آیین نامه جامع میهمانی و انتقال دانشجویان

مصوب ۱۴۰۲/۲/۳۱ رئیس سازمان امور دانشجویان

آیین نامه جامع میهمانی و انتقال دانشجویان دوره‌های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی

مقدمه

در راستای تسهیل در اجرای جزء پنج از بند ب ماده دو قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۸۳/۰۵/۱۸ مجلس شورای اسلامی و به منظور ساماندهی و تسهیل در امور آموزشی و تحصیلی دانشجویان دارای شرایط خاص و پیش بینی امکان میهمانی و انتقال، آیین نامه جامع میهمانی و انتقال دانشجویان در دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته به شرح ذیل تدوین و جهت اجرا ابلاغ می شود. گفتنی است تمامی امور میهمانی و انتقال دانشجویان به دانشگاه و یا موسسه ی آموزش عالی نزدیک به محل سکونت خانواده، با رعایت ضوابط آموزشی و احراز شرایط مندرج در آیین نامه بوده و منوط به موافقت موسسات مبدا و مقصد خواهد بود.

ماده ۱. تعاریف

۱-۱. سازمان: سازمان امور دانشجویان.

۲-۱. موسسه: دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی – غیر انتفاعی.

۳-۱. میهمان موقت: دانشجویی است که برای نیمسال های تحصیلی مشخص به صورت موقت، اقدام به تغییر محل تحصیل خود نموده و به عنوان دانشجوی میهمان برای همان نیمسال در موسسه ی مقصد شناخته می شود.

۴-۱. میهمان دائم: دانشجویی است که تمام واحدهای باقیمانده تحصیلی خود را در موسسه ی مقصد به صورت میهمان می گذراند.

۵-۱. انتقال: تغییر محل تحصیل دانشجو از یک موسسه به موسسه ی دیگر است.

١-۶. تک درس: درس یا دروسی که دانشجو به صورت میهمان در سایر دانشگاه ها می گذراند به شرط آنکه حداکثر ۸ واحد در یک نیمسال باشد.

۷-۱. سامانه: سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد) که از سوی سازمان با هدف تسهیل امور متقاضیان و نظارت بر عملکرد موسسات در خصوص میهمانی و انتقال طراحی و استفاده می شود.

۸-۱. شورای موسسه: شورای انتقال یا آموزشی یا شورایی که در خصوص نحوه اجرای این آیین نامه در موسسه تشکیل می شود.

۹-۱. شورای مرکزی: شورای بررسی موارد خاص مرکزی مستقر در سازمان.

۱۰-۱. کارگروه نظارت بر میهمانی و انتقال: کارگروهی که به منظور نظارت بر عملکرد موسسات در حوزه ی میهمانی و انتقال در سازمان تشکیل می شود.

ماده ۲. شرایط میهمان موقت

در صورتی که دانشجو حداقل یک نیمسال تحصیلی را در موسسه ی مبدا با میانگین کل حداقل ۱۴ گذرانده و دارای یکی از شرایط ذیل باشد، می تواند تقاضای حداکثر دو نیمسال میهمانی را از طریق سامانه ارائه نماید.

تبصره : در شرایط برابر بین متقاضیان اولویت با دانشجویان دختر می باشد.

۱-۲. فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده یا از کارافتادگی پدر و مادر در زمان دانشجویی به طوری که عملاً منجر به سرپرستی خانواده توسط دانشجو شده و یا دانشجو به تشخیص مراجع قانونی به عنوان کفیل خانواده شناخته شود.

۲-۲. بیماری خاص صعب العلاج و لاعلاج دانشجو به تایید مراجع ذیصلاح.

۳-۲. معلولیت دانشجو به نحوی که نیاز به مراقبت ویژه داشته باشد.

۴-۲. ازدواج دانشجوی دختر در زمان دانشجویی در صورتی که محل اشتغال دائم همسر دانشجو قبل از ازدواج در نزدیک ترین محل به موسسه ی مقصد باشد.

۵-۲. ازدواج دانشجو در زمان دانشجویی در صورتی که همسر وی نیز دانشجو باشد، صرفاً برای یکی از دانشگاه های محل تحصیل زوجین

تبصره: به دلیل ممنوعیت میهمانی و انتقال در مقاطع تحصیلات تکمیلی چنانچه یکی از زوجین دانشجوی تحصیلات تکمیلی باشد امکان استفاده از میهمانی و انتقال صرفاً شامل دانشجوی مقاطع کاردانی کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته می شود.

٢-۶. مشمولان بند ب ماده ۲۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دانشجویان مادر باردار یا دارای فرزند زیر دو سال جهت میهمانی به میزان حداکثر چهار نیمسال تحصیلی در موسسات آموزش عالی هم سطح یا پایین تر.

۷-۲. دانشجویان دوقلو یا چند قلو به یکی از دانشگاه ها یا موسسات آموزش عالی هم سطح یا پایین تر به شرط آنکه در یک شهر نباشند.

۸-۲. دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد

۹-۲. شرایط یا بیماری خاص یکی از والدین دانشجو به تشخیص مراجع ذی صلاح.

ماده ۳. ضوابط میهمانی موقت

۱-۳. مدت میهمانی موقت برای مقطع کارشناسی پیوسته، چهار نیمسال و برای مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دو نیمسال تحصیلی می باشد. ادامه وضعیت میهمانی در صورت موافقت موسسات مبدا و مقصد تا دانش آموختگی بلامانع است.

تبصره ۱: چنانچه دانشجویی صرفاً در نیمسال آخر بخواهد از تسهیلات این آیین نامه استفاده کند با رعایت ضوابط آموزشی از جمله تطبیق واحدها و نیز پذیرش نتایج ناشی از تطویل سنوات تحصیل، در صورت موافقت موسسات مبدا و مقصد بلامانع می باشد.

تبصره ۲: میهمانی در دوره تابستان از شمول این آیین نامه خارج و در اختیار موسسات مبدا و مقصد می باشد.

۲-۳. انتخاب واحدهای درسی دانشجوی میهمان موقت، چه به صورت تک درس و چه به صورت نیمسال تحصیلی کامل باید با تایید موسسه ی مبدا و مطابق با شرایط موسسه ی مقصد باشد.

تبصره ۱: انتخاب واحد دانشجو بر اساس فرم اعلامی و تایید شده موسسه ی مبدا در سامانه صورت گرفته و نظارت بر آن به عهده موسسه ی مقصد می باشد. در هر صورت تغییر در تعداد واحدهای اخذ شده باید با نظر موسسه ی مبدا صورت گیرد و موسسه ی مقصد موظف است تمام موارد آموزشی را به موسسه ی مبدا اطلاع رسانی نماید (این موضوع نافی مسئولیت دانشجو نمی باشد).

تبصره ۲: در صورت اختلاف بین موسسات مبدا و مقصد در عناوین دروس و تعداد واحدهای مربوطه ملاک عمل آخرین سرفصل مصوب فعال شورای عالی برنامه ریزی درسی وزارت متبوع با لحاظ سال ورود دانشجو خواهد بود.

۳-۳. واحدهایی را که دانشجوی میهمان در موسسه ی مقصد اخذ می کند، عیناً در کارنامه وی در موسسه ی مبدا ثبت میشود و نمرات آن در میانگین نیمسال و میانگین کل با لحاظ ضوابط آموزشی محاسبه می شود.

٣-۴. صدور هر نوع مدرک مبنی بر دانش آموختگی دانشجوی میهمان در تمام حالت های میهمانی صرفاً از سوی موسسه ی مبدا و بر اساس ضوابط مربوطه صورت میگیرد.

۵-۳. میهمانی از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی به دانشگاه ها و موسسات غیر دولتی – غیر انتفاعی، مراکز علمی کاربردی واحدها و مراکز پیام نور و آزاد اسلامی و بالعکس ممنوع است.

تبصره ۱: میهمانی از دانشگاه ها و موسسات غیر دولتی – غیر انتفاعی و دانشگاه فنی و حرفه ای به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی صرفاً در صورتی که رشته متقاضی در موسسات همتر از محل زندگی خانواده متقاضی نباشد، با موافقت موسسات مبدا و مقصد بلامانع است.

تبصره ۲: میهمانی از دانشگاه فنی و حرفه ای به دانشگاهها و موسسات غیر دولتی – غیر انتفاعی و بالعکس، در صورت موافقت موسسات مبدا و مقصد در صورت وجود همان رشته و مقطع بلامانع میباشد.

٣-۶. میهمانی از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی (پذیرش از طریق سوابق تحصیلی)، به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی (پذیرش از طریق آزمون سراسری) در صورت کسب میانگین ده درصد (۱۰%) اول ورودی و صرفاً در سقف ۴۰ واحد درسی در طول تحصیل و با موافقت مبدا و مقصد بلامانع می باشد.

۷-۳. سقف پذیرش دانشجوی میهمان موضوع این آیین نامه از سوی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مقصد در هر سال تحصیلی برای تمام موسسات حداکثر بیست درصد (۲۰%) تعداد ثبت نام شدگان کل دانشجویان ورودی همان سال تحصیلی می باشد.

۸-۳. میهمانی تک درس در نیمسال پایانی به موسسات دیگر در صورتی که دانش آموختگی دانشجو منوط به اخذ دروس مذکور بوده و به شرطی که بیش از نیمی از واحدهای آن نیمسال نباشد، بلامانع است.

تبصره: بررسی درخواست دانشجویان ورودی جدید متقاضی میهمانی به شرط داشتن شرایط خاص که بعد از زمان انتخاب رشته رخ داده باشد، با ثبت نام در سامانه و از طریق شورای بررسی موارد خاص موسسات مبدا و مقصد امکان پذیر می باشد.

ماده ۴. شرایط تبدیل میهمانی موقت به میهمانی دائم

از آن رو که دانشجو نمیتواند در ابتدای تحصیل میهمان دائم شود در صورتی که تطبیق واحدها در موسسه میدا مشکلی نداشته باشد و به شرط آنکه معدل کل ۱۴ و بالاتر در مدت چهار نیمسال میهمانی در مقطع کارشناسی پیوسته و دو نیمسال میهمانی در مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته را در موسسه ی مقصد کسب نماید میتواند در صورت موافقت موسسات مبدا و مقصد، میهمان دائم شود.

تبصره۱: در صورت میهمانی دائم نیازی به مراجعه دانشجو در هر نیمسال به موسسه ی میدا نمی باشد و صرفاً در پایان هر نیمسال، موسسه ی مقصد کارنامه آموزشی دانشجو را به موسسه ی میدا ارسال می نماید. در پایان تحصیل با اعلام مراتب اتمام دروس دانشجو از سوی موسسه ی مقصد موسسه ی مبدا ریز نمرات را دریافت و با لحاظ سایر ضوابط آموزشی مدرک مبنی بر دانش آموختگی را صادر خواهد نمود.

تبصره ۲: در حالت میهمانی دائم مدرک تحصیلی دانشجو از سوی موسسه ی مبدا صادر می شود.

تبصره ۳: میهمانی دائم صرفاً در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دولتی مجاز می باشد.

ماده ۵. انتقال دائم

۱-۵. انتقال دانشجو به موسسه ی مقصد مشروط به احراز شرایط مندرج در ماده ۲ و دو بند ذیل می باشد:

۱-۱-۵. کسب معدل بالاتر از میانگین معدل دانشجویان ورودی همان سال و همان رشته در موسسه ی مقصد در مدت حداقل چهار نیمسال میهمانی برای مقطع کارشناسی پیوسته و دو نیمسال برای مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته.

۲-۱-۵. موافقت موسسات مبدا و مقصد

تبصره: دانشجویانی که به دلیل عدم حد نصاب لازم تعداد دانشجو برای تشکیل کلاس در موسسه ی میدا ناچار به انتقال به موسسه ی دیگر می باشند، انتقال از نیمسال اول با نظر سازمان سنجش آموزش کشور صورت می پذیرد.

۲-۵. انتقال از دوره شبانه (نوبت دوم) به دوره روزانه، از دانشگاه پیام نور به دوره های روزانه و شبانه، از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیر دولتی – غیر انتفاعی به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی، فنی و حرفه ای، علمی کاربردی، از دوره های پذیرش با سوابق تحصیلی به دوره های پذیرش با آزمون سراسری از دانشگاه آزاد اسلامی به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی ممنوع میباشد.

۳-۵. انتقال از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیر دولتی – غیر انتفاعی، مراکز پیام نور فنی و حرفه ای علمی کاربردی و آزاد اسلامی بلامانع میباشد.

۵-۴. انتقال دانشجو در هر مقطع تحصیلی فقط یک بار مجاز می باشد.

۵-۵. رسیدگی و تصمیم گیری در مورد انتقال توام با تغییر رشته دانشجویان متقاضی، بر اساس آیین نامه های آموزشی مربوطه و خارج از آن نیز بر اساس آیین نامه شوراهای بررسی موارد خاص میباشد.

۵-۶. صدور مدرک مبنی بر دانش آموختگی دانشجوی انتقالی از سوی موسسه ی مقصد صورت میگیرد.

ماده ۶. انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر

مطابق ماده ۶۲ قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی دانشگاه آزاد اسلامی و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی موظفند با رعایت مقطع تحصیلی و نوع موسسه، نسبت به انتقال دانشجویان و پذیرفته شدگان، آزادگان، اسرا، جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و همسر و فرزندان آنان و دانشجویان شاهد به دانشگاهها یا موسسات آموزش عالی محل سکونت خانواده آنان و یا نزدیک ترین محل و همچنین تغییر رشته همتر از در گروه آزمایشی مربوط برای یک بار اقدام نمایند.

ماده ۷. ترکیب کارگروه نظارت

کارگروه نظارت بر میهمانی و انتقال با ترکیب زیر تشکیل می شود:

۱-۷. رئیس سازمان امور دانشجویان (رئیس)؛

۲-۷. معاون امور دانشجویان داخل سازمان نایب رئیس)؛

۳-۷. مدیر کل امور دانشجویان داخل سازمان (دبیر)؛

۴-۷. مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر سازمان؛

۵-۷. نماینده تام الاختیار سازمان سنجش آموزش کشور (در سطح معاونت) با معرفی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور؛

۶-۷. نماینده تام الاختیار معاونت آموزشی وزارت علوم (در سطح مدیرکل) با معرفی معاون آموزشی وزارت عنف؛

۷-۷. نماینده تام الاختیار مرکز نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت عتف با معرفی رئیس مرکز نظارت وزارت عنف؛

۸-۷. یکی از معاونان دانشجویی دانشگاه ها به انتخاب و حکم رئیس سازمان؛

۹-۷. یکی از معاونان آموزشی دانشگاه ها به انتخاب و حکم رئیس سازمان؛

ماده ۸. شهریه

دانشجویان دوره روزانه در دوران میهمانی و میهمانی دائم در صورت عدم پذیرش در دوره روزانه در موسسه ی مقصد، ملزم به پرداخت شهریه مطابق تعرفه مصوب هیات امناء موسسه ی مقصد که به تایید وزارت متبوع رسیده، می باشند.

۱-۸. دانشجویان دوره روزانه متقاضی انتقال در صورت دارا بودن نمره قبولی دوره روزانه (در آزمون سراسری سال ورودی) در موسسه ی مقصد از پرداخت شهریه معاف می باشند.

۲-۸. دانشجویان دوره شبانه و موسسات غیر دولتی – غیر انتفاعی در تمام حالتهای میهمانی ملزم به پرداخت چهل درصد (۴۰%) تا پنجاه درصد (۵۰%) از شهریه ثابت به موسسه ی مبدا و شهریه کامل ثابت و متغیر به موسسه ی مقصد می باشند.

تبصره: دانشجویان شهریه پرداز که به دلیل عدم حد نصاب لازم تعداد دانشجو برای تشکیل کلاس به عنوان میهمان و یا انتقال به موسسات دیگر معرفی می شوند، از پرداخت هرگونه شهریه ثابت و متغیر به موسسه ی مبدا معاف می باشند و فقط در موسسات مقصد شهریه می پردازند.

۳-۸. در محاسبه تعرفه شهریه دانشجویان میهمان در موسسه ی مقصد مینا سال ورود دانشجو به موسسه ی مقصد می باشد.

ماده ۹. شیوه اجرا

دانشجویان متقاضی میهمانی باید درخواست خود را از نیمه دوم فروردین ماه هر سال صرفاً در بازه زمانی تعیین شده از سوی سازمان برای دو نیمسال (نیمسال اول و دوم سال تحصیلی بعد) در سامانه ثبت نمایند.

۱-۹. شورای موسسه ی میدا موظف است بر اساس مفاد این آیین نامه، درخواست دانشجو را بررسی و پس از تشخیص و احراز شرایط، حداکثر تا ۱۵ تیرماه همان سال (برای حداکثر دو نیمسال تحصیلی) نظر خود را اعلام و در صورت موافقت ریز نمرات دانشجو را از طریق مقتضی (سامانه و …) به موسسه ی مقصد ارسال نماید و نیاز به حضور متقاضی نمی باشد.

۲-۹. شورای موسسه ی مقصد مکلف است حداکثر تا پایان مردادماه همان سال نظر خود را (برای دو نیمسال تحصیلی) از طریق سامانه به موسسه ی مبدا و متقاضی اعلام نماید.

۳-۹. اعلام نظر موسسات به درخواست های دانشجویان باید در زمان مقرر و به صورت موافقت یا مخالفت در سامانه ثبت شود. عدم اظهار نظر در مدت زمان اعلام شده به منزله مخالفت با درخواست دانشجویان متقاضی تلقی شده و در گزارش ارزیابی موسسات لحاظ می شود.

۴-۹. بررسی درخواست میهمانی، میهمانی دائم، انتقال و تصمیم گیری در خصوص موافقت یا عدم موافقت با میهمانی یا انتقال دانشجویان با رعایت مواد مندرج در این آیین نامه در شورای موسسه صورت می پذیرد و صرف تقاضای دانشجو حقی را برای وی ایجاد نمی کند.

۵-۹. بررسی درخواست دانشجویان شاهد و ایثارگر در بازه ی زمانی مشخص شده و مطابق با شیوه نامه اجرایی ابلاغی اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر سازمان صورت می گیرد.

٩-۶. دانشجویان بین الملل با هر نوع پذیرش در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی تابع تصمیمات اداره کل امور دانشجویان بین الملل سازمان می باشند.

ماده ۱۰. سایر

۱-۱۰. این آیین نامه مختص دوره های کاردانی کارشناسی پیوسته و ناپیوسته میباشد و قابل تعمیم به سایر مقاطع تحصیلی نیست.

تبصره: دانشجویان دوره دکترای حرفه ای (دامپزشکی) متقاضی میهمانی، تا سطح کارشناسی مشمول این آیین نامه خواهند بود.

۲-۱۰. در طول دوره میهمانی و میهمانی دائم تمام امور آموزشی دانشجو از سوی موسسه ی مقصد باید با اطلاع و هماهنگی موسسه ی میدا صورت پذیرد.

تبصره: در موارد انضباطی که منجر به صدور رای میشود آرای صادره از سوی موسسه ی مقصد به موسسه ی میدا گزارش می شود.

۳-۱۰. میهمانی و انتقال در یک شهر ممنوع است. میهمانی صرفاً برای دروس تک درس با رعایت هم عرضی (حضوری، نیمه حضوری و مجازی) مجاز می باشد.

۴-۱۰. میهمانی موقت در یک شهر صرفاً در صورت احراز شرایط اضطراری متقاضی و موافقت شورای بررسی موارد خاص موسسات مبدا و مقصد در شورای بررسی موارد خاص استانی با رعایت هم عرضی (حضوری، نیمه حضوری، مجازی) موسسه قابل بررسی می باشد.

۵-۱۰. در صورت انتقال تطبیق واحدهای گذرانده شده دانشجو در موسسه ی مبدا از اختیارات موسسه ی مقصد می باشد.

١٠-۶. تمامی نمرات درسی دانشجو (در موسسه ی مبدا و مقصد) اعم از قبولی یا مردودی و سوابق آموزشی و انضباطی، عیناً در کارنامه دانشجوی انتقالی ثبت و نمرات دروس پذیرفته شده با لحاظ ضوابط آموزشی در میانگین کل او محاسبه می شود.

۷-۱۰. کارگروه نظارت بر میهمانی و انتقال، وظیفه نظارت به مفهوم عام آن شامل حسن اجرا، رفع موارد اختلاف بین موسسات و تفسیر مواد این آیین نامه و تصمیم گیری در خصوص موارد پیش بینی نشده آن را به عهده دارد. تصمیمات این کمیته برای تمام موسسات لازم الاجرا می باشد.

ماده ۱۱. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه در هر موسسه به عهده رییس موسسه می باشد.

ماده ۱۲. تصمیم گیری در خصوص موارد پیش بینی نشده فراتر از این آیین نامه بر عهده شورای بررسی موارد خاص مرکزی می باشد.

این آیین نامه در ۱۲ ماده ۵۹ بند و ۱۵ تبصره در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ به تصویب معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان رسیده و از تاریخ تصویب لازم الاجرا و جایگزین تمام آیین نامه های قبلی می شود.

هاشم داداش پور

معاون وزیر و رییس سازمان امور دانشجویان

نمایش بیشتر
دوره DBA-MBA حقوقی مدرک دانشگاه تهران موسسه دکتر بهنیایی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا