آیین نامه قانون تصفیه امور ورشکستگی راجع به درآمد صندوق الف و ب درآمد صندوق (الف)

آیین نامه قانون تصفیه امور ورشکستگی راجع به درآمد صندوق الف و ب درآمد صندوق (الف)

 

نظر بماده ۵۷ قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۲۴ر۴ر۱۸ مواد زیر را مقرر میدارد:

ماده ۱ ـ طبق ماده (۵۲) قانون تصفیه مصوب ۲۴/۴/۱۸ و تصویب نامه شماره ۱۷۰۳ مورخ ۱۴ر۲ر۳۱۹ هیئت وزیران درآمد صندوق الف عبارت از وجوهی است که بعنوان هزینه امور ورشکستگی از حاصل دارائی ورشکسته مطابق تصویب نامه نامبرده (۶ الی ۸٪) برداشت میشود.

ماده ۲ ـ اداره تصفیه هر حوزه حسابی در دفاتر خود بنام حساب درآمد صندوق الف باز و وجوهی را که از بابت حق مقرر در ماده (۱) تحصیل میشود با ذکر مبلغی که حق نامبرده بدان تعلق گرفته در آن حساب ثبت مینماید.

ماده ۳ ـ حسابداری اداره کل تصفیه نیز حسابی برای ثبت کلیه اقلام درآمد نامبرده بنام درآمد صندوق الف در دفاتر خود باز مینماید.

ماده ۴ ـ برای کلیه درآمدهای صندوق الف اداره کل تصفیه حسابی در بانک ملی بنام درآمد صندوق الف باز خواهد نمود.

ماده ۵ ـ ادارات تصفیه شهرستانها وجوه حاصله از این محل را پس از ثبت در دفاتر حسابداری خود منتهی در ظرف ۲۴ ساعت به بانک ملی محل بابت حساب درآمد صندوق الف اداره کل تصفیه در مقابل اخذ دو نسخه قبض رسید واریز نموده و یک نسخه در پرونده مربوطه بایگانی و نسخه دیگر را بحسابداری اداره کل تصفیه ارسال مینماید.
حسابداری اداره کل تصفیه صورت بالا را رسیدگی نموده و نتیجه را باداره فرستنده اعلام مینماید.

ماده ۶ ـ حق استفاده از حساب نامبرده با رئیس اداره کل تصفیه و رئیس اداره حسابداری که با هم امضاء مینمایند خواهد بود.

ماده ۷ ـ وجه اعتبار اداره تصفیه هر حوزه طبق بودجه مصوبه همه ماهه از اداره کل تصفیه توسط بانک ملی بشهرستانها ارسال و تحت نظر رئیس اداره و رئیس حسابداری محل با رعایت مقررات بمصرف رسیده و در حسابهای مربوطه ثبت و یک رونوشت از صورت حقوق و هزینه‌های پرداختی که حاوی امضاء گیرندگان وجه باشد بمرکز ارسال خواهد شد.
اداره تصفیه شهرستانها مبلغی را بعنوان اعتبار متحرک برای هزینه‌های امور متوقفین از اداره کل تصفیه دریافت داشته و در آخر هر ماه صورت جامعی از کلیه هزینه‌ها را با ذکر نام متوقف و نوع هزینه تهیه و بمرکز ارسال میدارد.

ماده ۸ ـ طرز بازرسی صندوق الف بشرحی است که در ماده (۱۱) آئین نامه صندوق (ب) پیش‌ بینی گردیده است.

وزیر دادگستری- مجید آهی

نمایش بیشتر
دوره DBA-MBA حقوقی مدرک دانشگاه تهران موسسه دکتر بهنیایی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا