آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

تصویبنامه شماره ۵۸۷۶۹/ت۶۱۳۳۱هـ مورخ ۱۴۰۲/۴/۶

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۳/۳۱ به پیشنهاد مشترک شماره ۲۹۳۹۳/۱ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۸ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (د) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

ماده۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

۱ـ سکو (پلتفرم): بستر یا زیرساختی که امکان حضور یا مشارکت برخط مصرف‌کنندگان و عرضه‌کنندگان متکثر کالا و خدمات و محتوا را بر روی شبکه فراهم می‌نماید و دارای قواعد و سازوکارهای شفاف و بدون تبعیض است.

۲ ـ سکوی داخلی: سکویی که تحت قوانین و مقررات کشور و در شبکه ملی اطلاعات فعالیت می‌نماید و بیش از پنجاه درصد (۵۰%) مالکیت آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی است.

۳ـ وزارت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.

۴ـ سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.

ماده۲ـ سکوی داخلی مورد تأیید وزارت، لازم است شرایط زیر را دارا باشد:

۱ـ امکان گزارش‌گیری و ارائه اطلاعات معاملات و انجام فعالیت‌های اقتصادی توسط کسب‌وکارهای اشخاص حقیقی در سکو را به صورت برخط داشته باشد.

۲ـ نسبت به احراز هویت کسب‌وکارهای اشخاص حقیقی فعال در سکو از طریق شماره تلفن همراه و شناسه (کد) ملی اقدام نماید.

۳ـ امکان اعلام فهرست کسب‌وکارهای اشخاص حقیقی که میزبانی می‌نماید را داشته باشد.

۴ـ امکان اعلام درآمد کسب‌وکارهای اشخاص حقیقی در سکو را داشته باشد.

تبصره۱ـ معاملات انجام‌شده در بستر سکوی (پلتفرم) داخلی که درگاه پرداخت نداشته باشد، منوط به تحویل کالا و دریافت وجه از طریق شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، کاروران پستی یا سایر ارائه‌دهندگان خدمات تحویل کالای مورد تأیید وزارت و در صورتی که بهای کالا یا خدمات به حساب سکوی (پلتفرم) داخلی واسط واریز شود و پس از کسر کارمزد سکو، به حساب فعالان کسب‌وکار واریز شود، مشمول مشوق­ های موضوع این آیین ­نامه است.

تبصره۲ـ وزارت می ­تواند دستورالعمل اجرایی این ماده را ظرف (۱۵) روز از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و ابلاغ نماید.

ماده۳ـ کلیه سکوهای داخلی که دارای شرایط ماده (۲) این آیین ­نامه بوده و متقاضی احراز شرایط ماده مذکور و اخذ تأییدیه می­ باشند، موظفند در درگاهی که توسط وزارت معرفی می‌شود، ثبت‌نام نمایند. وزارت موظف است فهرست سکوهای داخلی مورد تأیید را حداکثر تا (۱۵) مرداد ماه به صورت عمومی منتشر نموده و به سازمان اعلام نماید. فهرست مذکور به ‌صورت ماهانه به‌روزرسانی می‌شود.

ماده۴ـ سکوهای داخلی مکلفند:

۱ـ مشخصات اشخاص حقیقی که تا پایان سال ۱۴۰۱ دارای کسب‌وکار در سکو (پلتفرم) های داخلی بوده‌اند را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه و مشخصات سایر اشخاص حقیقی که از ابتدای سال ۱۴۰۲ کسب‌وکار خود را در سکو (پلتفرم) های داخلی شروع می‌نمایند، را ظرف یک ماه پس از شروع فعالیت، به‌ صورت برخط به سازمان اعلام و به‌روزرسانی نمایند.

۲ـ اطلاعات مربوط به درآمد ناشی از کسب‌وکار اشخاص حقیقی در سکو (پلتفرم)های داخلی در سال‌های ۱۴۰۱ و قبل از آن را به تفکیک هرسال، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه و میزان درآمد سال ۱۴۰۲ را حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ سال ۱۴۰۳ در قالبی که توسط سازمان اعلام می‌شود، به سازمان ارسال نمایند.

ماده۵ ـ مشوق­ های مالیاتی موضوع این آیین‌نامه صرفاً به درآمد آن دسته از اشخاص حقیقی تعلق می‌گیرد که تا پایان سال ۱۴۰۱، فاقد پرونده مالیاتی برای کسب و کار فعال در سکوی داخلی باشند و درآمد آنها ناشی از کسب و کار در سکو (پلتفرم) های داخلی دارای شرایط ماده (۲) این آیین‌نامه و مورد تأیید وزارت باشد.

تبصره ـ اشخاص حقیقی که به ‌صورت هم‌زمان دارای درآمد ناشی از کسب‌وکار در

سکو (پلتفرم)های داخلی و خارج از سکو (پلتفرم) های داخلی می‌باشند، چنانچه بابت فعالیت خارج از سکوی داخلی، دارای پرونده مالیاتی باشند، در صورتی می‌توانند بابت درآمدهای ناشی از کسب‌وکار در سکو (پلتفرم)های داخلی از مشوق ‌ های مالیاتی این آیین‌نامه استفاده نمایند که:

الف ـ فعالیت‌های آنها در سکوی (پلتفرم) داخلی و خارج از آن به ‌صورت منفک، مستقل و در محل‌های مجزا انجام‌ شده باشد.

ب ـ صورتحساب‌های فروش صادره هرکدام از فعالیت‌ها بر اساس نشانی مجزا (نشانی فعالیت و نشانی سکو) و برخط صادر شده باشد.

ج ـ درآمدهای مربوط به کسب‌وکار در سکو (پلتفرم) های داخلی در اظهارنامه و پرونده مالیاتی قبلی آنها منظور نشده باشد.

ماده۶ ـ اشخاص حقیقی دارای کسب‌وکار در سکو (پلتفرم)های داخلی که تا پایان

سال ۱۴۰۱ فاقد پرونده مالیاتی بوده‌اند، با درخواست خود یا حسب اطلاع‌رسانی سازمان برای برخورداری از مشوق­ های مالیاتی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، موظفند فرآیند ثبت ‌نام و تشکیل پرونده مالیاتی کسب‌وکار اینترنتی خود را در پنجره واحد مالیاتی تکمیل و نسبت به تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر اقدام نمایند. در اجرای این حکم سازمان بر اساس داده‌های دریافتی موضوع بند (۲) ماده (۴) این آیین‌نامه و سایر اطلاعاتی که به موجب قوانین مربوط در اختیار دارد، نسبت به تولید اظهارنامه پیش­فرض شخص حقیقی برای پرونده کسب‌وکار تشکیل‌شده در سکوی متناظر اقدام می‌نماید. اصلاح و تأیید اظهارنامه توسط مؤدی در موعد مقرر به‌ منزله تسلیم اظهارنامه مالیاتی خواهد بود.

تبصره ـ برای سال‌های ۱۴۰۰ و قبل از آن، اعطای معافیت مالیاتی منوط به تسلیم اظهارنامه مالیاتی نمی‌باشد و معافیت مالیاتی صرفاً نسبت به درآمدهای اعلام‌شده از طرف سکوها با رعایت مقررات تبصره (۱) ماده (۱۴۶) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ـ و اصلاحات بعدی آن (به ‌استثنای تسلیم اظهارنامه مالیاتی) اعطا می‌شود.

ماده۷ـ مشوق­ های مالیاتی موضوع این آیین ­نامه، در صورتی به درآمد ناشی از کسب‌وکار در سکو (پلتفرم)های داخلی تعلق می­ گیرد که بهای کالا و خدمات ارائه‌شده از طریق سکو به ‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم از مشتریان دریافت و پس از کسر کارمزد سکو، به ‌حساب فعالان کسب‌وکار واریز می‌شود.

معاون اول رئیس ‎جمهور ـ محمد مخبر

نمایش بیشتر
دوره DBA-MBA حقوقی مدرک دانشگاه تهران موسسه دکتر بهنیایی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا