اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان سهمیه آزاد آزمون وکالت ١٣٩٩ کانون وکلای مرکز

پایگاه خبری اختبار- اسامی و مراحل ثبت نام پذیرفته شدگان کانون وکلای دادگستری مرکز در آزمون وکالت سال ١٣٩٩ اعلام شد.

برای مشاهده اسامی پذیرفته شدگان سهمیه آزاد کانون وکلای مرکز اینجا کلیک کنید

مراحل ثبت نام پذیرفته شدگان کانون وکلای دادگستری مرکز آزمون وکالت سال ١٣٩٩

مرحله اول : ثبت نام اینترنتی (٣٠/۶/١۴٠٠ لغایت ۶/٧/١۴٠٠ )

مرحله دوم : پس از ثبت نام اینترنتی ظرف ۴٨ ساعت کلیه مدارک خواسته شده همراه با تکمیل فرمهای شماره ١ و ٢ از طریق پست به کانون وکلای دادگستری مرکز ارسال نمائید. لطفاً از مراجعه حضوری جهت ارائه مدارک خودداری فرمائید.

از کلیه پذیرفته شدگان آزمون ورودی سال ١٣٩٩ کانون وکلای دادگستری مرکز دعوت می شود از روز شنبه مورخ ٣٠/۶/١۴٠٠ لغایت روز شنبه مورخ ۶/٧/١۴٠٠ با مراجعه به سایت کانون وکلای دادگستری مرکز نسبت به تکمیل فرم تقاضای پروانه کارآموزی اقدام نمایند.

*چنانچه پذیرفته شدگان در مهلت مقرر نسبت به تکمیل فرم تقاضای پروانه کارآموزی اقدام ننمایند از آنان ثبت نام حضوری بعمل نخواهد آمد و به منزله انصراف تلقی می شود ضمناً مهلت فوق به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.

اسامی پذیرفته شدگان سهمیه ایثارگری با توجه به اعلام اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران پس از وصول نتیجه قطعی بررسی اعتراض های به عمل آمده از سوی سازمان سنجش ، متعاقباً اعلام خواهد شد.

 ثبت نام اینترنتی پذیرفته شدگان کانون وکلای دادگستری مرکز آزمون وکالت سال ١٣٩٩

 مراحل ثبت نام :

 ١.   تکمیل فرم ثبت نام اینترنتی و ارسال اسکن اصل مدارک مورد نیاز در روند ثبت نام اینترنتی در فرمت jpg

نوع مدرک حجم فایل jpg
اسکن تمام صفحات شناسنامه حداقل  ۵٠KB
حداکثر ١٠٠٠KB
اسکن کارت ملی(پشت و رو) حداقل  ۵٠KB
حداکثر ١٠٠٠KB
اسکن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم حداقل  ۵٠KB
حداکثر ١٠٠٠KB
اسکن دانشنامه حداقل  ۵٠KB
حداکثر ١٠٠٠KB
اسکن کارنامه سازمان سنجش حداقل  ۵٠KB
حداکثر ١٠٠٠KB
اسکن گواهی ایثارگری مخصوص ایثارگران حداقل  ۵٠KB
حداکثر ١٠٠٠KB
اسکن پروانه کارآموزی (مخصوص کارآموزان کانون مرکز که مجدداً در آزمون شرکت کرده اند) حداقل  ۵٠KB
حداکثر ١٠٠٠KB

   اصل مدارک اسکن شود

٢- مهلت ثبت نام اینترنتی به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.

٣- فرم تقاضای پروانه کارآموزی را به همراه فرمهای شماره ١ و ٢ تکمیل نموده و پس از امضاء و اثر انگشت شخص پذیرفته شده همراه با سایر مدارک به کانون ارسال نمایند لطفا دقت شود فرم های مربوطه تکمیل و امضاء شده ارسال گردد.

۴- فتوکپی برابر اصل مدارکی راکه در روند ثبت نام اسکن شده، به همراه فتوکپی کارنامه سازمان سنجش بعد از تکمیل روند ثبت نام، به ترتیب زیر آماده و به نشانی کانون وکلاء ارسال نمائید.

   برابر با اصل مدارک صرفاً از طریق دفاتر اسناد رسمی صورت پذیرد.

       کپی مدارک فقط در کاغذ۴ A تهیه شود.

١-۴- عکس پرسنلی (رنگی ، تمام رخ، زمینه روشن سه در چهار) به تعداد ١٢ قطعه

 • عکس آقایان با کت و خانم ها با حجاب کامل

٢-۴- تصویر برابر با اصل تمام صفحات شناسنامه ((یک سری))

٣-۴- تصویر برابر با اصل کارت ملی (پشت و رو) ((یک نسخه))

۴-۴- تصویر برابر با اصل دانشنامه ((یک نسخه))

تبصره: پذیرفته شده هایی که مدرک کارشناسی ناپیوسته دارند: می بایست مدرک کاردانی حقوق خود را نیز ارائه نمایند.

۵-۴- مخصوص آقایان: تصویر برابر با اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم (کارت جدید سیستم هوشمند یا ارائه رسید مربوط به درخواست تعویض کارت از دفاتر خدمات پلیس + ١٠ )

۶-۴- کارنامه دریافتی از سایت سازمان سنجش

٧-۴- داوطلبان متقاضی سهمیه رزمندگان و ایثارگران بر اساس شرایط خود به شرح مندرج در آگهی پذیرش آزمون ٩٩، باید گواهی ایثارگری از سازمان های مربوط اخذ و همراه با سایر مدارک خواسته شده به کانون ارائه نمائید. داوطلبانی که به استناد گواهی حضور در جبهه از سهمیه ایثارگری استفاده کرده اند بایستی گواهی حضور در جبهه که در آن تاریخ دقیق حضور در جبهه، مدت حضور و قید داوطلبانه اشاره شده باشد ارائه نمایند.

٨-۴- تصویر پروانه کارآموزی (مخصوص کارآموزان کانون مرکز که مجدداً در آزمون شرکت کرده اند)

۵-ظرفیت شهرهای حوزه کانون مرکز و نحوه انتخاب شهر محل اشتغال بعد از ارسال مدارک و بررسی آن توسط کانون اعلام و از طریق سایت کانون به پذیرفته شده ها اعلام خواهد شد.

۶- جهت احراز هویت، ارائه اصل کارت ملی جهت ثبت اثر انگشت و امضاء الکترونیکی الزامی است که زمان آن متعاقباً اعلام می گردد.

٧- استعلام های مورد نیاز بعد از ارسال مدارک و تکمیل روند ثبت نام از طریق سایت کانون به صورت اینترنتی در دسترس قرار خواهد گرفت و با ارسال پیام کوتاه به اطلاع پذیرفته شده ها خواهد رسید.

*٨- عدم ثبت نام اینترنتی در موعد مقرر به منزله انصراف از قبولی در آزمون تلقی خواهد شد و هیچ گونه اعتراضی بعد از مهلت ثبت نام پذیرفته نخواهد شد.

*نکات مهم : (الزاماً کپی مدارک در کاغذ ۴A تهیه شود )

 • ارائه و تکمیل فرم تقاضا پروانه کارآموزی ( علی الخصوص (بند ۴ الی ٧ ) به صورت خط خوانا موارد قانونی را عیناً تکرار و امضاء نمایید ) تصویر مصدق تمام صفحات شناسنامه، کارت ملی و مدرک تحصیلی (دانشنامه) و پرینت کارنامه سنجش و ١٢ قطعه عکس برای تمامی پذیرفته شده ها و تصویر مصدق کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت (مخصوص آقایان) و گواهی ایثارگری ( مخصوص پذیرفته شده ها با سهمه ایثارگری) جهت ثبت نام و تشکیل پرونده الزامی است.
 • چنانچه پذیرفته شده ها شرایط مندرج در آگهی آزمون ورودی کارآموزی وکالت را نداشته باشند از آنان ثبت نام بعمل نخواهد آمد و قبولی آنان کان لم یکن تلقی خواهد شد.
 • کلیه پذیرفته شدگان قبل از مراجعه حضوری جهت احراز هویت بایستی در دفاتر خدمات قضائی ثبت نام سامانه ثنا را انجام داده باشند.

تصویر مصدق مدارک خواسته شده به همراه تکمیل فرم های ((شماره یک و دو)) (ظرف مدت ۴٨ ساعت پس از ثبت نام اینترنتی) به نشانی : تهران ، میدان آرژانتین ، ابتدای خیابان زاگرس ، پلاک ٣ ، طبقه سوم واحد صدور پروانه با قید مخصوص پذیرفته شدگان آزمون ورودی سال ١٣٩٩ ارسال نمائید.

 ٩٩-به مراجعات حضوری و تماس های تلفنی پاسخ داده نمی شود.

تلفن های   ٠٢١٨۴٠٠١٣٠٣ و ٠٢١٨۴٠٠١١٧٢واحد صدور پروانه و ٠٢١٨۴٠٠١١٢۴ پشتیبانی فنی – فقط برای پاسخگویی به اشکالات ثبت نام اینترنتی   (در ساعات اداری ٨ صبح الی ١۴) در نظر گرفته شده است.

برای مشاهده فایل راهنمای ثبت نام اینترنتی اینجا کلیک نمایید.
برای ثبت نام اینترنتی اینجا کلیک نمایید.

 

اسامی پذیرفته شدگان کانون وکلای دادگستری مرکز آزمون وکالت سال ١٣٩٩ 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫۳۶ دیدگاه ها

 1. من هرسه استعلام انجام دادم و دانشگاه و پزشکی قانونی گفتن خودمون جواب به کانون میفرستیم. حالا من فقط باید عدم سوپیشینه رو پست کنم؟

 2. سلام.دوستان عزیز ببخشید.بنده درموعد مقرر ثبت نام وثبت نهایی کردم ولی پرینت را نگرفتم.فکر میکردم برای اسکن مدارک پیامک میاد ولی بعد متوجه شدم باید۴۸ساعت بعد از ثبت نام اسکن میکردم وسایت بسته شد.ولی مدارک دیگه را از طریق پست ارسال کردم.حالا وضعیت بنده چی میشه؟؟ایا حذف میشم یا راهی برای این اشتباه سهوی هست؟؟ممنون میشم راهنمایی فرمایید

 3. با سلام سیستم هنوز مشگل داره ، شماره موبایل منو رو قبول نمی کنه. دوستان دیگه ای هم این مشگل رو دارند؟

 4. با سلام
  شماره موبایل رو وارد می کنم اما مرتب اخطار میده شماره موبایل رو درست وارد کنید. وارد صفلحه بعدی نمی شود.

 5. بله تصویر در سایت و در روی فرم افتاده
  فرم ها همون ۳ صفحه است دیگه درسته؟ ظاهراً فرم دیگه ای نیست تو سایت و اینکه فرم ها و کپی برابر اصل شده مدارک رو باید تا ۴۸ ساعت از تاریخ ۲۲ مهر بفرستیم یا ۴۸ ساعت بعد از ثبت نام در سایت ؟ اطلاعی دارید

  1. سلام من استعلام هارو انجام دادم و پزشکی قانونی گفت خودم جواب رو به کانون ارسال میکنم دانشگاهم همینطور حالا من فقط باید عدم سوپیشینه رو پست کنم؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا