱۱

سازمان منع تولید سلاح‌های شیمیائی ـ کنوانسیون منع گسترش، تولید و بکارگیری سلاح‌های بیولوژیک

وزارت امور خارجه

۳۱۰۹۸۶ یورو + ۷۲۰۵ دلار

۱۲

گروه ۱۵

وزارت امور خارجه

۲۵۰۰۰ دلار

۱۳

سازمان همکاریهای (کنفرانس) اسلامی + صندوق همبستگی اسلامی

وزارت امور خارجه

(۲۰۷۹۳۹۶+ ۶۹۳۰۰ ) = ۲۱۱۰۳۵۰ دلار

۱۴

کمیته بین‌المللی صلیب سرخ

وزارت امور خارجه

۵۰۰۰۰ فرانک سوئیس

(کمک داوطلبانه)

۱۵

سازمان مشورتی حقوقی آسیایی و آفریقایی

وزارت امور خارجه

۱۳۹۰۸ دلار

۱۶

دیوان داوری لاهه

وزارت امور خارجه

۵۵۱۵ یورو

۱۷

مؤسسه بین‌المللی یکنواخت‌سازی حقوق خصوصی

وزارت امور خارجه

۲۰۲۴۰ یورو

۱۸

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی + معاهده منع اشاعه سلاح هسته‌ای

وزارت امور خارجه

۱۳۵۸۵۷۸ یورو+ ۲۰۲۳۷۵ دلار + ۷۳۱۷ دلار

۱۹

مؤسسه بین‌المللی مطالعات آسیای مرکزی

وزارت امور خارجه

۱۵۳۷۸ دلار

۲۰

مجمع آسیایی بو ـ آ ـ ئو

وزارت امور خارجه

صفر

۲۱

اتحادیه همکاری منطقه‌ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند

وزارت امور خارجه

۲۴۰۰۰ دلار

۲۲

گروه هشت کشور در حال توسعه (گروه دی ـ ۸)

وزارت امور خارجه

۱۴۷۶۰۱ یورو

۲۳

سازمان جهانی تجارت

وزارت امور خارجه ـ وزارت صنعت ‌معدن و تجارت

۲۹۲۵۶ فرانک سوئیس

۲۴

سازمان جهانی بهداشت + برنامه تحقیقات بیماری‌های گرمسیری

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

( ۲۱۸۷۸۰۰ + ۳۰۰۰۰ ) = ۲۲۱۷۸۰۰ دلار

۲۵

صندوق ملل متحد برای کودکان (یونیسف)

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

۵۲۰۰۰ دلار (کمک داوطلبانه)

۲۶

اتحادیه بین‌المللی مبارزه با سرطان

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

۳۰۰۰ فرانک سوئیس

۲۷

صندوق جمعیت ملل متحد

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

۶۰۰۰۰ دلار (کمک داوطلبانه)

۲۸

سازمان بین‌المللی کار

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۱۷۹۰۱۳۵ فرانک سوئیس

۲۹

دانشگاه فناوری اسلامی داکا (وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی)

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۲۵۷۷۹۶ دلار

۳۰

سازمان خواربار و کشاورزی ملل‌متحد (فائو)

وزرات جهاد کشاورزی

۱۲۷۴۹۹۵ دلار + ۸۸۶۴۷۷ یورو

۳۱

سازمان جهانی بهداشت دام

وزارت جهاد کشاورزی

(سازمان دامپزشکی کشور)

۲۴۶۶۳ یورو

۳۲

کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با بیابان‌زایی

وزارت جهاد کشاورزی

(سازمان جنگلها و مراتع کشور)

۳۴۸۲۱ یورو

۳۳

کمیسیون کنترل ملخ صحرایی منطقه جنوب و غرب آسیا

وزارت جهاد کشاورزی

(سازمان حفظ نباتات)

۳۷۵۰۰ دلار

۳۴

گروه مشاورین بین‌المللی تحقیقات کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی

(سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی)

۵۰۰۰۰۰ دلار

۳۵

پروتکل ایمنی زیستی

وزارت جهاد کشاورزی

۱۷۸۲۴ فرانک سوئیس

۳۶

سازمان بین‌المللی هواپیمائی کشوری (ایکائو)

وزارت راه و شهرسازی

(سازمان هواپیمایی کشوری)

۱۲۲۲۲۳ دلار آمریکا+ ۲۲۸۱۰۳ دلار کانادا

۳۷

سازمان جهانی هواشناسی

وزارت راه و شهرسازی

(سازمان هواشناسی کشوری)

۳۱۴۰۸۳ فرانک سوئیس

۳۸

سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو)

وزارت صنعت، معدن و تجارت

۵۳۷۲۳۸ یورو

۳۹

نظام ترجیحات تجاری بین کشورهای در حال توسعه

وزرات صنعت، معدن و تجارت

۱۵۰۰۰ دلار

۴۰

مرکز اسلامی توسعه تجارت

وزارت صنعت، معدن و تجارت

۱۳۹۴۸۰ دلار

۴۱

سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو)

وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری

۸۱۵۰۴۲+ ۶۲۸۰۹۰ یورو

۴۲

مرکز تحقیقات تاریخ، هنر و فرهنگ اسلامی (ارسیکا)

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

(سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی)

۲۶۷۴۱۰ دلار

۴۳

مؤسسه فرهنگی اکو

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

(سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی)

۱۷۱۵۰۰ دلار

۴۴

مجمع فقه اسلامی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

(سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی)

۱۶۴۵۸۸ دلار

۴۵

سازمان پلیس جنایی بین‌المللی (اینترپول)

وزارت کشور (نیروی انتظامی)

۱۴۵۰۳۵ یورو

۴۶

سازمان بین‌المللی مهاجرت

وزارت کشور

۲۵۷۲۵۱ فرانک سوئیس

۴۷

کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)

وزارت نفت

۱۷۰۰۰۰۰ یورو

۴۸

کمیسیون اجتماعی اقتصادی آسیا اقیانوسیه (اسکاپ) و مؤسسه آمار آسیا اقیانوسیه (سیاپ)

سازمان برنامه و بودجه کشور

(۴۰۰۰۰+ ۱۵۰۰۰) = ۵۵۰۰۰ دلار

۴۹

مرکز آموزشی و تحقیقات اقتصادی اجتماعی و آماری کشورهای اسلامی (وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی)

سازمان برنامه و بودجه کشور (مرکز آمار ایران)

۲۰۰۵۶۹ دلار

۵۰

سازمان بهره‌وری آسیایی

سازمان امور اداری و استخدامی کشور

(سازمان ملی بهره‌وری)

۴۹۵۸۳۲ دلار

۵۱

سازمان بین‌المللی استاندارد (ایزو)

سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

۱۱۹۱۳۶ فرانک سوئیس

۵۲

سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی

سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

۵۶۰۰۰ یورو

۵۳

کمیسیون بین‌المللی الکتروتکنیک

سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

۶۸۰۰۰ فرانک سوئیس

۵۴

انجمن جهانی هسته‌ای

سازمان انرژی اتمی

۱۲۷۰۸ پوند انگلیس

۵۵

کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

۴۵۵۷۹ فرانک سوئیس

۵۶

سازمان جهانی مالکیت معنوی

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

حق عضویت ندارد

۵۷

موافقتنامه و پروتکل مادرید درخصوص ثبت بین‌المللی علائم (سیستم مادرید)

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

حق عضویت ندارد

۵۸

کنوانسیون تالابها (رامسر)

سازمان حفاظت محیط زیست

۲۳۰۳۰ فرانک سوئیس

۵۹

برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (یونپ)

سازمان حفاظت محیط زیست

۷۲۰۰۰ دلار (کمک داوطلبانه)

۶۰

پروتکل مونترال تحت کنوانسیون وین برای حفاظت از لایه ازن

سازمان حفاظت محیط زیست

۲۶۰۱۳ دلار

۶۱

کنوانسیون وین برای حفاظت از لایه ازن

سازمان حفاظت محیط زیست

۳۴۳۸ دلار

۶۲

کنوانسیون تنوع زیستی

سازمان حفاظت محیط زیست

۷۴۸۱۵ دلار

۶۳

کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد برای تغییر آب و هوا

سازمان حفاظت محیط زیست

۱۰۸۹۷۸ یورو

۶۴

کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه‌های گیاهی و جانوری در خطر انقراض

سازمان حفاظت محیط زیست

۲۸۲۱۶ دلار

۶۵

کنوانسیون بازل برای کنترل نقل و انتقال برون مرزی پسماندهای خطرناک و دفع آنها

سازمان حفاظت محیط زیست

۲۸۴۲۶ دلار

۶۶

پروتکل کیوتو برای تغییر آب و هوا

سازمان حفاظت محیط زیست

۲۵۶۲۲ یورو

۶۷

کنوانسیون حفاظت از گونه‌های مهاجر وحشی

سازمان حفاظت محیط زیست

۲۵۴۱۴ یورو

۶۸

سازمان منطقه‌ای حمایت از محیط زیست دریایی ـ راپمی (کنوانسیون کویت)

سازمان حفاظت محیط زیست

۱۶۰۰۰۰ دینار کویت

۶۹

کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر (کنوانسیون تهران)

سازمان حفاظت محیط زیست

۷۲۰۰۰ دلار

۷۰

کنوانسیون استکهلم درخصوص آلاینده‌های پایدار

سازمان حفاظت محیط زیست

۳۰۴۲۶ دلار

۷۱

سازمان جهانی جهانگردی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

۸۷۳۰۸ یورو

۷۲

مرکز بین‌المللی مطالعه، حفاظت و مرمت آثار تاریخی فرهنگی (ایکروم)

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

۱۷۷۳۵ یورو

۷۳

کنوانسیون حفظ میراث فرهنگی و طبیعی جهان

(صندوق میراث جهانی)

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

۱۵۳۷۸ دلار

۷۴

کنوانسیون حفظ میراث فرهنگی ناملموس

(صندوق حفظ میراث معنوی)

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

۱۵۳۷۸ دلار

 
 
 
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا