لایحه جامع وکالت برای بررسی نهایی در قوه قضائیه است

عبدالعلی میرکوهی، معاون وزیردادگستری:

لایحه جامع وکالت برای بررسی نهایی در قوه قضائیه است
و به زودی برای تصویب وارد دولت می شود

بررسی های قوه قضائیه تا چند روز دیگر به اتمام رسیده و برای تصویب نهایی وارد کمیسیون لوایح دولت می شود

معاون وزیردادگستری گفت: لایحه جامع وکالت اکنون برای بررسی نهایی و اظهار نظر در قوه قضائیه است و به زودی برای تصویب وارد دولت می شود.

عبدالعلی میرکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت لوایح قضایی گفت: کمیسیون لوایح دولت اکنون در حال بررسی مجدد لوایح باقیمانده در دولت قبل و ارجاعی از مجلس است که می توان به بررسی لایحه مالکیت ادبی و هنری اشاره کرد.

وی در مورد لایحه جامع وکالت گفت: این لایحه در کمیسیون لوایح دولت مطرح بود که برای تائید و بررسی و اظهار نظر به دستگاه قضایی ارجاع شد و تا چند روز دیگر این بررسیها به اتمام رسیده و برای تصویب نهایی وارد کمیسیون لوایح دولت می شود.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا