اساسنامه صندوق‌های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت

اساسنامه صندوق‌های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت

مصوبه شماره۹۷۰۵۹/ت۵۶۸۹۶هـ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱ هیأت وزیران

وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سازمان اداری و استخدامی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۳/۷/۱۳۹۸ به پیشنهاد مشترک وزارت نفت و سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد ماده (۱۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت ـ مصوب ۱۳۹۱ـ ، اساسنامه صندوق­های بازنشستگی، پس­انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت را به‌شرح زیر تصویب کرد:

اساسنامه صندوق‌­های بازنشستگی، پس­انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت

ماده۱ـ صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت که از این پس در این اساسنامه «صندوق» نامیده می‌شود، مؤسسه‌ دارای شخصیت حقوقی، مالی و اداری مستقل بوده و طبق مفاد این اساسنامه اداره می‌شود.

ماده۲ـ هدف صندوق، پرداخت مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی، غرامت تأمین آتیه، تأمین رفاه، بیمه درمان و سلامت کارمندان و بازنشستگان عضو صندوق و ارایه سایر خدمات وفق مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط، مصوبات هیأت امنا و ضوابط داخلی صندوق از طریق به کار انداختن و بهره‌برداری از وجوه بازنشستگی، پس‌انداز و تأمین آتیه کارمندان صنعت نفت و سایر منابع و وجوه با حفظ و افزایش توان مالی صندوق می‌باشد. خدمات و فعالیت‌های صندوق شامل موارد زیر است:

۱ـ دریافت کسور بازنشستگی کارمندان (سهم کارمند و کارفرما)، کسور پس‌انداز و تأمین آتیه کارمندان (سهم کارمندان و کارفرما)، دریافت سرانه خدمات درمانی و رفاهی از واحدهای تابعه صنعت نفت و شرکت‌های واگذار شده و یا در حال واگذاری آن به بخش غیردولتی که مایل به حفظ ارتباط خود با صندوق می­باشند براساس مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط.

۲ـ دریافت کسور بازنشستگی افرادی که عضویت آنها طبق قانون و مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط و با تصویب هیأت امنا در صندوق پذیرفته شده باشد.

۳ـ کسر و دریافت کسور تأمین آتیه کارمندان و بازنشستگان (سهم کارمند و کارفرما).

۴ـ پرداخت مستمری به کارمندان بازنشسته و بازماندگان کارمندان متوفی براساس مقررات موضوعه.

۵ ـ ارایه خدمات درمانی، معیشتی و رفاهی کارمندان بازنشسته و افراد تحت تکفل آنان و همچنین بازماندگان کارمندان متوفی براساس ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط به‌هزینه کارفرمای ذی‌ربط.

۶ ـ پرداخت وام و تسهیلات به کارمندان شاغل و بازنشسته از طریق بانک­های عامل و همچنین مطالبات صندوق پس انداز آنان براساس مصوبات مربوط.

۷ـ پرداخت غرامت و هرگونه مزایای صندوق تأمین آتیه به کارمندان بازنشسته و شاغل.

۸ ـ پرداخت وام و تسهیلات مسکن و وام‌های ضروری به کارمندان و بازنشستگان از طریق بانک­های عامل.

۹ـ خرید، فروش، اجاره، استجاره و رهن اموال منقول و غیرمنقول در داخل و خارج کشور.

۱۰ـ تملک، احداث، تجهیز، توسعه، تکمیل، تعمیر، اداره و بهره برداری از تأسیسات و اماکنی که صندوق جزئاً یا کلاً در آن سرمایه‌گذاری کرده است.

۱۱ـ انجام فعالیت‌های بازرگانی و اقتصادی و مالی از جمله سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از منابع و وجوه در اختیار صندوق به منظور کسب درآمد در داخل و خارج کشور.

۱۲ـ ایجاد، تأسیس و اداره مؤسسات و شرکت‌های خدماتی، پیمانکاری، ساختمانی، تولیدی، بازرگانی و نظایر آن در داخل و خارج از کشور به منظور کسب درآمد.

۱۳ـ ادغام یا انحلال مؤسسات و شرکت‌های زیرمجموعه صندوق.

۱۴ـ افتتاح هر نوع حساب و سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خارجی و یا داخلی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۱۵ـ عقد هرگونه قرارداد خدماتی، مشاوره‌ای، فنی، مالی، حقوقی، پیمانکاری، تأسیساتی، ساختمانی و تأمین کالا و مواد با اشخاص و مؤسسات و شرکت‌ها.

۱۶ـ انجام سایر خدماتی که به موجب ضوابط، مقررات و دستورالعمل‌های مصوب و یا حسب توافقات و قراردادهای منعقده با اشخاص حقیقی و حقوقی به عهده صندوق ‌گذارده شده یا می‌شود.

۱۷ـ مشارکت با اشخاص و نهادها، مؤسسات و سازمان‌های دولتی، غیردولتی و عمومی در موضوع فعالیت صندوق.

۱۸ـ خرید و فروش اوراق مشتقه مالی بهادار و اوراق مشارکت مؤسسات و شرکت‌ها.

۱۹ـ دریافت هر نوع کمک، اعتبار و وام از شرکت‌های تابعه وزارت نفت و سایر بخش‌ها، قبول صلح و هبه و پذیرش سهام.

۲۰ـ ارایه تسهیلات مالی از طریق بانک­های عامل و در چهارچوب ضوابط، مقررات و مصوبات.

۲۱ـ اخذ تسهیلات اعتباری و مالی اعم از ریالی و ارزی.

۲۲ـ سایر اموری که برای نیل به هدف صندوق و انجام وظایف فوق و اداره وجوه امانی نزد صندوق‌ها و اداره صندوق لازم و ضروری باشد.

ماده۳ـ مدت فعالیت صندوق نامحدود است.

ماده۴ـ مرکز اصلی صندوق در تهران است و در صورت لزوم در هریک از نقاط داخل کشور نسبت به ایجاد و یا انحلال دفتر و یا نمایندگی اقدام می‌گردد.

ماده۵ ـ اموال، وجوه، درآمدها و دارایی‌های صندوق متعلق به شخصیت حقوقی صندوق بوده و مطلقاً جزو اموال، وجوه، درآمدها و دارایی‌های دولت و وزارت نفت و شرکت‌های اصلی و فرعی تابعه آن و یا سایر اشخاص نمی‌باشد. کلیه اموال، وجوه، درآمدها و دارایی‌های صندوق به هر مبلغ و به هر صورت و کیفیت به هیأت امنای صندوق به عنوان امین سپرده شده تا با مراعات کامل منافع و مصالح صندوق نگاهداری و صرفاً برای تحقق اهداف صندوق به کار گرفته شود. این اموال، وجوه، درآمدها و دارایی‌ها از جمله عبارتند از:

۱ـ دارایی‌های غیرجاری منقول و غیرمنقول استهلاک پذیر، استهلاک ناپذیر، مشهود و نامشهود و همچنین دارایی‌های جاری، حقوق و امتیازات متعلق به صندوق‌ها.

۲ـ وجوه دریافتی بابت کسور بازنشستگی، پس‌انداز و تأمین آتیه اعم از سهم کارمندان و کارفرما.

۳ـ وجوهی که شرکت‌های تابعه وزارت نفت و کارمندان آنها براساس مقررات صنعت نفت به صندوق پرداخت نموده و یا ملزم به پرداخت می‌باشند.

۴ـ وجوه حاصل از اخذ خسارات و جرائم مالی برابر قوانین و مقررات.

۵ ـ وجوهی را که شرکت‌های خصوصی شده، براساس مقررات صنعت نفت و تعهد خود به صندوق پرداخت نموده یا ملزم به آن می‌باشند.

ماده۶ ـ اعضای صندوق عبارتند از:

۱ـ کلیه کارمندان شاغل شرکت‌های تابعه وزارت نفت و شرکت‌های واگذار شده که کسور بازنشستگی آنان به صندوق واریز می‌شود.

۲ـ کلیه افراد واجد شرایط که عضویت یا انتقال سوابق آنان براساس قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های موضوعه، مورد قبول صندوق قرار گرفته و وجوه مربوط را به صندوق پرداخت نموده‌اند.

۳ـ کلیه بازنشستگان و از کارافتادگان موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده.

۴ـ کلیه کارمندان صنعت نفت و یا سایر افراد واجد شرایط که کسور پس‌انداز و تأمین آتیه را به  صندوق می‌پردازند.

تبصره ـ بازماندگان اعضای مذکور در بندهای (۱)، (۲) و (۳) این ماده حسب مقررات، آیین‌نامه‌ها و مصوبات صندوق از امتیازات ذی‌ربط بهره‌مند می‌گردند.

ماده۷ـ ارکان صندوق عبارتند از:

۱ـ هیأت امنا.

۲ـ هیأت رییسه.

۳ـ حسابرس مستقل و بازرس قانونی.

ماده۸ ـ اعضای هیأت امنای صندوق به شرح زیر است:

۱ـ وزیرنفت (رییس).

۲ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی.

۳ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

۴ـ اعضای اصلی هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران (در غیاب اعضای اصلی،
اعضای علی­البدل).

۵ ـ مدیران عامل سه شرکت اصلی دیگر تابعه وزارت نفت.

۶ ـ دو تن از بازنشستگان صنعت نفت به انتخاب وزیر نفت.

تبصره۱ـ دبیرخانه هیأت امنا، مستقر در امور مجامع شرکت ملی نفت ایران خواهد بود.

تبصره۲ـ جلسات عادی هیأت امنا سالی دو بار جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به عملیات و صورت‌های مالی سال قبل و گزارش فعالیت‌های هیأت رییسه همراه با گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی صندوق و همچنین تصویب بودجه سال بعد و انجام سایر اقدامات مذکور در این اساسنامه با دعوت رییس هیأت امنا تشکیل می‌گردد. هیأت امنا در صورت ضرورت، به دعوت رییس هیأت مذکور یا به درخواست حداقل دو نفر از اعضای هیأت امنا و یا حداقل سه نفر از اعضای هیأت رییسه و یا حسابرس مستقل و بازرس قانونی صندوق به صورت فوق‌العاده نیز تشکیل جلسه می‌دهد. حضور رییس هیأت رییسه که از این پس «رییس هیأت» نامیده می‌شود و اعضای هیأت رییسه در جلسات هیأت امنا بدون حق رأی بلامانع است.

ماده۹ـ اختیارات و وظایف هیأت امنا به شرح زیر است: 

۱ـ راهبری، تعیین سیاست‌ها و خط مشی‌های کلان صندوق.

۲ـ انتخاب و عزل اعضای هیأت رییسه.

۳ـ انتخاب و عزل حسابرس مستقل و بازرس قانونی و تعیین حق‌الزحمه آنها.

۴ـ تصویب ضوابط و مقررات صندوق درخصوص امور مالی، معاملاتی، سرمایه‌گذاری، اداری و استخدامی و نظایر آن.

۵ ـ تصویب تشکیلات کلان و نظام­نامه‌ها و برنامه‌های راهبردی، بودجه سالانه، صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق.

۶ ـ تصویب شرایط و نحوه اخذ و اعطای هرگونه تسهیلات اعم از داخلی و خارجی.

۷ـ اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی که در دستور جلسه هیأت امنا قرار گیرد در چهارچوب مصوبات قانونی.

۸ ـ بررسی و اظهارنظر نسبت به نتایج حاصل از گزارش‌های مربوط به ارزیابی و محاسبه خالص ارزش فعلی دارایی‌های صندوق و مقایسه آن با خالص ارزش فعلی تعهدات صندوق مبتنی بر محاسبات بیمه‌ای.

۹ـ اتخاذ تصمیم درباره صلح دعاوی، تعیین داور و ارجاع دعاوی به داوری.

۱۰ـ تعیین حداقل نرخ بازده داخلی مورد انتظار از منابع صندوق و همچنین نرخ بازده مورد قبول طرح‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری.

ماده۱۰ـ هرگونه تغییر و یا اصلاح مواد این اساسنامه به پیشنهاد هیأت امنا و پس از تأیید وزیر نفت، با تصویب هیأت وزیران می‌باشد.

ماده۱۱ـ هیأت رییسه صندوق مرکب از یک نفر رییس هیأت و شش نفر عضو اصلی دیگر می­باشد. دو نفر نیز به عنوان عضو علی‌البدل انتخاب می‌شوند که در غیاب اعضای اصلی به جای آنان در جلسات شرکت می‌نمایند. کلیه اعضای هیأت رییسه از بین کارکنان و بازنشستگان صنعت نفت و درصورت لزوم، متخصصین خارج از صنعت نفت توسط هیأت امنا انتخاب و با حکم وزیر نفت منصوب می‌شوند. رییس هیأت نیز از میان اعضای اصلی توسط هیأت امنا انتخاب و با حکم وزیر نفت منصوب می‌شود.

تبصره۱ـ کلیه اعضای هیأت رییسه باید حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در یکی از رشته‌های مالی، حسابداری، اقتصاد، حقوق، علوم بانکی، بیمه، مدیریت، گروه پزشکی و یا فنی و مهندسی بوده و حداقل دوسوم آنها دارای پانزده سال سابقه فعالیت در صنعت نفت باشند. رییس هیأت به صورت موظف انجام وظیفه می‌نماید.

تبصره۲ـ اعضای هیأت رییسه در اولین جلسه، از میان خود یک نفر را به عنوان نایب رییس انتخاب می­کنند. نایب رییس در غیاب رییس هیأت رییسه، اداره جلسات را برعهده دارد.

تبصره۳ـ در غیاب اعضای اصلی، اعضای علی‌البدل حق رأی خواهند داشت.

تبصره۴ـ تمامی اعضای هیأت رییسه، به استثنای کارکنان وزارت نفت و شرکت‌های اصلی و فرعی تابعه آن، در زمان تصدی نباید هیچ شغل و یا سمتی در خارج از صندوق اعم از دولتی و غیردولتی و یا مشاوره‌ای یا عضویت در هیأت مدیره شرکت‌های دیگر که فعالیت مشابه یا مرتبط با فعالیت‌های صندوق دارند، داشته باشند.

ماده۱۲ـ اداره جلسات هیأت رییسه با رییس هیأت و در غیاب وی با نایب رییس هیأت می‌باشد. دبیر هیأت رییسه نیز از میان اعضا یا خارج از آن توسط هیأت رییسه انتخاب می­شود.

تبصره ـ هر یک از اعضای هیأت رییسه در صورت عدم حضور در جلسات هیأت رییسه به مدت دو ماه متوالی یا چهار ماه متناوب بدون عذر موجه به تشخیص رییس هیأت و تصویب هیأت امنا مستعفی شناخته می­شود.

ماده۱۳ـ مدت عضویت اعضای هیأت رییسه سه سال می‌باشد که پس از انقضای دوره تصدی و تا زمان تعیین و انتصاب اعضای جدید هیأت رییسه عهده دار انجام وظایف مقرر در این اساسنامه خواهند بود. در صورت استعفا، عزل، فوت و حجر هر یک از اعضای هیأت رییسه، به ترتیب مقرر در این اساسنامه ظرف یک ماه نسبت به تعیین جانشین وی اقدام خواهد شد. انتخاب مجدد اعضا برای دوره‌های بعدی بلامانع است.

ماده۱۴ـ جلسات هیأت رییسه حداقل ماهی یک بار با دعوت رییس هیأت یا نایب رییس هیأت تشکیل می‌گردد. در صورت ضرورت، تشکیل جلسات به درخواست دو نفر از اعضای هیأت رییسه و یا بازرس قانونی نیز امکان‌پذیر می­باشد.

ماده۱۵ـ جلسات هیأت رییسه با حضور رییس هیأت و در غیاب وی با حضور
نایب رییس هیأت رسمیت می‌یابد. تعداد اعضای حاضر در هر یک از جلسات هیأت رییسه نباید کمتر از پنج نفر باشد. تصمیمات هیأت رییسه با رای موافق حداقل چهار نفر از اعضا معتبر می‌باشد.

تبصره ـ رییس هیأت رییسه موظف است پس از هر جلسه یک نسخه از کلیه مصوبات هیأت رییسه از جمله مصوباتی که در مقام مجمع عمومی شرکت‌های تابعه صادر می‌شود را برای وزیر نفت ارسال نماید. مصوبات مذکور در صورتی لازم‌الاجرا خواهد بود که به تشخیص وزیر با قوانین و مقررات و سیاست‌ها و راهبردهای وزارت نفت و اهداف صندوق مغایرت نداشته باشد.

ماده۱۶ـ به جز مواردی که جزو اختیارات هیأت امنا است، هیأت رییسه در حدود مقررات و مفاد این اساسنامه دارای همه گونه اختیارات برای اداره امور صندوق می‌باشد و می‌تواند در حدود موضوع و در چهارچوب ضوابط و مقررات با رعایت صرفه و صلاح صندوق اتخاذ تصمیم نماید. از جمله وظایف و اختیارات هیأت رییسه به شرح زیر است:

۱ـ حفظ و صیانت از منابع و وجوه در اختیار و افزایش توان مالی صندوق.

۲ـ اجرای تصمیمات هیأت امنا.

۳ـ تهیه و تنظیم خط مشی و برنامه‌های کلان صندوق و ارایه آن به هیأت امنا جهت بررسی و تصویب.

۴ـ اخذ تصمیم در مورد نحوه بکارگیری و سرمایه‌گذاری وجوه و منابع صندوق از طریق تأسیس شرکت‌ها و یا مشارکت در شرکت‌های خصوصی، عمومی و دولتی و اتخاذ کلیه تصمیمات و اقدام مقتضی در این مورد.

۵ ـ تهیه و تأیید برنامه و بودجه، گزارش عملکرد و صورت‌های مالی سالانه صندوق و ارایه آن به هیأت امنا جهت تصویب.

۶ ـ ارایه وام و تسهیلات مالی به اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق بانک­های عامل در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوط با رعایت صرفه و صلاح صندوق.

۷ـ تأسیس دفتر یا نمایندگی در داخل یا خارج کشور.

۸ ـ پیشنهاد اخذ هرگونه وام و اعتبار از منابع داخلی و خارجی از طریق بانک­های عامل به هیأت امنا.

۹ـ بررسی و تصویب شیوه‌نامه‌های داخلی مورد نیاز صندوق در کلیه زمینه‌ها در چهارچوب خط مشی‌های تعیین شده از سوی هیأت امنا.

۱۰ـ اخذ تصمیم در مورد عقد هر نوع قرارداد، تغییر و یا فسخ آن و هرگونه اقدام حقوقی و قانونی اعم از سلبی و یا ایجابی که در ارتباط با موضوع فعالیت صندوق و برای اداره امور و تحقق اهداف و بکارگیری بهینه امکانات آن ضروری باشد در چهارچوب ضوابط و مقررات صندوق.

۱۱ـ اعمال نظارت مالی و محاسباتی نسبت به کلیه عملیات و معاملات صندوق و واحدهای زیرمجموعه آن از طریق برقراری نظام حسابرسی داخلی و استقرار واپایش (کنترل)‌های داخلی مناسب، به نحوی که لزوم بررسی و ارزیابی مستمر و مؤثر فعالیت‌های مالی و عملیاتی به منظور حصول اطمینان از تحقق کارایی مورد انتظار و اثربخشی فعالیت‌های موردنظر و رعایت کامل صرفه‌های اقتصادی و اجرای صحیح مقررات در صندوق و همه شرکت‌ها و مؤسسات زیر مجموعه آن نهادینه شود.

۱۲ـ پیشنهاد صلح دعاوی، تعیین داور و ارجاع دعاوی به داوری به هیأت امنا.

ماده۱۷ـ رییس هیأت بالاترین مقام اجرایی صندوق و مسئول حسن اداره و هماهنگی امور به منظور حفظ حقوق، منافع، اموال، منابع و وجوه در اختیار صندوق است که مسئولیت برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای صحیح برنامه‌های مصوب در دو بعد اصلی زیر را به عهده دارد:

۱ـ انجام کامل تکالیف صندوق نسبت به کارمندان شاغل و بازنشسته در مواردی مانند دریافت کسور بازنشستگی، پس‌انداز و تأمین آتیه و پرداخت وام و تسهیلات، غرامت، مستمری و هرگونه مزایای متعلق به بازنشستگان و بازماندگان آنها و ارایه خدمات معیشتی و رفاهی در بالاترین سطح ممکن که مسئولیت انجام این وظایف عمدتاً در بخش ستادی صندوق متمرکز می‌باشد.

۲ـ استفاده و بکارگیری مطلوب از وجوه بازنشستگی، پس‌انداز و تأمین آتیه کارمندان شاغل و بازنشسته عضو صندوق و کلیه منابع مالی صندوق از طریق سرمایه‌گذاری آنها در زمینه‌هایی که متضمن حداکثر منافع با کمترین خطرپذیری (ریسک) بوده و ضمن سودآوری و درآمدزایی کافی، واجد ظرفیت‌ها و شرایط لازم برای حذف آثار تخریبی تورم در ارزش مجموعه‌های اقتصادی باشد و از محل منافع سرمایه‌گذاری‌های مزبور، تأمین وجوه مورد نیاز جهت انجام تکالیف معیشتی و رفاهی صندوق در قبال اعضای آن به سهولت امکان‏پذیر گردد.

تبصره ـ رییس هیأت دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشد:

۱ـ اجرای مصوبات هیأت رییسه.

۲ـ تعیین وظایف و حدود اختیارات و مسئولیت‌های واحدهای مختلف صندوق در چهارچوب مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط و مصوبات صندوق.

۳ـ تدوین و ارایه برنامه راهبردی صندوق در بخش خدمات به بازنشستگان و چگونگی سرمایه‌گذاری منابع، تأمین مالی و ایجاد درآمد و تصویب آن در هیأت رییسه.

۴ـ ارایه پیشنهاد تشکیلات تفصیلی و تغییرات و اصلاحات آن به هیأت رییسه.

۵ ـ تقویت و پشتیبانی حسابرسی داخلی صندوق و استقرار و توسعه نظام واپایشی (کنترلی) مناسب جهت انجام حسابرسی‌ها توسط واحد مذکور در کلیه واحدها و شرکت‌های زیر مجموعه صندوق.

۶ ـ ارزیابی عملکرد و پایش عملکرد واحدها و شرکت‌های تحت پوشش صندوق براساس برنامه‌های منظم.

۷ـ امضای کلیه مکاتبات صندوق.

۸ ـ افتتاح حساب ریالی نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری معتبر داخلی یا خارجی به نام صندوق.

۹ـ نمایندگی صندوق در مقابل کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاه‌های دولتی کشوری و لشگری اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و کلیه مراجع قضایی، دیوان عدالت اداری و مؤسسات و سازمان‌های خصوصی و عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها، کمیسیون‌ها، انجمن‌ها، نهادها، کمیته‌ها با حق تعیین نماینده و حق توکیل غیر.

۱۰ـ رییس هیأت می‌تواند برخی از اختیارات خود را به تشخیص و مسئولیت خویش به هر یک از اعضای هیأت رییسه یا کارمندان صندوق تفویض نماید تا زیر نظر و مسئولیت مستقیم وی انجام وظیفه نمایند.

ماده۱۸ـ واحد حسابرسی داخلی مستقیماً زیر نظر رییس هیأت امنا انجام وظیفه می‌نماید. شرح وظایف و حدود اختیارات واحد حسابرسی داخلی و چگونگی نصب یا عزل رییس آن با تصویب هیأت رییسه می­باشد.

ماده۱۹ـ صاحبان امضای مجاز به شرح زیر می­باشند:

۱ـ کلیه قراردادها و اسناد مالی با امضای رییس هیأت و یکی از اعضای هیأت رییسه که حسب مورد از طرف هیأت یادشده تعیین می­شود، معتبر است. اعضای صاحب امضا هر یک می‌توانند به تشخیص و مسئولیت خود و پس از تصویب هیأت رییسه، حق امضای خود را با مسئولیت خود به مدیران صندوق واگذار نمایند.

۲ـ مکاتبات و سایر اوراق مربوط به امور اداری، مالی، کارگزینی (پرسنلی) و جاری صندوق با امضای رییس هیأت معتبر می ‎‌ باشد. رییس هیأت می‌تواند حق امضای خود در این امور را به تشخیص و مسئولیت خویش به هر یک از کارمندان صندوق واگذار نماید.

تبصره۱ـ نوع قراردادها و اسناد و مکاتبات و اوراقی که طبق بندهای (۱) و (۲) این ماده باید به امضا برسند به موجب مقررات و دستورالعمل‌های مصوب هیأت رییسه تعیین می­شود.

تبصره۲ـ پرداخت وام و سایر اسناد اداری و جاری صندوق می‌تواند با تفویض اختیار از طرف رییس صندوق به وسیله رؤسای واحدهای ذی‌ربط انجام شود.

ماده۲۰ـ هیأت امنا هر سال یک شخص حقوقی را برای یک سال مالی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی از بین سازمان حسابرسی یا مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران انتخاب می‌نماید. هیأت امنا می‌تواند یک شخص حقوقی دیگر را نیز به عنوان بازرس علی­البدل برای همان سال مالی تعیین نماید تا در صورت انحلال، استعفا، کناره‌گیری یا سلب شرایط حسابرس مستقل و بازرس قانونی، به جای آنان انجام وظیفه نماید. وظایف حسابرس مستقل و بازرس قانونی صندوق شامل موارد زیر است:

۱ـ رسیدگی به صورت‌های مالی سالانه و اظهارنظر در مورد وضعیت مالی و نتیجه عملیات صندوق و صحت و انطباق ارقام و اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی با دفاتر، اجرای صحیح مقررات و رعایت استانداردهای حسابداری و ارائه گزارش به هیأت امنا.

۲ـ بررسی و اظهارنظر در مورد گزارش سالانه هیأت رییسه درخصوص صحت و کفایت اطلاعات اظهار شده در گزارش مزبور و انطباق عملکرد با بودجه سالانه، همچنین حصول اطمینان از اینکه حقوق و منافع مالکان اصلی منابع صندوق به نحو مطلوب رعایت شده است و ارایه گزارش آن به هیأت امنا.

۳ـ اعلام هرگونه موارد تفسیر و تخلف احتمالی که ممکن است در جریان اجرای وظایف خود با آن برخورد کنند، به هیأت رییسه و همزمان با هیأت امنا.

۴ـ رسیدگی و اعلام نظر در مورد موضوعاتی که ممکن است به صورت خاص از سوی هیأت امنا یا هیأت رییسه به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارجاع شود.

تبصره۱ـ حسابرس مستقل و بازرس قانونی از طریق هماهنگی با رییس هیئت، حق مراجعه به کلیه اطلاعات، اسناد و مدارک صندوق و واحدهای زیر مجموعه آن برای اجرای وظایف خود را دارد.

تبصره۲ـ مداخله حسابرس مستقل و بازرس قانونی در امور اجرایی صندوق مجاز نبوده و وظایف آنها باید به نحوی انجام شود که در جریان عادی امور اختلال ایجاد ننماید.

تبصره۳ـ حضور حسابرس مستقل و بازرس قانونی در جلسات هیأت امنا بدون حق رأی مجاز است.

تبصره۴ـ حسابرس مستقل و بازرس قانونی می‌تواند به مسئولیت خود، در انجام وظایفی که بر عهده دارد در صورت نیاز از نظر کارشناسان حرفه‌ای و مستقل استفاده نماید، مشروط بر آنکه قبلاً آنان را به رییس هیأت معرفی کرده باشد. این کارشناسان در مواردی که حسابرس مستقل و بازرس قانونی تعیین می‌کند مانند شخص وی حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک صندوق را در جهت اجرای وظایف خود خواهند داشت.

ماده۲۱ـ هیأت رییسه موظف است حداقل هر سه سال یک بار یا بر حسب ضرورت در فواصل زمانی کوتاه­تر و همچنین به تشخیص هیأت امنا نسبت به انجام بررسی‌های لازم جهت مقایسه خالص ارزش فعلی دارایی‌ها با خالص ارزش تعهدات کوتاه مدت و بلند مدت آتی صندوق بر مبنای اصول محاسبات بیمه‌ای اقدام نموده و نتیجه امر را همراه با گزارش عملکرد سالانه (صورت‌های مالی) به هیأت امنا ارایه نماید.

ماده۲۲ـ سال مالی صندوق از اول خرداد ماه هر سال شروع و در پایان اردیبهشت ماه سال بعد خاتمه می‌یابد.

ماده۲۳ـ فعالیت‌های مالی صندوق براساس استانداردهای حسابرسی ایران در دفاتر مالی صندوق ثبت می­شود. صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق در آخر اردیبهشت ماه بر مبنای مانده دفاتر کل و پس از تهیه تراز آزمایشی توسط رییس هیأت حداکثر تا پایان مرداد ماه همان سال برای حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارسال می‌گردد. جلسه هیأت امنا باید حداکثر تا پایان شهریور ماه همان سال تشکیل شود. تصویب صورت‌های مالی صندوق از طرف هیأت امنا به منزله تأیید عملکرد سالانه هیأت رییسه می‌باشد.

ماده۲۴ـ مازاد درآمدها از جمله درآمد حاصل از وام‌ها و تسهیلات پرداختی، بهره سپرده‌ها و سود اوراق بهادار و درآمد حاصل از فروش یا واگذاری دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از وجوه و اموال صندوق پس از وضع مخارج سالانه به حساب ذخایر صندوق منظور خواهد شد.

ماده۲۵ـ از حیث معاملات، حکم ماده (۱۲۹) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ـ مصوب ۱۳۴۷ـ بر صندوق جاری است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

نمایش بیشتر
دوره DBA-MBA حقوقی مدرک دانشگاه تهران موسسه دکتر بهنیایی

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

  1. با درود
    بنده ماده ای که بیانگر اعطا نمایندگی قضایی را در صورت طرح هر گونه دعوی حقوقی به افراد و اینکه در صلاحیت کدام رکن صندوق باشد ندیدم و اصلح بود ماده ای در این باب تعبیه و نگاشته شود .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا