فراخوان ارسال مقاله برای «همایش ارتقای شفافیت» سازمان بازرسی کل کشور

پایگاه خبری اختبار- همایش ارتقای شفافیت و نقش آن در سلامت اداری و مبارزه با فساد روز ۲۰ آذرماه هم‌زمان با روز جهانی مبارزه با فساد، ازسوی سازمان بازرسی کل کشور و با مشارکت مراکز علمی، دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود.

این همایش با هدف ایجاد گفتمان و فضای تبادل دانش و اندیشه‌ در موضوع ارتقای شفافیت و کاربست آن در فسادستیزی، گردآوری ادبیات موضوع و مقالات علمی در محورهای همایش و شناسایی طرح‌ها و ایده‌های جدید و کاربردی در موضوع شفاف‌سازی و مطالبه‌گری شفافیت به‌منظور مقابله با فساد برگزار خواهد شد.

مهلت ارسال مقالات تا روز ۱۰ آذر و زمان برگزاری آن روز ۲۰ آذر ۱۴۰۱ تعیین شده است.

برای اطلاعات بیشتر و ارسال مقاله به نشانی hamayesh.bazresi.ir مراجعه کنید.

محورهای همایش

 

­­­محور اول: مباحث نظری؛ مبانی شفافیت و مبارزه با فساد

 1. شفافیت، سلامت اداری و فسادستیزی؛ چیستی، تعاریف، اهمیت، جایگاه و حدود
 2. نظریه‌های شفافیت در ارتقای سلامت اداری با رویکرد فسادستیزی
 3. مبانی حقوقی شفافیت و الزامات قانونی مبارزه با فساد
 4. شفافیت اَسنادی و حق دسترسی آزاد به اطلاعات و نقش آن در مبارزه با فساد
 5. شفافیت و نقش آن در تولید دانش‌بنیان و اشتغال آفرین
 6. اقتصاد دانش‌بنیان، شفافیت مالی و مبارزه با فساد
 7. نقش شفافیت در کنترل خلق پول و فساد ناشی از اعطای تسهیلات کلان
 8. شفافیت و تأثیر آن بر جلوگیری از تعارض منافع
 9. نقش جامعه مدنی در ایجاد شفافیت و فسادستیزی
 10. نقش نظارت الکترونیک در شفاف‌سازی جریان امور در دستگاه‌های اجرایی
 11. شفافیت و نقش آن در رفع موانع کسب‌وکار
 12. جایگاه افکار عمومی در گسترش شفافیت، پاسخگویی و سلامت اداری
 13. شفافیت، فسادستیزی و تأثیر آن بر سرمایه اجتماعی
 14. دولت الکترونیک و تأثیر آن بر شفافیت و ارتقای سلامت نظام اداری
 15. کارکردهای رسانه‌های جمعی و شبکه‌های اجتماعی در شفاف‌سازی و فسادستیزی
 16. اعلام دارایی و اموال مسئولان؛ ابزاری مهم در تحقق شفافیت و مبارزه با فساد

­­محور دوم: شفافیت و جایگاه آن در ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد از منظر آموزه‌های اسلامی

 1. مبانی و پشتوانه‌های اسلامی شفافیت و فسادستیزی
 2. شفافیت و فسادستیزی از منظر قرآن کریم
 3. شفافیت و سازوکارهای اعمال آن در فرایند اداره جامعه اسلامی در عصر نبی اکرم (ص)
 4. شفافیت و فسادستیزی از منظر امام علی (ع)
 5. شفافیت و مبارزه با فساد از منظر سنت و سیره معصومین علیهم‌ السلام
 6. شفافیت امور اقتصادی در اقتصاد اسلامی و نقش آن در سلامت اداری
 7. نظارت الکترونیک و حدود شرعی شفافیت و شفاف‌سازی

محور سوم: تجربه کشورهای موفق در زمینه شفاف‌سازی و فسادستیزی

 1. اسناد، معاهدات بین‌المللی و قوانین کشورهای موفق درمورد شفافیت
 2. نقد و ارزیابی قوانین و مقررات کشورهای موفق درخصوص شفافیت و مبارزه با فساد
 3. پژوهش­ مقایسه‌ای میان قوانین ایران با قوانین کشورهای موفق درباره شفافیت و نقش آن در سلامت اداری
 4. بهترین اقدامات و گام‌های کشورهای موفق در پیاده‌­سازی و تحقق شفافیت و فسادستیزی
 5. آسیب‌شناسی چگونگی اجرای قوانین مربوط به شفافیت در کشورهای موفق
 6. سازوکارهای کشورهای موفق در مطالبه‌گری شفافیت و فسادستیزی
 7. چالش‌ها و راهکارهای کشورهای موفق در بکارگیری نظارت الکترونیک به منظور تحقق شفافیت در نظام اداری
 8. سازوکار کشورهای موفق در جلب مشارکت جامعه مدنی و رسانه­ ها در راستای شفافیت‌خواهی (مطالبه‌گری شفافیت) و فسادستیزی

محور چهارم: سیاست‌ها و راهبردهای اِعمال شفافیت در مبارزه با فساد

 1. بررسی سیاست‌ها و راهبردهای موجود درخصوص شفافیت و مبارزه با فساد در کشور
 2. کارنامه شفافیت در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد
 3. آسیب‌شناسی قانون‌گذاری و تکالیف قانونی خاص شفافیت
 4. آسیب‌شناسی قانون‌گذاری و تکالیف قانونی عام شفافیت
 5. ظرفیت‌های اِعمال شفافیت در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد
 6. الزامات سیاست‌گذاری و وضع سیاست‌های شفاف در راستای ارتقای سلامت نظام اداری
 7. چالش‌ها و فرصت‌های منبعث از شفافیت و فسادستیزی
 8. چالش‌های شفاف‌سازی در نظام اداری- سیاسی کشور
 9. موانع تحقق شفافیت در قلمرو سلامت اداری
 10. سیاست‌ها و راهبردهای نظارت الکترونیک در شفاف‌سازی جریان امور و اجرای شفاف قوانین
 11. نقش و جایگاه شفافیت در حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین
 12. سیاست‌ها و راهبردهای اِعمال شفافیت در بودجه‌ریزی (بودجه باز)
 13. نقش شفافیت در اصلاح فرآیندهای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در بخش دولتی
 14. تسهیلگری شفافیت در نظارت بر دستگاه‌های اجرایی و ارتقای سلامت نظام اداری
 15. تأثیر شفافیت در انسداد گلوگاه‌های فسادزا در دستگاه‌های اجرایی
 16. شفافیت در انتصابات و تصدی پست‌های دولتی و تأثیر آن بر سلامت اداری
 17. جایگاه سیاست جنایی مشارکتی، تقنینی، اجرایی، قضایی در تبیین فساد اداری و استقرار شفافیت

محور پنجم: پیاده‌سازی و کاربست شفافیت با رویکرد فسادستیزی (پژوهش‌های کاربردی، تجویزی و مورد پژوهی)

 1. سازوکارهای پیاده‌سازی شفافیت در دستگاه‌های اجرایی
 2. قوه قضائیه مردم مدار، شفافیت و فساد اداری
 3. بهترین اقدامات (Best Practices) نهادهای متولی در ترویج فرهنگ شفافیت، شفافیت‌خواهی و فسادستیزی در کشور
 4. چگونگی تعاملات کنشگران شفافیت (دستگاه‌های نظارتی، اجرایی و تشکل‌های مردم‌نهاد) در پیاده‌سازی شفافیت باهدف مبارزه با فساد
 5. گام‌های ضروری برای تعامل با رسانه‌ها درجهت پیاده‌سازی شفافیت و ارتقای سلامت اداری
 6. سازوکارهای بهره‌گیری و حمایت از افشاگران و گزارش‌ دهندگان فساد در ایجاد شفافیت و ارتقای سلامت اداری
 7. راهکارهای اجرایی شفافیت اقتصادی در کشور
 8. سازوکارهای ممکن و لازم برای افزایش شفافیت‌خواهی و فسادستیزی جامعه مدنی و ارتقای نظارت همگانی
 9. زیرساخت‌ها و سازوکارهای لازم برای ایجاد نظارت الکترونیکی و شفاف بر دستگاه‌های اجرایی
 10. ایجاد سامانه‌های گزارشگران فساد و نقش آن در پیاده‌سازی شفافیت و فسادستیزی در دستگاه‌های اجرایی

محور ششم: سازمان بازرسی کل کشور؛ مطالبه‌گری شفافیت و ارتقای سلامت اداری

 1. بهترین اقدامات، روش‌ها، ابزارها، مراحل و گام‌های ممکن و لازم برای مطالبه‌گری و تضمین کیفری، اداری، انضباطی و مدنی شفافیت ازسوی سازمان بازرسی کل کشور
 2. شاخص‌ها، سنجه‌ها، ابزارها و روش‌های سازمان بازرسی کل کشور در اندازه­ گیری و ارزیابی میزان شفافیت و سلامت نظام اداری کشور
 3. سازوکارهای بهره‌گیری سازمان بازرسی کل کشور از ظرفیت دستگاه‌های نظارتی در راستای تضمین کیفری، اداری، انضباطی و مدنی شفافیت‌خواهی و مطالبه‌گری فسادستیزی از دستگاه‌های اجرایی
 4. فرایندها، برنامه‌ها، الزامات و نحوه تعامل سازنده میان سازمان بازرسی کل کشور با تشکل‌های مردم­ نهاد در راستای نظارت مستمر بر شفافیت و مبارزه با فساد در دستگاه‌های اجرایی
 5. بهترین اقدامات ممکن و لازم برای بهره‌گیری سازمان بازرسی کل کشور از ظرفیت رسانه‌ها در راستای استمرار و تضمین کیفری، اداری، انضباطی و مدنی شفافیت و فسادستیزی در دستگاه‌های اجرایی
 6. سازوکار بهره‌گیری حداکثری سازمان بازرسی کل کشور از ظرفیت شکایات و اعلامات مردمی در مطالبه‌گری شفافیت و فسادستیزی
 7. سازوکارهای سازمان بازرسی کل کشور در شفاف‌سازی فعل و ترک فعل دستگاه‌های اجرایی، مسئولین و سایر نقش ­آفرین‌ها در ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد
 8. آسیب‌شناسی رویه‌های موجود شفافیت و نقش سازمان بازرسی کل کشور در رفع آن
 9. سازمان بازرسی کل کشور و قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد
 10. نقش پیشگیرانه سازمان بازرسی کل کشور در ارتقای شفافیت در قراردادهای مالی عمومی
 11. نظارت الکترونیک، شفاف‌سازی عملکرد دستگاه‌ها و تسهیل مطالبه‌گری سازمان بازرسی کل کشور

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا