آیین نامه اجرایی ماده (۷۰) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

 آیین نامه اجرایی ماده (۷۰) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
  • وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح – سازمان برنامه و بودجه کشور
  •  دانشگاه آزاد اسلامی

 هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۵/۱۲ به پیشنهاد شماره ۴۰۰/۰۰/۴۸۰۵۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰ /۱ بنیاد شهید و امور ایثارگران (با همکاری وزارتخـانـه هـای علوم، تحقیقات و فناوری، بهـداشـت، درمان و آموزش پزشکی و سـازمـان بـرنـامـه و بودجـه کشـور) و بـه اسـتـنـاد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی ماده (۷۰) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را به شرح شرح زیر تصویب کرد:

 آیین نامه اجرایی ماده (۷۰) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

ماده ۱- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:

 ۱ – وزارت علوم: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 ۲ – وزارت بهداشت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

 ۳ – سازمان: سازمان سنجش آموزش کشور

 ۴ – بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران.

۵- مرکز: مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور.

 ۶- دانشـگاه: دانشـگـاهها، مراکز و مؤسـسـات آموزش عالی، پژوهشی و فرهنگســـتانها و پارکهای علم و فناوری دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم و وزارت بهداشت و سایر مراجع قانونی.

 ۷ – آزمون سراسری: آزمونی که سازمان برای داوطلبان دارای گواهینامه دوره پیش دانشگاهی (نظام سالی واحدی یا نیم سالی (ترمی) واحدی) و یا دیپلم نظام آموزشی جدید (اعم از شاخههای نظری، فنی و حرفه ای و یا کار و دانش) و یا دیپلم دوره های چهار ساله متوسطه نظام قدیم آموزش متوسطه و یا دارای مدرک کاردانی (فوق دیپلم) برای ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و دوره های فنی و حرفه ای برگزار می نماید.

۸ – دانشگاه آزاد: دانشگاه آزاد اسلامی.

 ۹ – آزمونهای تحصیلات تکمیلی: آزمونهای کاردانی به کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی (پی اچ دی) و دستیاری تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ (دوره تخصصی تکمیلی) وزارت بهداشت.

۱۰ – فرصت مطالعاتی دانشجویی: فرصتی که از طرف معاونت پژوهشی یا آموزشی دانشگاه ها به دانشجویان واجد شرایط اعطا می شود.

۱۱ – راتبه (بورس) تحصیلی داخل و خارج از کشور: راتبه (بورس) تحصیلی که از طرف وزارت علوم و وزارت بهداشت به دانشجویان واجد شرایط مطابق قوانین و مقررات اعطا می شود.

ماده ۲- مشمولین این آیین نامه به شرح زیر می‌باشند:

۱- مشمولین سهمیه بیست و پنج درصـدی (۲۵ ٪): همسـر و فرزندان شاهد، جانبازان بیست و پنج درصـد و بالاتر، آزادگان و همسر و فرزندان آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر

۲- مشمولین سهمیه پنج درصـدی (۵ ٪): جانبازان زیر بیست و پنج درصد، همسران و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد و همسران و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه

تبصره ۱- تأییدیه همسران و فرزندان شهید، جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان و همسر و فرزندان آزادگان موضوع این ماده به عهده بنیاد است.

تبصره ۲- رزمندگان موضـوع این ماده توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسـلح (دبیرخانه رزمندگان) تأیید می‌شـود. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است از طریق سامانه برخط استعلام موضوع این تبصره را اجرا نماید.

 تبصره ۳- در صورتی که مشمولین سهمیه پنج درصدی با تغییر وضعیت، مشمول سهمیه بیست و پنج درصـدی شـوند، از مزایای سهمیه بیست و پنج درصـدی موضوع این ماده بهره مند می شوند.

ماده ۳- مشمولین صـرفا یکبار در هر مقطع / آزمون سراسری و تحصیلات تکمیلی می توانند در دوره روزانه دانشگاههای دولتی از سهمیه استفاده نمایند. چنانچه پس از قبولی و ثبت نام در رشته محل مذکور از ادامه تحصیل انصراف نمایند و یا ثبت نام ننمایند، مجدداً حق استفاده از سهمیه در آن مقطع تحصیلی را ندارند.

ماده ۴- استفاده مجدد مشمولین پذیرفته شده در هر مقطع آزمون سراسری و تحصیلات تکمیلی در دوره های شبانه (نوبت دوم)، پیام‌نور، غیرانتفاعی، پردیس بین الملل، خودگردان، دانشگاه آزاد و سـایر دوره های شهریه پرداز از سهمیه مشمولین این آیین نامه در صـورت انصـراف علاوه بر ماده (۳) این آیین نامه حداکثر تا یکبار دیگر بلامانع است.

 ماده ۵- ملاک استفاده از سهمیه در هر سال تا اتمام زمان انتخاب رشته همان سال است و هرگونه تغییر یا اصلاح سهمیه پس از آن امکان پذیر نیست.

ماده ۶- سازمان، مرکز و دانشگاه آزاد مکلفند در خصوص مشمولین سهمیه پنج درصدی ابتدا در سهمیه مناطق و آزاد گزینش و در صورت عدم قبولی در سهمیه پنج درصدی گزینش نمایند.

 ماده ۷- مشمولین سهمیه پنج درصدی از مانده ظرفیت سهمیه بیست و پنج درصدی ایثارگری بهره مند میشوند.

ماده ۸- ســـازمـان، مرکز و دانشـگـاه آزاد مکلفند به منظور نظارت بنیاد و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (دبیرخانه رزمندگان) بر اعمال سهمیه مشمولین همه ساله نسبت به ارایه اطلاعات نتایج آزمونهای سراسری مربوط بعد از اعلام نتایج نهایی و براساس اطلاعات درخواستی حسب مورد از بنیاد و یا وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (دبیرخانه رزمندگان) اقدام نمایند. بنیاد و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (دبیرخانه رزمندگان) نیز مکلفند تا قبل از پایان سال تحصیلی فهرست پذیرفته شدگان مورد تأیید را به دانشگاه و دانشگاه آزاد اعلام نمایند.

ماده ۹- اعمال حداقل هفتاد درصد (۷۰ ٪) نمره آخرین فرد پذیرفته شده در پذیرش آزاد و نمره مصاحبه دانشگاه حسب مورد، در آزمونهای تحصیلات تکمیلی برای مشمولین شامل تمامی مراحل آزمونهای ورودی اعم از آزمون کتبی، مصاحبه و نمره نهایی است.

 ماده ۱۰- در آزمونهای تحصیلات تکمیلی که برای پذیرش دانشجو در یک رشته / گرایش از بیش از یک کدارشـته امتحانی انجام می شود و امکان اعمال سهمیه در هر یک از کد/رشته‌های امتحانی وجود ندارد، مجموع ظرفیت کد/رشته برای تعیین سهمیه بیست و پنج درصد در نظر گرفته شود.

ماده ۱۱- تشخیص و احراز سوءاستفاده از نسـبت با مشمولین برای بهره مندی از مزایای این آیین نامه توسط دستگاه ذیربط انجام و موضوع به کمیسیون موارد خاص سازمان ارسال می گردد. در صـورت تأیید کمیسیون مذکور، ضمن محرومیت ایثارگر موضوع این ماده و داوطلب از بهره مندی از مزایای این آیین نامه، قبولی وی ابطال و چنانچه در حال تحصیل باشـد از ادامه تحصیل منع و در صورتی که موفق به اخذ مدرک تحصیلی شده باشد، مدارک آنان ابطال میشود.

تبصره – شیوه نامه این ماده توسط کمیسیون موارد خاص سازمان تدوین و ابلاغ می شود.

ماده ۱۲- دانشگاه ها موظفند بیست و پنج درصد (۲۵ ٪) ظرفیت راتبه (بورس) های تحصیلی داخل و خارج از کشور و بیست و پنج درصد (۲۵ ٪) فرصتهای مطالعاتی دانشجویی را به ایثارگران مشمول این آیین نامه اعطا نماید.

ماده ۱۳- نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده بنیاد است و دستگاههای اجرایی ذیربط موظف به همکاری با بنیاد میباشند.

ماده (۷۰) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران:

وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کلیه دانشگاههای دولتی و غیردولتی و دستگاه‌های اجرائی مشمول ماده (۲) این قانون موظفند در اعطای سهمیه‌های ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، بورسهای تحصیلی داخل و خارج از کشور، فرصتهای مطالعاتی و دوره‌های دکترای تخصصی بیست درصد (۲۰%) از سهمیه را به همسر و فرزندان شاهد، جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان بالای بیست و پنج درصد (۲۵%) اختصاص دهند.

تبصره‌ ـ کسب حداقل هفتاد درصد (۷۰%) حد نصاب شرایط علمی و امتیاز پذیرفته‌شدگان برای رشته‌ها و مقاطع تحصیلی الزامی می‌باشد. این میزان درخصوص رشته‌های پزشکی هشتاد درصد (۸۰%) حدنصاب شرایط علمی می‌باشد.

سهمیه ورود با پنج‌درصد (۵%) سهمیه اختصاصی برای جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) و همسران و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) و همسران و فرزندان رزمندگان، با حداقل شش‌ماه حضور داوطلبانه در جبهه به سی‌درصد (۳۰%) افزایش یابد. (الحاقی)

تبصره الحاقی ـ در صورتی‌که سهمیه بیست و پنج درصد (۲۵%) ایثارگران (مشمولین ماده (۷۰) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و اصلاح بعدی آن) تکمیل نگردد و پنج‌درصد (۵%) سهمیه اختصاصی جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) و همسران و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل شش‌ماه حضور داوطلبانه در جبهه، پاسخگوی متقاضیان واجد الشرایط نباشد دولت مکلف است مانده ظرفیت خالی بیست و پنج درصد (۲۵%) ایثارگران را مازاد بر پنج درصد (۵%) مذکور به جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) و همسران و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل شش‌ماه حضور داوطلبانه در جبهه که شرایط لازم را داشته باشند، اختصاص دهد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫۲ دیدگاه ها

  1. من ۱۴۰۰ ازمون ارشد دادم و شبانه قبول شدم و انصراف دادم. پس ایا میتونم یک بار دیگر از سهمیم برای ازمون ارشد ۱۴۰۲ استفاده کنم؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا