جابجایی بزرگ مجتمع های قضائی شهر مشهد

جابجایی بزرگ مجتمع های قضائی شهر مشهد

بر اساس مصوبۀ ریاست کل دادگستری استان خراسان رضوی، مجتمع های قضائی مشهد به مکان های جدید متقل خواهند شد

ساختمان جدید الاحداث ولایت واقع در ابتدای خیابان شهید ساجدی نیز به بهره برداری می رسد

آخرین تصمیمات نهایی اتخاذ شده درمورد جا به جایی مجتمع های قضایی مشهد که در جلسه روز ۲۷/۲/۹۳ باحضور ریاست محترم کل دادگستری استان به تصویب نهایی رسیده است جهت اطلاع و اجرا به شرح ذیل اعلام می گردد:

۱

ساختمان ولایت

(شهید ساجدی)

۱- حوزه ی ریاست کل دادگستری

۲- معاونت اداری و مالی

۳- دیوان عالی کشور

۴- اداره حفاظت و اطلاعات دادگستری

۵- ارزش یابی قضات

۶- گزینش

۷- دادگاه های تجدید نظر

۸- دادستانی مشهد و دفتر کل مربوطه

[ردیف ۹ از قلم افتاده است]

۱۰- معاونت پیش گیری از وقوع جرم دادسرای مشهد

۱۱- معاونت پیش گیری از وقوع جرم استان

۱۲- رییس کل محاکم عمومی وانقلاب ودفتر کل مربوطه

۱۳- معاونت برنامه ریزی و توسعه ی قضایی استان

۲

ساختمان آموزش فعلی

(ملک آباد)

۱- حوزه ی معاونت فرهنگی

۲- دفتر امور زنان

۳- دیوان عدالت اداری

۳

ساختمان فعلی مجتمع شهید قدوسی

(وکیل آباد۸)

۱- حوزه ی معاونت آموزش و تخقیقات (در دوطبقه)

۲- احتمالا حوزه ی نظارت زندان در صورت کمبود فضا در مجتمع شهید بهشتی

۴

دادسرای انقلاب

(به دادسرای ناحیه تبدیل)

کوهسنگی

۱- شعب دادسرای قدوسی

۲- شعب دادسرای انقلاب

۵

مجتمع امام خمینی

۱- ۱۰شعبه ی دادگاه جزایی

۲- شعبه ی [شعب] حقوقی شهید مطهری و شهید بهشتی

۳- دایره سرپرستی

۴- تعدادی از شعب دادسرای شهید با هنر و امام خمینی

۶

مجتمع قضایی تجدیدنظر فعلی

(کوهسنگی)

۲۵ شعبه ی دادگاه جزایی

 

۷

مجتمع شهید مطهری

ویژه ی دادگاه های خانواده

 

۱- شعب خانواده شهید بهشتی

۲- شعب خانواده شهید مطهری

۳- فعلا اجرای احکام دادگاه های خانواده

۸

ساختمان فعلی دایره سرپرستی

جنب ساختمان امام خمینی

اجرای احکام مدنی شهید بهشتی(حقوقی به غیر از خانواده)

۹

مجتمع شهید کامیاب

(به دادسرای ناحیه تبدیل)

۱- شعب فعلی دادسرای شهید کامیاب

۲- تعدادی از شعب دادسرای شهید باهنر

۱۰

مجتمع شهیدرجایی

(به دادسرای ناحیه تبدیل)

۱-شعب دادسرای فعلی شهید رجایی

۲-تعدادی از شعب دادسرای شهید با هنر

۱۱

مجتمع شهید بهشتی

۱- اجرای احکام کیفری

۲- شعب دادسرای شهید هاشمی نژاد

۳- حوزه ی نظارت زندان (درصورت وجود فضای کافی و الا در ساختمان قدوسی فعلی)

 


برای دیدن تصویر در اندازۀ بزرگ تر روی آن کلیک کنید

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا