آیین نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

تصویبنامه شماره ۹۱۹۲۸/ت۶۱۵۱۹هـ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۸

وزارت نفت ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت کشور

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو ـ وزارت آموزش و پرورش

وزارت راه و شهرسازی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان بهزیستی کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ کمیته امداد امام خمینی (ره)

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۵/۱۱ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارتخانه­ های نفت، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بندهای (ب)، (ط) و (ی) و ذیل جدول تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، آیین نامه اجرایی تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

ماده۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ـ قانون الحاق (۲): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳.

۲ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور.

۳ـ تبصره (۱۴): تبصره (۱۴) ماده واحده قانون.

۴ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

۵ ـ خزانه: خزانه ­داری کل کشور.

۶ ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ماده۲ـ

۱ـ وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابع ذی‌ربط مکلف است در اجرای اصل (۵۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تمامی دریافتی‌های (منابع) مندرج در جدول تبصره (۱۴) را به شرح دریافتی­ های تبصره مذکور از طریق حساب­ های مفتوحه توسط خزانه نزد بانک مرکزی به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تحت عنوان تمرکز وجوه منابع قانون هدفمندکردن یارانه‌ها واریز نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند تمامی دریافتی­ های حاصل از منابع قانون هدفمندکردن یارانه­ ها مندرج در تبصره (۱۴) را در اجرای تبصره ماده (۴۰) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با نظارت کامل بر دولتی ذی­ مدخل، از مبادی اولیه وصول منابع با سازوکار (مکانیزم) شناسه واریز به حساب­ های ریالی و ارزی خزانه واریز نماید.

۲ـ وجوه مربوط به عوارض شهرداری­ ها و دهیاری­ ها، حق بیمه مشترکان گاز طبیعی و عوارض گازرسانی از مبادی اولیه وصول منابع مذکور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با هماهنگی خزانه شناسایی، تسهیم و به تفکیک و بر اساس قوانین و مقررات مربوط به دستگاه اجرایی ذی­ نفع براساس بندهای (ب) و (د) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) توزیع و به حساب آنها واریز خواهد شد. خزانه با اعلام تابع فوق ­الذکر بلافاصله پس از وصول و کسر سهم عوارض شهرداری­ ها و دهیاری­ ها و حق بیمه مشترکان گاز طبیعی و عوارض گازرسانی (به ترتیب موضوع مواد (۱۲) و (۶۵) ‌قانون الحاق (۲)) منابع تبصره (۱۴) را به حساب­ های فوق واریز می‌نماید.

۳ـ خزانه موظف است بدون نیاز به تخصیص، با اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها منابع مازاد بر جزء (۱ـ ۶) بند (الف) تبصره (۱۴) را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه بابت سهم عوارض شهرداری­ ها و دهیاری­ ها موضوع ردیف­های (۱) و (۲) پرداختی‌های (مصارف) جدول تبصره (۱۴) واریز نماید. به استناد جزء (۳) بند (الف) تبصره (۱۴)، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است عوارض مذکور را پس از وصول، حداکثر ظرف یک­ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز نماید تا با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به شهرداری­ ها و دهیاری­ ها پرداخت کند و بیست و پنج درصد (۲۵%) آن صرف تأمین و نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری و تأمین ماشین ­آلات دهیاری‌های سراسر کشور با اولویت مناطق محروم شود. وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر سه ماه یک­بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره۱ـ وزارت نیرو موظف است حق بیمه منازل مسکونی موضوع مواد (۲) و (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی را بر اساس مفاد جز (۴) بند (الف) تبصره (۶) قانون اجرا نماید.

تبصره۲ـ به استناد جز (۲) بند (الف) تبصره (۱۴)، منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه ­بندی در سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم شرکت ملی نفت ایران نمی‌شود.

تبصره۳ـ به استناد بند (ج) تبصره (۱۴)، منابع ارزی مندرج در بخش منابع جدول تبصره مذکور، بلافاصله توسط تابع وزارت نفت به حساب ارزی افتتاح­ شده توسط خزانه‌ نزد بانک مرکزی به نام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز و به محض وصول توسط بانک مرکزی به نرخ میانگین روزانه نرخ خرید حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران براساس دستورالعمل بانک مرکزی تسعیر و مستقیماً به حساب ریالی سازمان مذکور واریز می­ شود. منابع این تبصره پس از تأمین به صورت کامل بابت مصارف مندرج در تبصره (۱۴) به مصرف می‌رسد و هزینه ­کرد آن در غیرمصارف یادشده تخلف محسوب می‌شود.

ماده۳ ـ

۱ ـ نیروگاه‌ها شامل نیروگاه‌های مقیاس کوچک و بزرگ که تمامی برق خود را به شبکه سراسری برق تحویل می‌دهند، مکلفند به ازای هر لیتر فرآورده نفتی و هر متر مکعب گاز طبیعی تحویلی مبلغ هفتصد و پنجاه (۷۵۰) ریال با احتساب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده به صورت نقدی و تعهدی در قبال صورتحساب صادره توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از طریق شرکت ملی پخش فرآورده ­های نفتی ایران و شرکت ملی گاز ایران به حساب شرکت توانیر و یا شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی حسب مورد واریز نمایند.
کل مبالغ واریزی بابت سوخت مصرفی از ابتدای سال در اختیار وزارت نیرو (شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی) قرار می‌گیرد تا پس از پرداخت مالیات و عوارض مربوط، برای بازپرداخت تعهدات وزارت نیرو بابت احداث نیروگاه­ های سیکل ترکیبی (خصوصی و دولتی) پرداخت و هزینه شود. افزایش نرخ سوخت فوق‌الذکر نسبت به سال ۱۴۰۱ در نرخ تعرفه‌های برق مشترکین در چهارچوب قوانین به گونه‌ای اعمال می‌شود که متوسط نرخ دریافتی از مشترکین معادل افزایش نرخ مذکور باشد.

تبصره۱ـ وزارت نیرو مکلف است مالیات و عوارض موضوع این بند را تا پایان هر ماه به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نماید.

تبصره۲ـ شرکت توانیر و شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی مکلفند پس از دریافت اطلاعات مربوط به مصرف سوخت در نیروگاه‌ها گزارش میزان وصول مبالغ این بند را به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده ­های نفتی ایران و شرکت ملی گاز ایران اعلام نمایند.

تبصره۳ـ به استناد بند (د) تبصره (۱۵) قانون، ‌تعرفه سوخت نیروگاه ­های خودتأمین که با تأیید تابع وزارت نفت دارای شمارشگر (کنتور) جداگانه باشند یا با اعلام وزارت نیرو اقدام به تحویل تمام یا بخشی از برق تولیدی خود به شبکه سراسری می‌کنند، به میزان سوخت مصرفی برای برق تحویل‌شده به شبکه، ‌معادل تعرفه سوخت نیروگاهی بر‌اساس متوسط بازدهی نیروگاه‌های حرارتی سال ۱۴۰۱ تعیین می‌شود.

 تبصره۴ـ دستورالعمل حسابداری و اجرایی این بند ظرف یک­ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، توسط وزارتخانه‌های‌ نیرو و نفت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و توسط وزیر نیرو ابلاغ می‌شود.

۲ـ نیروگاه‌های خارج از شبکه سراسری (جزیره قشم و کیش) که تمامی برق خود را به قیمت تکلیفی به شبکه می­ فروشند، موظفند هفتصد و پنجاه (۷۵۰) ریال به ازای هر لیتر فرآورده‌های نفتی و هر متر مکعب گاز طبیعی تحویلی (ضمن پرداخت هزینه حمل فرآورده ­های نفتی از درب انبار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده ­های نفتی ایران در جزایر مربوط توسط نیروگاه مذکور) به صورت نقدی و تعهدی در قبال صورتحساب صادرشده توسط شرکت‌های ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و ملی گاز ایران پرداخت نمایند.

ماده۴ـ

۱ـ سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مکلف است هزینه‌های اجتناب­ ناپذیر دولتی تابع وزارت نفت مذکور در جدول تبصره (۱۴) را به صورت ماهانه متناسب با وصولی مطابق تخصیص سازمان با رعایت سازوکار ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ پرداخت کند.

۲ـ به استناد بند (هـ) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۲، حق­ العمل خدمات جایگاه‌های عرضه سوخت و فروشندگی­ ها با احتساب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۲ و سایر تعهدات قانونی، با اعمال میانگین چهل درصد (۴۰%) افزایش نسبت به سال ۱۴۰۱، تعیین می‌شود. مبالغ حق­ العمل جایگاه­ها از محل فروش توسط جایگاه‌های عرضه سوخت حسب مورد برداشت می ­شود. پرداخت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده خدمات جایگاه‌ها به مأخذ ارزش خدمات آنها، بر عهده جایگاه­ های یادشده است و سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مبالغ را از طریق جایگاه ­های مذکور دریافت نماید.

۳ـ وزارت نفت مجاز است افزایش‌های تعیین ­شده حق‌العمل سوخت مایع را براساس میزان فروش جایگاه‌ها و فروشندگی‌ها، به صورت پلکانی (حداکثر سه پله) به نحوی تعیین نماید که میانگین افزایش چهل درصد (۴۰%) رعایت گردد. همچنین متوسط نرخ حق ­العمل جایگاه‌های گاز طبیعی فشرده (سی­ان­جی) در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ (برحسب طبقه‌بندی) شصت درصد (۶۰%) اضافه می‌شود. شرکت ملی گاز ایران مکلف است کسری حق ­العمل جایگاه ­های عرضه گاز طبیعی فشرده (سی­ان­جی) نسبت به قیمت مصوب فروش را از محل منابع در اختیار پرداخت نماید.

۴ـ به استناد بند (و) تبصره (۱۴)، هزینه‌های انتقال، ذخیره‌سازی و پخش فرآورده‌های نفتی و حمل و نقل جاده‌ای فراورده‌های نفتی (نفتکش‌ها) از سرجمع فروش قبل از واریز به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، با اعلام سازمان مذکور توسط خزانه از محل حساب تمرکز وجوه منابع قانون هدفمندکردن یارانه‌ها طی سه مرحله در ماه متناسب با وصولی در سقف یک­دوازدهم (علی ­الحساب) پرداخت می ­گردد.
همچنین به استناد بند (هـ) تبصره (۱۴) سهمیه اعتباری بنزین در منابع و مصارف تبصره مذکور محاسبه نشده و مبالغ مذکور از محل فروش بنزین برداشت می‌شود. دستورالعمل اجرایی این موضوع ظرف یک­ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزارت نفت و با همکاری وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان تهیه و ابلاغ می‌گردد.
گزارش عملکرد این بند به صورت ماهانه توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران (از طریق شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران) به سازمان و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ارسال می‌گردد.

ماده ۵ ـ

۱ـ در اجرای جزء (۶) بند (الف) تبصره (۱۴)، سازمان هدفمندسازی یارانه­ ها موظف است مبلغ چهارصد و هشتاد و پنج هزار و دویست و نود میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۹۰ر۴۸۵) ریال از منابع وصولی تبصره مذکور با تخصیص اعتبار سازمان برای یارانه نان و بابت مستمری خانوارهای پشت نوبتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور هزینه نماید. معادل هزینه‌های مذکور به عنوان مصارف ردیف‌های (۱) و (۲) جدول تبصره (۱۴) اعمال حساب می‌گردد و به منزله مفاصا حساب مالیاتی برای مذکور می‌باشد.

تبصره۱ـ سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است تا سقف هشت هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۸) ریال از منابع حاصل از حذف یارانه خانوارهای غیرمشمول حمایت دولت را بابت مستمری خانوارهای پشت نوبتی کمیته امداد امام خمینی (ره) با تخصیص سازمان هزینه نماید.

تبصره۲ـ در صورت افزایش فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و فروش داخلی گاز طبیعی موضوع ردیف‌های (۱) و (۳) دریافتی‌های (منابع) جدول تبصره (۱۴) نسبت به ارقام مصوب و وصول منابع مازاد، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مکلف به پرداخت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده مربوط به آن از محل افزایش ردیف‌های(۱) و (۲) پرداختی‌های (مصارف) جدول تبصره (۱۴) نسبت به ارقام مصوب است.

۲ـ با عنایت به عدم پیش ­بینی معوقات مربوط به مالیات بر عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده جرایم و عوارض و سود سهام دولت مربوط، در ردیف ­های (۳)، (۴) و (۵) جدول پرداختی‌های (مصارف) تبصره (۱۴)، هرگونه برداشت بابت این موارد از حساب تابع وزارت نفت و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از منابع مربوط به ردیف‌های (۳)، (۴) و (۵) جدول پرداختی‌های (مصارف) تبصره (۱۴) مجاز نمی­باشد.

۳ـ منابع دریافتی شرکت ملی گاز ایران بابت حق انشعاب گاز طبیعی در اختیار شرکت ملی گاز ایران است و مطابق قوانین و مقررات مربوط هزینه می‌گردد.

۴ـ نرخ سوخت مایع شامل نفت‌ گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع صنایعی که گازرسانی نشده‌اند و یا در مقاطعی از سال شرکت ملی گاز ایران امکان تحویل گاز طبیعی به آنها را ندارد و مجبور به استفاده از سوخت مایع می‌باشند، معادل نرخ گاز طبیعی همان صنعت براساس متوسط ارزش حرارتی هر فرآورده نفتی خواهد بود و وزارت نفت نرخ­های مذکور را به صورت ماهانه اعلام خواهد کرد. نرخ سوخت مایع یادشده برای صنایعی که شرکت ملی گاز ایران آمادگی تحویل گاز طبیعی را به آنها داشته و صنعت مزبور تا دو ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه اقدامی در جهت اتصال به شبکه سراسری گاز طبیعی نکند، معادل نرخ گاز طبیعی خوراک پتروشیمی‌ها می‌باشد.

۵ ـ در راستای اجرای بند (ب) تبصره (۱۴) وزارت نفت از طریق تابع موظف است نسبت به توزیع گاز مایع و نفت سفید به مصرف­کنندگانی که به شبکه سراسری گاز طبیعی دسترسی ندارند و یا در مقاطعی از سال با تشخیص وزارت نفت امکان تحویل گاز طبیعی به آنها وجود ندارد و مجبور به استفاده از سوخت مایع می‌باشند، از طریق سامانه درخواست فراورده‌های نفتی (سدف) یا کارت الکترونیک اقدام نماید.
نرخ گاز مایع و نرخ نفت سفید مازاد بر سهمیه‌های مذکور (صرفاً با تخصیص از طریق سامانه سدف)، معادل نرخ تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس که ماهانه توسط وزارت نفت اعلام می­شود، خواهد بود.

ماده۶ ـ وزارت راه و شهرسازی از طریق سازمان راهداری و حمل و نقل جاده­ای و با همکاری وزارت نفت و وزارت کشور و پلیس راهور و سایر دستگاه‌های مربوط موظفند تا پایان سال ۱۴۰۲ نسبت به اجرای حداقل پنجاه درصد (۵۰%) سامانه پایش و نظارت هوشمند تردد ناوگان حمل و نقل جاده­ای (سپهتن) برای ناوگان دیزلی حمل بار برون‌شهری و صددرصد (۱۰۰%) برای ناوگان اتوبوس برون ­شهری اقدام نماید.

ماده۷ـ پرداخت عوارض سبز موضوع ماده (۲۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب   ۱۴۰۰ بر عهده واحد‌های آلاینده می‌باشد.

ماده۸ ـ بازپرداخت ­های تعهدات ارزی و ریالی ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت­ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع ردیف (۷) پرداختی­ های (مصارف) جدول تبصره (۱۴) به تفکیک چهل و پنج هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴۵) ریال به شرکت ملی گاز ایران برای طرح­ های گازرسانی، چهل و هشت هزار و هفتصد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۷۰۰ر۴۸) ریال به شرکت ملی نفت ایران برای طرح­ های بهینه ­سازی مصرف انرژی از جمله حمایت از حمل و نقل عمومی و یک­هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱) ریال به شرکت ملی نفت ایران برای طرح­ های جمع ­آوری گازهای همراه و مشعل و تولید و جایگزینی گاز طبیعی با فرآورده ­های نفتی در پارس جنوبی، سیصد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰۰) ریال برای واپایش و نظارت ساختمان‌های کشور (جدیدالاحداث و موجود) با ایجاد سامانه جامع نرم‌افزاری و برچسب انرژی­بری ساختمان‌ها از طریق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، چهارده هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۴) ریال جهت پایداری منابع حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی (موضوع بند (س) تبصره (۱) قانون) و یک هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱) ریال جهت برق‌دار نمودن چاه‌های کشاورزی و تأمین سوخت لازم جهت چاه‌های کشاورزی و ماشین‌آلات کشاورزی اختصاص می ­یابد.

تبصره۱ـ وزارت نفت برای جبران عدم ­تناسب تولید و مصرف گاز طبیعی، پس از تأیید سازمان و در چهارچوب قوانین، مجاز به جابه­جایی اعتبار طرح­ های بهینه ­سازی مصرف انرژی و حمایت از حمل و نقل عمومی و طرح­ های جمع ­آوری گازهای همراه و مشعل و تولید و جایگزینی گاز طبیعی با فرآورده ­های نفتی در پارس ­جنوبی است.

تبصره۲ـ وزارتخانه‌های نیرو و نفت از طریق شرکت‌های تابع ذی‌ربط مکلفند اطلاعات قبوض مصرف برق و گاز طبیعی کلیه ساختمان‌های کشور را در سامانه جامع نرم‌افزاری واپایش و نظارت ساختمان‌های کشور بارگذاری نمایند.

ماده۹ـ وزارت‌نفت مکلف است تا سقف یکصد و چهل‌هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۴۰) ریال موضوع ردیف ­های (۷) و (۸) جدول مصارف تبصره (۱۴)، نسبت به بازپرداخت طرح­ های بهینه ­سازی مصرف سوخت و گاز طبیعی صرفه­ جویی­ شده دارای مصوبه شورای اقتصاد مطابق ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت ­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و سرمایه ­گذاران دارای قرارداد خرید تضمینی برق تجدیدپذیر که تعهدات آنها در چهارچوب ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت­ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ایجاد شده است از طریق حواله صادراتی فرآورده ­های نفتی (نرخ نود و پنج درصد (۹۵%) قیمت اعلامی وزارت نفت به شرکت‌های پالایش نفت با نرخ تسعیر ارز موضوع ماده (۲) این آیین­نامه) و حواله فروش داخلی گاز طبیعی (با نرخ نود و پنج درصد (۹۵%) خوراک پتروشیمی) با قابلیت خرید توسط مصرف ­کننده از حساب بهینه ­سازی مصرف انرژی پس از تأیید معادل ریالی توسط سازمان اقدام نماید. نحوه اجرا و اعمال حساب این بند مطابق آیین ­نامه بند (س) تبصره (۱) قانون خواهد بود.

تبصره ـ درخصوص گردشکار ردیف (۸) جدول مصارف تبصره (۱۴)، موارد به شرح زیر اقدام خواهد شد:

الف ـ سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) موظف است در پایان هر فصل گزارش میزان تولید و مطالبات نیروگاه ­های مربوط را حسب مورد به تفکیک هر یک از سرمایه­ گذاران تهیه و به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است حداکثر ظرف (۱۰) روز کاری مقدار سوخت صرفه‌جویی شده معادل تولید نیروگاه ­ها و اعتبار مورد نیاز به منظور پرداخت تعهدات را به وزارت نفت اعلام نماید.

ب ـ وزارت نفت از طریق تابع خود موظف است ظرف یک­ماه پس از دریافت گزارش موضوع این تبصره نسبت به صدور و تحویل حواله معادل فرآورده یا گاز طبیعی (قابل انتقال به غیر) به سرمایه­ گذار با ارزشی حداکثر معادل میزان رقم مانده مطالبات سرمایه‌گذار از دولت و با رعایت مفاد جزء (پ) این تبصره اقدام و همزمان برابر مبلغ آن را به حساب بدهکار دولت منظور و مراتب را به سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان هدفمندسازی یارانه­ ها، وزارت امور اقتصادی و دارایی و ساتبا اعلام نماید. مقدار سوخت تحویلی به سرمایه‌گذار در هر صورت نباید بیش از سوخت صرفه ­جویی ­شده معادل به ازای هر کیلووات ساعت تولید برق موضوع جزء (پ) این تبصره باشد.

پ ـ میزان سوخت صرفه­جویی­شده برای تولید هر کیلو وات ساعت برق تجدیدپذیر بر مبنای تولید یک کیلو وات ساعت برق در نیروگاه‌های حرارتی کشور در سال ۱۴۰۱، معادل (۰/۲۱۱۶) مترمکعب گاز طبیعی، (۰/۰۳۲۹) لیتر نفت گاز و (۰/۰۲) لیتر نفت کوره لحاظ می­گردد.

ماده۱۰ـ در راستای اجرای ردیف (۹) جدول پرداختی ­های (مصارف)‌ تبصره (۱۴)، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده ­های نفتی ایران مکلف است مطابق با مصوبات شورای اقتصاد معادل نود هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۹۰) ریال برای توسعه خطوط لوله و مخازن جدید، معادل بیست هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰) ریال برای طرح­ های توسعه، تثبیت و حفظ ظرفیت تولید و شبکه انتقال و توزیع فرآورده ­های نفتی و معادل سی هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰) ریال برای طرح­ های نگهداشت و حفظ ظرفیت انتقال و توزیع فرآورده ­های نفتی هزینه نماید.

تبصره ـ جابه­ جایی مصارف این ماده با رعایت سقف ردیف (۹) جدول پرداختی ­های (مصارف)‌ تبصره (۱۴) براساس موافقتنامه‌های متبادله بین سازمان و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده ­های نفتی ایران و با تأیید سازمان امکان‌پذیر است.

ماده۱۱ـ به استناد جزء (۲) بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق(۲)، قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی تحویلی پالایشگاه­ ها، معادل مبلغ سه میلیون و پانصد و بیست و هشت هزار و سیصد و پنجاه و نه (۳۵۹ر۵۲۸ر۳) ریال پیش‌بینی و مبلغ قطعی بر مبنای عملکرد نهایی توسط کارگروه موضوع ماده (۱) قانون الحاق (۲) و آیین‌نامه آن مشخص خواهد شد.

ماده۱۲ـ به استناد ردیف  (۱۰) جدول پرداختی ­های (مصارف)‌ تبصره (۱۴) موضوع اجرای معافیت مدارس از پرداخت هزینه ­های آب، برق و گاز طبیعی، دستورالعمل نحوه تعیین الگوی مصرف آب، برق و گاز طبیعی واحدهای آموزشی دولتی وزارت آموزش و پرورش موضوع ابلاغیه شماره ۱۴۳۵۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۰ سازمان، در سال ۱۴۰۱ نیز ملاک­عمل خواهد بود.

ماده۱۳ـ صددرصد (۱۰۰%) منابع حاصل از فروش داخلی و صادرات پالایشگاه‌های نفت بر اساس برنامه تولید منابع تبصره (۱۴) به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌ واریز می‌گردد. درصورت کاهش تولید فرآورده‌های اصلی نسبت به برنامه تولید، وزارت نفت از طریق تابع ذی­ربط با دریافت و فروش فرآورده‌های ویژه از پالایشگاه‌های مربوط، مقادیر کسری را جبران می‌نماید. دستورالعمل این ماده توسط سازمان و با همکاری وزارت نفت و وزارت امور اقتصاد و دارایی ظرف (۲۰) روز از تاریخ ابلاغ این آیین­نامه، تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده۱۴ـ به منظور بهبود نظام توزیع بنزین و نفت گاز در کشور و کاهش قاچاق سوخت، وزارت نفت از طریق شرکت تابع ذی­ربط مکلف است تدبیری اتخاذ نماید که تا پایان شش ماه ابتدایی سال، حداقل نود درصد (۹۰%) خودروهای بنزین‌سوز و نود و پنج درصد (۹۵%) خودروهای نفت گازسوز صرفاً از کارت­های سوخت مختص خودرو استفاده نمایند.

ماده۱۵ ـ در اجرای ردیف (۱۱) جدول پرداختی­ های (مصارف) تبصره (۱۴) در خصوص دو درصد (۲%) بهای سوخت تحویلی به هواپیماها، موضوع ماده (۶۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف در موارد معین، معادل دویست و بیست میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۲۰) ریال سهم شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) و معادل یکصد و سی و یک میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۳۱) ریال سهم شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و جمعاً معادل سیصد و پنجاه و یک میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۵۱) ریال پس از درخواست دستگاه­ های اجرایی مربوط، توسط سازمان تخصیص داده می‌شود.

تبصره ـ از مبلغ سهم شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران به ترتیب شش میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۶) ریال و دو میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲) ریال توسط این شرکت به فرودگاه کیش و فرودگاه قشم بابت سهم دو درصد سوخت این دو فرودگاه از طریق شرکت مذکور پرداخت می‌گردد.

ماده۱۶ ـ

۱ـ سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است با ابلاغ و تخصیص سازمان نسبت به پرداخت ردیف‌های (۱۲)، (۱۳)، (۱۴) و (۱۶) جدول پرداختی‌های (مصارف) تبصره (۱۴) متناسب با تحقق دریافتی‌ها (منابع) اقدام نماید:

الف ـ مبلغ ششصد و نود هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۶۹۰) ریال بابت یارانه دارو.

ب ـ مبلغ سه میلیون و یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۵۰ر۳) ریال بابت یارانه نقدی و معیشتی.

پ ـ مبلغ چهارصد و پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴۵۰) ریال بابت مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور (مبلغ یکصد و پنجاه و شش هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ر۱۵۶) ریال برای مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و مبلغ دویست و نود و سه هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ر۲۹۳) ریال بابت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد خمینی (ره).

۲ـ وزارت‌نفت موظف است حداقل سیصد و هشتادهزار میلیارد(۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۸۰) ریال بابت سهم سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از محل  فروش داخلی و صادرات محصولات فرعی گاز از جمله اتان، بوتان، پروپان، پنتان و گوگرد به صورت ماهانه پرداخت کند.
منابع مذکور پس از تحقق صرف جبران قدرت خرید خانوارها ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی از طریق پرداخت کالابرگ الکترونیکی علاوه بر ردیف (۱۲) جدول پرداختی‌ها (مصارف) تبصره (۱۴) و برای جبران افزایش مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور موضوع جزء (۵) بند (الف) تبصره (۱۲) این قانون می‌شود.

تبصره۱ـ وزارت تعاون، کار‏‏ و رفاه اجتماعی موظف است افزایش تعداد مشمولین (دهک‌ها) و افزایش مبالغ تشویقی اجرای کالابرگ الکترونیکی از محل منابع بند (ص) تبصره (۱) قانون را متناسب با سهم اعتبار کالابرگ الکترونیکی در سقف تحقق منابع مذکور (واریزی وزارت نفت) و میزان استقبال در بازه زمانی سه ماهه به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام نماید.

تبصره۲ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است منابع واریزی را در مقاطع سه‌ماهه، به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، مازاد بر ردیف‌های (۱۲)، (۱۳) و (۱۴) جدول شماره (۱۴)، بابت جبران قدرت خرید خانوارها ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی از طریق پرداخت کالا برگ الکترونیکی و اجرای مابه‌التفاوت افزایش موضوع جز (۵) بند (الف) تبصره (۱۲) ابلاغ و تخصیص دهد. افزایش مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور بیش از بیست درصد (۲۰%) درصورت تحقق منابع و ابلاغ اعتبار مذکور و پس از اعلام فهرست اسامی به سازمان هدفمندسازی یارانه ها توسط سازمان مزبور به حساب ذی­ نفع نهایی(سرپرست خانوار) واریز می‌گردد.

۳ـ متناسب با وصول مازاد بر درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها نسبت به جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۴) تا سقف ده هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰) ریال بابت پرداخت تسهیلات خرد و قرض ­الحسنه به نیازمندان به صندوق قرض ­الحسنه امداد ولایت اختصاص می‌یابد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) مکلف به تدوین و ابلاغ دستورالعمل تعیین مشمولین و میزان تسهیلات این بند می‌باشد. کمیته امداد امام خمینی (ره) مکلف است گزارش عملکرد ماهانه این اعتبارات را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نماید.

۴ـ سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است از محل منابع جزء (۱ـ ۶) بند (الف) تبصره (۱۴) موضوع عوارض و مالیات بر ارزش افزوده فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی و همچنین منابع حاصل از حذف یارانه خانوارهای غیرمشمول حمایت دولت تا سقف هشت هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۸) ریال صرفاً برای پرداخت مستمری خانوارهای پشت نوبتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور هزینه نماید.
دستورالعمل نحوه شناسایی، میزان پرداختی به هر خانوار و تعیین سهم هر یک از دستگاه‌های حمایتی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین و ابلاغ می‌شود.

۵ ـ سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مجاز است به استناد ماده (۱۴) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها تا سقف ده درصد (۱۰%) سرجمع اعتبارات مندرج در بند (ب) پرداختی‌ها و مصارف جدول تبصره (۱۴) را پس از تأیید سازمان در چهارچوب قوانین جابه ­جا نماید.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ محمد مخبر

نمایش بیشتر
دوره DBA-MBA حقوقی مدرک دانشگاه تهران موسسه دکتر بهنیایی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا