اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ کانون وکلای دادگستری خراسان

پایگاه خبری اختبار- اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ کانون وکلای دادگستری خراسان (رضوی-جنوبی) اعلام شد.

به گزارش اختبار به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری خراسان، این کانون اسامی پذیرفته شدگان ورودی آزمون وکالت ۱۴۰۲ را به تفکیک خراسان رضوی و جنوبی منتشر کرده است.

در خصوص نحوه و زمان ثبت نام اطلاع رسانی صورت نگرفته است.

آمار پذیرفته شدگان:

کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی ۱۸۲ ۶۹۸ ۸۸۰
 کانون وکلای دادگستری خراسان جنوبی ۹ ۴۷ ۵۶

دانلود پی دی اف اسامی 

اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ کانون وکلای دادگستری خراسان

اسامی قبول شدگان سهمیه آزاد خراسان رضوی 

رتبه  نام  نام خانوادگی  نام پدر 
۱ جلال  بایسته تجار کریم
۲ امیر سعیدی غلامرضا
۳ کامبیز دهقان نیری سعید
۴ سارا سامیار غلامعلی
۵ سعیده حسابی حسین
۶ مقداد غلامی گراخک غلامحسین
۷ زهرا خوش قامت نامانلو رسول
۸ صبا پری دخت محمدجواد
۹ علیرضا اسماعیل زاده شاهرودی محمد
۱۰ عالیه محمدپور علی
۱۱ ریحانه صداقت محمدتقی
۱۲ محمد مشعوف سیاه سنگ غلامرضا
۱۳ زهرا باقرنژادفروتقه محمود
۱۴ سینا تجربه کار بیژن
۱۵ احمدرضا سابقی محمدمهدی
۱۶ حسن محمدی حسین
۱۷ شهریار طحان زاده رهنی علی اکبر
۱۸ سیدحسین احمدی حسینی سیدابوالحسن
۱۹ مرتضی شریعتمداری جواد
۲۰ فرشته قاسمی مسعود
۲۱ اعظم اشرافیان احمد
۲۲ ندا زوار محمدعلی
۲۳ سیدسعید حسینی سیدحسینعلی
۲۴ زهرا ملاکی علی
۲۵ مائده شهیدی اسلامی محسن
۲۶ مریم دهقان نیری علی
۲۷ الناز خاوری ناصر
۲۸ کیانا شیخی علی اکبر
۲۹ نجمه خدادادی محمدرضا
۳۰ هادی امیری نژاد محمدحسین
۳۱ مجتبی خاذنی محمدحسین
۳۲ سیدمصطفی مصطفوی سیدعلیرضا
۳۳ محمدجواد شجری علیرضا
۳۴ ایلار وفائی پروانه کامران
۳۵ محمدامین حسنی ابوالفضل
۳۶ یگانه شجاعی فر عنایت اله
۳۷ فرزانه اله اکبری بنده قرائی محمد
۳۸ پوریا خاوری علی
۳۹ سیده مینا منصوری سیدرضا
۴۰ پریسا اصغری مهدی
۴۱ الهام حسین زاده اسماعیل
۴۲ فاطمه منتظران یزدی حسن
۴۳ معصومه نشاطی محمدحسین
۴۴ ثنا نجفی فرزاد
۴۵ عبدالرافع عرب یوسف ابادی  غلامحیدر
۴۶ ابوالفضل شمس ابادی حسن
۴۷ بهزاد ابراهیمی مقدم محمد
۴۸ ریحانه صداقت جواد
۴۹ فاطمه محمدی مرادعلی
۵۰ گلناز غفاری علی اکبر
۵۱ سعید بقیعی نبی اله
۵۲ حسین نوروزی یدکی قربان
۵۳ فهیمه نادری بگنظر حسن
۵۴ نجمه چزگی حسین
۵۵ نفیسه مظفری کاظم
۵۶ زهرا نجدی محمدتقی
۵۷ علی نوریانی محمدحسین
۵۸ زهرا سعادت نیا غلامرضا
۵۹ امیرحسین نخعی هادی
۶۰ علی طیبی محمدحسن
۶۱ وجیهه کبریائی عزیزاله
۶۲ حسن گرمابی محمدرضا
۶۳ مریم فرازی فر ابراهیم
۶۴ فاطمه میربلوچ زهی عظیم
۶۵ ناهید جدی قاسم علی
۶۵ محمد عبدالهیان علی
۶۷ اعظم ارام محمدعلی
۶۸ اعظم جان نثاربجستانی کاظم
۶۹ مهدیه عباباف یزدی احمد
۷۰ محسن هوشمند علیرضا
۷۱ نگار مروج قرائی محمدعلی
۷۲ رسول درری قوچانی غلامرضا
۷۳ فاطمه شفائی حسن
۷۴ حمید ابراهیم نژاد علی
۷۵ محدثه خانجان رمضان
۷۶ امیرحسین گل محمدی رمضان
۷۷ جواد صادقی علی اصغر
۷۸ سیداحمد حسینی محمود
۷۸ حسین عارفیان ذبیح اله
۸۰ ارغوان احمدیان شالچی حمیدرضا
۸۱ شبنم رفیع زاده حسن
۸۲ سجاد قادری علی اصغر
۸۳ محمد زارعی عبدالرحمان
۸۴ سیدمهدی یار بامشگی سیدسعید
۸۵ زهرا نجاتیان کاشانی فرج اله
۸۶ سیما حسن زاده هادی
۸۷ مهدی سلمانی حسین
۸۸ ریحانه شاطرزاده یزدی مجتبی
۸۹ سمیرا بوستانی حصار کاظم
۹۰ سحر پیغمبری علی
۹۱ صبا عفتی رجبعلی
۹۲ علیرضا اسداله زاده مایانی محمد
۹۳ محمد صدری عبدالرضا
۹۴ مرضیه عاطفی علی اصغر
۹۵ عطیه انفرادی علی اباد محمد
۹۶ سارا یوسف پور براتعلی
۹۷ زهرا ابراهیمی توندری حسن
۹۸ محدثه رضائی مقدم علی
۹۹ رضا بهاری تلخ اباد حسن
۱۰۰ یاسمین کرمی فرشید
۱۰۱ بهروز وکیلی ازغندی محمود
۱۰۲ سیما صولتی محمدرضا
۱۰۳ پروانه قره خانی لطف ابادی علیرضا
۱۰۴ فریبا محسنی علی
۱۰۵ مصطفی توفیقی محسن
۱۰۶ امیر عابدین زاده محمدحسین
۱۰۷ محمدرضا میرزائی ابراهیم
۱۰۸ سیدامیرحسین علی زاده جواهری سیدعبدالحمید
۱۰۹ علی شاهبازی گنبدجق احمد
۱۱۰ مهدی براتی علی اصغر
۱۱۱ زهرا دادمان علی
۱۱۲ جواد نوربخش محمدرضا
۱۱۳ مریم خاتمی کولانکوه عباد
۱۱۴ مهدی شریف زاده یوسف
۱۱۵ معصومه ابراهیمی نعمتیه جواد
۱۱۶ حمیدرضا داورمنش محمدرضا
۱۱۷ سیده عارفه حکیمی سیدمرتضی
۱۱۷ علی اصغر بستان خدابخش
۱۱۹ محمدمهدی عمرانی محمد
۱۲۰ اکرم حسین پناه محمدحسین
۱۲۱ افشین قویدل مقدم اصغر
۱۲۲ زهرا عسگرالیگودرزی محمدرضا
۱۲۳ مازیار سیفی ابراهیم
۱۲۴ فرزانه محمودی رمضانعلی
۱۲۵ اکرم غلامی عیسی
۱۲۶ محمدرضا مهدوی طوسی علی
۱۲۷ وجیهه نعمتی فقیر امان اله
۱۲۸ زهرا امیرنژاد عزیزاله
۱۲۹ محمد خداشاهی عباس
۱۳۰ محسن خاتمی محمد
۱۳۱ سیدعلی ضعیف السادات سیدمحمد
۱۳۲ مریم اصغریان سررود قربانعلی
۱۳۳ امید سلیمانی حسن
۱۳۴ نفیسه بیگم شیرازی سیدمحمدعلی
۱۳۵ بهاره امیرخانی محمدرضا
۱۳۶ حسین رودیان محمدصادق
۱۳۷ سیدعلیرضا رضائی سیدمحسن
۱۳۸ فاطمه اله اکبری بنده قرائی محمد
۱۳۹ ریحانه حیدربیگی مهنه قنبر
۱۴۰ شیوا ناوی مهدی
۱۴۱ صادق بیجندی مجتبی
۱۴۲ حمیدرضا مرادی پور محمد
۱۴۳ سیدعلی اکبر موسوی سیدعبدالحسین
۱۴۴ نجمه بیگم حسینی سیدعلی
۱۴۴ علی بزرگی غلامحسن
۱۴۶ حسین غفاری بهروز
۱۴۷ فاطمه خانی مزرعه اخوند احمد
۱۴۸ سحر ذوالفقاری مصطفی
۱۴۹ مهدی کریمی نیا مجید
۱۵۰ مرجان حصارنوی احمد
۱۵۱ ایدا بیگی رضا
۱۵۱ امین شهناز غلام علی
۱۵۱ محمد حیدریان حصار فرهاد
۱۵۴ فاطمه دهقان هراتی حسن
۱۵۵ سعید محمدنژاد هوشنگ
۱۵۶ شقایق ابراهیم دیزاوند محمدعلی
۱۵۶ رسول جعفری تازه جانی علی
۱۵۸ نرگس ملکوتی چهاربیدی محمدرضا
۱۵۸ محسن هاشمی کاظم
۱۶۰ اسیه سلطانی محمد
۱۶۱ فرشته شکوهی علی
۱۶۲ فاطمه گشاده روی خورشبری محسن
۱۶۳ ابوالفضل فتح ابادی ابوالقاسم
۱۶۴ جواد فاضلی نژاد علیجان
۱۶۵ امیرحسین کاملی برات علی
۱۶۶ زهره دره کی محمد
۱۶۶ محمد خانی علی
۱۶۸ الناز عباسی دلوئی محمد
۱۶۹ علی اخباری رضا
۱۷۰ محمد محرری محمدطاهر
۱۷۱ سهیلا اسماعیل نیا حسین
۱۷۲ فائزه رجائی پور محمد
۱۷۳ محمدمهدی امانی خادر تقی
۱۷۴ مینا دولتی قاسم
۱۷۵ حسین اکرمی چولانک علیرضا
۱۷۶ ملیحه حاجی ابادی مهدی
۱۷۷ محمد مینائی فر علی اصغر
۱۷۸ مسعود لاجوردی کیاکلایه امیر
۱۷۹ الهه فرهادی حسین
۱۸۰ سیده پریسا علوی سیداحمد
۱۸۱ فرزانه راستگودلوئی علیرضا
۱۸۱ مریم اردلان اسمعیل
۱۸۳ نگار غلامرضازاده حسین
۱۸۴ مرتضی باقری کریزی پرویز
۱۸۵ پریسا ادگی حسن
۱۸۶ مطهره محمدی رحمان
۱۸۷ مرضیه شعبانی یزدان اباد موسی
۱۸۸ سمیه افشاری نژاد محمدتقی
۱۸۹ مریم اسداله زاده مجید
۱۹۰ سیده زهرا حسینی شاندیز سیدجلال
۱۹۱ سیمین صاحب نسق غلامرضا
۱۹۲ قاسم اسلامی نیا محمد
۱۹۳ مرتضی هادوی محمدرضا
۱۹۴ راضیه حاجی پور محمدعلی
۱۹۵ محمدعلی یوسفی احمد
۱۹۶ یاسر یوسفعلی زاده طرقی  نورمحمد
۱۹۷ سیدمهران مصباح سیدخلیل
۱۹۸ حانیه خصالی حسین
۱۹۹ سیدمحمدصادق عبادی سیدمهدی
۲۰۰ محسن مکرمی علی
۲۰۱ سمیه زندی عثمان
۲۰۲ فاطمه قرائی علیرضا
۲۰۳ شیما صفائیان محمدحسین
۲۰۴ غلامعباس افشار غلامحسین
۲۰۵ خاطره سالاری محمدحسن
۲۰۶ زهرا شم ابادی علی اصغر
۲۰۷ رضا گل مکانی مسلم
۲۰۸ ریحانه سادات حسینی سیدعلی اکبر
۲۰۹ محمدصالح خلیقی احمد
۲۱۰ صادق صمیمی ذبیح اله
۲۱۱ زهره کاری عباس
۲۱۲ زهره رضائی بنهنگی محمدابراهیم
۲۱۳ نرگس رمضانی محمدرحیم
۲۱۴ مرضیه حاج طالبی علیرضا
۲۱۵ جواد جهانگیری محمدابراهیم
۲۱۶ فاطمه رحیمی حسین
۲۱۷ عاطفه محمدی علی اکبر
۲۱۸ محمد غلام پور محمدرضا
۲۱۹ مینا نبی زاده علیرضا
۲۲۰ فاطمه ولی زاده کاظم
۲۲۱ مهرنوش میرزائیان خمسه علی
۲۲۲ پرنیان اکبری غلامرضا
۲۲۳ زهره اکرامی جنت ابادی حسین
۲۲۴ امیرعلی چاجی بجد علیرضا
۲۲۴ علی غلامیان خیرابادی علیرضا
۲۲۶ سحر سلیمی نسب علی اصغر
۲۲۷ مصطفی تابعی علی اکبر
۲۲۸ علی اکبر نعمتی حسن
۲۲۹ فهیمه سادات موسوی نژادطرقبه سیدصادق
۲۳۰ سیدبابک قاضی استانه قوچان عتیق سیدسعید
۲۳۱ نیره اکسیر حسن
۲۳۲ زهرا بندهی حسین اصغر
۲۳۳ رضا مسروری حسین
۲۳۴ سیدمهدی دلقندی سیدرضا
۲۳۵ سارا عباسی مقدم محمدعلی
۲۳۵ محمدرضا جمال پاکدامن محمدمهدی
۲۳۷ محبوبه اسدی محمدجواد
۲۳۸ رضا برات خوئی اکبر
۲۳۹ بهاره حاجی عرب حسین
۲۴۰ ندا اصغری غلامعلی
۲۴۰ یگانه رشیدی عیدمحمد
۲۴۲ مریم ابراهیمی مهر حسین
۲۴۳ دانیال جوادیان جواد
۲۴۴ بابک شفیعی زرگر غلامحسین
۲۴۵ رضا اکبرزاده علی اکبر
۲۴۶ امیرحسین صفدری حبیب اله
۲۴۷ ملیحه ابریشمی حسن
۲۴۷ امیرعلی بشارتی رضا
۲۴۹ یاسمین صدق دوست علی اکبر
۲۵۰ مسعود روشنی علی محمد
۲۵۱ مهلا یحیی پورترشیزی محمد
۲۵۲ بهاره سرحدی اصغر
۲۵۳ ساره غلامی درخت بید غلامحسین
۲۵۴ رضا کریمی عباس
۲۵۵ سمیه امیری اسماعیل
۲۵۶ زهرا بابائی جوزقانی نورمحمد
۲۵۶ امیررضا ژیان زرگران محمدمحسن
۲۵۸ زهرا الیاسیان کلات صفرعلی
۲۵۹ سیداحسان عطارطوسی سیدعلی
۲۶۰ وحید جلیلی قاضی زاده حسین
۲۶۱ امیر اکار عباس
۲۶۲ شیما رنجبرخماری حمید
۲۶۳ سمیه علامه زهان عبدالوهاب
۲۶۴ ناهید نوروزی نجفی علیرضا
۲۶۵ فهیمه کوه جانی علی محمد
۲۶۶ رضا فرح شاد مصطفی
۲۶۷ الهه محسنی احمد
۲۶۸ الهه قاسمی مهماندوست احمدعلی
۲۶۹ زینب عادلی نیا ابوالفضل
۲۶۹ الهام کاظمی غلامعلی
۲۷۱ امیرحسین پاسبان رضوی خراسانی مجید
۲۷۱ حمیدرضا شاکریان فرد علیرضا
۲۷۳ شیرین سادات ابراهیمی سیدمحمد
۲۷۴ صادق مردان نیک محمدعلی
۲۷۵ رسول کاظمی ممتاز محمد
۲۷۶ فاطمه نجفی محمد
۲۷۷ اسماعیل دمیرچی احمد
۲۷۸ مهسا کفایتی فر محمد
۲۷۹ رضا گنجعلیشاهی نوغانی  محمدرضا
۲۸۰ زهرا عدسی ابکوه علیرضا
۲۸۱ مهران تفضلی مسعود
۲۸۲ انسیه عباسی شریف حجی قربان
۲۸۳ مهلا شهرکی اله بخش
۲۸۴ امیرحسین جوارشکیان علی اکبر
۲۸۵ قاسم نادریان لاین نادرمحمد
۲۸۵ کامران کوثری مجید
۲۸۷ احمد نیازی مقدم محمد
۲۸۸ نوشین گنجعلی محمدرضا
۲۸۸ سمانه سلطانی گل مکانی علی اصغر
۲۹۰ میترا کاظمی کوش محمد
۲۹۱ مهری رحمانی علی اصغر
۲۹۲ علی روحانی عیسی
۲۹۳ فاطمه فراهانی احمد
۲۹۴ صادق اسداللهی حسین
۲۹۵ سارا احمدجامی سعید
۲۹۶ مهدی تلگردی محمدرضا
۲۹۷ مصطفی وکیلی محمدابراهیم
۲۹۸ ابوالفضل خسروجردی حسین
۲۹۹ دانیال مبهوت اسماعیل
۳۰۰ رسول عباسیان فلاحی حسین
۳۰۰ سجاد رفائی نیا صفرعلی
۳۰۲ مهران بهزادی خواه پرویز
۳۰۳ سیدمرتضی غفوریان حسین
۳۰۴ صبا براتی فرشید
۳۰۵ شادی دهقانی علیرضا
۳۰۶ محمد رجبعلی زاده ریزه ئی نوراحمد
۳۰۷ سارا توزنده جانی رضا
۳۰۸ مریم نخعی حسن
۳۰۹ سیدمرتضی فاطمی سیدجلیل
۳۱۰ مهدی رحمانی علی
۳۱۱ صدیقه صادقی علی اصغر
۳۱۱ قدسیه ابراهیم زاده احمد
۳۱۱ علی روغنی محمدرضا
۳۱۴ مطهره حسن زاده محمود
۳۱۵ عباس محقق عطائی جواد
۳۱۵ محدثه محمدیان الیاتو قاسم
۳۱۷ مصطفی بهرامی اعلا رمضانعلی
۳۱۸ محدثه فرح بخش محمد
۳۱۹ ابوالفضل مکرمی علی
۳۲۰ یاسمن فداکاری امید
۳۲۱ فاطمه شهسواری کامرود حسین
۳۲۲ امنه قادری محمد
۳۲۲ سیداحمد عصمتی مقدم سیدعباس
۳۲۴ اکرم ضابطی رضا
۳۲۵ زهرا اریائی منفرد علی
۳۲۵ محمد فهیمی حسن
۳۲۷ سیده فاطمه موسوی راد سیدحسین
۳۲۸ ایمان محمدی غلامرضا
۳۲۹ زینب بخشیان ملک اباد علی
۳۳۰ سارا رضائی صفر
۳۳۱ ریحانه ابراهیم زاده حسین
۳۳۲ زهرا گرمابی محمدابراهیم
۳۳۳ عصمت سادات تقوی شهری سیدمحمود
۳۳۴ ایوب هاشمی نبی علیرضا
۳۳۵ عزت السادات ترابی سیدنورالدین
۳۳۶ مریم محمدعلی زاده سیگارچی مهدی
۳۳۷ غزل سلیمانی قاسم
۳۳۸ مریم درودی حسین
۳۳۹ میلاد سالاری محمد
۳۴۰ رضا باقری فخراباد محمد
۳۴۱ مریم خدادادی محمد
۳۴۱ محمد بهنام اکبر
۳۴۳ زهره پاکدل قصری حسین
۳۴۴ سجاد نجفی قوژدی علیرضا
۳۴۵ سحر قربانی مقدم قربان
۳۴۶ افسانه موسی ابادی محمدحسن
۳۴۷ نسرین کلاته محمد
۳۴۸ جواد مطیع طرقی عبداله
۳۴۹ زهرا خورسندلالوی احمدرضا
۳۵۰ نیلوفر اکرامی طرقی عبداله
۳۵۰ حسن نوری توپکانلو مهدی
۳۵۲ مهدی شهبازی لطف ابادی رحمت الله
۳۵۳ ریحانه شجاعی علی
۳۵۳ حسین رضائی رضا
۳۵۳ محمدعلی نوحه خوان بایگی اکبر
۳۵۶ سهیلا استاجی علی
۳۵۶ مهدی عدلی مقدم غلامرضا
۳۵۶ رسول عمارلو حسن
۳۵۹ مائده حسن زاده حسین ابادی علی اصغر
۳۵۹ مریم کیانی وفا رمضان
۳۶۱ الهام عارف رضا
۳۶۱ عاطفه دلخواه احمدی عثمان
۳۶۳ ریحانه مصدق صدقی محمدصادق
۳۶۴ طاهره تقدسی فر علی
۳۶۵ مریم سعیدی عباس
۳۶۶ سارا وزیریان علی اصغر
۳۶۶ نجمه کرمانی علیرضا
۳۶۸ بهجت راشد محمد
۳۶۹ مصطفی صادقی علی اکبر
۳۷۰ سحرسادات میرشجاعان سیداحمد
۳۷۱ اکرم تقدیری فاروجی علی اکبر
۳۷۲ سمیه عباس زاده محمد
۳۷۳ رضا گل کار محمد
۳۷۴ روح اله مدرس زاده محمد
۳۷۴ سلیم محمدزاده سیدی حسین
۳۷۶ مرتضی ملوندی رضا
۳۷۷ معصومه حسنی صفرعلی
۳۷۸ محمدحسن ابوالقاسمی علی
۳۷۹ جلیل حبیبیان محمدکبیر
۳۸۰ فرشته فتحی علیرضا
۳۸۱ اشرف هراتی محمدمهدی
۳۸۲ مهلا فرح منش هاشم
۳۸۳ ناصر طاهری خواه عطامحمد
۳۸۴ مرضیه مختاری جعفر
۳۸۵ ناهید محمدی ابراهیم
۳۸۶ امیرحسین محیطی علیرضا
۳۸۷ حسن بالغی محمد
۳۸۸ احمد یعقوبی دوغائی براتعلی
۳۸۹ افسانه محمدی حسن
۳۹۰ پگاه چهاریاری فریدون
۳۹۱ سیدعلی نبی پور سیدرسول
۳۹۲ سیما ریاضی علی اکبر
۳۹۳ نرگس معینی کیان نظر
۳۹۴ رقیه شیری غلام عباس
۳۹۴ علیرضا پارسامهر گل حسین
۳۹۶ فاطمه مهرعلیزاده شیادهی علی اکبر
۳۹۷ راحیل حسنی محمدعلی
۳۹۷ مهدی ربیع عباس
۳۹۹ زهرا تشکری بهشتی اکبر
۴۰۰ صادق صفری محمدعلی
۴۰۱ احسان صادقی حصار قاسم
۴۰۲ سیدحسین موسوی سیدعلی
۴۰۳ محمد نامی حسین
۴۰۴ بهناز ناظری محمدرضا
۴۰۵ زهرا شیرازی غلام محمد
۴۰۶ حمیدرضا جعفری محمد
۴۰۷ زهرا رمضان پور علی
۴۰۷ امیرحسین یاسی امیرمحمد
۴۰۹ مهناز اسدی زاده احمد
۴۰۹ مهسا بیدخانی مهدی
۴۰۹ امیر نیک نیا غلامرضا
۴۱۲ تکتم محمدزاده طاهراباد اسمعیل
۴۱۳ سعید قربانی دوم اسحق
۴۱۴ نرگس فریدی شهری حمیدرضا
۴۱۴ سجاد نوری حسین
۴۱۴ حامد سلجوقی حبیب اله
۴۱۷ رمضان یزدانی حسین
۴۱۸ الناز رنجبرناوخی بهروز
۴۱۹ سعید زینلی علی
۴۱۹ ارش ابراهیمی علی
۴۱۹ رامین گلماه احمد
۴۲۲ محسن سلیمیان برات
۴۲۳ بهاره ممقانی جواد
۴۲۴ زهرا دانش ناری علی
۴۲۵ محمدهادی کروژدهی عیدمحمد
۴۲۶ مریم خیراللهی علی
۴۲۷ فاطمه فهیمی عبدالرحیم
۴۲۸ سمیرا احمدی امیر
۴۲۹ امین منتخبی حسن
۴۳۰ مهدی فرهمندیان علی اصغر
۴۳۰ مهدی زارعیان حسن
۴۳۲ رضا رسولی حسین
۴۳۳ معصومه سپهری لائین محمد
۴۳۴ سحر منفرد داریوش
۴۳۵ محمد بهاری تلخ اباد مرتضی
۴۳۶ جواد کیانی لاین حسین
۴۳۷ خدیجه هاشمی دادعلی
۴۳۸ علی غلامی مصیب
۴۳۹ مریم جمشیدی براتعلی
۴۳۹ سیدشهریار شمس ابادی سیدسعید
۴۴۱ سمیه شجاعی قلعه نی غلامرضا
۴۴۱ ناصر صالحی محمدصالح
۴۴۳ سمیرا باغانی حبیب اله
۴۴۴ محمدابراهیم دومان محمدعلی
۴۴۵ محبوبه حسینی نوروزعلی
۴۴۶ عاطفه ازدست یوسف
۴۴۷ محمد رضائی علی
۴۴۸ امیرحسین رائینی جواد
۴۴۹ پریسا قجرزاده طرقبه قاسم
۴۵۰ صبا خاک نژادی عبدالرضا
۴۵۱ حمیده خادم الحسینی ناصر
۴۵۲ سپهر نامجو سعید
۴۵۳ هانیه صالحی تیموری منوچهر
۴۵۴ محمد کربلائی شاندیز غلامحسین
۴۵۵ حسین نوذری هوشنگ
۴۵۶ رضا روشتیان بختیار
۴۵۷ سیدعلی حسینی سرحوضکی سیدرضا
۴۵۸ ازاده نجف زاده ناصرعلی
۴۵۹ سیدمجتبی هاشمی اول سیدمحمد
۴۶۰ زهرا پیرمحمدی غلامرضا
۴۶۱ فرزانه حیدری مندی احمد
۴۶۲ سمانه نیازی طرقطی اسحق
۴۶۳ امیرحسین اسماعیلی علی
۴۶۴ مرضیه اکبریان علی
۴۶۴ حانیه چابک دولو محمد
۴۶۴ سیدبهنام میرپنهان سیدمحمود
۴۶۷ رسول کیوانلوشهرستانکی یداله
۴۶۸ زهرا شورگشتی علی اصغر
۴۶۹ سیدسبحان هوشیارامامی سیدعلی
۴۷۰ زهرا ساعدی جغرتین جواد
۴۷۱ رضا فیاض حسن
۴۷۲ محمدعلی ذاکراصفهانی حسن
۴۷۳ مرتضی به اذین مسلم
۴۷۴ وحید حسین پورمقدم علی اکبر
۴۷۵ سعید سوارکار حسن
۴۷۵ فاطمه رمضان پور رمضان
۴۷۷ مینا علی پورشاندیز اصغر
۴۷۸ ملیحه نجفی محمدرحیم
۴۷۹ سیدمحمدامین موسوی سیدرحمت
۴۸۰ ایمان رضایی نسب حیدر
۴۸۱ فائزه گرامی پور علی اکبر
۴۸۲ شیما هروی مقدم جمشید
۴۸۲ جواد کهن سال احمد
۴۸۴ هدیه برومند حبیب اله
۴۸۵ سیده سارا علوی سیداحمد
۴۸۶ طیبه تقی زاده محمدتقی
۴۸۷ الناز عباسیان لوشاب صفرعلی
۴۸۸ علیرضا رعنائی رمضان
۴۸۹ سمانه عنایتی محمد
۴۹۰ مریم صادقی محمدحسین
۴۹۱ سمیه زنگوئی محمد
۴۹۱ محمد باشتنی اسمعیل
۴۹۳ ملک سیما شاکری علیرضا
۴۹۴ علی صفری غلامرضا
۴۹۵ موسی حکیمی صدر علی
۴۹۶ علیرضا خوش سیماکیکانلو حسن
۴۹۷ ابوالفضل شمعی کهنه فرود عباسعلی
۴۹۸ مریم صولتی محمدتقی
۴۹۹ فرشته شورورزی غلامحسین
۴۹۹ محمدرضا راعی حسین
۵۰۱ سعید دانائی حمیدرضا
۵۰۲ سپیده کفشدارطوسی محمدرضا
۵۰۳ ساراسادات سیدی سیدمحسن
۵۰۴ الهه جان بیکی محمود
۵۰۵ وحید طاهری لاری مسعود
۵۰۶ علی افشاری محمد
۵۰۷ گیتی قربانی محمود
۵۰۷ علیرضا زارع قاسم
۵۰۹ نعیمه سادات شمسائی میرسعید
۵۱۰ سمیرا صبوری غلامرضا
۵۱۰ مصطفی خسروی چیتگر مجتبی
۵۱۲ محبوبه اتشی محمد
۵۱۳ عاطفه سادات حسینی سیدمحمد
۵۱۴ فاطمه کاظمی علی اصغر
۵۱۵ افسانه حسن زائی محمدحسن
۵۱۶ زهرا برومند حبیب اله
۵۱۷ اعظم تقی زاده محمدابراهیم
۵۱۸ منصوره دهقان شعبان
۵۱۹ رضا توکلی تبریزی محمود
۵۱۹ امیررضا پورعبداله حسن
۵۲۱ علی رستم زاده عباس
۵۲۲ مرضیه موتاب فرخد محمد
۵۲۳ محمد هروی مسلم
۵۲۴ ولی محمد محمدپور علیرضا
۵۲۵ اسما امیری محمدرضا
۵۲۶ فرزانه جوان علی اکبر
۵۲۷ فاطمه اثنی عشری کرمانی خلیل
۵۲۸ مونا غفوری سعید
۵۲۹ زهرا لایق ارخودی علی اکبر
۵۳۰ فرشته عاقلی حسن
۵۳۰ مسعود فخرارا عباسعلی
۵۳۲ حانیه میرزائی علیرضا
۵۳۲ پروین محمدتقی زاده محمدامین
۵۳۴ مهسا نادری ابراهیم
۵۳۵ مائده وزیریان رضا
۵۳۶ فاطمه حسن زاده براتعلی
۵۳۷ محدثه باغبانی خادر محمدباقر
۵۳۷ محمدعلی خجسته مهدی
۵۳۹ زینب اسمعیلی سلطان رضا
۵۴۰ مهرناز نوری دانیار
۵۴۱ مریم عدالتی امیر
۵۴۱ علی ماروسی محمدعلی
۵۴۳ سحر سلیمانی محسن
۵۴۴ سیده فاطمه مصطفوی قوچان عتیق سیدحسین
۵۴۵ وحید دادگرنیا محمدتقی
۵۴۶ ساره انصاری رسول
۵۴۷ مهدی حسنی محمد
۵۴۸ مهری عبداللهی محمدحسین
۵۴۹ شهرام عبداله زاده گنابادی محمدمهدی
۵۵۰ راضیه اکبری پسکن صراطعلی
۵۵۱ سیدمحمد رنگریز سیدمحسن
۵۵۲ امیر حمیدی علی
۵۵۳ نیلوفر قراگوزلو تیمور
۵۵۳ قاسم عطاردی غلام محمد
۵۵۵ محمد محمدی رضا
۵۵۶ امید ادیب حجی محمد
۵۵۷ محمدرضا خرمی علی داد
۵۵۸ حامد افضلی شیرمحمد
۵۵۹ وحید تقوی یادگاری سبحان
۵۵۹ سیروس تقی زاده اسمعیل
۵۶۱ علی گلستانی حسین
۵۶۲ مجید داوری محمد
۵۶۳ مصطفی امینی حسن
۵۶۴ مهرانه حاجی سیدجوادی صابر
۵۶۵ عباس شاره علی
۵۶۶ عصمت هروی یدک یداله
۵۶۷ فاطمه برازنده مفرنقاه محمدحسین
۵۶۸ مهدی سیفی اصغر
۵۶۹ زهرا کیمیائی نالکیاشری عطااله
۵۶۹ مصطفی فولادیان رضا
۵۷۱ زهرا غلام پور رمضانعلی
۵۷۱ وحید نظامی نوروزعلی
۵۷۳ زهرا الفیصل علی
۵۷۴ پویا فهیمی حصاری سعید
۵۷۵ ریحانه افشار حسن
۵۷۶ سیده راضیه غیوررمزی سیدهاشم
۵۷۶ هادی شجاع عزیز
۵۷۸ مهدی رنگامیز محمدعلی
۵۷۹ فاطمه میرزائی لچه گولابی محمدجعفر
۵۷۹ مهران فیروزابادیان محمد
۵۸۱ نرجس صفری قاسم
۵۸۲ ساجده شمس ابادی حسن
۵۸۲ مهدی اهنگری حسین
۵۸۴ فائزه افخمی نکاحی محمدرضا
۵۸۵ پروین صادقی غلامرضا
۵۸۶ تکتم صادق نوبری محمدصادق
۵۸۷ محیا باقری ابوطالب
۵۸۷ بهمن هروی حسن
۵۸۹ فاطمه محمدی کیان حسین
۵۹۰ محمدرضا صنعتی محمدحسین
۵۹۱ سحر عربی محمد
۵۹۲ نجمه دهنوی علی
۵۹۳ فاطمه زمان زاده ابوالقاسم
۵۹۴ فرح الوندی اسداله
۵۹۵ مهری دانا حسن
۵۹۶ مریم رستم زاده جاغرق علیرضا
۵۹۷ محمدرضا برزنونی محمد
۵۹۸ زهرا رشیدابادی موسی
۵۹۸ محسن منسوبی محمدحسین
۶۰۰ پریسا صانع دوست کارسیدانی علی اصغر
۶۰۱ حسنعلی مظفری غلامرضا
۶۰۲ محمدهادی محمدپور حسین
۶۰۳ سیدمیثم حلیمی سیدمحمود
۶۰۴ مریم نعیمی مقدم علی اصغر
۶۰۵ تکتم بجستانی مقدم ابراهیم
۶۰۵ پروانه خوشنواز احمد
۶۰۷ فرشته سادات فیض ابادی سیدمهدی
۶۰۷ ذکیه معظمی محمد
۶۰۹ بهاره خوش قدم بوانلو محمد
۶۰۹ یگانه نظری تبار حمیدرضا
۶۱۱ امیرحسین سعادتی نژاد حمیدرضا
۶۱۲ مرضیه محمدی محمد
۶۱۳ نرگس عصارنوقابی عباس
۶۱۳ فاطمه فیروزشهری حسین
۶۱۵ مریم دلبری غلامعلی
۶۱۶ الهه صمدی اسمعیل
۶۱۷ رویا افتخاری علی اکبر
۶۱۷ امیرعباس عباس نیا حمید
۶۱۹ علی اسماعیلی اسماعیل
۶۲۰ هادی اعظمی نژاد حسن
۶۲۱ فاطمه مهدوی راد محسن
۶۲۲ رضا ایتی قربان
۶۲۳ محمدنعیم یوسفی سورانی محمدابراهیم
۶۲۴ مریم صباغ کلات نوراله
۶۲۵ زهرا خوش اخلاق علی اصغر
۶۲۵ سکینه جعفری گرو قهرمان
۶۲۷ حسن رمضانی خادر محمدابراهیم
۶۲۸ فاطمه وفاخواه علی اکبر
۶۲۸ فاطمه سلطان تویه احمد
۶۲۸ زهره صدیقی محمدیوسف
۶۳۱ سارا خوش محبت محمدابراهیم
۶۳۲ محمد سالاری بشیر
۶۳۳ مهدی هاشمی علی اکبر
۶۳۴ افسانه زیرکی محمدامین
۶۳۴ حجت صادقی علی
۶۳۶ سحر باغانی حبیب اله
۶۳۷ محدثه اکبری اسدالله
۶۳۸ حسین نخعی مقدم علی اکبر
۶۳۹ علی بااخلاق شاندیز غلامرضا
۶۴۰ زهرا کریم پور حسین
۶۴۱ زهرا مشیری غلامحسن
۶۴۲ زینب زورمندمفرد محسن
۶۴۳ علیرضا مقدم محمدعلی
۶۴۳ علی سلطانی محمدرضا
۶۴۵ امیرحسین عابدزاده عطار حسن
۶۴۶ محبوبه سلطانی اصل رحمن
۶۴۷ رضا غیاثی فر حسین
۶۴۸ حسام حجت حسینی هادی
۶۴۹ مهسا خانلر جعفر
۶۴۹ فاطمه نادریان دربندی اسمعیل
۶۵۱ علی محمدزاده مقدم محسن
۶۵۲ امیرحسین یزدانی مصطفی
۶۵۳ زهره شریف مقدم عبدل احد
۶۵۴ علی ذوالفقاری گل مکانی ابراهیم
۶۵۵ راهله ابراهیمی رحمت اله
۶۵۶ قاسم داودی زاده محمد
۶۵۷ زهرا رفیعی محمدرضا
۶۵۷ مهدی روستائی عیسی
۶۵۹ سیدعلی موسوی سیدمحمود
۶۶۰ محمد جوان قرقی مهدی
۶۶۱ زهرا معصومی علی
۶۶۲ نسیم ارشدی خراسانی کاظم
۶۶۳ فاطمه دوراندیش حسین
۶۶۴ محمود نظری سماغچه علی اکبر
۶۶۵ زهرا ذبیحی امامقلی ادینه محمد
۶۶۶ عاطفه حداد محمد
۶۶۶ محمد امیدی منوچهر
۶۶۸ رضا عصمتی اسماعیل
۶۶۹ محبوبه خیبری غلامحسین
۶۷۰ فاطمه جائی اسمعیل
۶۷۱ بشری گنجی حسین
۶۷۲ هادی محمدی نژاد حسین
۶۷۲ حسن میرزاکوچکی اله مراد
۶۷۴ مریم نجاتی محمد
۶۷۵ هانیه حکاک احمدرضا
۶۷۶ نجمه گلشنی حسین
۶۷۷ سیدجواد رضوی سیدرضا
۶۷۷ محمدمهدی قائمی ده ارباب مهدی
۶۷۹ سینا مخدومی عوض محمد عوض محمد
۶۷۹ سجاد یوسفی محمدطاهر
۶۸۱ حمید درویشیان شادمهری عبدالحسین
۶۸۲ ارش صادقی برات محمد
۶۸۳ محمدحسین بیگی خیرابادی عباسعلی
۶۸۴ فاطمه سادات موسوی پور سیدمحمود
۶۸۴ زهره اشراقی علی اصغر
۶۸۶ شاهین تیموری خسرو
۶۸۷ رعنا ره نورد محمدجواد
۶۸۷ حسین گلی حکیم
۶۸۹ الهام جغراتیان علیرضا
۶۸۹ مهدی حجتی احمد
۶۹۱ حسین شریعتی حسن
۶۹۲ بهاره گل پرور کرامت اله
۶۹۳ سارا دشتی محمد
۶۹۴ اعظم بزرگ غلامحسین
۶۹۵ حامد عباسی صفر
۶۹۶ نیلوفر شبری علی
۶۹۷ مریم سیار غلامحسین
۶۹۷ مهدی سلطانی اصل رحمن

اسامی قبول شدگان سهمیه آزاد خراسان جنوبی آزمون ۱۴۰۲ : 

 رتبه نام  نام خانوادگی نام پدر 
۱ احسان نجفی احمدرضا
۲ نسا نباتی عیدمحمد
۳ فریبا اسدزاده  حسن
۴ مسیب سنجری برات
۵ عباس خراشادی زاده محمدحسین
۶ امیر نظری نظرعلی
۷ علیرضا محمدی کاظم
۸ نرجس محمدی مهدی
۹ مهدی نظام دوست محمد
۱۰ علی قاسمی محمدحسین
۱۱ مهدی سعادتی اصل محمدحسین
۱۲ علیرضا هروی  غلامرضا
۱۳ احسان فنودی حسن
۱۴ فرهاد مالکی عباسعلی
۱۵ زکیه برهانی علیرضا
۱۶ سحر جمالی راد قاسم
۱۷ نازنین قیاسی علی اکبر
۱۸ حجت محمدی محمد
۱۹ فاطمه ستوده نیا رجبعلی
۲۰ سمیرا خسروی علی
۲۱ زهرا کوه درئی ذبیح
۲۲ مقداد ربانی فرهودی یوسف
۲۳ سلمان مفتاح احمد
۲۴ هادی ذاکر غلامحسین
۲۵ حنانه الهیاری تاج محمد
۲۶ مریم شاطرزاده مهدی
۲۷ مهدی قاربی اسداباد خدامراد
۲۸ مهدی بشیری نیا محمدحسین
۲۹ فاطمه مرادی اکبر
۳۰ رضا زحمتی پور حسن رضا
۳۱ حمید نظرزاده غلامحسین
۳۲ احمدرضا اسدالهی  حسن
۳۳ سعیده شکاری رضا
۳۴ عفت حیدری مراد
۳۵ سیدمجتبی رضائی سیدمهدی
۳۶ فاطمه سلیمانی ابوالقاسم
۳۷ راضیه سخاوتی نژاد محمد
۳۸ علی راستی حسین
۳۹ اذر قوامی محمدرضا
۴۰ حسن ایوبی محمد
۴۱ ریحانه اکبری محمد
۴۲ منصوره دارابی عباسعلی
۴۳ سهیلا سالارپور محمد
۴۴ زهرا مقدم صفر
۴۵ محدثه مدرسی ابوالفضل
۴۶ زهرا امینی پور حسن
۴۷ زهرا دباغ پور محمدرضا

اسامی قبول شدگان سهمیه ایثارگران خراسان رضوی آزمون ۱۴۰۲: 

رتبه  نام  نام خانوادگی  نام پدر 
۱ امین صیقل زنان مشهدی محمود
۲ محمد احمدپور حسن
۳ حمیدرضا عطائی غلامحسن
۴ معصومه نمازی بایگی رضا
۵ سیدسجاد کاشف حسینی سیدمحمدعلی
۶ مرتضی رضوانی علی اصغر
۷ امیررضا بخشی مهدی
۸ مریم مهرور محمدحسین
۹ مهدی هراتی علی رضا
۱۰ ابوالفضل صبورکاریزنو امیر
۱۱ سمیه دشتی عباس
۱۲ جواد ناصری پوریزدی محمد
۱۳ محمدرضا ساعدی علی
۱۴ حامد خانی سراج الدین
۱۵ رضا فولادی محمود
۱۶ مینو نصرتی خورنه جعفر
۱۷ نرگس شاهی لائین شاهوردی
۱۸ مهناز جعفری علیرضا
۱۹ سیدحمید باقرپور سیدعلی
۲۰ صبا نورائی محمدباقر
۲۱ مهرانه تیموری محمود
۲۲ محدثه محمدی محمدعلی
۲۳ بهرام حسن پور علی اصغر
۲۴ فائزه قربانی محمدرضا
۲۵ عادل طالب پور علی
۲۶ ابوذر ولی خانی ارتیانی عبداله
۲۷ الینا رامشینی عباس
۲۸ علی نوائی محمدرضا
۲۹ مجید نخعی راد علی اصغر
۳۰ میلاد رحماندوست ابوالفضل
۳۱ سیدحسین حسینی سیدرضا
۳۲ الیاس پورثانی عبدالعلی
۳۳ علی رضا نادری محمد
۳۴ سیروس قدیری قلعه نو علی
۳۵ فاطمه ظفرنیا محمود
۳۶ ناصر میرزائی غلامرضا
۳۷ سمیرا دهقان نیری محمد
۳۸ حسن سیدابادی علی
۳۹ بهنوش عجمی علی اصغر
۴۰ پرنیا حسین زاده ابوالقاسم
۴۱ معصومه مظفری علی محمد
۴۲ انیسا شاهمرادی محمود
۴۳ سیدعلی جعفری سیدعبداله
۴۴ مژگان عرب خانی حسن
۴۵ سیمین وظیفه دار یعقوب
۴۶ حسین صالح ابادی مجتبی
۴۶ مجید خرمی کاظم
۴۸ طالب طاهری حسن اباد ابوالفضل
۴۹ افسانه یعقوبی حسن
۵۰ مریم مشهدی حسین
۵۱ مرتضی فدوی روشناوند غلامعلی
۵۲ سیدمصطفی حسینی سیدحسن
۵۲ محمد سلیمانی حسن
۵۴ احسان قانعی نژاد ابوالفضل
۵۵ ایمان عباسیان اسکوئی علیرضا
۵۶ علی حسین زاده علی اصغر
۵۷ محمدحسین اربابی بهار خلیل
۵۸ سیدعلی مظلومی سیدحسین
۵۹ الهام مرادی حسین
۶۰ محسن طهرانی احمد
۶۱ مرجان کریمی غلامرضا
۶۲ سیدمجتبی شکری رخنه سیدتقی
۶۲ مهدی حبیب زاده غلامرضا
۶۴ محمدهادی موقر غلامحسین
۶۵ احمد محمدی غلام محمد
۶۶ محمد نیازی غلامحسین
۶۷ نرگس اسدی علی
۶۸ فائزه زروندی محمدعلی
۶۹ حسین طیبی علی اصغر
۷۰ هانیه صحراگرد احمد
۷۱ بنت الهدی گودرزی محمدحسین
۷۲ مهدی باغشنی غلامرضا
۷۳ فرشته نورا علی اکبر
۷۴ اکرم عبدی تربقان عبدالعظیم
۷۵ احسان خداپرست حمزه
۷۶ یوسف یوسفی توپکانلو غلامعلی
۷۷ فریبا قربانی محمدرضا
۷۸ لیلا فرج پور محسن
۷۹ محسن زارعی مقدم محمدعلی
۸۰ علی صانعی محمد
۸۱ علی مرادنژادحصاری حسن
۸۲ امین کریمی حسین
۸۳ سمیرا تیموری رحمت اله
۸۴ مصطفی خادمیان سرور
۸۵ بهار احمدی اسا محمدرضا
۸۶ الهه کیهانی عباسعلی
۸۷ امید دربر غلامرضا
۸۸ محمد رضوانی فر عابدین
۸۹ فاطمه گودرزی محمدحسین
۹۰ زهرا ثابتی روف علی محمد
۹۱ قدسیه سادات تقوی فرد سیدحسین
۹۲ نادیا نجاتیان احمد
۹۳ مهناز اخباری محمود
۹۴ فاطمه ساعدی بنه گز غلام محمد
۹۵ جواد مزجردی محمدرضا
۹۶ ملیحه سمائی علی اصغر
۹۷ تکتم صابری حسین
۹۷ اسلام جلالی بردر خدانظر
۹۹ مهناز رشیدی محمد
۱۰۰ مهدی عباس پور حسن
۱۰۱ مهدیس موحدی محمود
۱۰۲ مریم دادگر محمود
۱۰۳ جواد صفابین حسن
۱۰۴ حانیه صداقت سلطان ابادی علی
۱۰۵ اتنا رضازاده محمدرضا
۱۰۶ فهیمه سادات حسینی ششتمد سیدعلی اکبر
۱۰۷ امنه حسین زاده اسلامیه برات اله
۱۰۸ رامین رضازاده محمدابراهیم
۱۰۹ نیره ریاضی محمدعلی
۱۱۰ سیدجواد عمادی نیا سیدامیر
۱۱۱ زینب بهنام رجب زاده علی اصغر
۱۱۲ سیدمجتبی محمودی سیدبهرام
۱۱۲ محمدامین قاسمیان زنده جان حسین
۱۱۴ ملیحه کفاش محمودابادی علی اکبر
۱۱۵ زهرا عدالت رمضانعلی
۱۱۶ امیرحسین غلامی سیوکی علی
۱۱۷ مهلا محتشمی نیا علی
۱۱۸ فاطمه توحیدیان جعفر
۱۱۹ افسانه محمدی ولی
۱۲۰ محمد بیگی علیرضا
۱۲۱ مائده نوروزی حسینعلی
۱۲۲ مهدی اکبری محمدمهدی
۱۲۳ مرضیه سیفی عبدالحسین
۱۲۴ زینب محمدیان کاخکی علی
۱۲۵ سجاد دانائی شیرمحمد
۱۲۶ شیما شکوری بلقور محمدعلی
۱۲۷ مبینا ازادتربقان محمد
۱۲۸ مرتضی احمدنیا محمود
۱۲۹ محمد صفارکهنه قوچان مجید
۱۳۰ علی محمدی محمد
۱۳۱ مجتبی سلیمی زارع حسن
۱۳۲ سیداحسان میری یوسفخانی سیدمهدی
۱۳۳ سیدمصطفی شخص امام پور سیدعلی
۱۳۴ فضه خورشیدفرخد حسن
۱۳۵ سیدرضا براتی سیداحمد
۱۳۶ لیلا اعتمادی نیا محمد
۱۳۷ ساجده نجارزاده شریف اباد علی
۱۳۸ مهدی امانی علی
۱۳۹ رضا لسانی حسن
۱۴۰ ارزو رحیمی مروی محمدرحیم
۱۴۱ الهام نوری ابراهیم
۱۴۲ سمیه سادات حسینی سیدحمزه
۱۴۲ اسماعیل محمودی علی اکبر
۱۴۴ فاطمه رجائی علی اکبر
۱۴۴ حمیدرضا یوسفی نژاد محمود
۱۴۶ سیدمجتبی دهقان سیدمحمد
۱۴۷ فاطمه کاووسی مالک
۱۴۸ محمد مجیدی ابوالفضل
۱۴۹ عطیه السادات حسینی سیدهاشم
۱۵۰ هما رضائی مقدم حسن
۱۵۱ سعید ظفرشایسته مهدی
۱۵۲ خدیجه شجاعی نامانلو نوراله
۱۵۳ امیرحسین ابوصالحی عباسعلی
۱۵۴ ازاده سادات موسوی کیا سیدمحمدعلی
۱۵۵ علیرضا مردانه عباس
۱۵۶ اسیه سراویلی محمدرضا
۱۵۷ سمیه مزینانی حسین
۱۵۸ محبوبه مهدی زاده رضا
۱۵۹ زینب سلامی مهدی
۱۶۰ الهه فخاری بوری ابادی رحمت اله
۱۶۱ مرتضی نجاتی مهدی
۱۶۲ فاطمه شفیعی چایدره محمدعلی
۱۶۳ احسان محسنی ازغندی علیرضا
۱۶۴ تکتم عیدی محمد
۱۶۵ غلامعلی قادری غلامحسن
۱۶۶ سیدبهروز حسینی سیدحبیب اله
۱۶۷ فاطمه ادیبی فر محمد
۱۶۸ علیرضا خرمی علی اکبر
۱۶۹ نرجس امینی محمدصادق
۱۷۰ مهرداد رضائی جشن ابادی رضا
۱۷۱ داود صابری علی اکبر
۱۷۲ وحید گوهری حسینعلی
۱۷۳ فاطمه علیزاده حسن
۱۷۴ تکتم اقائی نوروزعلی
۱۷۴ جواد جلیلیان شفیع علیرضا
۱۷۶ رخساره رحیمی قاسم
۱۷۷ وحید شیرغلامی اسماعیل
۱۷۸ محمد بذرگری عباسعلی
۱۷۹ مهین زروندی نبی اله
۱۸۰ مجتبی باقری رمضانعلی
۱۸۱ سلیمه یوسفی عبدالرضا
۱۸۲ مصطفی خان فدردی نورمحمد

اسامی قبولی های سهمیه ایثارگرخراسان جنوبی آزمون ۱۴۰۲: 

رتبه نام نام خانوادگی نام پدر
۱ زینب خراشادی زاده محمدحسین
۲ نوشین چاوشان طرقبه مهدی
۳ مرضیه سبزیان بهروز
۴ کوثر کیانی مرتضی
۵ محمدحسین استدعائی رسول
۶ نسترن ضیائی علیرضا
۷ مجتبی محمدپور محمدحسین
۸ هدیه سادات منصوری علی
۹ مجتبی معصومی فرزقی عباسعلی

منبع: روابط عمومی کانون وکلای دادگستری خراسان (رضوی-جنوبی)

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا