اسامی پذیرفته شدگان سهمیه ایثارگری آزمون وکالت ١٣٩٩ کانون وکلای دادگستری مرکز

پایگاه خبری اختبار- کانون وکلای دادگستری مرکز اسامی ۵۴۰ قبول شده سهمیه ایثارگری این کانون را اعلام کرد.

بر اساس اطلاعیه کانون، پذیرفته شدگان سهمیه ایثارگری می توانند از تاریخ ٣٠/۶/١۴٠٠ لغایت ۶/٧/١۴٠٠ نسبت به ثبت نام اینترنتی اقدام کنند بقیه موارد مطابق اطلاعیه سه شنبه ١۶ شهریور ١۴٠٠ انجام دهند.

برای دانلود فایل اسامی قبول‌شدگان سهمیه ایثارگری کانون وکلای مرکز کلیک کنید

 اسامی سهمیه آزاد کانون وکلای مرکز

اسامی پذیرفته شدگان سهمیه آزاد کانون وکلای مرکز را در لینک زیر مشاهده کنید:

اسامی پذیرفته شدگان سهمیه آزاد آزمون وکالت ١٣٩٩ کانون وکلای مرکز

پذیرفته شدگان سهمیه ایثارگری آزمون وکالت ١٣٩٩

کانون وکلای مرکز

نام پدر نام نام خانوادگی ردیف
علی مازیار ابدال ۱
حسین مجتبی ابراهیم زاده بائی ۲
سهراب لیلا ابراهیمی ۳
نبی معصومه ابراهیمی ۴
رسول شادی ابراهیمی آذر ۵
سیدمحمدحسن سیده سیما ابن الرضا ۶
علی اصغر مرضیه ابوالحسنی ۷
حسین عماد ابوالقاسمی ۸
سیدخلیل سیدمسعود ابوترابی ۹
یدالله میثم اتفاقی ۱۰
حسنعلی عباس احمدبزرگی ۱۱
علی ارزو احمدپورترکی ۱۲
صفر بهروز احمدخانی ۱۳
مجتبی فاطمه احمدزاده ۱۴
عبداله احمد احمدشعاری ۱۵
نادر حامد احمدی ۱۶
منصور پوریا احمدی ۱۷
جعفر زهرا احمدی ۱۸
حبیب الله فایقه احمدی ۱۹
سیدجمال الدین منیره سادات احمدی ۲۰
علی اکبر مهرنوش اخگری ۲۱
بابا مریم ادینه وند ۲۲
حسن مهسا ارشدی ۲۳
عبدالعلی محمدمهدی ارم ۲۴
سیدهادی زهرا ازادمنجیری ۲۵
اسکندر محمود ازادی ۲۶
غلامرضا علی استان ۲۷
علیرضا امیرحسین اسدی ۲۸
یوسف رضا ابوالفضل اسدی ۲۹
فرج اله اکرم اسدی ۳۰
تقی مینا اسدی ۳۱
محمدعلی احسان اسفنانی ۳۲
نام پدر نام نام خانوادگی ردیف
محمود ازاده اسلامی مقدم ۳۳
محمد مرتضی اسماعیل زاده استاجی ۳۴
علی اکبر رها اسماعیل زاده رستمی ۳۵
قاسم فرنوش اسماعیلی ۳۶
رضا عباس اسماعیلیان ۳۷
کرامن اله محمدحسین اسمال بیگی ۳۸
محسن محمدامین اسمعیلی ۳۹
علی امیرحسین اصغری ۴۰
علی قنبر بابک اصغری بیله سوار ۴۱
حسینعلی علی اصفهانیان سمنانی ۴۲
هادی الهام اصلانی مناره بازاری ۴۳
ناصر ابوالفضل افروزی ۴۴
محمدرضا نازنین اقازاده ۴۵
حمیدرضا رویا اقامحمدحسنی ۴۶
سیدمجتبی سیدیوسف اقامیری ۴۷
مهدی محدثه اقائی ۴۸
سیاب معصومه امان اله زاده ۴۹
خسرو الیاس امانی ۵۰
محمدرضا میلاد امجد ۵۱
امیدعلی فرشید امیدی ۵۲
سیدمصطفی عرفانه سادات امیرحسینی ۵۳
حشمت الله ازاده امیرخانی ۵۴
بهرام شمیم امیرسلیمانی ۵۵
عزیز کیانوش امیری ۵۶
علیرضا حسین امیری ۵۷
محمدجواد امیرحسین امیری ۵۸
حسین فاطمه امین موئی ۵۹
علی محمد اهوارکی ۶۰
احد پوریا ایزدپناه ۶۱
کریم ارمین ایزدپناه فشتمی ۶۲
حسین هانی ایمانی تکمران ۶۳
فریدون فرهاد ایوتوندی ۶۴
نام پدر نام نام خانوادگی ردیف
حسین علی ائینی ۶۵
اصغر میثم بااختیار ۶۶
علیرضا فاطمه باباپوررزکناری ۶۷
امامعلی محمد باباجانی ۶۸
بایرام سیمرز بابائی ۶۹
رضا امید باجولوند ۷۰
علی حسین باصیری ۷۱
علی محمد باقری باباشیخعلی ۷۲
محمد وجیهه باقی مرقی ۷۳
ش. ب. [مشخصات به درخواست داوطلب حذف شده است] ۷۴
غیبعلی نسترن بایرامی ۷۵
برزو حسین ببریان ۷۶
احمد دلارام بخشی ۷۷
محمد عاطفه برج خانلو ۷۸
محمد شهره بردبار ۷۹
داود پژمان برزعلی ۸۰
میرزاعباس حدیث برزکار ۸۱
علی اکبر ابراهیم برومند ۸۲
سیدعلیرضا ملیکاسادات بزرگ نیا ۸۳
غلامحسین شکوفه بنافی ۸۴
محمدحسن علی بهادر ۸۵
علی اکبر وحیده بهادرستانی ۸۶
علیرضا سمانه بهرام بیگی ۸۷
عبدالله مریم بهرامی ۸۸
عباس بهزاد بهنام زرگر ۸۹
الف. ب. [مشخصات به درخواست داوطلب حذف شده است] ۹۰
نعمت اله محمد بی الایش ۹۱
مجتبی روشنک بیات ۹۲
محمد وحید بیژنی شاپورابادی ۹۳
امیدعلی عرفان بیگرضایی ۹۴
علیرضا مبین پادیاب ۹۵
نایبعلی هاجر پاشائی ۹۶
نام پدر نام نام خانوادگی ردیف
بهروز مریم پاکدل ۹۷
رسول محمد پاگیری قلعه نویی ۹۸
جلال امیرحسین پای بست ۹۹
محمدرضا پویا پژوهی ۱۰۰
عبداله سپیده پناهی راد ۱۰۱
اکبر سیامک پهلوان ۱۰۲
محمدرضا علی پورعرب ۱۰۳
باقر صادق پورعلی ۱۰۴
مسعود سارا پورمحمدروح افزا ۱۰۵
عزیزاله عادل پورمهدی کنده ۱۰۶
حسین الهام پورهاشم ۱۰۷
علیرضا علی پیرنیا ۱۰۸
صباح علیرضا پیری ۱۰۹
صمد مهسا پیشرویان ورکی ۱۱۰
حسین وریا تاسه ۱۱۱
محمدقلی محسن ترابی ک ۱۱۲
رمضان رامین ترک پیچلو ۱۱۳
علی اکبر پویا تقدسی ۱۱۴
قنبر حامد تقی پور ۱۱۵
شیرزاد مهدی تیمورنژاد ۱۱۶
حسین علی تیموری فرد ۱۱۷
نادر حسین جابری ۱۱۸
عیوض علی اصغر جبارپورمردانقم ۱۱۹
سعداله میثم جعفری ۱۲۰
محمد نیلوفر جعفری فر ۱۲۱
عزیز حمزه جعفریان ۱۲۲
شمیل علی جلالی ۱۲۳
شمیل حسین جلالی ۱۲۴
مصطفی زهرا جلالی ۱۲۵
غلامرضا سایه جواهری مقدم ۱۲۶
خسرو شیوا جوزاده ۱۲۷
محمدرضا نرجس خاتون جوکار ۱۲۸
نام پدر نام نام خانوادگی ردیف
علی سیاوش چراغی فر ۱۲۹
اسکندر بهاره حاتمی کاکش ۱۳۰
سعید فرزانه حاجی باباییان ۱۳۱
محمدعلی فاطمه حاجی خانی ۱۳۲
حسین حنانه حاجی نوروزی ۱۳۳
سلمان رضا حبشی علی ابادی ۱۳۴
سیدحسین سیدمحمد حبیبی ۱۳۵
عزیزمراد احد حسن بیگی سراب بادیه ۱۳۶
سیدعباس سمیه سادات حسن نیامقدم ۱۳۷
احمدرضا مریم حسین ابادی ۱۳۸
حسین محمدجواد حسین دخت ۱۳۹
جعفر نیلوفر حسین زاده رضاقلی قشلاقی ۱۴۰
سیدحسین زهراسادات حسینی ۱۴۱
عباس علی حسینی ۱۴۲
سیداباصلت سیده شیوا حسینی ۱۴۳
سیدکاظم سیدعظیم حسینی ۱۴۴
سیدپیرمراد سحرالسادات حسینی ۱۴۵
سیدعلی کرم سیداحسان حسینی چاهگاهی ۱۴۶
عباس سعیده حسینی خمیرانی ۱۴۷
سیدمحمد معصومه سادات حسینی راد ۱۴۸
حمزه محمدمهدی حسینی کوملائی ۱۴۹
حسنعلی کمیل حق گوشرفدارکلائی ۱۵۰
محمدعلی مهدی حق گویان ۱۵۱
اسمعیل الناز حقوقی ۱۵۲
رهام بهرام حقیقی شامحمدی ۱۵۳
عباسعلی محمدعلی حلاجی ۱۵۴
عبدالله امیر حمیدی ۱۵۵
اکبر نسرین حیدربیگی ۱۵۶
جانی بشری حیدربیگی ۱۵۷
عباسعلی رضا حیدرزاده ۱۵۸
سلیم سیروس حیدرزاده خلیفه کندی ۱۵۹
علی اکبر نفیسه حیدری ۱۶۰
نام پدر نام نام خانوادگی ردیف
نامدار عارفه حیدری نقدعلی ۱۶۱
احمدعلی مهدی خادم نیائی ۱۶۲
امامعلی سامان خاری اردی ۱۶۳
حسین طاهره خالقی کرنق ۱۶۴
غلامحسن دانیال خانقلی ۱۶۵
محمدحسن محمدمیلاد خانی ۱۶۶
حسن محمدحسین خانیان ۱۶۷
حسین سعید خجسته ۱۶۸
شوقعلی ناصر خدائی ۱۶۹
فرج الله علی خرازی توکل ۱۷۰
محمود احمد خرمی شاد ۱۷۱
رضا ارزو خزائی ۱۷۲
داریوش اشکان خسروی ادینه وند ۱۷۳
جلال خاطره خفری ۱۷۴
حشمت اله نیک ائین خلیلی فر ۱۷۵
محمدمراد اقباله خمیس ابادی ۱۷۶
رمضان سعید خورشیدی ۱۷۷
سیدکمال الدین سیدمحسن دادگر ۱۷۸
قدرت اله سیما دارائی ۱۷۹
جواد سعیده دارائی نژاد ۱۸۰
محمدربیع زهره دانشمند ۱۸۱
غلامعباس محمد داوودی کیا ۱۸۲
سیدفردین سیدمعین دربندی زاده ۱۸۳
غلامحسین رضا درخشان ۱۸۴
فرهاد رضا درعلی بنی ۱۸۵
کورش گل شید درویشی ۱۸۶
فرهاد محمدصادق درویشی سه تلانی ۱۸۷
مهدی سحر دست افکن ۱۸۸
فارس منصور دلائی میلان ۱۸۹
لهراسب فاطمه دهقانیان ۱۹۰
حسین اسما دهمرده ۱۹۱
حسن رضا دودانگه ۱۹۲
نام پدر نام نام خانوادگی ردیف
رمضانعلی محمدعلی دولت ابادی ۱۹۳
سعید ملیکا دولت جاوید ۱۹۴
پرویز ایمان دیزه وری ۱۹۵
احمد امیرحسین دیناری ۱۹۶
غلامحسین حامد ذات عجم ۱۹۷
سیدحسام الدین اشرف السادات ذاکری ۱۹۸
غلامرضا زهرا ذوالفقاری ۱۹۹
علی میلاد رادمهر ۲۰۰
محمد عبدالرضا رازمند ۲۰۱
براتعلی سلیمان رباطی ۲۰۲
ابوالفضل نیلوفر ربیعی ۲۰۳
علیرضا بهروز ربیعی ۲۰۴
حسین علیرضا ربیعی ایرانی ۲۰۵
مسعود حسین رجائی بادافشانی ۲۰۶
مهربان زینب رجبی ۲۰۷
اسحق مسعود رجبی فریمانی ۲۰۸
عباسعلی کمال رحمانی اینچه شهباز ۲۰۹
زین العابدین یاسین رحمانی یالقوزاغاج ۲۱۰
احمد محمدهادی رحیمی ۲۱۱
بهرام هلیا رستمی ۲۱۲
عبدالعلی هادی رستمی ۲۱۳
مرتضی شاهین رسولی سیار ۲۱۴
بمانعلی نرگس رشنو ۲۱۵
زالی یاسمن رضایی ۲۱۶
فرامرث ساجده رضائی ۲۱۷
محمدعلی کوثر رضائی مایانی ۲۱۸
علیرضا ابوالفضل رضوانی الوار ۲۱۹
مختار امنه رضی ۲۲۰
احمد شکوفه رفیعی کشتلی ۲۲۱
اسماعیل محمد رنجبر ۲۲۲
علی محمد رنجبر ۲۲۳
محمد احمد رنجبری ۲۲۴
نام پدر نام نام خانوادگی ردیف
حسین سیامک روحی ۲۲۵
رمضان سمیرا روشناس ۲۲۶
حسن یاسر روی دل ۲۲۷
محمدتقی زهرا ریاحی ۲۲۸
ابراهیم امین ریحانی ۲۲۹
رضا معصومه ریواده ۲۳۰
امیر فاطمه زاجکانی ۲۳۱
عوض اله فاطمه زارع ۲۳۲
مهدی اقا محدثه زارع زاده ۲۳۳
مهدی اقا محمدحسین زارع زاده ۲۳۴
منصور مرتضی زاهدیان تجنکی ۲۳۵
محمدابراهیم اذین زجاجی ۲۳۶
اکبر فریبا زراعتکاردهنوی ۲۳۷
حجت نگین زراعتی ۲۳۸
منوچهر رضا زهراکار ۲۳۹
صاحبعلی افشین زین العابدینی ۲۴۰
بیژن علی اکبر ژاژیانی ۲۴۱
سیدعباس سیدقاسم ساداتی ۲۴۲
نادر زهره سارنگ ۲۴۳
حمیدرضا ادریس سالاری مقدم ۲۴۴
مرتضی مصطفی سالک قادری ۲۴۵
سیدیحیی الهام السادات سبزواری ۲۴۶
درویش مراد کامیار سبزی پوربازوند ۲۴۷
مهراب مینا ستوده صفت ۲۴۸
سیدمنصور سیدمحمدعلی سجادی ۲۴۹
سیدصمد سیدجواد سجادی ۲۵۰
مصطفی محمد سخاوت ۲۵۱
نریمان سعیده سرجامه شورانی ۲۵۲
محمدامین جواد سعیدنیا ۲۵۳
رضاقلی احمد سعیدی ۲۵۴
حسین مرتضی سعیدی ۲۵۵
اذن اله اعظم سلطانی ۲۵۶
نام پدر نام نام خانوادگی ردیف
نادر پوریا سلطانی جهانگیرنیا ۲۵۷
صحبت الله زهرا سلطانیان ۲۵۸
رضاعلی مهدی سلمانیان ۲۵۹
اردشیر شبنم سلیمانی ۲۶۰
علیرضا گستهم سلیمی فرد ۲۶۱
هادی مرجان سنجربیگی ۲۶۲
سیدغلامحسن سیدمیلاد سیادت ۲۶۳
سیدمحمود سیدمسعود سیداشرفی ۲۶۴
سیدناصر سیدحمیدرضا سیدپور ۲۶۵
عیسی مریم سیدی ۲۶۶
سیدرضاعباس مرتضی سیدی مقدم ۲۶۷
واحد رضا سیف ۲۶۸
محمود حامد سیفی شیخ محمدلو ۲۶۹
غفار مصطفی شادمان فخرابادی ۲۷۰
ولی مصطفی شاملو ۲۷۱
عباس کتایون شاه ابادی فراهانی ۲۷۲
خداداد ناصر شاه قلی ۲۷۳
جعفر سحر شاه محمدی قلعه نوی ۲۷۴
سعید محمدعلی شاهواروقی ۲۷۵
محمدرضا بهرام شجاعی اقبلاغی ۲۷۶
حسین عطیه شجیعی ۲۷۷
سیدمحسن سیده فرشته شریعت ۲۷۸
الله امیر شریعتی ۲۷۹
سیدمحسن سیدمهدی شریعتی سوق ۲۸۰
سیدحمید حنانه سادات شریفی الهاشم ۲۸۱
محسن مجید شفی زاده ۲۸۲
علیرضا فائزه شفیعی سورک ۲۸۳
رضا محمدجواد شکراللهی ۲۸۴
مرتضی مصطفی شمس سولاری ۲۸۵
غلامرضا ساناز شه پرست ۲۸۶
محمدرضا فرشته شهبازی ۲۸۷
علی صفدر احسان شهسواری ۲۸۸
نام پدر نام نام خانوادگی ردیف
محمدجواد طاهره شهنازی ۲۸۹
محمدعلی میثم شیخ ۲۹۰
حیدر معصومه شیخی ۲۹۱
حمید مریم شیربیاتی ۲۹۲
صفدر مسعود شیرمردی شاه قاسمی ۲۹۳
عارف فرزانه شیری ۲۹۴
عبدالرضا مبینا صابری اشرفی ۲۹۵
حسن میلاد صادقی ۲۹۶
محمود هانیه صادقی دولت ابادی ۲۹۷
اصغر پریسا صالح ۲۹۸
حکمت الله محمد صالحی ۲۹۹
سعید هانیه صالحی ۳۰۰
حکمت الله علی صالحی ۳۰۱
علی پویا صائب کیا ۳۰۲
تقی محبوبه صائمی ۳۰۳
علی یاسر صباحی گراغانی ۳۰۴
سبزمراد سجاد صحرایی ۳۰۵
ابراهیم سمیرا صدرالدینی ۳۰۶
اصغر مرضیه صفاری خوزانی ۳۰۷
ایت اله علی صفائیان ۳۰۸
توحید رامین صمدی شیخطبقی ۳۰۹
حشمت الله ابراهیم طاعتی اراسته ۳۱۰
محسن محمدحسن طاهری ۳۱۱
اکبر ازاده طاهری ۳۱۲
عبدالحسین شیوا طاهری ۳۱۳
حسین شقایق طاهری راد ۳۱۴
محمد نسیم طاهریان ۳۱۵
سیدابراهیم سیدحامد طباطبایی ۳۱۶
صفر بهروز طهماسبی سانیانی ۳۱۷
کهزاد سارا طیب ۳۱۸
فریدون غلامرضا ظریفی ۳۱۹
کیانوش نگین عارفی ۳۲۰
نام پدر نام نام خانوادگی ردیف
جعفر ارزو عاطف مهر ۳۲۱
جعفر علی اصغر عاطف مهر ۳۲۲
محمدحسین ابوذر عباسی ۳۲۳
ولی سمیرا عباسی ۳۲۴
محمدعلی مهدی عباسی ۳۲۵
حشمت اله متین عباسی ۳۲۶
حسن مهسا عباسی دوست ۳۲۷
رضا محمدمهدی عباسی وسطی ۳۲۸
حجت اله سیداسماعیل عبداللهی ۳۲۹
سیف اله ابوالحسن عبداللهی فردوئی ۳۳۰
قربان محمد عبدالملکی ۳۳۱
سیدرسول سیدمصطفی عبداله زاده درونکلا ۳۳۲
عابدین علیرضا عبدی ۳۳۳
محمدرضا محسن عرب ۳۳۴
رمضان ازاده عرب جوادی ۳۳۵
حسن پریسا عزیزمحمدی ۳۳۶
غلامرضا حمیدرضا عزیزی ۳۳۷
حمداله یاسمین عزیزی ۳۳۸
مجید امیرعباس عسکری ۳۳۹
محمدرضا الهه عسگری پور ۳۴۰
علیرضا فاطمه عطایی صابر ۳۴۱
حمیدرضا فاطمه عظمتی ۳۴۲
اردشیر علی علائی ۳۴۳
مجید حسین علی بلندی ۳۴۴
منصور محبوبه علینژاد صوفی ۳۴۵
منصور عماد علینژاد صوفی ۳۴۶
منصور علی عینی ۳۴۷
سهراب فاطمه غفاری چراتی ۳۴۸
ر. غ. [مشخصات به درخواست داوطلب حذف شده است] ۳۴۹
محسن محمد غفاریان ۳۵۰
علیرضا محمد غلامحسینی ۳۵۱
علی محمد عابد غلامی ۳۵۲
نام پدر نام نام خانوادگی ردیف
محمد الهام غلامی ۳۵۳
علیرضا حسین غلامی انبوهی ۳۵۴
رضا میلاد غلامی تیجی ۳۵۵
علی صفر حامد غلامی چمنی ۳۵۶
غلامرضا غزال فاندر ۳۵۷
داور محمدحسین فتاحی اواتی ۳۵۸
هیبت الله ارش فتحی ۳۵۹
علی عباس فراحی قصرابونصر ۳۶۰
مرشد فرزاد فرج زاده اجیرلو ۳۶۱
علیقلی حامد فرحپور ۳۶۲
پیمان میثم فروغی پور ۳۶۳
نصرت اله موسی فعلی ۳۶۴
علی جابر فلاح ززولی ۳۶۵
علی مختار ستار فلاحی ۳۶۶
احمد عاطفه فولادییان ۳۶۷
ناصر هانیه فیضی سیمرغی ۳۶۸
علم داریوش قاسمی ۳۶۹
غریب نعمت الله قاسمی قلعه ۳۷۰
رسول مریم قاضی محسن ۳۷۱
جمشید نصیر قائمی ۳۷۲
لطفعلی ناصر قائمی ۳۷۳
جمشید اشکان قائمی ۳۷۴
محمدرضا مهدی قباخلو ۳۷۵
محمد رسول قدسی راد ۳۷۶
کاظم محمدامیر قدوسی ۳۷۷
قدرت اله علی قدیمی ۳۷۸
هادی مهسا قربان‌پورقلعه شیر ۳۷۹
بهرام احمدرضا قربانعلی نژاد ۳۸۰
علی اکبر محمد قربانی ۳۸۱
حسن محبوبه قشقائی ۳۸۲
محمد سعید قلی زاده اکبرآبادی ۳۸۳
نوروز مریم قلی نیا ۳۸۴
نام پدر نام نام خانوادگی ردیف
ساسان علی قلیچ پور ۳۸۵
اسدالله نسیم قمپا ۳۸۶
اسدالله نوید قمپا ۳۸۷
قاسم مهدی قنبری ۳۸۸
محمدعلی شهرزاد قهری ۳۸۹
محمدرضا محسن قوجالو ۳۹۰
احمد کیمیا کاظم لو ۳۹۱
خلیل ناصر کاظمی ۳۹۲
قربان محمدکاظم کاظمی ۳۹۳
رضاقلی حسین کاظمی دستجرده ئی ۳۹۴
غلامحسین رامین کاظمی عبدالملکی ۳۹۵
محمدقربان محمود کاکاوند ۳۹۶
سیروس جعفر کالجی ۳۹۷
علی اوسط رضا کاویان پور ۳۹۸
محمدرسول محمدجواد کبیری ۳۹۹
محمدصدر لیلا کبیری ۴۰۰
میکائیل مرتضی کردی اغمیونی ۴۰۱
محمود امین کریمی ۴۰۲
عبداله ازاده کریمی ۴۰۳
علی غلام رضا کریمی ۴۰۴
رضا محمد کریمی احمدابادی ۴۰۵
علی امید کریمی چرنی ۴۰۶
ناصر علیرضا کریمی گل محله ۴۰۷
سراج سیدشاهرخ کسبی ۴۰۸
مهدی فائزه کمانکش ۴۰۹
علیرضا صابر کهریزی ۴۱۰
غلامحسین فهیمه کوثری ۴۱۱
حسین رضا حامد کوکبی هویدا ۴۱۲
باقر ایوب کونانی ۴۱۳
علی مهرداد کوه کن ۴۱۴
حسین عباس کیانی ۴۱۵
جعفر الهام کیائی فر ۴۱۶
نام پدر نام نام خانوادگی ردیف
احمد مهشید گی احمدی ۴۱۷
هاشم امین مالدارمحمدحسن زاده مشهدی ۴۱۸
جعفر مبینا مبلغ الاسلام ۴۱۹
محمود احسان مجاوری ۴۲۰
مرتضی شهرام مجیدی دولت اباد ۴۲۱
علیرضا حدیث محبی ۴۲۲
خسرو افسانه محسنی ۴۲۳
محمدرضا فاطمه محسنی کفش‌گرکلائی ۴۲۴
علی اصغر محمدحسین محققیان ۴۲۵
عبداله ابوالقاسم محمدزاده ۴۲۶
ابراهیم فاطمه محمدزاده سورکی ۴۲۷
مرتضی معصومه محمدزاده محمودابادی ۴۲۸
ابراهیم سمیه محمدی ۴۲۹
مهدی حسین محمدی ۴۳۰
تراب حمید محمدی ۴۳۱
محمدعلی جواد محمدی ۴۳۲
ابراهیم ساره محمدی ۴۳۳
سهراب عبداله محمدی ۴۳۴
اکبر میترا محمدی زوارق ۴۳۵
حمیدرضا امیر محمدی منفرد ۴۳۶
حاجعلی مژگان محمودی ۴۳۷
عرفان نازنین محمودی ۴۳۸
عبدالقادر هایده محمودی ۴۳۹
علی یار فاطمه مختاری جونقانی ۴۴۰
محمدرضا زهرا مختاری جوینده ۴۴۱
عابدین افشین مددی ۴۴۲
غلامرضا ایمان مدنیان ۴۴۳
جواد فرزانه مدهوش گل مکان ۴۴۴
شاپور زهرا مدیری ۴۴۵
صحبت اله روح اله مرادی ۴۴۶
شعبانعلی ناصر مرادی ۴۴۷
سیف الله فائزه مرادی ۴۴۸
نام پدر نام نام خانوادگی ردیف
علی اکبر سعید مرادی ۴۴۹
سیدعلی سیدسعید مرتضوی مقدم ۴۵۰
مرتضی سارا مرزبان ۴۵۱
حسین محمدعلی مروج ۴۵۲
غلامرضا مهسا مستعد ۴۵۳
فاضل فاطمه مسلم زاده ۴۵۴
اصغر محمدحسین مشرقیان ارانی ۴۵۵
رشید رحیم مظفری ۴۵۶
سیف اله صبا مظفری زاده ۴۵۷
بایرام داوود معصومی ۴۵۸
صفر محمد معصومی دهقان ثابت ۴۵۹
ناصر لیلا معمرکورایم ۴۶۰
حسین مرتضی معین صدر ۴۶۱
محمدجعفر عباس مقبل زاده ۴۶۲
مصطفی محمدجواد مقدسی ۴۶۳
بهرامعلی علی مقدم ۴۶۴
شکرالله فرزانه مقدم ۴۶۵
حسن محمد ملاحسینی ۴۶۶
محرمعلی مونا ملازینل ۴۶۷
غلامرضا مرضیه ملک شعار ۴۶۸
حسین مائده ملک نیا ۴۶۹
جمشید علی منافی ۴۷۰
اردشیر بهمن منصوری فرد ۴۷۱
بهمن علیرضا منظوری جهرمی ۴۷۲
رمضانعلی مطلب مهدی پورزرین کمر ۴۷۳
وهابلی راضیه مهدیخانلو ۴۷۴
احمد عاطفه مهرابی ۴۷۵
علی اصغر سپیده مهران پور ۴۷۶
سیدذکریا سیدحسین موسوی ۴۷۷
مهدی سیدمحمد موسوی ۴۷۸
سیدحسن سیدیاسر موسوی ۴۷۹
سیدعلی سیده فاطمه موسوی ۴۸۰
نام پدر نام نام خانوادگی ردیف
سیدایوب سیدفرزاد موسوی ۴۸۱
سیدحسین سیداحمد موسوی صدیق ۴۸۲
سیدمحمدصادق زهراسادات موسوی عادل ۴۸۳
طیب مهران مولائی ۴۸۴
سیدعبداله سیدمیثم مومنی ۴۸۵
کاظم پروا میرزاخانی سیلاب ۴۸۶
حمیدرضا توحید میرزایی ۴۸۷
مهدی ابراهیم میرزائی ۴۸۸
میراحمد امیرمهدی میرمحمودی ۴۸۹
هادی سیدیاسین میرویسی ۴۹۰
سیدمصطفی سیدمحمدجواد میری ۴۹۱
کاظم سمانه میزاخانی سیلاب ۴۹۲
علی کرم محمد نادری ۴۹۳
ابراهیم زهرا ناصری نیا ۴۹۴
کاظم بهرخ نجاراقدم ۴۹۵
کاظم ایدا نجاراقدم ۴۹۶
علی محمدمصطفی نجیب زاده ۴۹۷
محمدرضا سعید نصیری ۴۹۸
شهریار کیمیا نصیری ۴۹۹
هاشم فاطمه نظری ۵۰۰
علی سمیه نظری ۵۰۱
منصور موسی نفرسفیددشتی ۵۰۲
علی مریم نقدی وند ۵۰۳
مجید شقایق نقی زاده ۵۰۴
شفیع محسن نمازی زاده ۵۰۵
اصغر حسین نهاوندی ۵۰۶
ابراهیم عباسعلی نوده ۵۰۷
حسین هلیا نوراللهی دیبا ۵۰۸
احمد سجاد نوروزی راغب ۵۰۹
مهران پرستو نوری حقیقی ۵۱۰
بیوک میثم نوریان شجاع خانلو ۵۱۱
محمود حسین نویدبایرامی مغانجق ۵۱۲
نام پدر نام نام خانوادگی ردیف
عطااله مونا نیکنام ۵۱۳
حسن محمدرضا نیکونظری ۵۱۴
محمد فاطمه هاشم ۵۱۵
غلامعلی عرفان هاشمی ۵۱۶
ستار مصطفی هدایت خواه ۵۱۷
علی محمد محسن هدائی منفرد ۵۱۸
مجتبی مهدی هراتیان ۵۱۹
حسین زهره هژبرعراقی ۵۲۰
عادل زهرا هلالی ۵۲۱
علی حیدر محمد همتی ۵۲۲
سیدمحمد سیده نرگس همتی فیروزه ۵۲۳
غلامرضا فاطمه هواخواه ۵۲۴
احمد امیرحسام هوشمندان ۵۲۵
اردشیر هادی وحدتی ۵۲۶
بهمن امید وکیلی خواه ۵۲۷
محمدرضا علیرضا ولیدی ۵۲۸
نبی فاطمه زهرا یاری ۵۲۹
محمدمراد بهروز یاوری ۵۳۰
پاشا ارمن یزدانی ۵۳۱
محمود امیرحسین یعقوبی ۵۳۲
ایرج فاطمه یعقوبیان ۵۳۳
محمدحسین نوید یکتاپرست ۵۳۴
عباس حسین یگانه پرست ۵۳۵
علی مراد شیدا یوسفوند ۵۳۶
داود محمدمهدی یوسفی ۵۳۷
محمداسماعیل علی یوسفی امیری ۵۳۸
الف. ی. [مشخصات به درخواست داوطلب حذف شده است] ۵۳۹
حسن فاطمه یونسی ۵۴۰

اطلاعیه ثبت نام کانون وکلای مرکز

برای مشاهده اطلاعیه ثبت نام کانون وکلای مرکز از لینک زیر اقدام کنید:

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان سهمیه آزاد آزمون وکالت ١٣٩٩ کانون وکلای مرکز

نمایش بیشتر
دوره DBA-MBA حقوقی مدرک دانشگاه تهران موسسه دکتر بهنیایی

نوشته های مشابه

‫۱۳ دیدگاه ها

 1. دوست عزیز اگه دارای کارت ایثار هستید کار شما نهایتا ۲ ساعت طول خواهد کشید.به سوله آبی در لویزان مراجعه کنید و نوبت بگیرید و در خواست بدید همونجا که گواهی برای کجا و چه امری نیاز دارید.ظرف ۲ یا ۳ ساعت صادر میشه

 2. سلام
  چرا برای ثبت نام اینترنتی مینویسه اتصال شما امن نیست و دیگه نمیتونم برای ادامه اقدامی انجام بدم ، و حتی فرم های تقاضا رو همین نوشته میاد و نمیتونم دانلود کنم

  1. خانم زنده دل حداقل نصف این ۵۴۰ نفر مشکل گواهی دارن لطفا از کانون استعلام بفرمائید با توجه به اوضاع کرونایی کارت ایثارگری و کد رهگیری افاده میکنه یا حتما باید ۷۰۰ کیلومتر بکوبیم و بریم از مرجع صلاحیتدار گواهی اخذ کنیم.
   میدونم از حیطه وظایف شما خارجه ولی این لطف بخاطر ما انجام بدین ممنون از شما

 3. این گواهی که گفته شده باید بگیریم نمیشه کارت ایثارگری یا کد رهگیری بفرستیم خودشون استعلام کنن.
  لطفا جواب بفرمائید ممنون از شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا