اساسنامه دانشگاه عالی دفاع ملی

مصوبه شماره ۲۶۱۲/۱/۱۲۴/۱۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶

فصل یکم ـ کلیات

ماده۱ـ پیشینه:

در اجرای مواد ۵۴ قوانین ارتش، ۴۹ سپاه و ۴۵ فراجا و با توجه به انتقال بخش‌های تحقیقاتی ستادکل ن.م. به دانشگاه و تغییر اقتضائات محیطی و انتظارات ذی‌نفعان کلیدی، اساسنامۀ مصوب سال ۱۳۸۱ دانشگاه عالی دفاع ملی، بازنگری گردید. این دانشگاه فعالیت ­های خود را برابر تدابیر فرمانده معظم کل قوا(مدظله‌العالی)، سیاست‌های ستادکل، مقررات آموزش عالی کشور و مفاد این اساسنامه اجرا می‌نماید، لیکن با توجه به مصوبۀ شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر واگذاری اختیارات شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی کشور به ستادکل نیروهای مسلح، تصویب مقررات آموزشی و پژوهشی دانشگاه، از جمله تصویب رشته‌ها و برنامه‌های دوره‌ها، جذب و ارتقای هیئت علمی و…، توسط مراجع مربوط در ستادکل انجام خواهدشد. مصوبات این مرجع در حکم مصوبات شوراهای ذی‌ربط در وزارتخانه‌های «علوم، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» خواهدبود.

گواهی آن دسته از دانشجویان دانشگاه عالی دفاع ملی که صرفاً در علوم دفاعی و امنیتی (خاص نیروهای مسلح) فارغ‌التحصیل می‌شوند، ضرورتی به تأیید وزارتخانه‌های اشاره شده ندارد و گواهی صادره از سوی دانشگاه عالی دفاع ملی، همتای گواهی وزارتخانه‌های مربوط است لیکن مدارک دانشجویانی که در علوم مرتبط با بخش کشوری فارغ التحصیل می‌شوند به تأیید دو وزارتخانه نیز خواهد رسید.

ماده۲ـ تعاریف و اختصارات:

الف ـ داعا/دانشگاه: دانشگاه عالی دفاع ملّی.

ب ـ ستادکل: ستادکل نیروهای مسلّح.

پ ـ ن.م.: نیروهای مسلّح (ستادکل و سازمان‌های وابسته، آجا، سپاه، فراجا و ودجا و نیروها و سازمان‌های تابع و وابسته به آن‌ها).

ت ـ سازمان‌های لشکری و کشوری: سازمان‌های نیروهای مسلح و قوای سه‌گانه، نهاد رهبری، نهادهای عمومی و دستگاه‌های اجرایی ج.ا.ایران (مطابق ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری) مرتبط با مأموریت دانشگاه.

ث ـ حوزه‌های مأموریتی: سطوح راهبردی دفاع ملی و همه‌جانبه، امنیت ملی، حکمرانی و مدیریت راهبردی.

ماده۳ـ محل و مدت فعالیت دانشگاه:

مرکز اصلی دانشگاه در تهران و مدت فعالیت آن نامحدود است و می‌تواند با تصویب رئیس هیئت امنا خارج از تهران، شعب و دفاتری داشته باشد.

ماده۴ـ تابعیت و شخصیت حقوقی دانشگاه:

دانشگاه دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل و در تابعیت ستادکل و از نظر مقررات، تابع این اساسنامه و ضوابط ستادکل است .

تبصره: با توجه به مصوبۀ شورای عالی انقلاب فرهنگی، مقررات آموزش عالی کشور در چهارچوب سیاست­های ستادکل در دانشگاه قابل اجرا است.

ماده۵ ـ کارویژه‌های دانشگاه:

الف) دانشگاه تنها مرکز تربیت و آموزش سطح راهبردی فرماندهان، مدیران و کارشناسان نیروهای مسلح و حکمرانان و مدیران کشور در حوزه ­های مأموریتی خود است.

ب) دانشگاه تنها مرکز مطالعات و پژوهش‌های سطح عالی و راهبردی دفاع ملی و همه‌جانبه، امنیت ملی، مدیریت راهبردی و حکمرانی در ن.م. است.

تبصرۀ۱: منظور از تربیت؛ ارتقای بینش، نگرش و رفتار است و منظور از آموزش، اعم از آموزش‌های طولی، عرضی، پودمانی و… است.

تبصرۀ۲: انتصاب فرماندهان و مدیران در مشاغل راهبردی ن.م. و کشور منوط به طی دوره‌های این دانشگاه است.

تبصرۀ۳: آموزش حکمرانان و مدیران بخش کشوری در قالب دوره‌های کوتاه‌مدت و عالی حکمرانی با اعطای گواهینامه، صرفاً در مدرسه حکمرانی انجام می‌شود. دورۀ دکتری حکمرانی نیز با هدف تربیت استاد و پژوهشگر عالی برای بهره‌گیری از آنان در تربیت دانشجویان این مدرسه، به صورت محدود برگزار می‌شود.

تبصرۀ۴: دورۀ دکتری تخصصی مدیران کشوری، صرفاً برای مشاغل و منصوبینی خواهدبود که به نحوی از انحاء در مسائل دفاعی و امنیتی مسئولیت دارند. تشخیص مشاغل و منصوبین، برعهدۀ هیئت امنا است که می‌تواند اختیار آن را به کمیته‌ای که توسط رئیس هیئت امنا انتخاب می‌شوند، تفویض نماید.

تبصرۀ۵: دانشگاه در آموزش­ها و پژوهش­های پایین­تر از سطح راهبردی (عملیاتی، راهکنشی و فنی) مأموریتی ندارد.

فصل دوم: رسالت، وظایف، ارکان و سازمان دانشگاه

ماده۶ ـ رسالت(مأموریت):

«توسعۀ مدیریت و اعتلای فرماندهان و مدیران راهبردی نیروهای مسلح و کشور» در تراز انقلاب اسلامی و در مسیر پی‌ریزی تمدن نوین اسلامی و «تولید علوم و اسناد راهبردی» در جهت ارتقای سطح دفاع، امنیت، حکمرانی و مدیریت راهبردی کشور.

 ماده۷ـ وظایف کلی:

دانشگاه، درجهت تحقق رسالت خود در حوزه‌های مأموریتی و در چهارچوب سیاست‌های ستادکل ن.م.، وظایف زیر را برعهده دارد:

۱ـ تربیت، آموزش و توانمندسازی فرماندهان، مدیران و کارشناسان راهبردی نیروهای مسلح، حکمرانان و کارگزاران راهبردی کشور.

۲ـ انجام مطالعات و پژوهش‌های راهبردی و ترویج و گفتمان­سازی دانش، تفکر و ادبیات راهبردی بومی انقلاب اسلامی.

۳ـ  نظریه­ پردازی و مرجعیت علمی و تولید علم نافع مرجع ساز و بومی.

۴ـ ایفای نقش مستشاری، کمک به حل مسائل و تولید اسناد راهبردی مورد نیاز ستادکل، سازمان‌های نیروهای مسلح، نظام و انقلاب اسلامی.

۵ ـ دیپلماسی و همکاری­های علمی با سایر کشورها و ارائۀ خدمات مستشاری آموزشی و پژوهشی به جبهۀ مقاومت و کشورهای همسو.

۶ ـ مدیریت دانش دارایی­های علمی راهبردی بومی.

۷ـ ایجاد ظرفیت و قابلیت‌سازی اندیشه­ ورزیِ راهبردی.

۸ ـ آینده‌پژوهی و تحلیل راهبردی محیط در همۀ مؤلفه‌های قدرت و ارائۀ هشدارهای راهبردی.

 ماده۸ ـ ارکان دانشگاه:

الف ـ هیئت امنا؛

ب ـ رئیس (فرمانده) دانشگاه؛

پ ـ شورای دانشگاه؛

ماده۹ـ ترکیب و اعضای هیئت امنا:

۱. رئیس ستادکل نیروهای مسلح (رئیس هیئت امنا).

۲. دبیر شورای عالی امنیت ملی.

۳. فرماندهان کل آجا، سپاه، فراجا و وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

۴. معاونان طرح و برنامه و بودجه، نیروی انسانی، تربیت و آموزش، علوم، تحقیقات و فناوری ستادکل.

۵ . رؤسای دفاتر عقیدتی سیاسی ف.م.ک.ق. و سیاست‌گذاری و نظارت راهبردی حفاظت اطلاعات ن.م.

۶ . وزیران علوم، تحقیقات و فناوری؛ کشور؛ امور خارجه؛ اطلاعات و رؤسای سازمان‌های برنامه ‌و بودجه و اداری و استخدامی کشور (یا معاونان ایشان).

۷. یکی از معاونین رئیس قوۀ قضائیه.

۸. یکی از اعضای هیئت‌رئیسۀ مجلس شورای اسلامی.

۹. رئیس دانشگاه (دبیر).

۱۰ . سه یا پنج نفر از استادان برجستۀ دانشگاهی یا حوزوی یا خبرگان راهبردی با پیشنهاد رئیس دانشگاه و تصویب رئیس هیئت‌امنا.

ماده۱۰ـ وظایف و اختیارات هیئت امنا:

۱ـ تصویب جهت‌گیری‌های کلان و پنج‌ساله دانشگاه بر مبنای انتظارات فرمانده معظم کل قوا(مدظله‌العالی)، سیاست‌های ستادکل و سند راهبردی مصوب دانشگاه.

۲ـ ایجاد هماهنگی و هم­افزایی بین دانشگاه با ن.م. و سایر سازمان­ ها و دستگاه‌ها در تحقق رسالت، وظایف و برنامه‌های دانشگاه و پشتیبانی از اجرای آن‌ها.

۳ـ تصویب برنامه و بودجۀ پیشنهادی سالانۀ دانشگاه در چهارچوب ضوابط و مقررات ستادکل.

۴ـ تصویب ترازنامه و صورت­های مالی دانشگاه.

۵ ـ تصویب آیین‌نامۀ مالی و معاملاتی، آیین‌نامۀ انضباطی خاص دانشگاه و سایر آیین‌نامه‌های موردنیاز دانشگاه.

۶ ـ تصویب ضوابط و مقررات اختصاصی اعضای هیئت‌علمی در چهارچوب مقررات ن.م. و کشور.

۷ـ تصویب ضوابط نحوۀ وصول درآمدهای اختصاصی و جذب کمک‌ها و هدایا و هزینۀ آن‌ها.

۸ ـ بررسی گزارش عملکرد سالانۀ دانشگاه و ارزیابی نقش‌آفرینی و وضعیت و عملکرد کمّی و کیفی دانشگاه و ارائۀ خط‌مشی‌های اصلاحی.

۹ـ بررسی و تصویب سایر موارد پیشنهادی اعضای هیئت‌امنا مطابق قوانین و مقررات مصوب.

۱۰ـ تعیین حسابرس قانونی دانشگاه.

۱۱ـ تصویب آیین‌نامۀ داخلی هیئت امنا.

۱۲ـ تعیین مشاغل و منصوبین بخش کشوری که نظامی نبوده ولی به نحوی از انحاء در مسائل دفاعی و امنیتی کشور مسئولیت دارند برای شرکت در دوره‌های دکتری داعا.

۱۳ـ استفاده از سایر اختیارات هیئت‌امنای دانشگاه­ها در چهارچوب مفاد این اساسنامه و سیاست‌های ستادکل.

ماده۱۱ـ سایر ضوابط مرتبط با هیئت امنا:

۱ـ به منظور انجام بررسی‌های کارشناسی و تصمیم‌سازی برای هیئت‌امنا، کمیته دائمی متشکل از اعضای حقیقی و نمایندگان اعضای حقوقی هیئت‌امنا با مسئولیت رئیس دانشگاه یا جانشین وی تشکیل خواهد شد.

 تبصره: برای پیگیری تشکیل جلسات، تعیین دستور و محتوای جلسات، ابلاغ و پیگیری اجرای مصوبات، دبیرخانه هیئت‌امنا در دانشگاه به صورت غیرسازمانی (مجازی) تشکیل می‌شود.

۲ـ  هیئت امنا می‌تواند برخی از اختیارات خود را به رئیس دانشگاه یا کمیتۀ دائمی تفویض نماید.

۳ـ موضوعاتی که در حوزۀ تخصصی ستادکل است، قبل از طرح در هیئت‌امنا بایستی مسیر کارشناسی در معاونت ذی‌ربط ستادکل را نیز طی کرده باشد.

۴ـ جلسات هیئت‌امنا، دو بار در سال تشکیل می‌شود و جلسات فوق‌العاده با تشخیص رئیس هیئت‌امنا برگزار خواهدشد.

۵ ـ جلسات هیئت‌امنا با حضور رئیس هیئت‌امنا و حداقل دوسوم اعضاء رسمیت می‌یابد و مصوبات آن، با رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه، معتبر است و با نظر رئیس هیئت‌امنا، اجرای آن‌ها الزامی است.

ماده۱۲ـ وظایف و اختیارات رئیس دانشگاه:

رئیس (فرمانده) دانشگاه از بین پایوران عضو هیئت‌علمی مراکز دانشگاهی ن.م. با پیشنهاد رئیس هیئت‌امنا و تأیید فرمانده معظم کل قوا (مدظله‌العالی) و با حکم رئیس ستادکل ن.م. منصوب می‌شود و وظایف و اختیارات زیر را بر عهده دارد:

۱ـ ادارۀ دانشگاه و اجرای کلیۀ مصوبات هیئت‌امنا، ابلاغیه‌های ستادکل و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در چهارچوب سیاست‌های ستادکل

۲ـ تهیه و پیشنهاد جهت‌گیری‌ها، برنامۀ پنج‌ساله دانشگاه و سایر اسنادی که مرجع تصویب آن‌ها هیئت‌امنا یا ستادکل است.

۳ـ نمایندگی حقوقی و قانونی دانشگاه و استیفای منافع و حقوق دانشگاه در مراجع قانونی (اعم از قضایی، تقنینی، اجرایی، اداری و …).

۴ـ تهیۀ آیین‌نامۀ‌ مالی معاملاتی و سایر آیین‌نامه‌های موردنیاز دانشگاه و همچنین تغییر و اصلاح آن‌ها و پیشنهاد به هیئت‌امنا برای تصویب.

۵ ـ مسئولیت امور مالی و اداری دانشگاه و امضای قراردادها، اسناد تعهدآور، اسناد مالی، اداری و مکاتبات دانشگاه در چهارچوب ضوابط و مقررات ن.م..

۶ ـ پیشنهاد برنامه و بودجۀ سالانۀ دانشگاه به هیئت‌امنا و ستادکل.

۷ـ ارائۀ گزارش عملکرد دانشگاه به هیئت‌امنا و ستادکل.

۸ ـ پاسخگویی به هیئت‌امنا در قبال گزارش‌های حسابرسی، پیگیری و رفع مشکلات و مسائل مطروح در گزارش‌های بازرسی و نظارت (عملکرد و وضعیت) مالی و حسابرسی و ارائۀ گزارش اقدامات انجام‌شده به هیئت‌امنا و ستادکل.

۹ـ نصب و عزل جانشین، معاونان، مدیران، رؤسای دانشکده‌ها، پژوهشکده‌ها، واحدهای تابع و اعضای حقیقی شوراها و مدیران گروه‌های آموزشی و پژوهشی در چهارچوب آیین‌نامۀ انتصابات ستادکل.

۱۰ـ پیشنهاد ساختار کلان و ضوابط سازماندهی دانشگاه به ستادکل و تصویب جداول و پیاده‌سازی سازمان در چهارچوب ساختار و ضوابط سازماندهی مصوب.

۱۱ـ ارتباط و همکاری‌ علمی با سایر مؤسسات آموزشی یا پژوهشی در چهارچوب ضوابط و مقررات ن.م..

۱۲ـ اعمال آیین‌نامۀ انضباطی ن.م. و سایر مقررات دانشگاه (انضباطی، خاص و…) در ارتباط با اعضای هیئت‌علمی، دانشجویان و کارکنان.

۱۳ـ ریاست هیئت اجرایی جذب و هیئت ممیزۀ دانشگاه.

۱۴ـ همکاری با عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات دانشگاه و پشتیبانی عمومی از آن‌ها به‌منظور حسن اجرای وظایف آن‌ها.

۱۵ـ سایر مواردی که برابر قانون و ابلاغیه‌ها به رئیس دانشگاه واگذار می‌گردد.

تبصره: رئیس دانشگاه می‌تواند بخشی از اختیارات خود را به جانشین، معاونان و سایر مدیران و مشاوران تفویض نماید، لیکن تفویض اختیار در هیچ موردی نافی مسئولیت رئیس دانشگاه نخواهد بود.

ماده۱۳ـ ترکیب و اعضای شورای دانشگاه:

۱ـ رئیس دانشگاه (رئیس شورا).

۲ـ جانشین رئیس دانشگاه (نایب‌رئیس شورا).

۳ـ معاونان دانشگاه.

۴ـ رؤسای دانشکده‌ها، پژوهشکده‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی(مطابق ساختار مصوب).

۵ ـ رؤسای عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات دانشگاه.

۶ ـ سایر اشخاص حقیقی و حقوقی با تشخیص رئیس دانشگاه (حداکثر ۵ نفر بدون حق رأی).

تبصره: معاون طرح و برنامه و مدیریت سرمایه‌های دانشگاه، دبیر شورا است.

ماده۱۴ـ وظایف و اختیارات شورای دانشگاه:

۱ـ بررسی جهت‌گیری‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌ها برای سیر مراحل تصویب.

۲ـ بررسی و تأیید نظام‌های جامع آموزش و پژوهش دانشگاه و ارائه به ستادکل برای بررسی و تصویب نهایی.

۳ـ تأیید دوره‌ها و رشته‌های آموزشی جدید برای سیر مراحل تصویب در مراجع مربوط.

۴ـ تصویب ضوابط تربیتی، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، دانشجویی و اداری.

۵ ـ بررسی و تأیید تشکیل یا انحلال گروه‌های علمی، اندیشکده‌ها و میزهای اندیشه‌ورز.

۶ ـ بررسی و تأیید نظام مسائل و طرح‌های کلان پژوهشی، تولید علوم و اسناد راهبردی.

۷ـ بررسی و تأیید برنامه‌های پذیرش دانشجو، مبتنی بر ظرفیت‌ها و مقدورات دانشگاه و سیاست‌های ستادکل.

۸ ـ بررسی و تصویب عنوان و برنامۀ همایش‌ها، وبینارها، نشست‌ها، جشنواره‌ها و نمایشگاه‌ها.

 تبصره: موارد یادشده در این بند، در سطح ملی و بین‌المللی باید به تأیید رئیس ستادکل ن.م. و رئیس هیئت امنا برسد.

۹ـ بررسی و تصویب سیاست‌ها، سازوکارها و برنامه‌های تعاملات، سفرها و بازدیدهای علمی، فرصت‌های مطالعاتی داخلی و خارجی دانشجویان و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه در چهارچوب سیاست‌های ستادکل.

۱۰ـ بررسی گزارش‌های ارائه‌شده توسط واحدهای ذی‌ربط در خصوص وضعیت و عملکرد و مسائل تربیتی، فرهنگی، آموزشی، دانشجویی، پژوهشی، فناوری، پشتیبانی و خدماتی.

۱۱ـ بررسی و تصویب برنامه‌های تعالی و بالندگی اعضای هیئت‌علمی، مدرسان، محققان و پژوهشگران.

۱۲ـ تعیین ضوابط پرداخت‌های آموزشی و پژوهشی و نظایر آن در چهارچوب ضوابط و مقررات ستادکل.

۱۳ـ بررسی و تصویب چهارچوب، ضوابط و اولویت همکاری‌های برون‌سازمانی با سایر مراکز دانشگاهی و حوزوی سطح ن.م. و ملی و بین‌المللی.

تبصره: چهارچوب و ضوابط همکاری‌های بین‌المللی باید به تصویب ستادکل برسد.

۱۴ـ تصویب سیاست‌‌ها و برنامه‌ها و صدور مجوزهای لازم در حوزۀ کتب و نشریات علمی دانشگاه.

۱۵ـ بررسی و تصویب سایر مسائلی که در اختیار سایر ارکان دانشگاه پیش‌بینی نشده است.

تبصره: شورای دانشگاه می­تواند برخی از اختیارات خود را بنا به مورد به مسئولان دانشگاه یا شورا‌های تخصصی تفویض نماید.

ماده۱۵: ترکیب و اختیارات شوراهای تخصصی دانشگاه:

شوراهای تخصصی آموزشی و پژوهشی به‌منظور سیاست‌گذاری، هدایت تخصصی و راهبریِ بخش‌های مربوط، در تابعیت شورای دانشگاه تشکیل خواهد شد.

الف ـ شورای آموزشی

الف/۱ـ ترکیب:

۱ـ معاون آموزش دانشگاه (رئیس).

۲ـ سایر معاونان دانشگاه یا نماینده آنان.

۳ـ رؤسای دانشکده‌ها و مراکز آموزشی.

۴ـ مدیر مربوط در معاونت آموزش داعا به تشخیص رئیس شورا (دبیر شورا).

۵ ـ دو نفر نمایندگان معاونت‌های ذی‌ربط ستادکل به تشخیص معاون مربوط.

۶ ـ دو نفر به انتخاب رئیس دانشگاه.

۷ـ سایر مدعوین بنا به موضوع به تشخیص رئیس شورا بدون حق رأی.

الف/۲ـ وظایف شورای آموزشی:

۱ـ تعیین اهداف، سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها، برنامه‌ها و اولویت‌های تربیتی و آموزشی دانشگاه و پیشنهاد برای سیر مراحل تأیید در شورای دانشگاه.

۲ـ بررسی نظام جامع آموزش دانشگاه و ارسال برای سیر مراحل تأیید در شورای دانشگاه.

۳ـ بررسی و تأیید دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های تربیتی و آموزشی دانشگاه و ارائه به شورای دانشگاه برای تصویب.

۴ـ پیشنهاد انواع و ضوابط دوره‌های آموزشی و ارسال برای بررسی و تأیید شورای دانشگاه.

۵ ـ تصویب برنامه‌های تفصیلی دوره‌های آموزشی مصوب.

۶ ـ بررسی و تصویب تقویم آموزشی دانشگاه.

۷ـ بررسی و تصویب چهارچوب و برنامه‌های حوزه‌های اداری، خدماتی، رفاهی، فرهنگی، ورزشی و تربیتی دانشجویان.

تبصره: شورا می‌تواند کارگروه ویژه‌ای متشکل از مسئولان ذی‌ربط دانشگاه و نمایندگان دانشجویان برای امور دانشجویی ایجاد نماید.

۸ ـ سیاست‌گذاری برای حفظ ارتباط و شبکه‌سازی دانش‌آموختگان دانشگاه به‌منظور تقویت نگرش، به‌روزرسانی بینش و دانش آنان، بهره‌گیری از نظرها و توانمندی‌های آنان در تولید فکر و اندیشه و پژوهش‌ها.

۹ـ ارزیابی اثربخشی و پیامدسنجی دوره‌های برگزارشده و نقش‌آفرینی دانش‌آموختگان در امور ن.م. و کشور و ارائۀ گزارش به شورای دانشگاه، سپس هیئت امنا و ستادکل.

۱۰ـ بررسی و تحلیل گزارش ارزیابی آموزشی دانشگاه (دانشکده‌ها و سایر واحدهای آموزشی، استادان، اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان از نظر وضعیت، عملکرد و اثربخشی) و بررسی راه‌کارهای اصلاحی و ارائۀ آن به شورای دانشگاه.

۱۱ـ بررسی و تأیید فرصت‌ها و سفرهای مطالعاتی داخلی و خارجی در چهارچوب مصوبات شورای دانشگاه.

۱۲ـ سازمان‌دهی، سامان‌دهی و هماهنگ‌سازی فعالیت‌های آموزشی دانشکده‌ها و مراکز آموزشی.

۱۳ـ پیشنهاد چهارچوب، ضوابط و اولویت همکاری‌های برون‌سازمانی با سایر مراکز دانشگاهی و حوزوی سطح ن.م. و ملی و بین‌المللی برای تأیید شورای دانشگاه.

۱۴ـ سایر وظایفی که هیئت‌امنا، شورای داعا و رئیس دانشگاه به این شورا واگذار می‌نماید.

ب ـ شورای پژوهشی و تولید علوم و اسناد راهبردی

ب/۱ـ ترکیب:

۱ـ معاون پژوهش دانشگاه و دبیرکل تحقیقات راهبردی(رئیس).

۲ـ سایر معاونان دانشگاه یا نماینده آنان.

۳ـ رؤسای پژوهشکده‌ها، دفاتر و مراکز پژوهشی.

۴ـ مدیران پژوهش دانشکده‌ها و مراکز آموزشی.

۵ ـ مدیر مربوط در معاونت پژوهش داعا به تشخیص رئیس شورا (دبیر شورا).

۶ ـ دو نفر نمایندگان معاونت‌های ذی‌ربط ستادکل به تشخیص معاون مربوط.

۷ـ دو نفر به انتخاب رئیس دانشگاه.

۸ ـ سایر مدعوین بنا به موضوع به تشخیص رئیس شورا بدون حق رأی.

ب/۲ـ وظایف:

۱ـ تعیین سیاست‌ها، خط‌مشی‌ها، اهداف، برنامه‌ها و اولویت‌های پژوهشی، تولید علوم و اسناد راهبردی در چهارچوب تدابیر و نقشۀ جامع علمی دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران و سایر اسناد بالادستی مرتبط و پیشنهاد برای سیر مراحل تصویب در شورای دانشگاه.

۲ـ بررسی قالب‌ها، دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های پژوهشی دانشگاه و ارائه به شورای دانشگاه برای تصویب.

۳ـ بررسی نظام جامع پژوهش دانشگاه و ارسال برای سیر مراحل تأیید در شورای دانشگاه.

۴ـ پیشنهاد تشکیل یا انحلال گروه‌های علمی پژوهشی، اندیشکده‌  ها و میزهای اندیشه‌ورز به شورای دانشگاه.

۵ ـ سازمان‌دهی، سامان‌دهی و هماهنگ‌سازی فعالیت‌های پژوهشکده‌ها و فعالیت‌های پژوهشی دانشکده‌ها و سایر مراکز پژوهشی دانشگاه با یکدیگر بر مبنای مطالبات ستادکل و سایر مراجع تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر راهبردی ن.م. و کشور.

۶ ـ تعیین سیاست‌ها و هدایت امور آینده‌پژوهی، نظریه‌پردازی در حوزه‌های مأموریتی، دانشنامۀ دفاعی امنیتی (واژه‌گزینی و…) در چهارچوب ابلاغیه‌های ستادکل.

۷ـ بررسی و پیشنهاد قطب‌های علمی دانشگاه برای سیر مراحل تصویب در شورای دانشگاه.

۸ ـ تعیین ضوابط تعامل و سیاست‌های کنشگری با سایر مراکز مطالعاتی و پژوهشی ن.م. و کشور.

۹ـ بررسی و تحلیل گزارش ارزیابی وضعیت، عملکرد و اثربخشی پژوهشی دانشگاه (پژوهشکده‌ها و سایر واحدهای پژوهشی و آموزشی، محققان، پژوهشگران و دانشجویان) و ارائۀ گزارش به شورای دانشگاه.

۱۰ـ تصمیم‌گیری در خصوص تصویب، ادامه یا توقف رساله‌ها و مطالعات گروهی دانشجویان و نیز پروژه‌های تحقیقاتی و مطالعاتی در چهارچوب نظام مسائل و نظام جامع پژوهشی دانشگاه.

۱۱ـ تعیین خط‌مشی‌ برای ایفای نقش دانشگاه در مدیریت دانش‌های راهبردی در حوزه‌های مأموریتی.

۱۲ـ بررسی عنوان و برنامۀ همایش‌ها، وبینارها، نشست‌ها، نمایشگاه‌ها، جشنواره‌ها و ارائه به شورای دانشگاه.

۱۳ـ تعیین چهارچوب، ضوابط و اولویت همکاری‌های برون‌سازمانی در امور پژوهشی و تصمیم‌سازی‌های راهبردی (سطوح نیروهای مسلح، ملی و بین‌المللی) برای تصویب شورای دانشگاه.

۱۴ـ تدوین سیاست‌ها و برنامه‌ها و بررسی صدور مجوزهای لازم در حوزۀ کتب و نشریات علمی دانشگاه و ارائه به شورای دانشگاه.

۱۵ـ سایر وظایفی که هیئت‌امنا، شورای داعا و یا رئیس دانشگاه به این شورا واگذار می‌نمایند.

ماده۱۶ـ ساختار سازمانی دانشگاه:

کلیات ساختاری دانشگاه به شرح زیر است:

۱ـ رئیس (فرمانده) دانشگاه.

۲ـ ستاد دانشگاه شامل معاونت‌ها، مدیریت‌ها، دفاتر و مراکز ستادی.

۳ـ واحدهای آموزشی شامل دانشکده‌های«دفاع ملّی، امنیت ملّی، مدیریت راهبردی»، مدرسۀ حکمرانی و مرکز راهبری دانشجویان خارجی (با ماهیت آموزشی/پژوهشیِ دانشجویی).

۴ـ واحدهای پژوهشی شامل پژوهشکده‌های «دفاع ملی، امنیت ملی، مدیریت راهبردی و سایبری و علوم نوپدید»، «دفتر مکتب و اندیشۀ دفاعی امنیتی»، «مرکز آینده‌پژوهی»، «مرکز تحلیل محیط و رشد و نوآوری» و «دبیرخانۀ کمیته فرادستگاهی نظریه‌پردازی، نقد و مناظره» (با ماهیت پژوهش‌های راهبردی و تولید علوم و اسناد سطح راهبردی).

۵ ـ گروه‌های علمی (آموزشی /پژوهشی).

تبصره: سقف، کلیات ساختار سازمانی شامل عنوان و تعداد دانشکده‌ها، پژوهشگاه و پژوهشکده‌ها و… و ضوابط سازماندهی به تصویب رئیس ستادکل خواهدرسید و تصویب جزئیات جداول سازمان بر عهده رئیس دانشگاه خواهدبود.

ماده۱۷ـ دوره‌های آموزشی:

۱ـ دانشگاه پس از دریافت مجوز از ستادکل می‌تواند انواع دوره‌های آموزشی را به‌صورت طولی(در سطح دکتری رسمی و داخلی و دورۀ دفاع ملی یا علوم راهبردی) و عرضی (پسادکتری، توانمندسازی و …) در حوزه‌های دفاع و امنیت ملی، حکمرانی و مدیریت راهبردی بنا به اقتضائات و نیازها و در چهارچوب این اساسنامه و اسناد راهبردی حاکم بر دانشگاه، با‌ شیوه‌های پیوسته، ناپیوسته، پودمانی و به‌صورت حضوری یا غیرحضوری برگزار نماید. برنامه‌های تربیتی، در چهارچوب دوره‌ها تعبیه خواهدشد.

۲ـ اولویت اصلی دوره‌های آموزشی دانشگاه، دوره‌های دفاع ملی و توانمندسازی فرماندهان، مدیران و عناصر راهبردی ن.م. و کشور می‌باشد.

۳ـ شرط ورود به دوره‌های طولی بالاتر از مقطع کارشناسی ارشد، داشتن مدرک کارشناسی ارشد رسمی وزارت علوم یا داخلی نیروهای مسلح است.

۴ـ دوره‌های عرضی با توجه به نیازسنجی دانشگاه یا درخواست سازمان‌های لشکری و کشوری برای حکمرانان، فرماندهان، مدیران و کارشناسان ارشد، به‌منظور ارتقای کارآمدی و مدیریت یکپارچۀ ملی برگزار می‌گردد.

۵ ـ کلیات شرایط ورود، مدرک، مزایای ناشی از دوره‌های آموزشی طولی شامل مدت، نوع دوره، عناوین و سرفصل‌های دروس با پیشنهاد دانشگاه به تصویب مراجع مربوط در ستادکل و دوره‌های عرضی توسط شورای دانشگاه به تصویب خواهدرسید.

فصل سوم: سایر مقررات

ماده۱۸ـ سایر اختیارات:

۱ـ دانشگاه، مرجع عالی نظریه‌پردازی، نقد و نوآوری در حوزه‌های نظامی، دفاعی، امنیتی، حکمرانی و مدیریت راهبردی در سطح ن.م. و کشور است. سازوکار اجرایی این موضوع در چهارچوب ضوابط شورای عالی انقلاب فرهنگی و پس از دریافت نظر تخصصی ستادکل ن.م. در کمیته مربوط به تصویب خواهد رسید.

۲ـ دانشگاه می‌تواند با دریافت مجوزهای لازم، در چهارچوب جهت‌گیری‌های مصوب هیئت‌امنا و سیاست‌های ستادکل و متناسب با حوزه‌های مأموریتی خود، نسبت به تأسیس مراکز و واحدهای تحقیقاتی وابسته مانند اندیشکده‌ها، میزهای تخصصی، ناحیه و بوستان فناوری و نوآوری، مرکز رشد، مؤسسه دانش‌بنیان، قطب‌ها و انجمن‌های علمی راهبردی، به‌صورت مجازی و غیرسازمانی و وابسته اقدام نماید.

۳ـ تدوین و تبیین مفاهیم و واژه‌های خاص مورد استفاده در امور دفاعی امنیتی و نیروهای مسلح و ترویج و مراقبت از زبان فارسی در ن.م. تحت سیاست‌های ستادکل و هماهنگ با فرهنگستان زبان و ادب فارسی کشور بر عهدۀ دانشگاه خواهد بود که پس از تدوین، از طریق ستادکل ابلاغ خواهدشد.

۴ ـ دانشگاه می‌تواند در حوزه‌های مأموریتی خود و با اخذ مجوز از ستادکل، در خارج از کشور، دفاتر و مراکز دانشگاهی به‌صورت دائم یا موقت تأسیس و دوره‌های آموزشی را بنا به نیاز و مورد برگزار نماید.

۵ ـ سایر دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ن.م. و کشور با تصویب شورای دانشگاه در چهارچوب سیاست‌های ستادکل، مجاز به اجرای دوره‌های آموزشی تحت امتیاز داعا می‌باشند.

۶ ـ دانشگاه پس از دریافت نظر مراجع مربوط می‌تواند اعضای هیئت‌علمی خود را خارج از فراخوان عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با رویکرد عضویابی و از بین واجدان شرایط در چهارچوب مقررات اعضای هیئت‌علمی ن.م. و کشور، جذب و تأمین نماید .

تبصرۀ۱: دانشگاه می‌تواند از میان افراد برجسته، خبرگان و نخبگان نیروهای مسلح و کشور نسبت به جذب مدرسان، محققان، پژوهشگران و نیز اعضای هیئت‌علمی داخلی اقدام نماید.

تبصرۀ۲: دانشگاه دارای هیئت ممیزۀ مستقل است. آیین‌نامه و ضوابط جذب و ارتقای کلیۀ مدرسان، محققان و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه در چهارچوب سیاست‌های ستادکل در هیئت‌امنا به تصویب خواهد رسید.

۷ـ دانشگاه می‌تواند از اعضای هیئت‌علمی سایر دانشگاه‌ها و نیز خبرگان و نخبگان برجسته به‌عنوان مدرسان و محققان مدعو استفاده نماید. این افراد باید صلاحیت‌های لازم را دارا باشند. آیین‌نامۀ مربوط، به تصویب هیئت‌امنای داعا خواهد رسید.

۸ ـ دانشگاه برابر آیین‌نامۀ مصوب هیئت‌امنا، مجاز به اعطای دکتری افتخاری به شخصیت‌های برجستۀ داخلی و خارجی است.

۹ـ استفاده از استادان و پژوهشگران خارجی در دانشگاه و همکاری‌های علمی با مراکز علمی و پژوهشی و برگزاری دوره‌های آموزشی و پژوهشی مشترک با دیگر کشورها، برابر آیین‌نامه‌هایی است که در چهارچوب سیاست‌های ستادکل، به تصویب هیئت امنا خواهدرسید.

۱۰ـ نحوۀ تشکیل و ادارۀ شوراهای دانشگاه مبتنی بر مفاد اساسنامه و برابر ضوابط مصوب رئیس دانشگاه تعیین می‌شود.

۱۱ـ نحوۀ تعامل، هماهنگی و هم‌افزایی دانشگاه با معاونت‌ها و اداره‌های ذی‌ربط ستادکل و اثربخشی فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه، برابر دستورالعملی خواهدبود که با پیشنهاد دانشگاه به تصویب ستادکل می‌رسد.

ماده۱۹ـ منابع مالی دانشگاه:

۱ـ ردیف‌های بودجۀ اختصاصی دانشگاه در قانون بودجۀ کشور و کمک‌های سایر دستگاه‌های حاکمیتی.

۲ـ اعتبارات تخصیصی از ستادکل.

۳ـ درآمدهای ناشی از عقد قراردادهای آموزشی، پژوهشی و خدماتی و سایر منابع عمومی.

۴ـ کمک‌های سایر مجموعه‌ها و افراد حقوقی و حقیقی.

تبصره: منابع و مصارف اعتباری دانشگاه بر اساس بودجۀ تفصیلی و ضوابط آیین‌نامۀ مالی معاملاتی مصوب هیئت‌امنا است.

ماده۲۰ـ انحلال دانشگاه:

انحلال دانشگاه با پیشنهاد ستادکل و تصویب فرماندهی معظم کل قوا (مدظله‌العالی) است و در صورت انحلال، تمام دارایی‌های آن به ستادکل واگذار خواهدشد.

ماده۲۱ـ اصلاح اساسنامه:

هرگونه تغییر و اصلاح در مفاد این اساسنامه با پیشنهاد دانشگاه، پس از بررسی توسط ستادکل و تصویب فرمانده معظم کل قوا (مدظله‌العالی) یا در صورت تفویض اختیار، با تصویب رئیس ستادکل امکان‌پذیر خواهد بود.

ماده۲۲ـ سایر موارد:

۱ـ مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی‌نشده، بنابه مورد تابع سیاست‌ها و مقررات ستادکل است و درصورتی‌که مقررات خاصی پیش‌بینی نشده باشد، پس از تأیید ستادکل از مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استفاده خواهدشد.

۲ـ آیین‌نامه‌ها و مقررات پیش‌بینی‌شده در این اساسنامه باید حداکثر ظرف ۲ سال به تصویب هیئت‌امنا و مراجع ذی‌صلاح برسد و تا زمان تصویب آن‌ها، آیین‌نامه‌ها و مقررات گذشته ملاک عمل خواهد بود.

ماده استنادی پایانی:

این اساسنامه در سه فصل شامل ۲۲ ماده و ۱۷ تبصره به تصویب فرمانده معظم کل قوا (مدظله‌العالی) رسیده و از تاریخ تصویب (۱۴۰۲/۰۸/۲۲)، اجرای آن الزامی است.

معاونت طرح و برنامه و بودجه ستاد کل نیروهای مسلح

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا