مصوبات منسوخ ضمنی و منتفی، معتبر، منسوخ صریح، غیرمعتبر با انقضای زمان اجرا

 فهرست مصوبات منسوخ ضمنی و منتفی، معتبر، منسوخ صریح، غیرمعتبر با انقضای زمان اجرا

در موضوع «بیمه خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زمینی»

مصوبه شماره۲۵۸۱۷/ت۵۷۶۲۷هـ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۷ هیأت وزیران

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت حقوقی رییس ­جمهور

هیأت وزیران در جلسه ۳۱/۲/۱۳۹۹ به پیشنهاد شماره ۶۴۷۰ مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۹ معاونت حقوقی رییس­ جمهور و به استناد تبصره اصلاحی بند (۱) ماده (۳) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ تصویب کرد:

  1. مصـوبات منـدرج در فهرسـت‌های پیـوست شمـاره (۱) که تأییـد شـده به مهر دفتر هیأت دولت است، اعم از اینکه اجرا شده یا موضوع آن منتفی یا به موجب قانون یا مصوبه لاحـق، نسخ ضمـنی شده باشد، به نحو مذکور در پیوست‌ها، نسخ می‌شود.
  2. فهرست مصوبات معتبر هیأت وزیران و کمیسیون‌های موضوع اصل (۱۳۸) قانون اساسی در موضوع “بیمه خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زمینی” به شرح پیوست شماره (۲) که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، اعلام می‌شود. معاونت حقوقی رییس­ جمهور موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی (بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به نحو مقتضی نسبت به نشر و اطلاع‌رسانی این مصوبات اقدام ‌کند.
  3. فهرست مصوبات منسوخ صریح یا غیرمعتبر با انقضای زمان اجرا، به شرح ضمایم شماره (۱) و (۲) پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، می­‌باشد.
  4. اعلام اعتبار یا نسخ بخشی از یک مصوبه، به شرح بندهای فوق، به مفهوم اعتبار یا عدم اعتبار سایر بخش‌های آن مصوبه نیست مگر آن که در پیوست‌ها تصریح ‌شده باشد.
  5. ارایه هرگونه پیشنهاد در موضوع “بیمه خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زمینی” جهت تصویب در هیأت وزیران، منوط به داشتن پیوست تنقیحی مقررات است.
  6. وزارت امور اقتصادی و دارایی (بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) موظف است با همکاری معاونت حقوقی رییس­ جمهور هر سال نسبت به بروزرسانی پیوست‌ها و ضمیمه‌های این تصویب­نامه، اقدام و آن را برای تصویب به هیئت‌وزیران ارایه کند.
  7. هر مصوبه هیأت وزیران، کمیسیون‌های موضوع اصل (۱۳۸) قانون اساسی و نمایندگان ویژه رییس‌جمهور مربوط به موضوع “بیمه خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زمینی” که در پیوست‌ها و ضمیمه‌های این تصویب­نامه درج نشده، تا هنگام تعیین تکلیف توسط هیأت وزیران (که با فوریت خواهد بود) غیرقابل استناد می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

پیوست (۱) ـ فهرست مصوبات منسوخ بیمه شخص ثالث حوادث وسایل نقلیه زمینی ضمنی و منتفی
فهرست مصوبات منسوخ بیمه شخص ثالث حوادث وسایل نقلیه زمینی ضمنی و منتفی
ضمیمه (۱) ـ مصوبات منسوخ بیمه شخص ثالث صریح
ضمیمه (۱) ـ مصوبات منسوخ بیمه شخص ثالث صریح
ضمیمه (۲) ـ مصوبات غیرمعتبر با انقضای زمان اجرا موضوع بیمه شخص ثالث
ضمیمه (۲) ـ مصوبات غیرمعتبر با انقضای زمان اجرا موضوع بیمه شخص ثالث
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا