دستورالعمل نحوه امتیازدهی به درخواست های متقاضیان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

اطلاعیه شماره هفت
دستورالعمل نحوه ی امتیازدهی به درخواست های متقاضیان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

در ارزیابی انجام شده، صرفا امتیاز سوابق کاری بیشتر از ۵ سال محاسبه شده است

در تهران متقاضیانی که امتیاز بالای ۸۰ و در سایر مراکز استان ها امتیاز بالای ۷۰ کسب کرده اند، معرفی شده اند

برای دریافت نمره کسب شده اینجا کلیک کنید

اطلاعیه شماره هفت
دستورالعمل نحوه ی امتیازدهی به درخواست های متقاضیان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

ارزیابی و اولویت­ بندی درخواست­ های تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، نوعی تصمیم­ گیری بر اساس معیارهای چندگانه است. این معیارها هم از نوع کمی و هم از نوع کیفی می­ باشد. با توجه به تعداد قابل توجه درخواست­ ها، از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در تدوین روش ارزیابی بهره­ گیری شده است. با این تفاوت که به علت تعداد فراوان درخواست­ ها، به جای مقایسه های زوجی از مقایسه هایی با مبنای استاندارد استفاده شده، و در هر مورد جداول امتیازی استاندارد تدوین گردیده است.

ارزیابی درخواست­ ها در دو بخش کلی انجام شد. ابتدا الزامات و معیارهای کنترلی براساس موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت:

·        کنترل سن

·        کنترل ماده ۸  دستورالعمل مبنی بر ممنوعیت دریافت پروانه دفتر خدمات الکترونیک قضایی

·        کنترل تابعیت و دین

·        کنترل اعتبار دانشگاه محل تحصیل

·        کنترل مجاز بودن رشته تحصیلی

نتیجه بررسی این معیارها منجر به رد درخواست و یا پذیرش آن برای امتیازدهی گردید. لذا تنها درخواست­ هایی امتیازدهی شدند که در مرحله بررسی معیارهای کنترلی پذیرفته گردیدند.

درخواست های پذیرش شده بر اساس ۴ معیار با وزن های مشخص ذیل مورد بررسی قرار گرفتند:

معیار

وزن معیار

تحصیلات

۳۰%

سابقه کاری مرتبط

۵۰%

مهارت  اختصاصی

۱۰%

سن

۱۰%

 

در مورد سابقه کاری مرتبط ذکر دو نکته ضروری به نظر می رسد:

اول این که سابقه ی کاری مرتبط به دو بخش سابقه حقوقی – قضایی و سابقه ی مدیریتی تقسیم شده است که مجموع آن ها امتیاز این قسمت را مشخص می نماید.

دوم این که صرفاً امتیازهای سابقه ی کاری بالای ۵ سال مورد محاسبه قرار گرفته است.

نتیجه امتیازدهی این معیارها منجر به تعیین یک امتیاز نهایی گردید. با توجه به جلسات برگزار شده در شورای خدمات الکترونیک قضایی و بررسی امکان کسب امتیاز توسط متقاضیان و در نظر گرفتن استانداردهای مورد نیاز برای مدیریت این دفاتر، مقرر گردید در تهران افرادی که امتیاز بالای ۸۰ و در سایر مراکز استان ها امتیاز بالای ۷۰ را  براساس ارزیابی صورت گرفته کسب کرده اند معرفی گردند.

با توجه به موارد ذکر شده در این مرحله هیچ گونه آزمونی برگزار نشده و اسامی اعلامی فقط براساس پارامترهای فوق الذکرانتخاب شده اند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا