رشته های شغلی آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی ۱۴۰۲ فارغ‌التحصیلان حقوق

آیا مشاغل برای حقوقی ها در یازدهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور وجود دارد؟

استخدامی برای فارغ التحصیلان رشته حقوق در یازدهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور سال ۱۴۰۲ مطابق دفترچه آزمون عناوین شغلی برای رشته حقوق (شرایط احراز مدرک حقوق) ارائه شده است.

آزمون استخدامی فراگیر دستگاه‌های اجرایی سال ۱۴۰۲ توسط مرکز آزمون جهاد دانشگاهی در تاریخ ۸ دی ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد. جهت ورود به وبسایت ثبت‌نام آزمون به لینک زیر مراجعه کنید:

ثبت‌نام یازدهمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی

مهلت اولیه ثبت نام یازدهمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور از ۴ تا ۱۳ آذر بود، اما تا ۱۷ آذر تمدید شده است.

دارندگان مدرک حقوق و علوم قضایی میتوانند در یازدهمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی شرکت کنند؟

براساس دفترچه راهنمای یازدهمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور، عناوین شغلی برای هر ارگان همراه با شرط احراز (رشته تحصیلی مورد نیاز عنوان شغلی) ارائه شده است. در میان این نیازمندی‌های استخدامی دستگاه‌های اجرایی کشور، فرصت‌های شغلی با شرط فارغ التحصیلی رشته حقوق و علوم قضایی وجود دارند.

دفترچه راهنمای یازدهمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور

بنابراین افراد دارای مدرک دانشگاهی رشته حقوق می‌توانند در آزمون استخدامی دستگاه های اجرائی سال ۱۴۰۲ در این رشته های شغلی که توسط مرکز آزمون جهاد دانشگاهی برگزار می‌شود، شرکت کنند.

ضمنا میتوانید از لینک زیر مشاغل موجود را با توجه به شرایط خود (سن، جنسیت، محل اقامت و تحصیلات) در یازدهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور جستجو کنید:

جستجو مشاغل یازدهمین آزمون فراگیر استخدامی

این مطلب صرفا جهت پیشنهاد و معرفی عناوین شغلی برای سهولت داوطلبان حقوقی آزمون استخدامی ‌می‌باشد، به هیچ وجه رسمیت ندارد. بنابراین پیش از شرکت در یازدهمین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی کشور، حتماً دفترچه و اطلاعیه‌های رسمی این آزمون را بدقت مطالعه کنید.

عناوین شغلی یازدهمین آزمون فراگیر استخدامی فارغ‌التحصیلان حقوق

همانطور که گفته شد، هر سازمان و دستگاه اجرایی در این آزمون مشترک فراگیر استخدامی نیازمندی شغلی خود را اعلام کرده است، بنابراین در زیر جهت سهولت داوطلبان حقوقی این آزمون به تفکیک هر سازمان عناوین شغلی مرتبط فارغ التحصیلان حقوق ارائه شده است.

سازمان حفاظت محیط زیست

سازمان حفاظت محیط زیست در آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی ۱۴۰۲ عنوان شغلی «کارشناس حقوقی» با شرایط احراز و منابع اختصاصی و تخصصی زیر می‌پذیرد:

شرایط احراز:

 • کارشناسی :حقوق، علوم قضایی
 • کارشناسی ارشد :حقوق، حقوق جرا و جرمشناسی، حقوق دادرسی اداری، حقوق عمومی، حقوق مالی، حقوق محیط زیست

منابع حیطه تخصصی و اختصاصی:

در زیر منابع اختصاصی و تخصصی کارشناس حقوقی آزمون استخدامی سازمان حفاظت محیط زیست همراه با کتاب پیشنهادی برای آن ارائه شده است:

منابع کارشناس حقوقی (سازمان حفاظت محیط زیست)
مواد آزمون سهم آزمون کتاب پیشنهادی
قانون مدنی ۱۵% کتاب قانون مدنی
قانون مجازات اسلامی ۱۵% کتاب قانون مجازات اسلامی
آیین دادرسی کیفری ۱۵% کتاب قانون آیین دادرسی کیفری
آیین دادرسی مدنی ۱۵% کتاب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی
مجموع حیطه ۶۰% کتاب استخدامی کارشناس حقوقی

منابع حیطه عمومی:

۴۰ درصد سهم آزمون مرتبط به حیطه عمومی می‌باشد که در لینک زیر میتوانید منابع آن را مشاهده کنید:

منابع حیطه عمومی آزمون فراگیر استخدامی

سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی ۱۴۰۲ عنوان شغلی «مراقب اقدامات تأمینی و تربیتی زندان‌ها» با شرایط احراز و منابع اختصاصی و تخصصی زیر می‌پذیرد:

شرایط احراز:

 • دیپلم: همه رشته‌ها

 • کاردانی: ارشاد و معاضدت قضایی، اصلاح و تربیت، امور تربیتی، امور دولتی، امور فرهنگی، خدمات قضایی، فعالیت‌های فرهنگی هنری–امور آموزشی، فعالیتهای فرهنگی هنری–امور برنامهریزی، فقه و مبانی حقوق اسلامی، کاردانی حرفه‌ای اصلاح و تربیت، کاردانی حرفه‌ای حقوق، کاردانی حرفه‌ای حقوق–ارشاد و معاضدت قضایی، کاردانی حرفه‌ای مددکاری اجتماعی–مددکاری کودک، مبارزه با مواد مخدر، مددکاری اجتماعی، معارف اسلامی

 • کارشناسی: حقوق، الهیات و معارف اسلامی، آسیب شناسی اجتماعی–پیشگیری از اعتیاد، جامعه شناسی، روانشناسی، روانشناسی اصلاح و تربیت، علوم اجتماعی، علوم اجتماعی–مردم شناسی، علوم اسلامی-حقوق، علوم اسلامی و جامعه شناسی، علوم اسلامی و روانشناسی عمومی، علوم قرآن و حدیث، علوم قرآنی، فقه و مبانی حقوق اسلامی، کارشناس حرفه‌ای مددکاری قضایی، کارشناسی حرفه‌ای آسیب شناسی اجتماعی–پیشگیری از اعتیاد، کارشناسی حرفه‌ای حقوق–ارشاد در امور کیفری، کارشناسی حرفه‌ای حقوق–ارشاد در امور مدنی، کارشناسی حرفه‌ای مدیریت امور فرهنگی، کارشناسی حرفه‌ای مدیریت امور فرهنگی–برنامه‌ریزی فرهنگی، کارشناسی حرفه‌ای مدیریت امور فرهنگی–ورزشی، کارشناسی حرفه‌ای مدیریت تبلیغات فرهنگی، مبارزه با مواد مخدر، مددکار قضایی، مددکاری اجتماعی، مددکاری قضایی، مدیریت، مدیریت دولتی، مدیریت فرهنگی هنری

 • سطوح حوزوی: سطح (۱)، سطح (۲)

منابع حیطه تخصصی و اختصاصی:

در زیر منابع اختصاصی و تخصصی مراقب اقدامات تامینی و تربیتی زندان‌ها آزمون استخدامی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور همراه با کتاب پیشنهادی برای آن ارائه شده است:

منابع مراقب اقدامات تأمینی و تربیتی زندان‌ها
مواد آزمون سهم آزمون کتاب پیشنهادی
آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ۳۵% کتاب آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی
قانون مجازات اسلامی (مواد ۱تا۱۰۰) ۱۰% کتاب قانون مجازات اسلامی
قانون آیین دادرسی کیفری (مواد ۴۸۴تا۵۵۸) ۱۰% کتاب قانون آیین دادرسی کیفری
قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضرورت مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۸ ۵% کتاب آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی همراه با قانون به کارگیری سلاح
مجموع حیطه ۶۰% کتاب استخدامی سازمان زندان‌ها

کتاب قوانین و مقررات استخدامی سازمان زندان سیاوش هوشیار

منابع حیطه عمومی:

۴۰ درصد سهم آزمون مرتبط به حیطه عمومی می‌باشد که در لینک زیر میتوانید منابع آن را مشاهده کنید:

منابع حیطه عمومی آزمون فراگیر استخدامی

سازمان سنجش آموزش کشور

سازمان سنجش آموزش کشور در آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی ۱۴۰۲ عنوان شغلی «کارشناس حقوقی» با شرایط احراز و منابع اختصاصی و تخصصی زیر می‌پذیرد:

شرایط احراز:

 • کارشناسی: حقوق، حقوق قضایی(علوم ثبتی)، فقه و مبانی حقوق اسلامی، کارشناسی حرفه‌ای حقوق اداری، کارشناسی حرفه‌ای حقوق بیمه
 • کارشناسی ارشد: حقوق، حقوق ثبت اسناد و املاک، حقوق خصوصی، فقه و مبانی حقوق اسلامی

منابع حیطه تخصصی و اختصاصی:

در زیر منابع اختصاصی و تخصصی کارشناس حقوقی آزمون استخدامی سازمان سنجش آموزش کشور همراه با کتاب پیشنهادی برای آن ارائه شده است:

منابع کارشناس حقوقی (سازمان سازمان سنجش آموزش کشور)
مواد آزمون سهم آزمون کتاب پیشنهادی
حقوق مدنی ۱.۸% کتاب قانون مدنی
حقوق تجارت ۱.۸% کتاب قانون تجارت
حقوق جزای عمومی و اختصاصی (به استثنای جرایم علیه اشخاص) ۱.۸% کتاب قانون مجازات اسلامی
حقوق اداری ۱.۸% کتاب قوانین و مقررات اداری و استخدامی
حقوق اساسی ۱.۸% کتاب قانون اساسی
مجموع حیطه ۹% کتاب استخدامی کارشناس حقوقی

منابع حیطه عمومی:

الباقی سهم آزمون کتبی مرتبط به حیطه عمومی می‌باشد که در لینک زیر میتوانید منابع آن را مشاهده کنید:

منابع حیطه عمومی آزمون فراگیر استخدامی

صندوق تأمین خسارت‌های بدنی

صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی ۱۴۰۲ عنوان شغلی «کارشناس حقوقی» با شرایط احراز و منابع اختصاصی و تخصصی زیر می‌پذیرد:

شرایط احراز:

 • کارشناسی: الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)، حقوق، حقوق قضایی (علوم ثبتی)، علوم اسلامی- حقوق، علوم قضایی، فقه و حقوق اسلامی، فقه و مبانی حقوق اسلامی، کارشناسی حرفه‌ای حقوق-ارشاد در امور کیفری، کارشناسی حرفه‌ای حقوق-ارشاد در امور مدنی، کارشناسی حرفه‌ای حقوق-حقوق ثبتی، کارشناسی حرفه‌ای حقوق-دستیاری قضایی در امور کیفری، کارشناسی حرفه‌ای حقوق-دستیاری قضایی در امور مدنی، کارشناسی حرفه‌ای حقوق اداری، کارشناسی حرفه‌ای حقوق ورزشی، کارشنای حرفه‌ای حقوق بیمه

 • کارشناسی ارشد: الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)، حقوق، حقوق اسناد و قراردادهای تجاری، حقوق اقتصادی، حقوق بشر، حقوق بین‌الملل، حقوق تجاری اقتصادی بین‌الملل، حقوق ثبت اسناد و املاک، حقوق جزا و جرم‌شناسی، حقوق حمل و نقل، حقوق حمل و نقل تجاری، حقوق خانواده، حقوق خصوصی، حقوق دادرسی اداری، حقوق شرکت‌های تجاری، حقوق عمومی، حقوق مالی، حقوق مالی-اقتصادی، علوم قضایی، فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی، فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی، فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی، فقه و حقوق اسلامی، فقه و حقوق اقتصادی، فقه و حقوق جزا، فقه و حقوق خانواده، فقه و حقوق خصوصی، فقه و مبانی حقوق اسلامی، مالی (حقوق مالی)

منابع حیطه تخصصی و اختصاصی:

در زیر منابع اختصاصی و تخصصی کارشناس حقوقی آزمون استخدامی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی همراه با کتاب پیشنهادی برای آن ارائه شده است:

منابع کارشناس حقوقی (صندوق تأمین خسارت‌های بدنی)
مواد آزمون سهم آزمون کتاب پیشنهادی
حقوق اداری ۱۲% کتاب قوانین و مقررات اداری و استخدامی
حقوق مدنی ۱۲% کتاب قانون مدنی
آیین دادرسی کیفری ۱۲% کتاب قانون آیین دادرسی کیفری
قانون مجازات اسلامی ۱۲% کتاب قانون مجازات اسلامی
آیین دادرسی مدنی ۱۲% کتاب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی
مجموع حیطه ۶۰% کتاب استخدامی کارشناس حقوقی

منابع حیطه عمومی:

۴۰ درصد سهم آزمون مرتبط به حیطه عمومی می‌باشد که در لینک زیر میتوانید منابع آن را مشاهده کنید:

منابع حیطه عمومی آزمون فراگیر استخدامی

دانشگاه فرهنگیان

دانشگاه فرهنگیان در آزمون استخدامی فراگیر دستگاه‌های اجرایی ۱۴۰۲ عنوان شغلی «کارشناس حقوقی» با شرایط احراز و منابع اختصاصی و تخصصی زیر می‌پذیرد:

شرایط احراز:

 • کارشناسی: حقوق

 • کارشناسی ارشد :حقوق، حقوق بین‌الملل، حقوق تجارت بین‌الملل، حقوق جزا و جرم‌شناسی، حقوق خصوصی، فقه و حقوق جزا، فقه و حقوق خصوصی

منابع حیطه تخصصی و اختصاصی:

در زیر منابع اختصاصی و تخصصی کارشناس حقوقی آزمون استخدامی دانشگاه فرهنگیان همراه با کتاب پیشنهادی برای آن ارائه شده است:

منابع کارشناس حقوقی (دانشگاه فرهنگیان)
مواد آزمون سهم آزمون کتاب پیشنهادی
قانون مدنی ۱۵% کتاب قانون مدنی
قانون مجازات اسلامی ۱۵% کتاب قانون مجازات اسلامی
آیین دادرسی کیفری ۱۰% کتاب قانون آیین دادرسی کیفری
آیین دادرسی مدنی ۱۰% کتاب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی
اساسنامه دانشگاه فرهنگیان ، آیین‌نامه های استخدامی دانشگاه ها (هیات علمی و غیر هیات علمی)، آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها ۱۰% مشاهده اساسنامه دانشگاه فرهنگیان
مجموع حیطه ۶۰% کتاب استخدامی کارشناس حقوقی

منابع حیطه عمومی:

۴۰ درصد سهم آزمون مرتبط به حیطه عمومی می‌باشد که در لینک زیر میتوانید منابع آن را مشاهده کنید:

منابع حیطه عمومی آزمون فراگیر استخدامی

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در آزمون استخدامی فراگیر دستگاه‌های اجرایی ۱۴۰۲ عنوان شغلی «کارشناس حقوقی» با شرایط احراز و منابع اختصاصی و تخصصی زیر می‌پذیرد:

شرایط احراز:

 • کارشناسی: الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)، حقوق، حقوق قضایی (علوم ثبتی)، علوم قضایی، فقه و حقوق خصوصی، کارشناسی حرفه‌ای حقوق،حقوق ثبتی

 • کارشناسی ارشد :الهیات معارف اسلامی و ارشاد (فقه و مبانی حقوق اسلامی)، حقوق، حقوق اسناد و قراردادهای تجاری، حقوق جزا و جرم‌شناسی، حقوق خصوصی، حقوق دادرسی اداری،حقوق عمومی، حقوق عمومی اسلامی، حقوق مالی، علوم قضایی

منابع حیطه تخصصی و اختصاصی:

در زیر منابع اختصاصی و تخصصی کارشناس حقوقی آزمون استخدامی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همراه با کتاب پیشنهادی برای آن ارائه شده است:

منابع کارشناس حقوقی (سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان)
مواد آزمون سهم آزمون کتاب پیشنهادی
قانون مدنی ۱۰% کتاب قانون مدنی
قانون تجارت ۵% کتاب قانون تجارت
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۵% کتاب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
حقوق اداری ۱۰% کتاب قوانین و مقررات اداری و استخدامی
قوانین امور گمرکی ۱۰% مشاهده قانون امور گمرکی

مشاهده ‌قانون مقررات صادرات و واردات

قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و اساسنامه سازمان ۱۰% مشاهده قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

مشاهده اساسنامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان

مجموع حیطه ۶۰% کتاب استخدامی کارشناس حقوقی

منابع حیطه عمومی:

۴۰ درصد سهم آزمون مرتبط به حیطه عمومی می‌باشد که در لینک زیر میتوانید منابع آن را مشاهده کنید:

منابع حیطه عمومی آزمون فراگیر استخدامی

منابع حیطه عمومی استخدامی یازدهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی

در آزمون کتبی یازدهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی علاوه بر سوالات حیطه تخصصی و اختصاصی هر شغل، سوالاتی از حیطه عمومی (با ارزش وزنی ۴۰%) که مشترک بین کلیه مشاغل می‌باشد، طراحی می‌شود. مواد امتحانی عمومی آزمون استخدامی فراگیر دستگاه‌های اجرایی در در جدول زیر ارائه شده است:

منابع حیطه عمومی یازدهمین آزمون استخدامی فراگیر

مواد آزمون سهم آزمون تهیه منابع
معارف اسلامی ۵.۷% مشاهده کتب استخدامی معارف اسلامی
زبان و ادبیات فارسی ۵.۷% مشاهده کتب استخدامی ادبیات فارسی
آشنایی با قوانین و مقررات اداری ۵.۷% مشاهده کتب آشنایی قوانین و مقررات اداری
معلومات عمومی ۵.۷% مشاهده کتب استخدامی معلومات عمومی
زبان انگلیسی عمومی ۵.۷% مشاهده کتب استخدامی زبان انگلیسی
هوش و توانمندی ذهنی ۵.۷% مشاهده کتب استخدامی هوش و استعداد شغلی
فناوری اطلاعات ۵.۷% مشاهده کتب استخدامی فناوری اطلاعات و علوم رایانه‌ای
مجموع حیطه عمومی آزمون استخدامی ۴۰% مشاهد کتاب آزمونی دروس عمومی آزمون استخدامی

 

نمایش بیشتر
دوره DBA-MBA حقوقی مدرک دانشگاه تهران موسسه دکتر بهنیایی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا