گزارش کارشناسی پرونده حادثه متروپل

پایگاه خبری اختبار- متن گزارش و نظریه هیات کارشناسان رسمی دادگستری پرونده حادثه ساختمان متروپل که در ۱۷ تیرماه ۱۴۰۱ به مرجع قضایی تقدیم شده است، برای مطالعه و بهره‌برداری جامعه حقوقی کشور در پایگاه خبری اختبار منتشر می‌شود.

برج شمارهٔ دو متروپل واقع در خیابان امیری آبادان در ۲ خرداد ۱۴۰۱، پیش از آنکه به بهره‌برداری کامل برسد، بر اثر شکست سازه‌ای فروریخت و خسارات جانی و مالی عظیمی را در پی داشت.

گفتنی‌ست فایل این نظریه پیش‌تر در برخی رسانه‌های مرتبط با کارشناسان رسمی دادگستری نیز قرار گرفته است.

اسامی اشخاص از متن این نظریه حذف شده است. همچنین برخی قسمت‌های تصویر منتشر شده از نظریه کارشناسی که ناخوانا بوده با علامت […] مشخص شده است.

نظریه کارشناسی

احتراماً در اجرای قرار کارشناسی پرونده کلاسه … ارجاعی از بازپرس محترم شعبه … دادسرای عمومی و انقلاب اهواز، در خصوص حادثه ریزش بخشی از ساختمان متروپل به نشانی آبادان خیابان امیری، به همراه همکاران کارشناس رسمی دادگستری به نام‌‌های آقایان … کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری، … کارشناس رسمی دادگستری در رشته ساختمان، … کارشناس رسمی دادگستری در رشته برنامه‌ریزی شهری، … کارشناس رسمی دادگستری در رشته ساختمان، … کارشناس رسمی دادگستری در رشته ساختمان و …در رشته تاسیسات مکانیکی نسبت به حضور در محل حادثه و بررسی محیطی محل حادثه، مطالعه محتویات پرونده، استماع اظهارات مطلعین و افراد مرتبط با پروژه مذکور و بررسی مدارک و مستندات ارائه شده اقدام و در نهایت از نتیجه تحقیقات بعمل آمده و گزارشات همکاران کارشناس مورد اشاره، نظریه کارشناسی پیش‌رو تنظیم به استحضار می‌رسد:

مقدمه:

با توجه به محدودیت‌های موجود در پرونده و نبود مدارک و مستندات کافی و عدم وجود پرونده کلاسه و منسجم احداث ملک موصوف در شهرداری آبادان على‌رغم استعلام صورت پذیرفته توسط هیئت کارشناسی و همچنین فوت آقای حسین عبدالباقی و عدم ارائه مستندات مربوط به احداث ملک موصوف نزد نامبرده، لذا براساس مستندات و مدارک موجود و ارائه شده و تحقیقات بعمل آمده سعی شد تا نسبت به استخراج اطلاعات مورد نیاز در حد امکان اقدام گردد.

١- مراحل صدور پروانه و مجوزهای لازم توسط مراجع ذیربط قانونی:

آقای حسین عبدالباقی بعنوان سرمایه‌گذار (شریک) طی فرآیند مندرج در گزارش پیوست جناب … کارشناس رسمی دادگستری در رشته برنامه‌ریزی شهری نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت مدنی (دو ملکی) در پروژه احداث مجتمع پارکینگ طبقاتی و تجاری متروپل (الماس شهر) با شهرداری آبادان (سرمایه‌پذیر) در خیابان امیرکبیر، نبش کوچه برق شهرستان آبادان به شماره قرارداد ۳۸۵۹/۲۱/۱ مورخ ۴/۴/۱۳۹۶ اقدام نمود. موضوع قرارداد مشارکت طرفین در احداث مجتمع پارکینگ طبقاتی و تجاری متروپل با مساحت عرصه ۶۰/۳۰۵۳ مترمربع در ۱۱ طبقه شامل طبقه منفی یک، همکف و طبقات ۱ تا ۹ با مساحت کل زیربنای ناخالص ۳۱۷۶۸ مترمربع و کاربری‌های متفاوت تجاری، فود کورت و رستوران، انبار، اداری و پارکینگ بوده است. گفتنی است قبل از انعقاد این قرارداد طبق صورت‌جلسه تحویل زمین، در مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۵ زمین پروژه از سوی نمایندگان شهرداری تحویل آقای حسین عبدالباقی شده بود. این پروژه در نزدیکی و به فاصله عرض کوچه برق از پروژه ساختمانی دیگر آقای حسین عبدالباقی قرار دارد که به برج‌های دوقلوی متروپل معرفی می‌شدند. اولین پروانه ساختمان پروژه مذکور به شماره پرونده ۳۳۶۰۸ و شماره پروانه سیستمی ۲۵۱۵ مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۶ و شماره دبیرخانه ۲۱۱۰ مورخ ۴/۵/۱۳۹۶ منطقه یک شهرداری آبادان برای ملک مذکور به مساحت مجموعاً ۲۰/۲۲۰۲۹ مترمربع و با ذکر نام و مهر و امضای شرکت … بعنوان ناظر پروژه و با استفاده از نقشه‌های تهیه شده توسط شرکت مذکور صادر گردید. برای قطعه زمین دیگری متعلق به آقای حسین عبدالباقی در ضلع جنوبی پروژه به شماره پلاک ثبتی ۱/۴۰۴ و به متراژ ۹۶/۳۳۱ متر مربع نیز در مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۸ پروانه ساختمان جداگانه‌ای به شماره ۳۱۰۷ مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۸ منطقه یک شهرداری آبادان با درج مهر و امضای شرکت مهندسین … بعنوان ناظر صادر گردید. همچنین تمدید و اصلاح پروانه اول پروژه (شماره پرونده ۳۳۶۰۸ و شماره پروانه سیستمی ۲۵۱۵ مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۶ و شماره دبیرخانه ۲۱۱۰ مورخ ۴/۵/۱۳۹۶ ) به شماره ۱۷۸۳۵ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۸ یک شهرداری آبادان، به متراژ مجموع ۸۷/۴۹۸۳۸ مترمربع با درج مهر و امضای شرکت مهندسین … بعنوان ناظر برای ساختمان مذکور و جایگزینی آن با شرکت … صادر گردید.

۲- مراحل انجام محاسبات ساختمان

آقای حسین عبدالباقی به تاریخ ۱۵/۴/۱۳۹۴ قراردادی با شرکت … جهت طراحی و نظارت عالیه ۳ پروژه الماس شهر (متروپل فرو ریخته)، الماس جنوب و استاد حسن بنا (قل دیگر متروپل) منعقد و طی آن نقشه‌های اولیه پروژه توسط شرکت … تهیه شده بود. حضور شرکت … تا مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۶ ادامه یافته و در این تاریخ شرکت … با ارسال نامه به آقای حسین عبدالباقی قطع همکاری خود را اعلام می‌نماید لیکن مکاتبه‌ای جهت اعلام موضوع قطع همکاری با شهرداری آبادان جهت خارج کردن نام شرکت از پروانه ساختمان انجام نمی‌دهد: براساس تحقیقات بعمل آمده در ادامه آقای حسین عبدالباقی با استفاده از تعدادی از مشاوران مرتبط خود اقدام به تهیه نقشه‌های اجرایی پروژه بصورت متفاوت از نقشه‌های قبلی شرکت نقشیاد می‌نماید و عملیات اجرایی پروژه را براساس نقشه‌های جدید انجام می‌دهد.

٣- نحوه بکارگیری پیمانکاران مختلف در اجرای ساختمان مذکور:

علی‌رغم فوت آقای حسین عبدالباقی و عدم انسجام مدارک موجود پروژه لیکن براساس تحقیقات بعمل آمده مدیریت اصلی پروژه مذکور برعهده آقای حسین عبدالباقی و افراد تحت دستور وی بوده و از پیمانکار یا پیمانکاران اصلی استفاده نشده است و با توجه به سابقه چندین ساله این مجموعه ساختمانی (عبدالباقی) ساخت و ساز عمدتاً از نیروهای اجرائی ثابت تحت استخدام و حقوق بگیر در پروژه‌های مختلف در دست اجرا از جمله ساختمان مذکور یا مقاطعه کاران جزء استفاده می‌شده است که براساس تحقیقات بعمل آمده و نمونه قرارداد کارگاهی توسط عوامل هلدینگ ساختمانی عبدالباقی با افراد اجراکننده منعقد می‌شده‌اند.

۴- گزارشات مهندسان ناظر پروژه در ارتباط با نحوه اجرای عملیات ساختمانی:

در خصوص گزارشات مهندسان ناظر در رابطه با عملیات ساختمانی ساختمان متروپل به شهرداری آبادان، در ابتدا با توجه به قرارداد شرکت مهندسین مشاور نقشیاد و آقای حسین عبدالباقی، شرکت مذکور نسبت به مهر و امضای پروانه اول مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۶ ساختمان بعنوان ناظر پروژه اقدام نمود که پس از انصراف و قطع همکاری در مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۶ بجز عامل کنترل پروژه شهرداری، عملاً ساختمان بدون ناظر بوده است. در مهرماه ۱۳۹۸ با هماهنگی دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی آبادان آقایان … (ناظر سازه)، … (طراح سازه)، … (ناظر معماری)، … (طراح معماری) و … (ناظر نقشه‌برداری) بعنوان مهندسین ناظر و طراح پروژه نسبت به درج مهر و امضای خود بر نقشه‌های موجود پروژه اقدام می‌نمایند.

اما ۴ نفر از این افراد به نام‌‌های آقایان …، … ، … و … در مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۸ خطاب به دفتر نمایندگی آبادان سازمان نظام مهندسی ساختمان و سپس در نامه‌ای به شهرداری منطقه یک آبادان با درج مهر و امضای ۳ نفر به نام‌های …، … و … در مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۸ انصراف خود را اعلام می‌نمایند. در همین راستا در مورخ ۷/۳/۱۳۹۹ طی نامه‌ای به امضای آقای نادریانفر با درج عنوان مسئول امور سهمیه دفتر نمایندگی، مهندسان ناظر و طراح جدید پروژه به نام‌های آقایان … (طراح سازه)، … (ناظر سازه)، … (طراح و ناظر معماری)، …(طراح تاسیسات مکانیک)، … (ناظر تاسیسات مکانیک)، …(طراح تاسیسات برقی)، … (ناظر تاسیسات برقی) و مجدداً … (ناظر نقشه‌بردار) خطاب به شهرداری منطقه یک معرفی شدند.

لذا در دوره مابین انصراف و معرفی افراد جدید نیز عملاً ساختمان فاقد نظارت بوده است. در ادامه و در زمان دریافت پروانه اصلاحی ساختمان و پروانه ملک ضلع جنوبی (پلاک ۱/۴۰۴) شرکت دیگری به نام شرکت … به‌عنوان ناظر ساختمان نسبت به مهر و امضای پروانه‌های فوق اقدام می‌نماید. از ابتدای پروژه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۹ که گزارش آقای … با موضوع اشکالات سازه‌ای و تقاضای توقف کار در شهرداری منطقه یک ثبت شد، ابلاغ گزارش نظارتی یا مرحله‌ای در خصوص مشکلات سازه‌ای از سوی ناظر پروژه شهرداری مشاهده نگردید، پس از این گزارش، موارد دیگری گزارش از سوی شرکت … و آقایان … بعنوان مهندس ناظر سازه و آقای … بعنوان مهندس معماری نیز ارسال و مواردی از معایب و مشکلات ساختمان اعلام گردید که اقدامی جهت توقف کار از سوی شهرداری آبادان صورت نپذیرفت.

عوامل موثر در بروز حادثه:

با عنایت به تحقیقات بعمل آمده و مندرجات گزارشات همکاران کارشناس مورد اشاره، عوامل موثر در بروز حادثه به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

۱: شهرداری آبادان:

صدور پروانه ساختمان به شماره پرونده ۳۳۶۰۸ و شماره پروانه سیستمی ۲۵۱۵ مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۶ و پروانه اصلاحی ساختمان به شماره پرونده ۳۳۶۰۸ و شماره پروانه سیستمی ۳۱۲۲ – ۲۵/۱۲/۱۳۹۸ (برای ساختمان پروژه و پروانه شماره دبیرخانه ۱۷۸۳۵ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۶، شماره پرونده ۳۶۷۱۸ و شماره پروانه سیستمی ۳۱۰ – ۰۵/۱۲/۱۳۹۸ و شماره دبیرخانه ۸۷۲۷ – ۰۶/۱۲/۱۳۹۸ (برای پلاک ۱/۴۰۴) بدون انجام مراحل قانونی رعایت مقررات طرح تفصیلی شهر آبادان و اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۵ راه و شهرسازی (ضوابط تجدیدنظر طرح جامع مصوب شهر آبادان) و یا کارگروه ماده ۸ آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین منابع ملی در مناطق آزاد تجاری از سوی شهرداری آبادان) توسط آقایان ۱- … شهردار آبادان در مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۶، ۲- … بعنوان سرپرست شهرداری آبادان در اسفندماه ۱۳۹۸ و مدیریت منطقه یک شهرداری آبادان در مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۶، ۳- …  سرپرست شهرداری منطقه یک در اسفندماه ۱۳۹۸ و ۴- … بعنوان مسئول شهرسازی و ساختمان شهرداری منطقه یک آبادان در مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۶ و اسفندماه ۱۳۹۸ مندرج در بندهای شماره ۱-۱ و ۱-۳ و ۱-۶ و ۳-۱ و ۴-۱۶ و ۴-۱۷ و ۴-۲۰ و ۴-۲۱ گزارش شماره ۱۳۰/۴۰۱ ح مورخ ۲۲/۳/۱۴۰۱ آقای … کارشناس رسمی دادگستری در رشته برنامه‌ریزی شهری و پاسخ به سوال ۱ و بند الف از پاسخ به سوال ۱۵ مندرج در گزارش آقای … کارشناس رسمی دادگستری در رشته ساختمان)

۲- اعمال نظارت ناکافی و غیراصولی از سوی شهرداری آبادان بر پروژه مشارکتی مذکور علی‌رغم تعهد شهرداری در تعیین و بکارگیری عامل کنترل پروژه شرکت مهندسین مشاور و یا دستگاه نظارت در پروژه، موضوع ماده ۲۸ قرارداد مشارکت مدنی (دو ملکی) در پروژه احداث مجتمع پارکینگ طبقاتی و تجاری متروپل (الماس شهر) در خیابان امیرکبیر، نبش کوچه برق شهرستان آبادان به شماره قرارداد ۳۸۵۹/۲۱/۱ مورخ ۴/۴/۱۳۹۶ و اکتفا به اعمال نظارت از سوی احدی از کارکنان شهرداری به نام آقای … با مدرک معماری که فاقد تخصص کافی در سایر بخش‌های مختلف نظارتی بوده است از سوی شهرداری آبادان بعنوان سرمایه‌پذیر قرارداد توسط آقایان: ۱- … بعنوان سرپرست شهرداری آبادان از ۴/۶/۱۳۹۶ الی ۱/۹/ ۱۳۹۶ و از ۱۴/۵/۱۴۰۰ الى ۱/۸/۱۴۰۰، ۲- … بعنوان شهردار آبادان از ۱/۹/۱۳۹۶ الی ۲۵/۹/۱۳۹۸ و از ۱/۸/۱۴۰۰ تا زمان وقوع حادثه، ۳- … بعنوان سرپرست شهرداری آبادان از ۲۵/۹/۱۳۹۸ الی ۲۸/۲/۱۳۹۹، ۴- … بعنوان شهردار آبادان از ۲۸/۲/۱۳۹۹ الی ۱۴/۵/۱۴۰۰ و همچنین ۵- آقای … بعنوان سرپرست معاونت فنی و عمرانی شهرداری آبادان از ۹/۱۱/۱۳۹۷ تا زمان وقوع حادثه (مندرج در قسمت عامل کنترل پروژه و بندهای ۱ و ۳ قسمت نظریه کارشناسی گزارش آقای … کارشناس رسمی دادگستری در رشته ساختمان و بند ۳-۲ مندرج در گزارش پیوست آقای … کارشناس رسمی دادگستری در رشته برنامه‌ریزی شهری).

۳- عدم اعمال نظارت و کنترل اصولی بر طراحی و مراحل اجرایی پروژه مشارکتی احداث ساختمان متروپل از سوی آقای … بعنوان نماینده شهرداری و عامل کنترل پروژه و عدم اعلام به موقع نواقص فنی و اجرایی و معایب پروژه و عدم پیگیری نحوه فعالیت و یا انصراف مهندسان مشاور و مهندسان ناظر پروژه و درخواست و پیگیری توقف عملیات اجرایی تا رفع نواقص از سوی نامبرده بعنوان عامل نظارتی شهردازی آبادان در پروژه مذکور (مندرج در قسمت عامل کنترل پروژه، بند الف، بند ب و بند ۱ و ۲ و ۴ و ۶ قسمت نظریه کارشناسی گزارش آقای … کارشناس رسمی دادگستری در رشته ساختمان و قسمت نتیجه کارشناسی گزارش آقای … کارشناس رسمی دادگستری در رشته ساختمان).

۴- عدم اتخاذ تدابیر لازم و موثر در خصوص اعمال نظارت شهرداری آبادان و رسیدگی به تخلفات ساختمان از سوی مسئولین وقت شهرداری آبادان (موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها) به‌ویژه با توجه به گزارش و درخواست توقف کار مهندس ناظر ساختمان فوق در خصوص مشکلات، خطرات و ناایمن بودن ساختمان به شماره ۵۷۱۹ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۹ و شماره ۶۱۵ مورخ ۶/۲/۱۴۰۱ ورودی دبیرخانه منطقه یک شهرداری آبادان از سوی مسئولین وقت شهرداری آبادان به نام‌‌های آقایان ۱- … بعنوان شهردار آبادان از ۲۸/۲/۱۳۹۹ الى ۱۴/۵/۱۴۰۰، ۲- … بعنوان سرپرست مدیریت منطقه یک شهرداری آبادان از مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۸ الی ۱۳/۴/۱۴۰۰ و ۳- … بعنوان سرپرست فنی و شهرسازی منطقه یک شهرداری آبادان از ۲۳/۶/۱۳۹۹ الی ۱/۲/۱۴۰۰ و آقایان ۱- … شهردار آبادان از ۱/۹/۱۳۹۶ الی ۲۵/۹/۱۳۹۸ و مورخ ۱/۸/۱۴۰۰ تا زمان حادثه، ۲- … بعنوان سرپرست مدیریت منطقه یک شهرداری آبادان از مورخ ۲۱/۱/۱۴۰۰ الى زمان حادثه و ۳- … بعنوان سرپرست فنی و شهرسازی منطقه یک شهرداری آبادان از مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۰ الی ۱۷/۲/۱۴۰۱، (مندرج در بند ۳-۶ گزارش آقای… کارشناس رسمی دادگستری در رشته برنامه‌ریزی شهری و بند ۱۲ خلاصه‌ای از موضوع کارشناسی مندرج در گزارش آقای… کارشناس رسمی دادگستری در رشته ساختمان و قسمت ۳ از بند ۳ قسمت نظریه کارشناسی گزارش آقای … کارشناس رسمی دادگستری در رشته ساختمان و قسمت نتیجه کارشناسی گزارش آقای … کارشناس رسمی دادگستری در رشته ساختمان).

بیشتر بخوانید:

عدم نظارت موثر شهرداری در خصوص جلوگیری از بهره‌برداری برخی بخش‌های ساختمان و واحدهای تجاری از صدور پایان‌کار از سوی شهرداری با توجه به اطلاع شهرداری از مشکلات ساختمان موصوف در نتیجه … مهندسان ناظر از سوی مسئولین وقت شهرداری منطقه یک آبادان به نام‌های آقایان ۱-…  بعنوان سرپرست مدیریت منطقه یک شهرداری آبادان از مورخ ۲۱/۱/۱۴۰۰ الى زمان حادثه و ۲- آقای …  بعنوان سرپرست فنی و شهرسازی شهرداری منطقه یک آبادان. (مندرج در بند ۳-۵ گزارش آقای … کارشناس رسمی دادگستری در رشته برنامه‌ریزی شهری و قسمت نتیجه کارشناسی گزارش آقای…  کارشناس رسمی دادگستری در رشته ساختمان).

حسین عبدالباقی:

عدم ارجاع طراحی ساختمان و نقشه‌های اجرایی پروژه به اشخاص حقیقی یا حقوقی مورد تایید مراجع ذیصلاح تهیه نقشه‌های اجرایی بدون طی مراحل مطالعه و طراحی اصولی و منسجم منطبق بر آیین‌نامه‌ها همراه اشکالات عدیده از قبیل عدم بررسی ظرفیت باربری فونداسیون و کنترل برش پانچی با توجه به کاهش دادن تعداد ستون‌ها و به تبع آن افزایش بار ستون‌ها، عدم در نظر گرفتن اثر تغییرات دما با توجه به طول سازه ( ۹۰ متر ) و لحاظ درز انقطاع به واسطه نامنظمی هندسی و سیستم‌های غیرموازی دیوارهای برشی در پلان، عدم در نظر گرفتن سیستم مناسب سازه به واسطه پلان معماری، وضعیت قاب‌بندی سازه، ارتفاع سازه، نوع خاک و کاربری […] مختلف ساختمان، استفاده از سقف وافل با دهانه زیاد در اسکلت فولادی، استفاده از جزئیات ابتکاری برای […] گاه‌های سقف، استفاده از بلوک‌های وافل با ارتفاع نامناسب در دهانه تا ۱۶ متر و استفاده از مقاطع مرکب فولادی بسیار ضعیف برای تعداد زیادی از ستون‌ها از سوی آقای حسین عبدالباقی بعنوان سازنده و همچنین عدم اعلام قطع همکاری با شرکت … (مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۶) به شهرداری آبادان با توجه به تغییر طرح و نقشه و لزوم معرفی ناظر جدید (مندرج در پاسخ به سوال ۱ و ۲ و ۱۰ و ۱۲ و ۱۴ گزارش آقای … کارشناس رسمی دادگستری در رشته ساختمان و بند الف از پاسخ به سوال ۸ گزارش آقای … کارشناس رسمی دادگستری در رشته ساختمان).

اجرای غیراصولی و غیرفنی پروژه مذکور از سوی آقای حسین عبدالباقی بعنوان سازنده ساختمان از قبیل جوشکاری بسیار نامطلوب، کلیه اتصالات دارای جوش‌های منقطع، باریک، با ضخامت کم و فاصله زیاد از […] و نتیجه آزمایشگاه فنی مکانیک خاک استان، شرایط جوشکاری ستون‌ها در محل کارگاه و با استفاده از نیروهای جوشکار مالک، منطبق بر شرایط استاندارد طبق بند ۱۰-۴-۴ مبحث دهم مقررات ملی ساختمان نبوده و جوش‌ها […] از نظر مشخصات فنی مطابق کیفیت جوش کارخانه‌ای نبوده است، افزایش دهانه سقف تا ۱۶ متر با توجه به ابعاد آن و ضخامت کم برای سقف شامل بلوک و همچنین اقدام به حذف دو عدد ستون از طبقه ششم تا سیزدهم، افزایش ۳ طبقه بر روی طراحی قبلی بدون بررسی صحیح محاسباتی و […] از سوی آقای حسین عبدالباقی بعنوان سازنده ساختمان (مندرج در پاسخ به سوالات ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و بندهای ۱۱ و ۱۳ از موضوع قرار کارشناسی مندرج در گزارش آقای … کارشناس رسمی دادگستری رشته ساختمان).

۸- مقاوم‌سازی غیراصولی، ناایمن و مقطعی سازه بدون انجام محاسبات خاص مقاوم‌سازی و بررسی کل سازه جهت مشخص نمودن مشکل اصلی و رفع اساسی ضعف‌های سازه، على‌رغم شرایط خطرناک و معایب هشداردهنده سازه از سوی آقای حسین عبدالباقی بعنوان سازنده (مندرج در پاسخ به سوال ۷ و ۱۱ و ۱۳ از گزارش آقای … کارشناس رسمی دادگستری در رشته ساختمان).

۹- بهره‌برداری بخش‌هایی از ساختمان و برخی از واحدهای تجاری به افراد و صنوف على‌رغم وجود مشکلات فنی و سازه‌ای پروژه قبل از دریافت پایان‌کار ساختمان از سوی آقای حسین عبدالباقی بعنوان مالک و سازنده (مندرج در بند ۳-۵ گزارش آقای … کارشناس رسمی دادگستری در رشته برنامه‌ریزی شهری).

ت: شرکت مهندسین مشاور …:

۱۰- عدم اعلام قطع همکاری در پروژه متروپل به شهرداری آبادان على‌رغم اعلام موضوع در اسفند ۱۳۹۶ به آقای حسین عبدالباقی، به منظور حصول اطمینان از خارج کردن نام شرکت از پروانه ساختمانی صادر شده که منجر به عدم تعیین تکلیف نظارت پروژه تا اسفند ۱۳۹۸ گردیده است (مندرج در پاسخ به سوال ۳ و بند ۱۲- ۱-۱ و ۱۵-۱ گزارش آقای … کارشناس رسمی دادگستری در رشته ساختمان).

ج: شرکت فنی مهندسی …:

۱۱- عدم نظارت موثر و ارائه گزارش اشکالات فنی مربوط به روند اجرای پروژه علی‌رغم تعهد نظارت آقای … بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت … مندرج در پروانه تمدید شده ساختمان فوق و همچنین برعهده گرفتن تعهد نظارت پروژه فوق على‌رغم عدم صلاحیت و ظرفیت لازم از سوی شرکت فنی مهندسی … به نمایندگی آقای … بعنوان رئیس هیئت مدیره (مندرج در بند ۸-۴ و ۱۲-۱-۲ و ۱۴-۱-۲ مندرج در گزارش آقای … کارشناس رسمی دادگستری در رشته ساختمان و پاسخ به سوال ۶ نظریه کارشناسی آقای … کارشناس رسمی دادگستری در رشته ساختمان).

چ: مشاورین فنی در طراحی و مقاوم سازی پروژه:

١- اقدام به مشارکت در طراحی ناایمن ساختمان و ارائه مشاوره در فرآیند ناایمن و غیراصولی رفع معایب و مقاوم‌سازی ساختمان از سوی آقایان … ، … و … (مندرج در پاسخ به سوال ۱ و ۶ و ۷ و ۱۱ و ۱۳ و بندهای ۵ و ۷ خلاصه‌ای از موضوع کارشناسی مندرج در گزارش آقای … کارشناس رسمی دادگستری در رشته ساختمان و بند ۲-۲ گزارش آقای… کارشناس رسمی دادگستری در رشته برنامه‌ریزی شهری).

ح- دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان در شهرستان آبادان:

۱- ثبت مهر تایید نهایی دفتر نمایندگی و تحویل نقشه‌های مهر و امضاء شده ناظران بدون کنترل و بررسی نقشه‌های ارجاعی در کمیته‌های تخصصی نظام مهندسی پروژه به منظور کنترل محاسبات و رفع ایرادات احتمالی در شرایطی که عملیات اجرایی سازه از قبل آغاز شده بود، عدم انجام مراحل قانونی معرفی مهندسان ناظر پروژه به شهرداری آبادان و کنترل صلاحیت و کسر ظرفیت کاری آنان و همچنین تاخیر در معرفی مهندسان جایگزین در بازه زمانی ۵ ماهه مابین انصراف مهندسان طراح و ناظر تا معرفی افراد جایگزین از سوی آقای … بعنوان مسئول وقت دفتر نمایندگی آبادان سازمان نظام مهندسی ساختمان (مندرج در پاسخ به سوال ۲ و بند ج ۲-۵ و بند ۱۲-۲ و بند الف پاسخ به سوال ۱۵ و قسمت نتیجه کارشناسی گزارش آقای… کارشناس رسمی دادگستری در رشته ساختمان).

۳- عدم اقدام لازم جهت توقف اجرای غیرفنی پروژه متروپل و همچنین اعمال فرآیند قانونی ثبت پروژه در سامانه خدمات مهندسی و کسر ظرفیت مهندسان منتخب و معرفی مهندسان خاطی در فرآیند این موضوع به مراجع مربوطه از سوی آقای … بعنوان مدیر دفتر نمایندگی آبادان سازمان نظام مهندسی از مورخ ۸/۴/… با توجه به اطلاع ایشان از روند تائید نقشه‌های ارجاعی ساختمان فوق (مندرج در قسمت انتهای پاسخ سوال ۱۵ گزارش آقای … کارشناس رسمی دادگستری در رشته ساختمان).

خ- مهندسان طراح و ناظر معرفی شده از سازمان نظام مهندسی:

۱- تاخیر حدود ۸ ماهه در ارسال گزارش اول توسط آقای … مهندس ناظر سازه از زمان معرفی الی مورخ ۷/۳/۱۳۹۹ تا زمان ثبت اولین گزارش نظارت توسط ایشان در شهرداری آبادان در مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۹۹ با توجه به حجم و اهمیت پروژه و اشکالات سازه و ادامه روند اجرایی در دوره فوق و همچنین عدم اشاره به […] بهره‌برداری بخش‌هایی از ساختمان توسط سازنده در حین عملیات اجرایی در گزارشات توسط آقای … بعنوان مهندس ناظر سازه (مندرج در قسمت ۱۲-۲-۱ و قسمت نتیجه کارشناسی مندرج در گزارش رسمی … کارشناس رسمی دادگستری در رشته ساختمان).

د- مسئولیت وقوع حادثه:

با عنایت به خواسته و دستور مقام محترم قضایی و با توجه به عوامل موثر در بروز حادثه به نظر مشورتی اینجانب مسئولیت وقوع حادثه به شرح ذیل (به تفکیک ردیف عوامل موثر در بروز حادثه) اعلام می‌گردد:

الف-۱:

۱- … شهردار آبادان مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۶ (نیم درصد مسئولیت)

۲- … مدیریت منطقه یک شهرداری آبادان مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۶ و سرپرست شهرداری آبادان در اسفندماه ۱۳۹۸ (نیم درصد مسئولیت)

٣- … سرپرست شهرداری منطقه یک در اسفند ماه ۱۳۹۸ (نیم درصد مسئولیت)

۴- … مسئول شهرسازی شهرداری منطقه یک آبادان مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۶ و اسفند ماه ۱۳۹۸ (نیم درصد مسئولیت)

الف-۲:

۵- … سرپرست شهرداری آبادان از ۴/۶/۱۳۹۶ الی ۱/۹/۱۳۹۶ و از ۱۴/۵/۱۴۰۰ الی ۱/۸/۱۴۰۰ (نیم درصد مسئولیت)

۶- … شهردار آبادان از ۱/۹/۱۳۹۶ الى ۲۵/۹/۱۳۹۸ و از ۱/۸/۱۴۰۰ تا زمان حادثه (نیم درصد مسئولیت)

۷- … سرپرست شهرداری آبادان از ۲۵/۹/۱۳۹۸ الی ۲۸/۲/۱۳۹۹ (نیم درصد مسئولیت)

۸- … شهردار آبادان از ۲۸/۲/۱۳۹۹ الی ۱۴/۵/۱۴۰۰ (نیم درصد مسئولیت)

۹- … سرپرست معاونت فنی و عمرانی شهرداری آبادان از ۹/۱۱/۱۳۹۷ تا زمان وقوع حادثه (نیم درصد مسئولیت)

الف-۳:

۱۰- … نماینده فنی شهرداری و عامل کنترل پروژه (سه درصد مسئولیت)

الف-۴:

۱۱- … شهردار آبادان از ۲۸/۲/۱۳۹۹ الی ۱۴/۵/۱۴۰۰ (یک درصد مسئولیت)

۱۲- … سرپرست مدیریت منطقه یک شهرداری آبادان از مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۸ الى ۱۳/۴/۱۴۰۰ (یک درصد مسئولیت)

۱۳- … سرپرست فنی و شهرسازی منطقه یک شهرداری آبادان از ۲۳/۶/۱۳۹۹ الی ۱/۲/۱۴۰۰ (یک درصد مسئولیت)

۱۴- … شهردار آبادان از مورخ ۱/۸/۱۴۰۰ تا زمان حادثه (یک درصد مسئولیت)

۱۵- … سرپرست مدیریت منطقه یک شهرداری آبادان از مورخ ۲۱/۱/۱۴۰۰ الی زمان حادثه (یک درصد مسئولیت)

۱۶- … سرپرست فنی و شهرسازی منطقه یک شهرداری آبادان از مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۰ الى ۱۷/۲/۱۴۰۱ (یک درصد مسئولیت)

الف-۵:

۱۷-… بعنوان سرپرست مدیریت منطقه یک شهرداری آبادان از مورخ ۲۱/۱/۱۴۰۰ الى زمان حادثه (نیم درصد مسئولیت)

۱۸- … سرپرست فنی و شهرسازی منطقه یک شهرداری آبادان از مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۰ الى ۱۷/۲/۱۴۰۱ (نیم درصد مسئولیت)

ب-۶:

۱۹- حسین عبدالباقی بعنوان سازنده (سی درصد مسئولیت)

ب-۷:

۲۰- حسین عبدالباقی بعنوان سازنده (سی و پنج درصد مسئولیت)

ب-۸:

۲۱- حسین عبدالباقی بعنوان سازنده (هشت درصد مسئولیت)

ب-۹:

۲۲- حسین عبدالباقی بعنوان سازنده (دو درصد مسئولیت)

ت-۱۰:

۲۳- شرکت مهندسی مشاور …(نیم درصد مسئولیت)

ج-۱۱:

۲۴- … بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت فنی مهندسی … (دو و نیم درصد مسئولیت)

د-۱۲:

۱- … (دو درصد مسئولیت)

۲- … (دو درصد مسئولیت)

۳- … (نیم درصد مسئولیت)

ذ-۱۳:

۱- … بعنوان مسئول وقت دفتر نمایندگی آبادان سازمان نظام مهندسی ساختمان از سال ۱۳۹۶ الی ۸/۴/۱۳۹۹ (دو درصد مسئولیت)

ر-۱۴:

۲- … بعنوان مسئول دفتر نمایندگی آبادان سازمان نظام مهندسی ساختمان از مورخ ۸/۴/۱۳۹۹ (نیم درصد مسئولیت)

ز-۱۵:

٣- … مهندس ناظر سازه (نیم درصد مسئولیت)

پیوست تجمیعی مسئولیت‌ها:

۱- …، شهردار آبادان مورخ ۴/۴/۱۳۹۶ (ردیف الف-۱) به میزان نیم درصد مسئولیت.

۲-…، مدیر منطقه یک شهرداری آبادان مورخ ۴/۴/۱۳۹۶ و سرپرست شهرداری آبادان از ۲۵/۹/۱۳۹۸ الی ۲۸/۲/… (ردیف‌های الف-۱ و الف-۲) به میزان یک درصد مسئولیت.

۳- …، سرپرست مدیریت منطقه یک شهرداری آبادان از مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۸ الى ۱۳/۴/… (ردیف‌های الف-۱ و الف-۴) به میزان یک و نیم درصد مسئولیت.

۴- …، مسئول شهرسازی و ساختمان شهرداری منطقه یک آبادان مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۶ (ردیف- …) به میزان نیم درصد مسئولیت.

۵- …، سرپرست شهرداری آبادان از ۴/۶/۱۳۹۶ الی ۱/۹/۱۳۹۶ و سرپرست شهرداری آبادان از ۱۴/۵/۱۴۰۰ الى ۱/۸/۱۴۰۰ (ردیف الف-۲) به میزان نیم درصد مسئولیت.

۶- …، شهردار آبادان از ۱/۹/۱۳۹۶ الی ۲۵/۹/۱۳۹۸ و شهردار آبادان از ۱/۸/۱۴۰۰ تا زمان وقوع (ردیف‌های الف-۲ و الف-۴) به میزان یک و نیم درصد مسئولیت.

۷- …، شهردار آبادان از ۲۸/۲/۱۳۹۹ الی ۱۴/۵/۱۴۰۰ (ردیف‌های الف-۲ و الف-۴) به میزان نیم درصد مسئولیت.

۸- … سرپرست معاونت فنی و عمرانی شهرداری آبادان از ۹/۱۱/۱۳۹۷ تا زمان حادثه (ردیف- …) به میزان نیم درصد مسئولیت.

۹- … نماینده فنی شهرداری و عامل کنترل پروژه (ردیف الف-۳) به میزان سه درصد مسئولیت.

۱۰- … سرپرست فنی و شهرسازی منطقه یک شهرداری آبادان از ۲۳/۶/۱۳۹۹ الی ۱/۲/۱۴۰۰ (ردیف- …) به میزان یک درصد مسئولیت.

۱۱- … سرپرست مدیریت منطقه یک شهرداری آبادان از مورخ ۲۱/۱/۱۴۰۰ الى زمان حادثه (ردیف‌هاى الف-۴ و الف-۵) به میزان یک و نیم درصد مسئولیت.

۱۲- … سرپرست فنی و شهرسازی منطقه یک شهرداری آبادان از مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۰ الى ۱۷/۲/۱۴۰۱ (ردیف‌های الف-۴ و الف-۵) به میزان یک و نیم درصد مسئولیت.

۱۳- حسین عبدالباقی بعنوان سازنده (ردیف‌های ب-۶ و ب-۷ و ب-۸ و ب-۹) به میزان هفتاد و پنج درصد مسئولیت.

۱۴- شرکت مهندسی مشاور … (ردیف ت-۱۰) به میزان نیم درصد مسئولیت.

۱۵-…  بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت فنی مهندسی… (ردیف ج-۱۱) به میزان دو و نیم درصد مسئولیت.

۱۶- … (ردیف د-۱۲) به میزان دو درصد مسئولیت.

۱۷- …(ردیف د-۱۲) به میزان دو درصد مسئولیت.

۱۸- … (ردیف د-۱۲) به میزان نیم درصد مسئولیت.

۱۹- … بعنوان مسئول وقت دفتر نمایندگی آبادان سازمان نظام مهندسی ساختمان از سال ۱۳۹۶ الى ۸/۴/۱۳۹۹ (ردیف ر-۱۳) به میزان دو درصد مسئولیت.

۲۰- … بعنوان مسئول دفتر نمایندگی آبادان سازمان نظام مهندسی ساختمان از مورخ ۸/۴/۱۳۹۹ (الف ر-۱۴) به میزان نیم درصد مسئولیت.

۲۱- … مهندس ناظر سازه (ردیف ز-۱۵) به میزان نیم درصد مسئولیت.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

  1. این واقعه مصداق بارز قتل عمد بوده چون حسین عبدالباقی و حتی مقامات شهرداری می دانستند چنین سازه ای نوعاً، دیر یا زود فرو می پاشد اما بعلت منافع خود از چنین مساله چشم پوشیدند پس درصدگیری مسوولیت که مخصوص دیات و خسارات مالی است در چنین جنایتی محلی از اعراب ندارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا