آیین‌نامه جامع شناسایی و حمایت از دانشجویان سرآمد دانشگاه‌

مقدمه

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور افزون بر مسئولیت آموزش، انتقال دانش و آماده ساختن دانشجویان برای ورود به عرصه های تخصصی، رسالت مهم تربیت انسان های کارآمد، اخلاق گرا، متعهد، مسئولیت پذیر و متخصص تراز انقلاب اسلامی را بر عهده دارند. برنامه ریزی و تمهیدات لازم برای شناسایی و جلب مشارکت فعالانه دانشجویان از جمله راهکارهایی است که می تواند جایگاه دانشگاه را آن گونه که شایسته بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و سند نقشه جامع علمی کشور است به نمایش بگذارد. در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و بر اساس تکالیف معین در سند تحول دولت مردمی مبنی بر زیست سالم دانشجویی و همچنین با عنایت به اولویت های پنج گانه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به منظور شناسایی استعدادهای برتر معرفی الگوهای مناسب دانشجویی و تشویق دانشجویان به افزایش فعالیت داوطلبانه و جهادی و تلاش برای نوآوری و فعالیت های موثر آموزشی، پژوهشی، فناورانه نوآورانه، مهارتی، تجاری سازی، فرهنگی، ورزشی و هنری و حمایت از دانشجویان سرآمد، این آیین نامه تدوین و ابلاغ می شود.

ماده ۱: تعاریف و اختصارات

دانشجو: دانشجویان شاغل به تحصیل ایرانی و بین المللی در موسسات داخل کشور

دانشجوی بین المللی: دانشجوی دارای تابعیت غیر ایرانی شاغل به تحصیل در موسسات داخل کشور

دانشجوی سرآمد: دانشجویی که بر اساس این این نامه واجد بالاترین مجموع امتیاز شده و به علاوه حداقل ۲۵ درصد بالاترین امتیاز کسب شده در بخش های آموزشی پژوهشی و فرهنگی و اجتماعی را به دست آورده باشد.

دانشجوی سرآمد آموزشی: دانشجویی که علاوه بر احراز شرایط عمومی حائز بالاترین امتیاز آموزشی می باشد.

دانشجوی سرآمد پژوهشی: دانشجویی که علاوه بر احراز شرایط عمومی جائز بالاترین امتیاز پژوهشی می باشد.

دانشجوی سرآمد فناوری و نوآوری: دانشجویی که علاوه بر احراز شرایط عمومی حائز بالاترین امتیاز فناوری و نوآوری می باشد.

دانشجوی سرآمد فرهنگی و اجتماعی: دانشجویی که علاوه بر احراز شرایط عمومی جائز بالاترین امتیاز فرهنگی و اجتماعی می باشد.

دانشجوی سرآمد ورزشی: دانشجویی که علاوه بر احراز شرایط عمومی جائز بالاترین امتیاز ورزشی می باشد.

دانشجوی سرآمد هنری: دانشجویی که علاوه بر احراز شرایط عمومی حائز بالاترین امتیاز هنری می باشد.

دانشجوی سرآمد بین المللی: دانشجوی ایرانی و بین المللی که علاوه بر احراز شرایط عمومی جائز بالاترین امتیاز در فعالیت های بین المللی می باشد.

هم رشته – هم ورودی: دانشجویان ورودی در هر یک از کد رشته محل های مورد تایید وزارت در سال ورود دانشجو

گروه تحصیلی: شامل گروه های ۱.کشاورزی منابع طبیعی و دامپزشکی۲. فنی و مهندسی ۳. هنر و معماری ۴. علوم پایه ۵. علوم انسانی و ۶. میان رشته ای می باشد.

مقطع تحصیلی: شامل مقاطع تحصیلی کاردانی کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری تخصصی، دکتری عمومی و دکتریتخصصی بالینی پیوسته و ناپیوسته می باشد.

وزارت : وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان : سازمان امور دانشجویان

موسسه : هر یک از دانشگاه ها پژوهشگاه ها و دانشکده ها و پژوهشکده های مستقل، مراکز، موسسات و مجتمع های آموزش عالی مستقل دولتی و غیر دولتی

شورای هدایت و نظارت: شورای هدایت و نظارت بر انتخاب دانشجویان سرآمد

شورای انتخاب: شورای انتخاب دانشجویان سرآمد دانشگاه

ماده ۲: اهداف

– تقویت روحیه آرمان گرایی، کمال خواهی، ایثارگری، مشارکت جویی، حقیقت طلبی، ماهرپروری، شاگردپروری و تقویت احساس مسئولیت اجتماعی دانشجویان

– زمینه سازی برای فعالیت های موثر آموزشی، پژوهشی، فناورانه، کارآفرینی و نوآورانه دانشجویان و توام ساختن این فعالیت ها در راستای تحقق مرجعیت علمی و برون داد هدفمند

– ترویج الگوهای مناسب برای فعالیت های آموزشی، پژوهشی، فناورانه، نوآورانه، مهارتی، تجاری سازی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و هنری دانشجویان به منظور تحقق زیست سالم دانشجویی

– بسترسازی برای خودارزیابی و توسعه مهارت های فردی و اجتماعی دانشجویان

– ترویج فرهنگ خدمت داوطلبانه در نظام دانشگاهی و نهادینه سازی مسئولیت پذیری اجتماعی

– جریان سازی فرایندی و برایندی در راستای تحقق هدف نخبه گزینی، نخبه پروری و نخبه گماری

– فرهنگ سازی و اجرای نظام سنجش و انگیزش برای گسترش ورزش همگانی قهرمانی و پهلوانی

– ترویج و تعالی هنر امیدآفرین و هویت ساز در راستای پرورش هنرمندان دانا و دین مدار

ماده ۳: شرایط عمومی شرکت کنندگان

١-٣- التزام عملی به قانون اساسی و قوانین موضوعه ی کشور به تشخیص شورای انتخاب

-٢-٣- عدم ارتکاب اعمال و رفتار مغایر با مقررات موسسه با شئون اخلاقی و رفتاری دانشجویی به تایید مراجع ذیصلاح

-۳-۳- نداشتن محکومیت قطعی از کمیته انضباطی با مراجع قضایی در مقطع فعلی و گذشته

-٣-۴- میانگین نمرات سال تحصیلی منتهی به ارائه درخواست دانشجو از میانگین دانشجویان رشته تحصیلی ورودی مربوطه بالاتر باشد.

تبصره۱: دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری باید حد نصاب معدل کل بند فوق را بدون احتساب نمره پایان نامه احراز نمایند

تبصره ۲: دانشجویان مقطع دکتری تخصصی پژوهش محور، شرط معدل ندارند.

-۳-۵- نداشتن سابقه سنواتی برای شرکت در فرایند انتخاب به عنوان شرط ورود الزامی است. (کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ۴ نیمسال، کارشناسی پیوسته ۸ نیمسال، کارشناسی ارشد ناپیوسته ۴ نیمسال، کارشناسی ارشد پیوسته ۱۲ نیمسال، دکتری عمومی دامپزشکی ۱۲ نیمسال، دکتری تخصصی پیوسته ۱۸ نیمسال، دکتری تخصصی ناپیوسته ۸ نیمسال، دکتری تخصصی بالینی ۸ نیمسال).

تبصره ۳ : برای دانشجویان مقطع کارشناسی که تغییر رشته داده و ملزم به گذراندن واحدهای جبرانی شده اند با تایید معاونت آموزشی موسسه یک نیمسال سنوات آموزشی به این بند افزوده می شود.

تبصره :۴ سنوات مجاز برای دانشجویان مقطع کارشناسی که همزمان در دو رشته اشتغال به تحصیل دارند حداکثر دو نیمسال قابل افزایش است.

تبصره ۵: برای دانشجویان خانم که در حین تحصیل از مرخصی زایمان استفاده کرده اند به تعداد نیمسال های مرخصی، سنوات تحصیلی افزوده در نظر گرفته می شود.

تبصره ۶: در موارد استثنا به تشخیص شورای انتخاب یک نیمسال به سنوات مقاطع تحصیلات تکمیلی افزوده می شود.

۶-٣- نداشتن سابقه مشروطی در مقطع فعلی

-۳-۷- دانشجویان مقطع کارشناسی که همزمان در دو رشته اشتغال به تحصیل دارند فقط در رشته تحصیلی اصلی مجاز به شرکت در فرآیند انتخاب می باشند.

-۳-۸- دانشجویان مقطع دکتری تخصصی که در نیمسال پنجم یا بالاتر مشغول به تحصیل هستند، در صورتی امکان شرکت در فرایند را دارند که علاوه بر گذراندن آزمون جامع در موعد مقرره طرح پیشنهادی رساله خود را در گروه آموزشی، قبل از شروع نیمسال پنجم به تصویب رسانده باشند.

-۳-۹- دانشجو باید در سال تحصیلی منتهی به درخواست در دو شاخص فرهنگی و اجتماعی با حداقل ۱۰ درصد بالاترین امتیاز فرهنگی و اجتماعی کسب شده در موسسه به تایید معاونت فرهنگی موسسه حضور فعال و موثر داشته باشد.

ماده ۴ : شورای هدایت و نظارت بر انتخاب دانشجویان سرآمد

١-۴- این شورا با ترکیب زیر در سازمان تشکیل می شود:

۱. رئیس سازمان امور دانشجویان (رییس شورا)

۲. معاون امور دانشجویان داخل سازمان نایب رئیس)

۳. مدیر کل امور دانشجویان داخل سازمان (دبیر)

۴. نماینده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

۵. معاون آموزشی وزارت یا نماینده تام الاختیار وی، حداقل در سطح مدیر کل

۶. معاون پژوهشی وزارت یا نماینده تام الاختیار وی، حداقل در سطح مدیر کل

۷. معاون فناوری وزارت یا نماینده تام الاختیار وی، حداقل در سطح مدیر کل

۸. معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت یا نماینده تام الاختیار وی، حداقل در سطح مدیر کل

۹. نماینده تام الاختیار سازمان سنجش آموزش کشور در سطح معاون

۱۰.  یک نفر از روسای دانشگاه های جامع به انتخاب وزیر عنف

۱۱. یک نفر از روسای دانشگاههای صنعتی به انتخاب وزیر عنف

۱۲. یک نفر از روسای دانشگاه های هنر به انتخاب وزیر عنف

۱۳. رییس پژوهشگاه تربیت بدنی

تبصره ۷ : رییس شورا حسب مورد می تواند از افراد صاحب نظر و موثر، برای شرکت در جلسه دعوت نماید.

٢-۴- وظایف شورای هدایت و نظارت به شرح ذیل است:

١-٢-۴- سیاست گذاری و نظارت بر عملکرد شوراهای موسسات

٢-٢-۴- پایش فرآیند انتخاب دانشجویان سرآمد و اخذ گزارش های دوره ای از شوراهای انتخاب

٣-٢-۴- رسیدگی به اعتراضها و اتخاذ تصمیم مناسب و متناسب

۴-٢-۴- تفسیر مواد آیین نامه و پیشنهاد تغییر در آن

ماده ۵: شورای انتخاب دانشجویان سرآمد

۵-۱- شورای انتخاب دانشجویان سرآمد که در موسسه تشکیل می شود، با ترکیب زیر خواهد بود:

۱. رئیس موسسه (رییس شورا)

۲.معاون دانشجویی موسسه (نایب رئیس و دبیر شورا)

۳.مدیر امور دانشجویی موسسه

۴.مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در موسسه یا نماینده تام الاختیار وی، حداقل در سطح مدیر

۵.معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی موسسه یا نماینده تام الاختیار وی حداقل در سطح مدیر

۶.معاون پژوهشی و فناوری موسسه یا نماینده تام الاختیار وی حداقل در سطح مدیر

۷.معاون فرهنگی و اجتماعی موسسه یا نماینده تام الاختیار وی حداقل در سطح مدیر

۸.دو نفر از اعضای هیات علمی موسسه متناسب با موضوع پروندههای متقاضیان به تشخیص رئیس شورا

تبصره ۸: در صورتی که معاونت پژوهشی و معاونت فناوری ،موسسه مجزا باشند بنا به ضرورت معاون فناوری نیز در جلسه حضور می یابد.

۵-۲- دبیرخانه شورای انتخاب در معاونت دانشجویی موسسه مستقر است.

۵-۳- شرح وظایف شورای انتخاب به شرح ذیل است:

-۵-۳-۱- تلاش برای فرهنگ سازی تبلیغ و اطلاع رسانی درباره این آیین نامه

۵-۳-۲- تشکیل تجهیز و تعیین منابع انسانی مورد نیاز دبیرخانه

۵-۳-۳- ایجاد سازوکار و اعلام فراخوان برای شروع فرایند

۴-٣-۵- تشکیل کارگروه های تخصصی برای داوری پرونده ها

-۵-۳-۵- گرفتن استعلامه ای لازم بررسی و احراز شرایط انتخاب و اعلام دانشجویان سرآمد

۶-٣-۵- رسیدگی به اعتراض ها

ماده ۶: شاخص ها و امتیازها

١-۶- شاخص های آموزشی عبارتند از معدل المپیادهای علمی زبان دوم رتبه علمی و دستیاری آموزشی.

٢-۶- شاخص های پژوهشی عبارتند از مقاله، طرح پژوهشی، تألیف، ترجمه و گردآوری کتاب، مسابقات و جشنواره های علمی و دستیاری پژوهشی

١-٢-۶- فعالیت های پژوهشی اصولا باید مرتبط با رشته تحصیلی دانشجو باشد اما در شرایط استثنایی به تشخیص شورای انتخاب میتواند تا سقف ۲۰ درصد از امتیازات پژوهشی در زمینه های غیر مرتبط باشد.

٢-٢-۶- در محاسبه امتیاز فعالیت های پژوهشی مشترک دانشجو با اعضای هیات علمی عضو هیات علمی در تعداد نفرات محاسبه نمی شود.

٣-٢-۶- به طرح های مسئله محور و در راستای رفع مشکلات جامعه، با تشخیص شورای انتخاب ضریب ۱/۵ داده می شود.

۴-٢-۶- میزان امتیاز تالیف، ترجمه و گردآوری کتاب به تشخیص شورای انتخاب می تواند بر اساس اعتبار ناشر و کیفیت علمی کتاب و نیز عناوین تخصصی عمومی و درسی – آموزشی متفاوت باشد

٣-۶- شاخص های فناوری و نوآوری عبارتند از ایده فناورانه، طرح فناورانه، راه اندازی واحد فناور، تاسیس شرکت دانش بنیان، تولید محصول، آموزش فناوری، اختراع، ابداع و نوآوری، ورود به طرح های مورد تایید بنیاد ملی نخبگان، دستیاری فناوری، طرح تانا و طرح های کمک هزینه فناوری مورد تایید مرجع رسمی حوزه فناوری و نوآوری حضور در المپیاد ورزش های فناورانه.

۴-۶- شاخص های فرهنگی و اجتماعی عبارتند از فعالیت های دینی و قرآنی فعالیت در نهادهای دانشجویی نشریات دانشجویی مسابقات و جشنواره های علمی فرهنگی مشاوره ای و ادبی عناوین و افتخارات نوآوری فرهنگی – اجتماعی و سایر فعالیت های فرهنگی و اجتماعی (مطابق جدول مندرج در شیوه نامه)، عضویت در شوراها انجمن ها کانون ها و هیات ها شرکت در کارگاه های آموزشی و مهارتی ،فرهنگی اجتماعی روان شناختی و سلامت.

-۵-۶- شاخصهای هنری عبارتند از تولید آثار هنری آموزش در حوزه هنر، تولید آثار هنری مبتنی بر فناوری های نوین، فعالیت های بین رشته ای هنری، همکاری در امور هنری با دستگاه های مرتبط، رویدادهای هنری (از قبیل برگزاری نمایشگاه آثار هنری به صورت فردی و یا گروهی)، فعالیت های هنری بین المللی، فعالیت هنری در بستر فضای مجازی، عضویت در کمیته ها، انجمن ها کانون ها و جشنواره های مختلف هنری عضویت فعال در انجمن های صنفی – هنری فعالیت در نشریات هنری

۶-۶- شاخصهای ورزشی عبارتند از المپیادها جشنواره ها و مسابقات ورزشی مربیگری و داوری ورزشی حضور در اردوهای انتخابی تیم های دانشجویی و شرکت در کارگاه های آموزشی تندرستی و سلامت بدنی عضویت در شوراها انجمن ها هیات ها فدراسیون های ورزشی

٧-۶- شاخص های فعالیت های بین المللی عبارتند از جذب دانشجوی بین المللی، کمک به تبادل دانشجویان، فعالیت های پژوهشی مشترک از قبیل مقاله، طرح پژوهشی، طرح فناورانه، خدمات کمک آموزشی، فعالیت فرهنگی و اجتماعی مشترک، فعالیت داوطلبانه فرامرزی و توانمندسازی و مهارت افزایی.

-٨-۶- صرفا فعالیت های صورت گرفته در طول مقطع فعلی دانشجو، ملاک محاسبه و امتیاز می باشد.

-٩-۶- امتیازات فرهنگی و اجتماعی هنری ورزشی پژوهشی و فناوری و نوآوری حداکثر تا دو سال تحصیلی قابل ذخیره و استفاده هستند. این امتیازات فقط یک بار می توانند در هر مقطع تحصیلی استفاده شوند.

١٠-۶- امتیاز فعالیت هایی که به صورت گروهی انجام میشود به تشخیص شورای انتخاب تا ضریب ۱/۲ قابل افزایش است.

-۶-۱۱- امتیازات دانشجویان توانخواه با ارائه تائیدیه از سازمان بهزیستی با ضریب ۱/۲ محاسبه خواهد شد.

ماده ۷: تسهیلات اعطایی

۷-۱- آموزشی

۷-۱-۱- اخذ حداکثر ۴ واحد درسی مازاد بر سقف واحدهای آموزشی (تا سقف ۲۴ واحد) برای دانشجویان مقطع کارشناسی (مخصوص دانشجویان سرآمد (آموزشی)

۷-۱-۲- معافیت ۲۵ تا ۱۰۰ درصدی پرداخت شهریه برای دانشجویان شهریه پرداز به تایید شورای انتخاب

۷-۱-۳- امکان تغییر رشته تحصیلی در مقطع کاردانی و کارشناسی در همان موسسه

۴-١-٧ انتقال به موسسه همتراز در مقطع کاردانی و کارشناسی

تبصره ۹ : انتقال میان موسسات درون یک شهر ممنوع می باشد.

۷-۱-۵- اولویت در میهمانی انتقال به موسسه سطح بالاتر در مقطع کارشناسی (مخصوص دانشجویان سرآمد)

۶-١-٧- پذیرش بدون آزمون در مقطع تحصیلی بالاتر (مخصوص دانشجویان سرآمد و سرآمد آموزشی)

۷-۱-۷- ارائه بورسیه تحصیلی یا ارتقای نوع آن (ویژه دانشجویان بین المللی)

-۷-۱-۸- کمک هزینه توان مندی آموزشی

۷-۱-۹- اولویت در انتخاب به عنوان دستیار آموزشی

-۷-۲- پژوهشی

۷-۲-۱- اولویت در اعطای حمایت مالی از پروژه های دانشجویی

-۷-۲-۲- کمک هزینه اجرای پایان نامه و رساله

-۷-۲-۳- کمک هزینه شرکت در کنفرانس

۴-٢-٧- کمک هزینه چاپ مقاله

۷-۲-۵- اولویت در اعطای فرصتهای مطالعاتی و بورسهای مختلف

-۶-٢-٧- در نظر گرفتن بخشی از امتیازات آموزشی و پژوهشی مصاحبه دکتری

۷-۲-۷- ارائه تسهیلات پسادکتری (مخصوص دانشجویان مقطع دکتری)

-۷-۲-۸- اولویت در انتخاب به عنوان دستیار پژوهشی

۷-۳- فناوری و نوآوری

۷-۳-۱- کمک هزینه استقرار در مراکز رشد

۷-۳-۲- اولویت در پذیرش طرح دستیار فناوری

۷-۳-۳- استفاده رایگان از دوره های فناوری و کارآفرینی

۴-٣- کمک هزینه برای ثبت اختراع ملی و بین المللی

۷-۳-۵- کمک هزینه ساخت دستگاه ها و تجهیزات آزمایشگاهی

۶-٣-٧- کمک هزینه توان مندی مهارتی و کارآفرینی

۷-۳-۷- اولویت در انتخاب به عنوان دستیار فناوری

۴-٧- فرهنگی و اجتماعی

١-۴-٧- اولویت در اعزام به اردوهای علمی، فرهنگی و اجتماعی موسسه

٢-۴-٧- معافیت از سهم آورده در اردو

-٣-۴-٧- کمک هزینه سفر به عتبات عالیات

۴-۴-٧- استفاده رایگان از امکانات فرهنگی و اجتماعی موسسه و اعطای کارت اشتراک استفاده از امکانات مراکز فرهنگی طرف قرارداد با موسسه

۷-۵- رفاهی

١-۵-٧- کمک هزینه تحصیلی

٢-۵-٧- اولویت در دریافت وام دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان

۷-۵-۳- معافیت از هزینه تغذیه به تشخیص شورای انتخاب

۴-۵-٧- معافیت از هزینه خوابگاه به تشخیص شورای انتخاب

-۷-۵-۵- اولویت در استفاده از خوابگاه متاهلی یا دریافت وام ودیعه مسکن متاهلی صندوق رفاه دانشجویان به تشخیص شورای انتخاب

۶-۵-٧- اولویت در همکاری برای طرح همیاری دانشجو

٧-۵-٧- هدیه ازدواج و تولد فرزند

۶-٧- تسهیلات ورزشی

١-۶-٧- استفاده رایگان از امکانات ورزشی موسسه

٢-۶-٧- اعطای کارت اشتراک استفاده از امکانات مراکز ورزشی طرف قرارداد با موسسه

تبصره ۱۲: تسهیلات دو بند فوق میتواند به سرآمدان همه ی بخشها اعطا شود.

٣-۶-٧- اولویت در عضویت در انجمنهای تخصصی ورزشی موسسه

۴-۶-٧- اولویت در عضویت در شورای ورزشی موسسه

۵-۶-٧- شرکت در اردوهای ورزشی موسسه بدون پرداخت هزینه

۶-۶-٧- اولویت در به کارگیری به عنوان مربی تیمهای دانشگاهی (در رشته مربوطه)

٧-۶-٧- اولویت در به کارگیری به عنوان داور در مسابقات دانشگاهی در رشته مربوطه

٨-۶-٧- معرفی به اداره کل تربیت بدنی سازمان جهت به کارگیری در مسابقات و رویدادهای ورزشی مربوطه به عنوان مربی

داور یا کادر اجرایی در رشته مرتبط

٩-۶-٧- شرکت در رویدادهای ورزشی درون موسسه بدون اخذ هزینه

۷-۷- تسهیلات هنری

۷-۷-۱- کمک هزینه جهت ثبت آثار بدیع هنری

۷-۷-۲- کمک هزینه برای برگزاری نمایشگاه آثار هنری در موسسه

۷-۷-۳- کمک هزینه تهیه لوازم هنری لوازم طراحی و نقاشی

۴-٧-٧- معرفی به پارکهای علم و فناوری و شتاب دهنده ها برای تولید محصول در حوزه صنایع فرهنگی

۷-۷-۵- اعطای فرصت مطالعاتی برای دانش افزایی در دانشکده های هنر و معماری

۶-٧-٧- کمک هزینه ایجاد غرفه های فروش محصولات در فضای مجازی

۷-۸- نحوه اعطای تسهیلات به سرآمدان بخشهای مختلف به قرار جدول ذیل است:

آیین‌نامه جامع شناسایی و حمایت از دانشجویان سرآمد دانشگاه‌ها

تبصره ۱۰: تعیین زمان استفاده میزان و نوع بسته ی تسهیلات متناسب با فعالیت سرآمد و نوع عنوان کسب شده در اختیار شورای انتخاب می باشد.

تبصره ۱۱: اعطای تسهیلاتی فراتر از موارد پیش گفته به دانشجویان سرآمد بلامانع است.

سایر

ماده ۸: تعداد دانشجویان سرآمد در هر سال تحصیلی حداقل ۲ درصد و حداکثر ۵ درصد از جمعیت دانشجویان شاغل به تحصیل در هر مقطع تحصیلی در موسسه و توزیع آن به صورت متعادل بر اساس آمار دانشجویان شاغل به تحصیل در هر دانشکده خواهد بود.

تبصره ۱۳: دانشجو میتواند علاوه بر کسب عنوان سرآمد حداکثر در دو بخش دیگر نیز به عنوان سرآمد انتخاب شود.

ماده ۹: ظرفیت دانشجویان سرآمد در صورت احراز شرایط برابر ۳۰ درصد از تعداد منتخبان سرآمدان بخش ها می باشد

ماده ۱۰: تعیین سطح رقابت (دانشکده، واحد، استان و … ) در دانشگاه جامع علمی – کاربردی، فنی و حرفه ای پیام نور و فرهنگیان بر عهده ی سازمان مرکزی موسسه می باشد.

ماده ۱۱: موسسه موظف است به گونه ای برنامه ریزی کند که اسامی منتخبان نهایی حداکثر تا آخر شهریور ماه هر سال اعلام شود.

ماده ۱۲: تفسیر این آیین نامه و تصمیم در خصوص موارد پیش بینی نشده از اختیارات شورای هدایت و نظارت می باشد.

ماده ۱۳: سازمان امور دانشجویان ظرف یک ماه بعد از ابلاغ آیین نامه شیوه نامه اجرایی آن را که به تصویب ریاست سازمان خواهد رسید ابلاغ می نماید.

ماده ١۴: این آیین نامه در ۱۳ ماده و ۱۳ تبصره در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۰ به تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسیده و از تاریخ تصویب لازم الاجرا و کلیه آیین نامه های تشویقی داخلی موسسات برای دانشجویان با عناوین مختلف لغو می شود.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا