اساسنامه صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان

شماره۹۹۳۰۷/ت۵۸۴۷۴هـ مورخ: ۱۴۰۰/۹/۲

اساسنامه صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان

  • وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور
  • وزارت راه و شهرسازی
  • وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
  • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
  • سازمان برنامه و بودجه کشور
  • بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

هیات وزیران در جلسات ۱۴۰۰/۴/۶ و ۱۴۰۰/۸/۱۲ به پیشنهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران (با همکاری سازمان مدیریت بحران کشور) و تایید هیات امنای صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان و به استناد ماده (۱۵) قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ـ مصوب ۱۳۹۹، اساسنامه صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان را به شرح زیر تصویب کرد:

اساسنامه صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان

ماده۱ـ صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان که در این اساسنامه به اختصار “صندوق” نامیده می شود، مؤسسه عمومی غیر دولتی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و طبق مقررات قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب ۱۳۹۹ که از این پس به اختصار ” قانون” نامیده می ­شود و سایر قوانین مربوط و مفاد این اساسنامه اداره می ­شود.

ماده۲ـ وظایف، اختیارات و تعهدات صندوق به عنوان بیمه­گر پایه به شرح زیر می ­باشد:

۱ـ ارایه پوشش بیمه همگانی حوادث طبیعی به منظور جبران بخشی از خسارت­ های مالی وارد شده به ساختمان­ های مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در اثر حوادث طبیعی نظیر زلزله، سیل، طوفان، صاعقه و سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریا لرزه (سونامی) در مناطقی که احتمال وقوع هر یک از این حوادث و خطرات در آن ها وجود دارد، مطابق آیین­نامه موضوع تبصره (۱) ماده (۱) قانون در قبال دریافت حق بیمه پایه.

۲ـ سپرده ­گذاری موجودی نقدی مازاد نزد بانک­ های دولتی و یا خرید اوراق بهادار بدون خطر با رعایت مواد (۱۲) و (۱۳) قانون.

۳ـ تعمیم تدریجی پوشش‌ های بیمه‌ای موضوع بند (۱) این ماده به ساختمان‌ های غیرمسکونی با رعایت مقررات مربوط.

تبصره- صندوق موظف است با همکاری دستگاه­ های اجرایی ذی­ربط سامانه ارایه خدمات بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان را به صورت برخط با امکان ارتباط با سامانه خدمت­رسانی این دستگاه‌ ها طراحی و ایجاد کند. دستگاه­ های اجرایی موظفند همکاری لازم را به عمل آورند.

ماده۳ـ سرمایه اولیه صندوق مبلغ پانصد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ ) ریال است که به ­عنوان کمک از محل بودجه عمومی دولت فقط در سال اول تاسیس تامین می ­شود.

ماده۴ـ مدت فعالیت صندوق نامحدود و مرکز اصلی آن تهران است. صندوق می ­تواند به منظور تحقق اهداف و انجام وظایف خود با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با تصویب هیات عامل در سایر نقاط کشور نمایندگی ایجاد کند.

ماده۵ـ ارکان صندوق به شرح زیر است:

۱ـ هیات امناء

۲ـ هیات عامل

۳ـ بازرس قانونی و حسابرس

ماده۶ـ اعضای هیات امنای صندوق به شرح زیر است:

۱ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی (رییس هیات امنا).

۲ـ وزیر کشور.

۳ـ وزیر راه و شهرسازی.

۴ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

۵ ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

۶ ـ رییس سازمان برنامه و بودجه کشور.

۷ـ رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۸ ـ رییس سازمان مدیریت بحران کشور.

۹ـ رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.

۱۰ـ یکی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر (بدون حق رای).

۱۱ـ رییس شورای ­عالی استان­ ها (بدون حق رای).

ماده۷ـ جلسه هیات امنای صندوق حداقل دو بار در سال برگزار می ­شود و در مواقع لزوم، بنا به درخواست رییس هیات امنا یا حداقل (۳) نفر عضو دارای حق رای هیات امنا و یا بازرس برگزار خواهد شد.

تبصره ـ دعوت از اعضای هیات امنا توسط رییس آن و با ارسال دعوت نامه کتبی با قید روز، ساعت، محل تشکیل و دستور جلسه انجام می شود. دعوت­نامه باید حداقل ده روز قبل از زمان جلسه ارسال شود.

ماده۸ ـ جلسات هیات امنا با حضور حداقل دوسوم اعضای صاحب رای رسمیت می ­یابد و تصمیمات آن با رای اکثریت اعضای حاضر دارای حق رای معتبر خواهد بود.

ماده۹ـ وظایف و اختیارات هیات امنای صندوق به شرح زیر است:

۱ـ تصویب خط مشی و سیاست­ های کلان و برنامه عملیاتی صندوق.

۲ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیات عامل در مورد حداکثر حق بیمه سالانه هر واحد مسکونی مشمول قانون و ارایه آن به دولت جهت درج در لوایح بودجه سنواتی و تصویب مجلس شورای اسلامی، حداکثر تا پایان شهریور ماه هر سال.

۳ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به آیین­نامه موضوع ماده (۲) قانون و ارایه آن به هیات وزیران جهت تصویب.

۴ـ بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص حداکثر تعهد صندوق به ازای هر واحد مسکونی و حق بیمه پایه متناسب با میزان خطرپذیری مناطق کشور و شهری و روستایی بودن آن به صورت سالانه جهت تصویب هیات وزیران.

۵ ـ بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد تعمیم تدریجی پوشش بیمه­ای موضوع تبصره (۲) ماده (۱) قانون به ساختمان­ های غیر مسکونی واقع در مناطق حادثه خیز و ارایه آن به هیات وزیران جهت تصویب.

۶ ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به عملکرد سالانه هیات عامل و صورت‌ های مالی پس از استماع گزارش بازرس قانونی و حسابرس و تصویب صورت­ های مالی حداکثر تا پایان شهریورماه هر سال.

۷ـ بررسی و تصویب بودجه سالانه پیشنهادی از سوی هیات عامل حداکثر تا پایان شهریورماه هر سال.

۸ ـ تصویب ساختار و تشکیلات کلان و تفصیلی صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۹ـ تصویب آیین­نامه­ های اداری و استخدامی و مالی و معاملاتی صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۱۰ـ تصویب آیین­نامه­ های سرمایه­گذاری موضوع ماده (۱۲) قانون و نحوه رسیدگی و پرداخت خسارت و سایر آیین­نامه­ ها و دستورالعمل­ های مورد نیاز در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.

۱۱ـ انتخاب بازرس قانونی و حسابرس صندوق و تعیین حق­الزحمه وی.

۱۲ـ بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص تغییر و اصلاح اساسنامه صندوق جهت ارایه آن به هیات وزیران جهت تصویب.

۱۳ـ اتخاذ تصمیم درباره مطالبات مشکوک­الوصول و یا غیر قابل وصول با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۱۴ـ اتخاذ تصمیم نسبت به عضویت یا لغو عضویت صندوق در مجامع و سازمان‌ های داخلی یا بین­المللی، با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۱۵­ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی که از طرف هر یک از اعضای هیات امنا، هیات عامل یا بازرس قانونی و حسابرس در چهارچوب اختیارات قانونی خود پیشنهاد می ­شود.

۱۶ ـ تعیین حقوق و مزایا و پاداش سالانه اعضای هیات عامل با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۱۷ـ اتخاذ تصمیم نسبت به صلح و سازش و ارجاع به داوری و استرداد دعوی با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ماده۱۰ـ هیات عامل صندوق متشکل از رییس هیات عامل و چهار عضو به عنوان معاونان رییس می ­باشد.

تبصره- اعضای هیات عامل به صورت موظف و تمام­ وقت در صندوق اشتغال به کار خواهند داشت.

ماده۱۱ـ اعضای هیات عامل باید از میان اشخاص دارای شرط امانت، وثاقت و شرایط زیر انتخاب شوند:

۱ـ دارندگان حداقل مدرک کارشناسی در یکی از رشته­ های تحصیلی بیمه، مدیریت، حسابداری، آمار، مالی، حقوق، اقتصاد، علوم اجتماعی و مهندسی ساختمان، سازه، معماری و شهرسازی.

۲ـ داشتن حداقل ده سال تجربه مدیریتی برای رییس هیات عامل و پنج سال تجربه در زمینه‌ های کاری مرتبط با رشته­ های تحصیلی مذکور برای سایر اعضای هیات عامل.

ماده۱۲ـ رییس هیات عامل با پیشنهاد رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید هیات امنای صندوق تعیین و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می ­شود. معاونان رییس با پیشنهاد رییس هیات عامل صندوق و تایید هیات امنا تعیین و با حکم وزیر امور اقتصادی و داریی منصوب می شوند.

تبصره- مدت تصدی اعضای هیات عامل چهار سال است و انتخاب مجدد آن ها بلامانع است.

ماده۱۳ـ هیات عامل باید حداقل دو هفته یک بار با حضور حداقل (۳) نفر جلسه تشکیل بدهد و در هر حال تصمیمات آن با رای حداقل (۳) نفر از اعضا معتبر خواهد بود.

تبصره- رییس هیات عامل صندوق موظف است یک نسخه از هر یک از صورتجلسات و مصوبات هیات عامل را به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید.

ماده۱۴ـ هیات عامل صندوق در حدود قوانین و مقررات مربوط مسئول حسن اداره امور آن و موظف به اجرای قانون و مفاد این اساسنامه و تصمیمات هیات امنا و آیین­نامه­ های مربوط است و دارای وظایف و اختیارات زیر می ­باشد:

۱ـ اجرای مصوبات هیات امنا.

۲ـ پیشنهاد حداکثر حق بیمه سالانه هر واحد مسکونی مشمول قانون به هیات امنا.

۳ـ پیشنهاد آیین­نامه موضوع ماده (۲) قانون و ارایه آن به هیات امنا.

۴ـ پیشنهاد حداکثر تعهد صندوق به ازای هر واحد مسکونی و حق بیمه پایه متناسب با میزان خطرپذیری مناطق کشور و شهری و روستایی بودن آن به صورت سالانه به هیات امنا.

۵ ـ پیشنهاد تعمیم تدریجی پوشش بیمه همگانی حوادث طبیعی به ساختمان­ های غیرمسکونی واقع در مناطق حادثه­ خیز جهت تایید هیات امنا.

۶ ـ تهیه و ارایه صورت­ های مالی و گزارش فعالیت هیات عامل به منظور ارایه به بازرس قانونی و حسابرس و هیات امنا و همچنین تدوین و پیشنهاد برنامه عملیاتی و بودجه سالانه صندوق جهت تصویب هیات امنا.

۷ـ پیشنهاد ساختار اداری و تشکیلات تفصیلی صندوق و همچنین آیین­نامه­ ها و دستورالعمل­ های مورد نیاز برای اجرای وظایف و ماموریت­ های صندوق جهت تصویب هیات امنا.

۸ ـ ارایه گزارش درباره مطالبات مشکوک­الوصول و غیرقابل وصول صندوق جهت اتخاذ تصمیم هیات امنا.

۹ـ پیشنهاد صلح دعاوی و ارجاع به داوری در خصوص پرونده­ های صندوق به هیات امنا.

۱۰ـ اتخاذ تصمیم نسبت به تاسیس یا انحلال شعب در داخل کشور به پیشنهاد رییس هیات عامل در چهارچوب تشکیلات مصوب.

۱۱ـ پیشنهاد انتخاب بازرس قانونی و حسابرس صندوق به هیات امنا.

۱۲ـ برون­سپاری آن بخش از امور اجرایی و کارشناسی که قابلیت واگذاری دارند از طریق انعقاد قرارداد مطابق قوانین و مقررات.

۱۳ـ تهیه و تنظیم خط­مشی و سیاست­ های کلان صندوق جهت ارایه به هیات امنا.

۱۴ـ اتخاذ تصمیم در مورد خرید، فروش و اجاره، قبول ضمانت یا ظهرنویسی تضمینات، توثیق یا رهن اموال غیرمنقول، در چهارچوب آیین­نامه­ های مصوب هیات امنا.

۱۵ـ پیشنهاد سرمایه­گذاری­ های موضوع ماده (۱۲) قانون به هیات امنا با رعایت قوانین مربوط از جمله قانون اجرای سیاست­ های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و همچنین مصوبات هیات امنا.

۱۶ـ تعیین دارندگان امضای مجاز و شرایط و نحوه امضای کلیه اوراق، قرارداد ها و اسناد تعهدآور براساس آیین­نامه مالی و معاملاتی صندوق.

۱۷ـ سایر وظایفی که در چهارچوب این اساسنامه از سوی هیات امنا به هیات عامل تفویض می ­شود.

ماده۱۵ـ رییس هیات عامل، رییس و بالاترین مقام اجرایی صندوق بوده و دارای وظایف و اختیارات زیر است:

۱ـ اجرای مصوبات هیات عامل و هیات امنا.

۲ـ نمایندگی صندوق در کلیه مراجع رسمی و قانونی و در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی با حق تعیین وکیل یا نماینده حقوقی با رعایت قوانین مربوط.

۳ـ تهیه برنامه عملیاتی و بودجه سالانه صندوق و ارایه آن به هیات عامل در مهلت مقرر.

۴ـ تهیه آیین­نامه­ ها و دستورالعمل‌ های مورد نیاز برای بررسی و تایید هیات عامل.

۵ ـ به­ کارگیری نیروی انسانی مورد نیاز صندوق در چهارچوب بودجه مصوب و بر اساس آیین­نامه اداری و استخدامی.

۶ ـ نصب و عزل مدیران صندوق با رعایت آیین­نامه اداری و استخدامی صندوق.

۷ـ پیگیری وصول به موقع و صحیح مطالبات و درآمد های صندوق.

۸ ـ سپرده­گذاری موجودی نقدی مازاد صندوق نزد بانک‌ های دولتی و خرید اوراق بدون خطر در چهارچوب مصوبات هیات عامل.

۹ـ افتتاح و بستن حساب‌ های جاری صندوق نزد هر یک از بانک‌ ها و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز با رعایت ضوابط و مقررات مربوط.

۱۰ـ انجام وظایف و اختیاراتی که هیات عامل به رییس هیات عامل تفویض می ­نماید.

تبصره- رییس صندوق می ­تواند قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از معاونان یا مدیران صندوق که در تعیین آن ها شرط وثاقت و امانت احراز گردیده است، تفویض کند. این تفویض اختیار رافع مسئولیت وی نخواهد بود.

ماده۱۶ـ بازرس قانونی و حسابرس از میان سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابداری عضو جامعه حسابداران رسمی کشور به پیشنهاد هیات عامل توسط هیات امنا برای مدت یک سال مالی انتخاب می ­شود و انتخاب مجدد آن بلامانع است.

ماده۱۷ـ وظایف و اختیارات بازرس قانونی و حسابرس صندوق به شرح زیر است:

۱ـ رسیدگی و اظهارنظر درباره صحت گزارش عملکرد سالانه، صورت­ های مالی و صورت وضعیت مالی که هیات عامل برای تصویب به هیات امنا ارایه می ­کند.

۲ـ نظارت بر انجام حسابرسی و ارایه گزارش آن به هیات عامل و هیات امنا و مراجع قانونی ذی­ربط.

۳ـ بررسی و اظهارنظر نسبت به گزارش مقایسه­ای بودجه و عملکرد صندوق.

۴ـ اظهارنظر نسبت به گزارش هیات عامل در خصوص ارزیابی اثربخشی کنترل­ های داخلی صندوق برای ارایه به هیات امنا.

۵ ـ سایر وظایف و اختیارات که به موجب قوانین و مقررات مربوط بر عهده بازپرس قانونی و حسابرس می ­باشد.

تبصره- بازرس قانونی و حسابرس حق مطالبه اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به صندوق را دارد ولی حق دخالت در امور اجرایی صندوق را نداشته و انجام وظایف وی نباید مانع جریان امورعادی صندوق شود.

ماده۱۸ـ بازرس قانونی و حسابرس صندوق موظف است اظهارنظر درباره عملکرد سالانه و صورت­ های مالی ارایه شده از سوی رییس صندوق را حداقل ده روز قبل از برگزاری جلسه سالانه هیات امنا آماده کند و در اختیار اعضای هیات مذکور قرار دهد.

ماده۱۹ـ درصورتی که بازرس قانونی و حسابرس صندوق در اجرای وظایف قانونی صندوق نقص یا ایراد و یا تخلفی را مشاهده نماید باید مراتب را در اسرع وقت به رییس صندوق اعلام کند و چنانچه ظرف (۱۵) روز اقدامی درجهت رفع نقص یا ایراد و یا تخلف به عمل نیاید، موضوع را کتباً به اطلاع هیات عامل و هیات امنا برساند.

ماده۲۰ـ منابع درآمدی صندوق عبارتند از:

۱ـ حق بیمه دریافتی (اعم از سهم مالکان و سهم دولت).

۲ـ درآمد حاصل از سرمایه­گذاری منابع صندوق.

۳ـ کمک­ ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی که طبق قانون به صندوق اختصاص می ­یابد.

ماده۲۱ـ حق بیمه پایه سهم مالکان از طریق درج در قبوض برق دریافت و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می ­شود و خزانه­داری کل کشور طبق قانون موظف است ظرف یک هفته پس از وصول، مبالغ مذکور را به حساب صندوق واریز کند.

ماده۲۲ـ حق بیمه پایه سهم دولت از محل اعتبار ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و اصلاحات بعدی آن با پیش­بینی در قوانین بودجه سنواتی جهت انجام تعهدات موضوع قانون در ابتدای هر سال مستقیماً به حساب صندوق پرداخت می ­شود.

ماده۲۳ـ سهم مالکان مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی کشور یا مالکان ناتوان از پرداخت حق بیمه پایه از محل اعتبار ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و اصلاحات بعدی آن و اعتبارات مواد (۱۶) و (۱۷) قانون مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۹۸ تامین و پرداخت می ­شود.

ماده۲۴ـ در اجرای ماده (۱۲) قانون، صندوق مجاز است موجودی نقدی مازاد خود را نزد بانک­ های دولتی سپرده­گذاری و یا اوراق بهادار بدون خطر (ریسک) خریداری کند، مشروط بر اینکه سرمایه­گذاری­ های مذکور به نحوی برنامه­ریزی شود که همواره امکان انجام تعهدات صندوق وجود داشته باشد.

تبصره- سرمایه­ گذاری­ های موضوع این ماده با رعایت قوانین مربوطه از جمله قانون اجرای سیاست‌ های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی انجام خواهد شد.

ماده۲۵ـ مازاد منابع بر مصارف هر دوره مالی صندوق مشمول پرداخت مالیات بر درآمد عملکرد نبوده و به عنوان اندوخته به دوره بعد منتقل می ­شود.

ماده۲۶ـ سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند ماه همان سال ختم می ­شود. در سال اول، این موضوع از تاریخ ابلاغ این اساسنامه شروع و در آخر اسفندماه سال جاری پایان می ­یابد.

 ماده۲۷ـ صورت وضعیت مالی و صورت­ های مالی صندوق باید با رعایت استاندارد های حسابداری و طبق نمونه­ های ابلاغی از طرف بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی سازمان حسابرسی تهیه و تنظیم و حداکثر تا پایان خرداد ماه هر سال مالی جهت رسیدگی و اظهار نظر به بازرس قانونی و حسابرس ارایه شود.

تبصره۱ـ صورت‌ های مالی حسابرسی شده هر سال مالی، باید ظرف شش ماه پس از انقضای سال مالی صندوق به تصویب هیات امنا رسیده باشد.

تبصره۲ـ موعد مقرر برای تسلیم صورت­ های مالی از طرف هیات عامل به بازرس قانونی و حسابرس تا دو ماه با ارایه دلایل قابل توجیهی که به تایید رییس هیات امنا برسد قابل تمدید می ­باشد.

تبصره۳ـ بازرس قانونی و حسابرس موظف است ظرف دو ماه پس از وصول صورت‌ های مالی رسیدگی‌ های لازم را انجام داده و گزارش خود را به صندوق و هیات امنا ارسال نماید.

مهلت رسیدگی حسابرس تا سه ماه با ارایه دلایل قابل توجیهی که به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی (رییس هیات امنا) می ­رسد، قابل تمدید است.

تبصره۴ـ در صورتی‌که پس از تشکیل جلسه هیات امنا، صورت­ های مالی شرکت به دلایل موجهی قابل تصویب نباشد، هیات عامل صندوق موظف است در مهلتی که توسط هیات امنا تعیین می ­شود، نسبت به رفع ایرادات و اشکالات به منظور تشکیل جلسه هیات امنا برای تصویب صورت‌ های مالی اقدام نماید. در هر حال صورت­ های مالی هر سال مالی صندوق باید تا پایان آذرماه سال بعد به تصویب هیات امنا برسد.

ماده۲۸ـ صندوق مکلف است جهت فراهم آوردن امکان ایفای تعهدات قانونی، ذخایر و اندوخته­ های لازم را در پایان سال مالی منظور نماید.

این اساسنامه به موجب نامه شماره ۱۰۲/۲۸۳۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۶ شورای نگهبان تایید شده است.

معاون اول رئیس‎ جمهور
محمد مخبر

نمایش بیشتر
دوره DBA-MBA حقوقی مدرک دانشگاه تهران موسسه دکتر بهنیایی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا