آیین نامه صدور اجازه تأسیس، انحلال و نظارت بر فعالیت نمایندگی های رسانه ها و خبرنگاران و فعالان رسانه ای خارجی

تصویب‌نامه شماره 17740/ت62084هـ مورخ 1402/2/5 هیئت وزیران

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – وزارت اطلاعات – وزارت امور خارجه

وزارت کشور – وزارت دادگستری – سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (۱۵) ماده (۲) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ۱۳۶۵، آیین نامه صدور اجازه تأسیس انحلال و نظارت بر فعالیت نمایندگی های رسانه ها و خبرنگاران و فعالان رسانه ای خارجی را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه صدور اجازه تأسیس، انحلال و نظارت بر فعالیت نمایندگی های رسانه ها و خبرنگاران و فعالان رسانه ای خارجی

ماده ۱- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

۱- رسانه خارجی: سازمان و مؤسسه ای که به کار تولید و یا انتشار محتوا اشتغال داشته و مقر اصلی آن در خارج از کشور جمهوری اسلامی ایران باشد.

۲- خبرنگار خارجی: فرد ایرانی یا غیر ایرانی که با هر سمتی برای یک رسانه خارجی فعالیت و تولید محتوا می کند.

۳- فعال رسانه ای (انسان رسانه) خارجی: فردی که در بستر فضای مجازی به تولید یا انتشار محتوای رسانه ای برای مخاطبان خارجی می پردازد.

۴- خبرنگار/ فعال رسانه ای مقیم: فردی که پس از کسب مجوز لازم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیش از سه ماه متوالی در ایران اقامت و فعالیت رسانه ای داشته باشد.

۵- خبرنگار/ فعال رسانه ای غیر مقیم: فردی که پس از کسب مجوز لازم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کمتر از سه ماه در ایران اقامت و فعالیت رسانه ای داشته باشد.

۶- نماینده یا رییس دفتر رسانه خارجی: فردی که از طرف دفتر مرکزی رسانه متبوع مسئولیت آن رسانه را در جمهوری اسلامی ایران به عهده دارد.

۷- نمایندگی یا دفتر رسانه خارجی: محلی که خبرنگار رسانه خارجی یا فعال رسانه ای در آن فعالیت رسانه ای مینماید.

ماده ۲- رسانه های خارجی متقاضی تأسیس دفتر یا نمایندگی در ایران موظفند تقاضای خود را با امضای بالاترین مقام مسئول رسانه به سفارت یا کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در کشور مرکز اصلی رسانه تسلیم نمایند.

تبصره ۱- سفارت یا کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور پس از بررسی سوابق رسانه متقاضی مراتب را ظرف ده روز کاری به وزارت امور خارجه اعلام و وزارت امور خارجه ظرف پنج روز کاری درخواست متقاضی را همراه با نظر خود به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال می کند. سپس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با کسب نظر وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، که باید ظرف (۳۰) روز کاری به این وزارتخانه اعلام شود، اقدام خواهد کرد. در صورت تفاوت نظر وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، نظر مرجعی که با موضوع استعلام مخالفت نموده ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ۲- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از دریافت نظرات و بررسی نوع فعالیت و مالکیت رسانه برد اعتبار مواضع نسبت به جمهوری اسلامی ایران و جهان اسلام، عدم اشتهار به عناد و عدم وابستگی به رژیم صهیونیستی نسبت به موافقت (در صورت عدم مخالفت وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه) یا عدم موافقت با صدور مجوز تأسیس دفتر نمایندگی رسانه خارجی در کشور اقدام می کند.

تبصره ۳ – موافقت با فعالیت دائم دفاتر خبرگزاریها و رادیو و تلویزیون های دولتی کشورهای خارجی به ترتیب پس از انجام هماهنگی با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران انجام می شود.

ماده ۳- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از موافقت با تأسیس دفتر یا نمایندگی رسانه خارجی برای آن پروانه فعالیت صادر می کند. پروانه فعالیت دفتر یا نمایندگی رسانه و یا کارت خبرنگاری صادر شده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای خبرنگاران و فعالان رسانه ای خارجی مجوز قانونی فعالیت محسوب می شود.

ماده ۴- کلیه خبرنگاران و فعالان رسانه ای خارجی مقیم یا غیر مقیم موظفند درخواست فعالیت خود را از طریق سامانه الکترونیکی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال نمایند.

تبصره ۱- خبرنگاران و فعالان رسانه ای با تابعیت خارجی برای ورود و فعالیت در کشور ملزم به دریافت روادید مطبوعاتی از نمایندگی های سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران می باشند.

تبصره ۲- نمایندگی های سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، پس از بررسی و تحقیق درباره صلاحیت متقاضی روادید مطبوعاتی و سوابق رسانه مربوطه، مراتب را حداکثر ظرف هفت روز کاری از طریق وزارت امور خارجه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال می نمایند.

ماده ۵- روادید مطبوعاتی و اجازه فعالیت و اقامت و تمدید آنها برای خبرنگاران و فعالان رسانه ای خارجی، منحصراً با اجازه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و پس از تأیید وزارت اطلاعات صادر می شود.

تبصره – در مورد خبرنگاران خارجی همراه مقامات کشورهای خارجی، وزارت امور خارجه باید با هماهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تأیید وزارت اطلاعات، برای آنان به عنوان همراه هیئت روادید غیر مطبوعاتی صادر نماید.

ماده ۶- صدور هر گونه مجوز روادید فعالیت و یا تأسیس دفتر یا نمایندگی برای اتباع و رسانه های رژیم صهیونیستی ممنوع می باشد.

ماده ۷- با درخواست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با هماهنگی فراجا برای خبرنگاران و فعالان رسانه ای خارجی متقاضی فعالیت در کشور، پروانه اقامت بلند مدت و روادید چند بار ورود یک ساله صادر خواهد شد.

تبصره ۱ – خبرنگارانی که دارای گذرنامه خدمت می باشند روادید مطبوعاتی ایشان به درخواست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط وزارت امور خارجه و با رعایت مفاد ماده (۵) این آیین نامه، صادر و یا تمدید خواهد شد.

تبصره ۲ – اتباع خارجی که تحت عناوین مختلف دارای پروانه اقامت باشند برای فعالیت رسانه ای پروانه اقامت آنها با موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هماهنگی فراجا و با رعایت مفاد ماده (۵) این آیین نامه به پروانه اقامت رسانه ای تغییر خواهد کرد.

ماده ۸ – خبرنگاران غیر ایرانی رسانه های خارجی در مدت اقامت خود در ایران حق هرگونه اشتغال اعم از دستگاه های اجرایی و یا خصوصی دیگر را نداشته و در صورت تخلف کارت خبرنگاری و پروانه اقامت آنان لغو خواهد شد.

تبصره – مفاد این ماده مانع اجرای سایر مقررات مربوط به اشتغال اتباع بیگانه در ایران نخواهد بود.

ماده ۹- ارائه هرگونه تسهیلات از قبیل دریافت مجوز طرح شد آمد (ترافیک)، خرید و فروش و یا نقل و انتقال خودرو، بیمه خبرنگاری به خبرنگار و یا فعال رسانه ای با تابعیت غیر ایرانی توسط وزارتخانه ها و نهادهای دولتی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط منوط به تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

ماده ۱۰- رسانه ها خبرنگاران و مؤسسات فرهنگی و مطبوعاتی داخلی در صورتی که قصد همکاری موقت و یا دائم با رسانه های خارجی را داشته باشند، موظفند درخواست رسمی خود را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تسلیم نمایند وزارت یاد شده بعد از اخذ نظر وزارت اطلاعات نسبت به صدور مجوز اقدام مینماید.

ماده ۱۱- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئولیت نظارت و پیگیری هرگونه فعالیت رسانه ای خلاف قوانین و مقررات توسط دفاتر یا نمایندگی رسانه های خارجی در کشور و خبرنگاران و فعالان رسانه ای مقیم را بر عهده دارد و از طریق مجاری قانونی نسبت به اعاده حقوق جمهوری اسلامی ایران اقدام و در صورت لزوم، نسبت به تذکر، تعلیق یا ابطال مجوز فعالیت دفتر/ نمایندگی رسانه ها و یا خبرنگاران و فعالان رسانه ای خارجی و یا معرفی متخلف به مراجع قضایی اقدام خواهد کرد.

تبصره – در صورت ضرورت پیگیری های حقوقی و سیاسی در ارتباط با دولتهای خارجی وزارت امور خارجه با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام لازم را انجام خواهد داد.

ماده ۱۲- کلیه دستگاه های اجرایی و انتظامی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ملزم به همکاری با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اجرای این آیین نامه، می باشند.

ماده ۱۳- کلیه مقررات مغایر با این آیین نامه از جمله آیین نامه صدور اجازه تأسیس، انحلال و نظارت بر فعالیت وسائل ارتباط جمعی خارجی و نمایندگان وابسته به آنها موضوع تصویب نامه شماره ۴۸۶۲۰ ت ۵۲۵ مورخ ۱۳۶۸/۵/۱۴ لغو می شوند.

محمد مخبر 

معاون اول رییس جمهور 

نمایش بیشتر
دوره DBA-MBA حقوقی مدرک دانشگاه تهران موسسه دکتر بهنیایی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا