فهرست و شاخص‌های مناطق و شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال سال ۱۴۰۱

مصوبه شماره ۳۸۹۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ هیات وزیران

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه ۲۸/۱/۱۴۰۱ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد جزء (۱) بند (پ) ماده (۳۲) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور -مصوب ۱۳۹۵- و جزء (۱) بند (د) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تصویب کرد:

تعیین فهرست و شاخص‌های مناطق و شهرستان‌های

غیربرخوردار از اشتغال سال ۱۴۰۱

۱. برای تعیین شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال، شاخص‌های نرخ بیکاری در سطح شهرستان، تغییرات نرخ بیکاری شهرستان در سال ۱۳۹۰ و سال ۱۳۹۵ و مهاجران وارد شده در سطح شهرستان در پنج سال اول هر دهه مطابق الگوی (فرمول) زیر ملاک عمل قرار می‌گیرد:

تبصره- شهرستان‌های با نرخ بیکاری برابر با بالاتر از متوسط کشوری به اضافه دو برابر انحراف معیار نرخ بیکاری شهرستان‌ها از میانگین، به عنوان شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال محسوب می‌گردد.

۲- شهرستان‌های موضوع بند (۱) این تصویبنامه در سال ۱۴۰۱ شامل (۹۱) شهرستان به شرح فهرست پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می‌شوند.

۳- کلیه طرح‌هایی که در شهرستان‌های موضوع فهرست پیوست این تصویبنامه از ابتدای سال ۱۴۰۱ به بهره برداری می رسند یا مجوز تأسیس می‌گیرند، می‌توانند از امتیازات موضوع این تصویبنامه در چهارچوب جزء (۳) بند (پ) ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور برخوردار شوند.

تبصره- در صورت حذف شهرستان در سال‌های بعد، امتیازات این جزء از قانون تا پایان دوره زمانی تعیین شده (بیست سال) از مبنای سال بهره‌برداری محاسبه می‌گردد.

۴- نحوه تعیین شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال که پس از تاریخ تصویبنامه مذکور تشکیل شده و یا می‌شوند:

الف- در صورتی که شهرستان از انتزاع شهرستان‌های مندرج در فهرست بند (۲) این تصویب‌نامه (۹۱ شهرستان) تشکیل شود، شهرستان جدید به عنوان شهرستان غیربرخوردار از اشتغال تعیین می‌گردد.

ب- در صورتی که شهرستان از دو شهرستان متفاوت انتزاع گردد به طوری که یکی از شهرستان‌ها از فهرست بند (۲) این تصویبنامه و شهرستان دیگر از شهرستان‌های برخوردار باشد، چنانچه بیشترین سهم جمعیت یا مساحت شهرستان جدید از شهرستان غیربرخوردار انتزاع یافته باشد، به عنوان شهرستان غیربرخوردار از اشتغال تعیین می‌گردد.

محمد مخبر- معاون اول رییس جمهور

فهرست و شاخص‌های مناطق و شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال سال ۱۴۰۱
فهرست و شاخص‌های مناطق و شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال سال ۱۴۰۱
فهرست و شاخص‌های مناطق و شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال سال ۱۴۰۱
فهرست و شاخص‌های مناطق و شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال سال ۱۴۰۱
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا