تعداد شرکت‌کنندگان آزمون وکالت ۹۲ و تعداد پذیرش کارآموزان وکالت به تفکیک هر کانون

تعداد شرکت‌کنندگان آزمون وکالت ۹۲ و تعداد پذیرش کارآموزان وکالت به تفکیک هر کانون

ردیف نام کانون زن مرد جمع کل شرکت‌کنندگان ظرفیت پذیرش
۱ مرکز
(تهران، سمنان،یزد،هرمزگان و سیستان و بلوچستان)
۹۳۹۳ ۹۶۲۰ ۱۹۰۱۳ ۱۲۵۰
۲ آذربایجان شرقی ۱۴۱۹ ۲۳۶۸ ۳۷۸۷ ۲۰۰
۳ فارس ۱۶۹۸ ۱۷۲۹ ۳۴۲۷ ۱۳۵
۴ اصفهان ۱۶۱۰ ۱۲۵۳ ۲۸۶۳ ۱۱۰
۵ آذربایجان غربی ۹۲۷ ۱۱۷۹ ۲۱۰۶ ۷۵
۶ مازندران ۷۹۵ ۶۹۴ ۱۴۸۹ ۵۲
۷ خراسان ۱۳۷۹ ۱۰۷۵ ۲۴۵۴ ۱۲۰
۸ گیلان ۹۳۷ ۷۲۲ ۱۶۵۹ ۴۰
۹ قزوین ۶۷۵ ۷۱۵ ۱۳۹۰ ۶۴
۱۰ خوزستان ۱۸۶۲ ۲۴۱۳ ۴۲۷۵ ۱۵۰
۱۱ کرمانشاه ۷۰۱ ۷۷۳ ۱۴۷۴ ۴۰
۱۲ همدان ۴۱۱ ۴۷۴ ۸۸۵ ۳۵
۱۳ قم ۱۷۵ ۲۶۳ ۴۳۸ ۲۰
۱۴ کردستان ۳۶۶ ۵۱۸ ۸۸۴ ۴۰
۱۵ گلستان ۶۲۵ ۵۶۲ ۱۱۸۷ ۴۰
۱۶ اردبیل ۴۱۳ ۶۳۰ ۱۰۴۳ ۳۰
۱۷ مرکزی (اراک) ۳۲۸ ۳۸۶ ۷۱۴ ۲۵
۱۸ بوشهر ۴۸۷ ۶۳۲ ۱۱۱۹ ۴۰
۱۹ زنجان ۳۱۳ ۳۲۱ ۶۳۴ ۳۰
۲۰ لرستان ۴۷۲ ۵۰۴ ۹۷۶ ۳۰
۲۱ کرمان ۱۹۷۴ ۲۳۹۶ ۴۳۷۰ ۱۸۳
۲۲ البرز ۱۰۲۳ ۱۱۶۷ ۲۱۹۰ ۸۰
۲۳ چهارمحال و بختیاری ۳۳۷ ۳۸۹ ۷۲۶ ۲۵
* جمع کل ۲۸۳۲۰ ۳۰۷۸۳ ۵۹۱۰۳ ۲۸۱۴
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا