اساسنامه صندوق ملی مسکن

مصوبه شماره۱۴۹۱۸۷/ت ۵۹۳۶۲هـ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۸ هیات وزیران

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشور ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

هیأت وزیران در جلسات ۲۴/۱۱/۱۴۰۰، ۵/۵/۱۴۰۱ و ۲۵/۷/۱۴۰۱ به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۱۰۷۸۷۴ مورخ ۲۴/۸/۱۴۰۰ وزارت راه و شهرسازی و به استناد تبصره (۲) ماده (۳) قانون جهش تولید مسکن ـ مصوب ۱۴۰۰ـ اساسنامه صندوق ملی مسکن را به‌شرح زیر تصویب کرد:

اساسنامه صندوق ملی مسکن

فصل اول ـ کلیات

ماده۱ـ به منظور ایجاد هم­افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، صندوق ملی مسکن که از این پس در این اساسنامه به اختصار “صندوق” نامیده می­‌شود با دارا بودن شخصیت حقوقی مستقل، استقلال اداری و مالی و وابسته به وزارت راه و شهرسازی تشکیل و بر اساس مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات حاکم بر شرکت­های دولتی و با رعایت موازین شرع اداره می­‌شود.

ماده۲ـ موضوع فعالیت و وظایف صندوق به شرح زیر می­‌باشد:

۱ـ تجمیع منابع مالی بخش مسکن و تخصیص بهینه آن در راستای تحقق اهداف صندوق.

۲ـ تشویق، حمایت و مشارکت در تأمین مالی و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در آماده‌سازی اراضی، ساخت، بهسازی و نوسازی مسکن و تولید مصالح نوین و فناوری ساخت از طرق مختلف از جمله بانک‌های عامل و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز.

۳ـ جلب، جذب و هدایت منابع مالی و وجوه ریالی و ارزی از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در راستای تحقق اهداف صندوق.

۴ـ تجهیز منابع مالی از طریق بازار سرمایه و با استفاده از انواع روش‌های تأمین منابع مالی مرسوم در بازار سرمایه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.

۵ ـ ارایه تضمین­های لازم برای خانوارهای کم­ درآمد و ساکنین بافت فرسوده و ناکارآمد شهری جهت دریافت تسهیلات از سامانه (سیستم) بانکی، در چهارچوب شیوه­نامه موضوع تبصره (۱) ماده (۲) قانون جهش تولید مسکن ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ.

۶ ـ ارایه تضمین­های لازم جهت دریافت و بازپرداخت سود تسهیلات بانکی و تأمین مالی طرح (پروژه) در طرح­ های حمایتی مسکن.

۷ـ اخذ تسهیلات از سامانه (سیستم) بانکی، مؤسسات اعتباری، صندوق توسعه ملی و مؤسسات مالی و اعتباری بین­ المللی از جمله بانک توسعه اسلامی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.

۸ ـ حمایت و تشویق کلیه طرح­های حمایتی در بخش مسکن از جمله فرآیندهای پیش‌فروش مسکن، خدمات بیمه­ای، شرکت­های دانش ­بنیان مرتبط با حوزه مسکن و ساختمان و توسعه فناوری­های نوین.

۹ـ مشارکت در شرکت طرح (پروژه‌)های حوزه مسکن.

۱۰ـ جذب و تخصیص هدایا، وقف‌ها و کمک­های اشخاص حقیقی و حقوقی.

تبصره ـ صندوق می­تواند وظایف خود را مستقیماً یا از طریق کارگزاران واجد شرایط مطابق با قوانین و مقررات مربوط به انجام رساند.

ماده۳ـ مدت فعالیت صندوق نامحدود است. صندوق و دبیرخانه هیئت امنا با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود در وزارت راه و شهرسازی (معاونت مسکن و ساختمان) مستقر است و در تهران و در هیچ یک از شهرها شعبه دیگری ندارد.

ماده۴ـ سرمایه اولیه صندوق مبلغ یکهزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱) ریال است که از محل بودجه عمومی تأمین و پرداخت می­­شود.

فصل دوم ـ منابع مالی و مصارف صندوق

ماده۵ ـ منابع مالی صندوق به شرح زیر است:

۱ـ منابع حاصل از واگذاری و عرضه زمین­های در اختیار وزارت راه و شهرسازی در سقف بودجه و سایر اراضی دستگاه­‌ها که در اجرای قانون جهش تولید مسکن در اختیار وزارت یادشده قرار می­گیرد.

۲ـ منابع وصولی مربوط به درآمدهای اجاره اراضی واگذارشده (۹۹) ساله طرح­های تأمین مسکن.

۳ـ کلیه درآمدهای مالیاتی موضوع تبصره (۸) ماده(۳) و تبصره (۵) ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن.

۴ـ منابع پیش­بینی شده برای بخش مسکن در قوانین بودجه سنواتی.

۵ ـ منابع حاصل از بازگشت اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر.

۶ ـ انتقال بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۷ـ منابع حاصل از اقساط برگشتی صندوق پس­انداز مسکن یکم در هر سال بابت خط اعتباری مسکن مهر.

۸ ـ درآمدهای ناشی از عرضه و فروش واحدهای فاقد متقاضی صندوق­های موضوع تبصره (۳) ماده (۵) قانون جهش تولید مسکن.

۹ـ کمک، مشارکت و تسهیلات نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوط، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها و شرکت‌های وابسته و تابع، تشکل‌های حرفه‌ای و صنفی مرتبط با مسکن و تولید مصالح ساختمانی خیرین و واقفین.

۱۰ـ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه و منابع در اختیار صندوق در راستای اهداف صندوق.

۱۱ـ تمامی درآمدهای حاصل از ارایه خدمات ضمانتی و استیفای حقوق صندوق بابت تضامین ارایه­شده برای طرح­های تأمین مسکن وزارت راه و شهرسازی.

تبصره ـ خدمات ضمانتی مشتمل بر اقدامات لازم برای مدیریت و کاهش خطرپذیری (ریسک) بازپرداخت تسهیلات برای بانک­های پرداخت­کننده تسهیلات با هدف اختصاص منابع بیشتر برای تسهیلات بلندمدت بخش مسکن، ضمانت­های لازم برای توسعه انتشار اوراق رهنی، اقدامات لازم برای دریافت تسهیلات توسط گروه­‌های کم درآمد موضوع جزء (۳) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و ساکنان سکونتگاه­‌های غیررسمی و بافت‌های فرسوده، خدمات ضمانتی مورد نیاز برای توسعه ساخت­وساز و عرضه مسکن در چهارچوب طرح­های تأمین مسکن وزارت راه و شهرسازی می­‌باشد.

۱۲ـ منابع حاصل از انتشار و فروش اوراق تأمین مالی در چهارچوب ضوابط و مقررات و اهداف صندوق.

۱۳ـ هدایا، وقف‌ها و کمک­های اشخاص حقیقی و حقوقی.

۱۴ـ سایر موارد مجاز قانونی در راستای اجرای طرح­های تأمین مسکن وزارت راه و شهرسازی بر اساس تصویب هیئت امنای صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ماده۶ ـ مصارف صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط و موازین شرع به شرح زیر است:

۱ـ پرداخت یارانه و کمک سود تسهیلات بخش مسکن و اوراق تأمین مالی صندوق.

۲ ـ پرداخت بابت تخفیف در هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی و گواهی پایان­کار موضوع قانون جهش تولید مسکن، مطابق مقررات.

۳ـ تأمین بخشی از هزینه­‌های آماده‌سازی اراضی و تأمین و انتقال زیرساخت پایگاه (سایت)­ها و طرح (پروژه)­های مسکونی طرح‌های مسکن موضوع قانون جهش تولید مسکن و حمایت از تولید مصالح نوین و فناوری ساخت.

۴ـ مشارکت در ایجاد امکانات، خدمات روبنایی و کاربری­های غیرانتفاعی (آموزشی، مذهبی، درمانی، فضای سبز، فرهنگی، ورزشی و تجهیزات شهری) طرح (پروژه­)های مسکونی طرح‌های حمایتی مسکن.

۵ ـ پرداخت هزینه خدمات نظام مهندسی موضوع قانون جهش تولید مسکن برای مددجویان، معلولان و مشمولان موضوع ماده (۱) قانون جامع خدمات­رسانی به ایثارگران و رزمندگان معسر در چهارچوب قوانین مربوط.

۶ ـ مشارکت و تلفیق منابع با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای پرداخت تسهیلات ارزان­قیمت بخش مسکن در چهارچوب سیاست­ها و برنامه­‌های وزارت راه و شهرسازی.

۷ـ هزینه‌های مربوط به ارایه خدمات ضمانتی طرح­های تأمین مسکن وزارت راه و شهرسازی از سوی صندوق.

۸ ـ سایر هزینه­‌ها به تشخیص و تصویب هیئت امنای صندوق در چهارچوب قوانین و مقررات و طرح­های تأمین مسکن وزارت راه و شهرسازی.

تبصره ـ استفاده از منابع صندوق به هر شکل برای اعتبارات هزینه­ای و تملک دارایی­های سرمایه­ ای و بازپرداخت بدهی­های دولت ممنوع است.

فصل سوم ـ ارکان صندوق

ماده۷ـ صندوق دارای ارکان زیر است:

۱ـ هیات امنا.

۲ـ هیئت عامل.

۳ـ بازرس قانونی (حسابرس).

ماده۸ ـ هیئت امنای صندوق مرکب از نه نفر به شرح زیر است:

۱ـ وزیر راه و شهرسازی (رئیس هیئت امنای صندوق).

۲ـ وزیر کشور.

۳ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

۴ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی.

۵ ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور.

۶ ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۷ـ یک نفر از اعضای کمیسیون عمران و یک نفر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به پیشنهاد کمیسیون مربوط و انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر).

۸ ـ رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.

تبصره۱ـ جلسات هیئت امنا حداقل سالی دو بار تشکیل می­‌شود و جلسات با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت می­یابد و تصمیمات آن با حداقل پنج رأی اتخاذ می­گردد.

تبصره۲ـ معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به عنوان دبیر هیئت امنای صندوق (بدون حق رأی) در جلسات هیئت امنا شرکت می­نماید.

تبصره۳ـ جلسات فوق‌‌العاده و یا خارج از نوبت عادی هیئت امنای صندوق به تشخیص رییس هیئت امنای صندوق در طول سال مالی برگزار می‌گردد.

ماده۹ـ وظایف و اختیارات هیئت امنای صندوق به شرح زیر می­‌باشد:

۱ـ راهبری و تعیین سیاست­ها، خط­مشی و اولویت­های صندوق و نظارت بر اجرای آن بر اساس برنامه­‌های مسکن شورای­عالی مسکن و برنامه­‌های حمایتی مسکن.

۲ـ بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص بودجه و صورت‌های مالی سالانه صندوق.

۳ـ انتخاب اعضای هیئت عامل با پیشنهاد رئیس هیئت امنا (وزیر راه و شهرسازی) و قبول استعفای آنها.

۴ـ انتخاب رییس هیئت عامل از بین اعضای هیئت عامل با پیشنهاد رئیس هیئت امنا (وزیر راه و شهرسازی).

۵ ـ انتخاب بازرس قانونی (حسابرس).

۶ ـ اتخاذ تصمیم در مورد افزایش یا کاهش سرمایه صندوق و ارایه پیشنهاد لازم به هیأت وزیران برای تصویب.

۷ـ بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص موارد پیشنهادی از طرف هیئت عامل صندوق در چهارچوب وظایف و موضوع فعالیت صندوق براساس برنامه­‌های مسکن شورای­عالی مسکن و برنامه­‌های حمایتی مسکن.

۸ ـ تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج اگهی­ ها.

۹ـ تصویب ساختار و تشکیلات صندوق و آیین‌نامه‌های مورد نیاز برای اجرای طرح­های مسکن با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر شرکت­های دولتی و موازین شرع و این اساسنامه.

۱۰ـ تصویب آیین­نامه و دستورالعمل­های نحوه ارایه ضمانت­های موضوع بند (۶) ماده (۲) این اساسنامه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.

۱۱ـ تعیین ضوابط کارگزاری­های واجد شرایط، موضوع تبصره ماده (۲) این اساسنامه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.

۱۲ ـ اتخاذ تصمیم درخصوص تغییر و اصلاح اساسنامه صندوق و ارایه آن به هیأت وزیران جهت تصویب.

۱۳ـ اتخاذ تصمیم در چهارچوب قوانین و مقررات، در خصوص مواردی که از طرف رییس هیئت عامل به هیئت امنا پیشنهاد می­‌شود.

تبصره ـ عزل اعضای هیئت عامل و همچنین عزل و قبول استعفای رییس هیئت عامل پس از تأیید دو سوم اعضای صاحب رأی هیئت امنا و با حکم رییس هیئت امنا صورت می­پذیرد.

ماده۱۰ـ هیئت عامل مرکب از پنج نفر از افراد معتقد و ملتزم به مذهب رسمی کشور، صاحب­نظر، با تجربه، امین، مورد وثوق و خوش­نام در امور اقتصاد مسکن، حقوقی، مالی، بانکی، عمرانی و برنامه­ریزی با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد است.

تبصره ـ اعضای هیئت عامل با پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی (رئیس هیئت امنا) و انتخاب هیئت امنای صندوق، به صورت تمام وقت تعیین می­‌شوند و با حکم رییس هیئت امنا برای مدت چهار سال منصوب می­‌شوند؛ انتخاب مجدد آنها بلامانع است و تا انتخاب اعضای جایگزین به وظایف خود ادامه خواهند داد.

ماده۱۱ـ هیئت عامل صندوق دارای وظایف و اختیارات زیر می­‌باشد:

۱ـ پیشنهاد خط ­ مشی و برنامه ­ های اجرایی صندوق به هیئت امنا.

۲ـ تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه صندوق.

۳ـ راهبری و اجرای مصوبات هیئت امنا.

۴ـ ارایه صورت ­ های مالی سالانه به بازرس قانونی (حسابرس) تا سه ماه پس از پایان سال مالی.

۵ ـ راهبری و انجام اقدامات لازم در خصوص اعطای تسهیلات، یارانه سود تسهیلات، سرمایه­ گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در چهارچوب مصوبات هیئت امنا.

۶ ـ مدیریت منابع و سرمایه­‌های در اختیار صندوق.

۷ـ نصب، عزل و پذیرش استعفای معاونین و مدیران صندوق با پیشنهاد رییس هیئت عامل.

۸ ـ اتخاذ تصمیم در خصوص خرید، فروش و اجاره، قبول ضمانت یا ظهرنویسی تضمینات، توثیق یا رهن اموال غیرمنقول در چهارچوب مصوبات هیئت امنا.

۹ـ برقراری نظام حسابرسی داخلی و استقرار نظام پایش.

۱۰ـ تهیه و پیشنهاد ساختار و تشکیلات صندوق به هیئت امنا.

۱۱ـ پیشنهاد اصلاح یا تغییر اساسنامه به هیئت امنا برای طی مراحل قانونی.

۱۲ـ نظارت بر امور اجرایی و عملکرد صندوق و تصویب دستورالعمل­های لازم.

۱۳ـ پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه صندوق به هیئت امنا.

۱۴ـ اتخاذ تصمیم برای به اشتراک‌گذاری منابع صندوق در بانک­ها و مؤسسات مالی و اعتباری به صورت وجوه اداره­شده در راستای اهداف و وظایف صندوق.

۱۵ـ اتخاذ تصمیم نسبت به سایر وظایفی که هیئت امنا در چهارچوب این اساسنامه به هیئت عامل ارجاع می­نماید.

ماده۱۲ـ کلیه قراردادها، چک­ها، اسناد و اوراق مالی و اعتباری و اسناد تعهدآور صندوق با امضای ثابت رییس هیئت عامل و مسئول امور مالی صندوق، همراه با مهر صندوق با رعایت ماده (۳۱) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ و اصلاحات بعدی آن معتبر خواهد بود و سایر اسناد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر صندوق، معتبر است. مدیرعامل در صورت لزوم می ­ تواند حق امضای خود را در خصوص اسناد و مکاتبات عادی با مسئولیت خود به هر یک از اعضای هیئت عامل صندوق یا معاونین ذی‌ربط صندوق که دارای شرایط قانونی و صلاحیت‌های مذکور در ماده (۱۰) این اساسنامه باشند، واگذار نماید.

ماده۱۳ـ رییس هیئت عامل به عنوان بالاترین مقام اجرایی صندوق است و از بین اعضای هیئت عامل و به پیشنهاد رییس هیئت امنا توسط هیئت امنا برای مدت دو سال انتخاب و با حکم رییس هیئت امنا منصوب می­‌شود. انتخاب مجدد رییس هیئت عامل بلامانع است.

ماده۱۴ـ رییس هیئت عامل دارای وظایف و اختیارات زیر است:

۱ـ اجرای مصوبات هیئت امنا و تصمیمات هیئت عامل.

۲ـ انجام امور اجرایی،اداری،مالی و عملیاتی موضوع فعالیت صندوق.

۳ـ نمایندگی صندوق در مقابل کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع قضایی، اداری و ثبتی شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی از جمله ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، صلح و سازش و ارجاع به داوری و تعیین داور با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹)   قانون اساسی، تعیین مصدق و کارشناس، دعوای خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، دعوای ورود متقابل و دفاع در قبال آن، قبول یا رد سوگند با حق تعیین وکیل و توکیل به غیر.

۴ـ تهیه بودجه سالانه و صورت­های مالی و سایر گزارش­ها برای ارایه به هیئت عامل و هیئت امنا.

۵ ـ افتتاح حساب در بانک­ مسکن با رعایت قوانین و مقررات مربوط و برداشت از حساب­ها با امضای ثابت رییس هیئت عامل و مسئول امور مالی صندوق.

۶ ـ اقدام در مورد تحقق به موقع سرمایه و پیگیری تأمین منابع مورد نیاز و وصول مطالبات صندوق.

۷ـ انجام اقدامات لازم در مورد تعهدات صندوق ناشی از سیاست­ها و برنامه­ های ابلاغی وزارت راه و شهرسازی.

۸ ـ ارایه صورت­های مالی صندوق به صورت حداقل فصلی پس از تصویب هیئت عامل جهت درج و اطلاع­رسانی در تارنمای وزارت راه و شهرسازی، جهت اطلاع عموم.

۹ـ اجرای وظایف و اختیاراتی که هیئت عامل و رییس هیئت امنا به رییس هیئت عامل محول می­نماید.

ماده۱۵ـ بازرس قانونی (حسابرس) از میان اعضای سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابداری عضو جامعه حسابداران رسمی که واجد شرط وثاقت و امانت هستند به پیشنهاد هیئت عامل توسط هیئت امنا برای مدت یک­سال مالی انتخاب می­‌شود و انتخاب مجدد آن بلامانع است.

ماده۱۶ـ وظایف و اختیارات بازرس قانونی (حسابرس) صندوق به شرح زیر است:

۱ـ رسیدگی و اظهار نظر درباره صحت گزارش عملکرد سالانه، صورت­های مالی و صورت وضعیت مالی که هیئت عامل برای تصویب به هیئت امنا ارایه می­کند.

۲ـ نظارت بر انجام حسابرسی و ارایه گزارش آن به هیئت عامل و هیئت امنا و مراجع قانونی ذی­ربط.

۳ـ بررسی و اظهار نظر نسبت به گزارش مقایسه­ای بودجه و عملکرد صندوق.

۴ـ اظهار نظر نسبت به گزارش هیئت عامل در خصوص ارزیابی اثربخشی واپایش (کنترل­)های داخلی صندوق برای ارایه به هیئت امنا.

۵ ـ سایر وظایف و اختیارات که به موجب قوانین و مقررات مربوط بر عهده بازرس قانونی و حسابرس می­‌باشد.

تبصره ـ بازرس قانونی (حسابرس) حق مطالبه اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به صندوق را دارد ولی حق دخالت در اموراجرایی صندوق را نداشته و انجام وظایف وی نباید مانع جریان امور عادی صندوق شود.

ماده۱۷ـ بازرس قانونی (حسابرس) صندوق موظف است اظهارنظر درباره عملکرد سالانه و صورت­های مالی ارایه­شده از سوی رییس هیئت عامل صندوق را حداقل (۱۰) روز قبل از برگزاری جلسه سالانه هیئت امنا آماده کند و در اختیار اعضای هیئت مذکور قرار دهد.

ماده۱۸ـ درصورتی که بازرس قانونی (حسابرس) صندوق در اجرای وظایف قانونی صندوق نقص یا ایراد و یا تخلفی را مشاهده نماید باید مراتب را در اسرع وقت به رییس هیئت عامل اعلام کند و چنانچه ظرف (۱۵) روز اقدامی درجهت رفع نقص یا ایراد و یا تخلف به عمل نیاید، موضوع را کتباً به اطلاع هیئت عامل و هیئت امنا برساند.

فصل چهارم ـ سایر مقررات

ماده۱۹ـ کلیه حساب‌های صندوق نزد بانک مسکن افتتاح و نگهداری می‌شود.

ماده۲۰ـ سال مالی صندوق از اول فروردین­ماه هر سال شروع و در آخر اسفندماه همان سال پایان می‌یابد. به استثنای اولین سال که از تاریخ تشکیل، شروع و به آخر اسفندماه همان سال خاتمه می‌یابد.

ماده۲۱ـ انحلال و تسویه صندوق به پیشنهاد هیئت امنا و با تصویب هیأت وزیران و با طی مراحل قانونی مربوط انجام می شود و اموال آن پس از تسویه تعهدات و بدهی‌ها متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

این اساسنامه به موجب نامه شماره  ۳۳۶۹۹/۱۰۲ مورخ ۱۴/۸/۱۴۰۱ شورای نگهبان تأیید شده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا