آیین‌نامه اجرایی ماده (۴) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق

تصویب‌نامه شماره ۱۴۶۷۹۶/ت۶۱۲۱۸هـ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۶ هیئت وزیران

آیین‌نامه اجرایی ماده (۴) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق

ماده۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ـ ماده (۴): ماده (۴) قانون مانع  زدایی از توسعه صنعت برق مصوب ۱۴۰۱.

۲ـ صنایع انرژی بر: مشتمل بر صنایع فولادی، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی و کانی‌های فلزی و غیر فلزی، واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی و شیمیایی.

۳ـ کارگروه راهبری: کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های نیرو، صنعت، معدن و تجارت، نفت و سازمان حفاظت محیط زیست.

۴ـ نیروگاه: نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، تجدیدپذیر و اتمی و تولید همزمان برق و حرارت و برودت.

۵ ـ بازده: بازدهی نامی نیروگاه در شرایط ایزو.

ماده۲ـ ظرفیت نیروگاهی که هریک از صنایع انرژی بر، مطابق مفاد ماده (۴) مکلف به احداث آن هستند و همچنین مصارف هر نیروگاه (با ارائه شناسه مشترک) با تأکید بر اهمیت و اولویت نیروگاه­ های تجدیدپذیر توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت نیرو اعلام می‌شود. کارگروه راهبری نسبت به تسهیل در بررسی و صدور مجوزها براساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام می‌نماید.

تبصره ۱ ـ در صورت عدم احداث و بهره‌برداری نیروگاه‌ها توسط صنایع انرژی‌بر مطابق برنامه‌ زمان  بندی مصوب مشروط به صدور موافقت اصولی، این صنایع از شمول تمامی مشوق­ های مربوط به این آیین‌نامه خارج خواهند شد و تأمین برق این صنایع در شرایط کمبود برق، مشمول ضوابط ابلاغی شرکت مدیریت شبکه برق ایران می‌باشد.

تبصره۲ـ برای تحقق بازدهی حداقل پنجاه و پنج درصد (۵۵%) نیروگاه  های حرارتی موضوع ماده (۴)، صنایع انرژی بر مکلفند بخش گازی نیروگاه‌های سیکل ترکیبی مصوب را حداکثر ظرف (۲۴) ماه و بخش بخار را حداکثر ظرف (۲۲) ماه پس از راه  اندازی واحدهای گاز احداث و بهره‌برداری نمایند. استفاده از مزایای این آیین‌نامه و ماده (۴) منوط به رعایت زمان‌بندی است.

تبصره۳ـ تأمین مالی نیروگاه از محل منابع داخلی صنایع و با استفاده از روش‌های مختلف تأمین مالی از جمله اخذ تسهیلات از صندوق توسعه ملی و سایر تسهیلات داخلی و خارجی و سایر روش‌های تأمین مالی صورت می‌پذیرد. تأمین ارز موردنیاز برای احداث نیروگاه­ از محل ارز صادراتی صنایع مجاز است. نیروگاه­ در چهارچوب ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ مشمول مشوق­ های مالیاتی موضوع این ماده خواهد شد.

تبصره۴ـ احداث بخش بخار نیروگاه­ های گازی موجود توسط صنایع انرژی­ بر و مازاد بر ظرفیت تعیین شده در ماده (۲) این آیین‌نامه، مشروط به صدور موافقت اصولی، در صورت رعایت زمان­بندی مقرر در ماده (۴) قانون، مشمول مزایای این آیین‌نامه است.

ماده۳ـ در خصوص مجوزهای مربوط به احداث نیروگاه­:

الف ـ تعرفه سوخت نیروگاه­ هایی که با تأیید شرکت‌های تابع وزارت نفت دارای شمارشگر (کنتور) مصرف سوخت جداگانه می ­باشند و با اعلام وزارت نیرو اقدام به تحویل برق تولیدی خود به شبکه سراسری برق می‌کنند، برای برق تحویل شده به شبکه سراسری برق، معادل تعرفه سوخت نیروگاهی بر اساس بازده موضوع ماده (۴) و با رعایت تبصره (۲) ماده (۲) این آیین‌نامه تعیین می ­شود.

ب ـ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است براساس مصوبات کارگروه راهبری پاسخ استعلام احداث نیروگاه­­ ها را حداکثر ظرف (۴۵) روز پس از ارایه گزارش ارزیابی محیط زیستی در چهارچوب الگوی مصوب اعلام نماید.

ج ـ وزارت نیرو موظف است بر اساس مصوبات کارگروه‌ راهبری مجوز تأمین آب مورد نیاز نیروگاه را ظرف حداکثر پانزده روز پس از تاریخ تأیید در کارگروه‌ راهبری صادر نماید.

د ـ در اتصال به شبکه نیروگاه ­ها، احداث پست بلافصل و خط بلافصل برعهده صنایع انرژی­ بر مرتبط و توسعه شبکه بالادست برعهده وزارت نیرو (شرکت توانیر) است.

تبصره ـ وزارت نیرو موظف است بر اساس برنامه زمان‌بندی بهره‌برداری از واحدهای نیروگاهی اعلامی توسط صنایع انرژی­ بر، طرح­ های توسعه شبکه را با پیش­بینی منابع مالی داخلی یا بودجه سالانه تأمین و پیش از بهره‌برداری واحد نیروگاهی صنایع انرژی­ بر، شبکه را توسعه دهد و به بهره‌برداری برساند.

ماده۴ـ به صنایع سرمایه ­گذار نیروگاه ­ها اجازه داده می‌شود انرژی تولید شده خود را مصرف و مازاد آن را در قالب قرارداد دو جانبه با قیمت توافقی یا بهابازار (بورس) انرژی به سایر صنایع متقاضی به فروش برسانند.

تبصره۱ـ وزارت نیرو موظف است صرفاً با دریافت هزینه عبور (ترانزیت) بر اساس قوانین و مقررات موجود، نسبت به جابه‌جایی انرژی تولید شده سرمایه‌گذار به محل مصرف اقدام نماید و هیچ­گونه هزینه مازادی را بابت مابه التفاوت اجرای مقررات و یا تفاوت تعرفه از مصرف‌کنندگان تعیین شده در ماده (۲) این آیین­نامه، حداکثر به اندازه تولید نیروگاه آن مصرف‌کننده دریافت ننماید.

تبصره۲ـ وزارت نیرو موظف است با توجه به میزان برق در دسترس شبکه سراسری، نسبت به پشتیبانی و تأمین برق صنایع انرژی ­بر سرمایه‌گذار نیروگاه­ها و واحدهای صنعتی طرف قرارداد آن­ها در مواقع خروج و یا محدودیت اضطراری آن نیروگاه­ ها اقدام نماید.

ماده۵ ـ وزارت نیرو موظف است برق و انرژی صنایع و سایر مصرف‌کنندگان صنعتی طرف قرارداد آنها را به میزان برق تولیدی نیروگاه از شمول برنامه‌های مدیریت مصرف خارج نماید و بر اساس توافق با وزارت صنعت، معدن و تجارت سهمیه­ های تخصیصی سالیانه صنایع در دوره ناترازی را تأمین نماید.

ماده۶ ـ نیروگاه­، مشابه با سایر نیروگاه­ های متصل به شبکه، مکلف است استانداردهای مربوط به حفظ پایداری شبکه که توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران ابلاغ می­شود را رعایت نماید.

ماده۷ـ حل اختلاف آن دسته از موارد مرتبط با اجرای این آیین‌نامه که در کارگروه راهبری به نتیجه نمی رسد، در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

ماده۸ ـ گواهی ظرفیت نیروگاه­ های مشمول این آیین‌نامه متعلق به صنایع است و صنایع می­ توانند اوراق گواهی ظرفیت مازاد نیروگاه­ هایی خود را در بهابازار (بورس) انرژی به فروش برسانند. کلیه قراردادهای قبلی تقاضای برق (دیماندی) با ظرفیت و انشعاب خریداری­ شده توسط صنایع به قوت خود باقی است.

ماده۹ـ در خصوص نیروگاه­ های تجدیدپذیر و اتمی:

الف ـ وزارت نیرو موظف است در صورت درخواست صنایع مشمول ماده (۲) این آیین‌نامه که تأمین تمام یا بخشی از برق موردنیاز خود را از طریق احداث نیروگاه تجدیدپذیر و اتمی انجام می‌دهند، نسبت به انجام تمامی تمهیدات لازم به منظور عبور (ترانزیت) و تحویل برق هموار به مشترکین در نقطه مصرف بر اساس میزان تولید نیروگاه به عمل آورد.

ب ـ در صورت احداث و بهره‌برداری نیروگاه تجدیدپذیر و اتمی توسط صنایع مشمول و تزریق برق به شبکه سراسری، مصارف تحت مالکیت سرمایه­ گذار احداث­ کننده نیروگاه، متناسب با توان نیروگاه احداث­ شده تجدیدپذیر و اتمی و با اعمال ضریب تشویقی، از شمول مدیریت مصرف در ایام ناترازی تولید و مصرف معاف می‌باشند.

تبصره  ـ دستورالعمل و روش ­های اجرایی مربوط به این ماده توسط وزیر نیرو ابلاغ می‌شود.

ماده۱۰ـ کارگروه راهبری مسئول نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه می‌باشد .

معاون اول رئیس ‎جمهور ـ محمد مخبر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا